annons
×

Universitetsuppsats: Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?

Ge betyg
5059 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Tidigare medlem

Henriksson Weberg, Malin

swe   Y


Malmö högskola/Lärarutbildningen
Detta arbete presenteras i samarbete med LIBRIS/Uppsök
Detta arbete presenteras i samarbete med LIBRIS/Uppsök
Sammanfattning: Abstract
Titel: Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?
Författare: Malin Cronvall Weberg
Bakgrund:
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets
utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten
skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara på och stärka barnets
intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lärarförbundet, 2002:30)
Genom denna undersökning ämnar jag skapa en bredare och djupare kunskap kring hur
pedagoger kan hjälpa barn i olika situationer att erövra språket på ett så enkelt och roligt
sätt som möjligt. Som pedagog är det viktigt att tänka på att skapa situationer och miljöer
som är intressanta och lärande för barnen. Dessa miljöer ska samtidigt vara meningsfulla
och språkutvecklande.
Syfte: Mitt syfte med arbetet är att belysa och diskutera hur pedagoger kan hjälpa och
inspirera barnen att lära sig språk på ett spännande och roligt sätt. Särskilt fokus riktar jag
på hur litteratur används vid språkstimulering på förskolor. Enligt Arnqvist är språket den
färdighet som snabbast utvecklas under de år barnen är på förskolan. Barnen använder
språket för att kunna förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärlden. Barnen
berättar till exempel om de har ont eller är hungriga, de är även mycket intresserade av att
berätta för sina föräldrar om vad de upplevt under dagen. I alla dessa situationer använder
barnet sitt språk för att kunna förmedla sitt budskap till omgivningen (Arnqvist, 1993:18).
Därför tycker jag att det är viktigt att titta närmare på hur pedagoger arbetar med just
språkutveckling på förskolorna.
Frågeställningar:
Hur kan pedagoger stimulera och stärka barns språkutveckling?
Hur används högläsning i förskolans verksamhet?
Hur betraktas högläsning av pedagoger i förskolan?
Teori: Det finns flera olika teorier om barns språkliga utveckling och exempel på dessa är
den ryske språkforskaren Lev Semjonovitj Vygotskijs och den schweiziske forskaren Jean
Piaget, vilka utforskas i föreliggande examensarbete.
4
Metod och urval: Jag har valt att genomföra undersökningen med hjälp av observationer
på två olika förskolor där arbetet med litteraturläsning för barnen ser väldigt olika ut.
Observationerna kompletteras även med intervjuer av de observerade pedagogerna.
Resultat: De tankar jag hade tidigare kring vikten av att läsa för att...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt denna sida måste du vara medlem och inloggad.

Är du inte redan medlem?

Bli medlem nu och få tillgång till allt innehåll på hela Mimers Brunn.

Kommentera arbetet: Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?

  Kommentera
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Nyckelord

Språkutveckling, förskola, sagor, samling,


Källhänvisning

Henriksson Weberg, Malin [2007-01-01]   Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?
Mimers Brunn [Online]. http://www.mimersbrunn.se/Hur_kan_pedagoger_staerka_och_s... [2015-09-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Senaste foruminläggen

annons

Ladda upp ditt arbete

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är stort eller för litet för att ligga uppe på Mimers Brunn.

Ladda upp arbete

Mest kommenterade arbeten

Mimers Brunn tipsar om

Studieorter

Vilken studieort passar mig bäst? Stockholm med alla fördelar med en storstad eller Sveriges största studentstad Lund? Mimers Brunn guidar dig i djungeln. Studieorter

Nya medlemmar

Senaste inloggningarna