Dom mest visade arbetena på Mimers Brunn denna vecka http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du dom mest visade arbetena den aktuella veckan sv-se Autism skrivet av: Lina Hervéus FRÅGESTÄLLNING : Vad är autism ? Vilka svårigheter orsakar funktionshindret samt på vilket sätt kan man hjälpa människor med autism ? FAKTA/ANALYS : Autism förekommer i två former. Schizofren autism och infantil autism, vilka egentligen inte har något med varandra att göra. Schizofren autism är dels ett beteende som kännetecknas av inåtvändhet och avskärmning från verkligheten, dels ett tänkande som är koncentrerat till det egna jaget som styrs av önskningar och fantasier vilka egntlige... http://www.mimersbrunn.se/Autism_1562.htm 2002-11-24 21:30:00 Mysterious Kôr skrivet av: Sandra Larsson The story Mysterious Kôr is written around 1940. The language in the text is written in a very “oldish” way. And you can find out that it’s a war going on because French soldiers are mention. I think the war that’s going on is the Second World War and it’s about the German attacking England. Pepita starts quoting the poem about “Mysterious Kôr”. In the beginning it seems like she want to tell Arthur about it because of his glittering eyeballs that he gets when he’s looking at it. Then when she say ... http://www.mimersbrunn.se/Mysterious_K_r_9990.htm 2006-06-04 00:00:00 Räddaren i nöden skrivet av: Genia Rudenberg ”Räddaren i nöden” är en berättelse om en 16-årig pojkes förvirrade flykt från krav, ångest och till och med sig själv. Historien utspelar sig i början av 1950-talet och skildrar ett konservativt samhälle som utövar ett tyst förtryck mot den unga generationens sexuallitet, en faktor som präglar hela historien. Novellen kretsar kring huvudpersonen Holden Caulfield som berättar med ett enkelt men uttrycksfullt språk om sin sista dag på internatskolan Pencey och sin efterföljande depression i hemstaden New Yor... http://www.mimersbrunn.se/Raeddaren_i_noeden_1149.htm 2001-11-24 19:08:00 hjälp I HISTORIA skrivet av: Ema Anderson feodalism, varför utvecklades detta styrelseskick?... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_I_HISTORIA_65649.htm 2014-06-29 20:42:23 Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk skrivet av: Villum Hansson 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Det är stor skillnad på hur män och kvinnor använder språket och detta får effekter i det dagliga livet. Generellt kan man säga att män pratar till folk medan kvinnor pratar med dem. Kvinnors språk är mer relationsinriktat än männens som är prestationsinriktat. Skillnaderna beror både på biologiska faktorer men också på våra olika roller i historien. Det visar sig att det manliga språket är bättre anpassat för arbetslivet än kvinnans och statistik visar att d... http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm 2007-05-10 00:00:00 Filmanalys: Dorian Gray skrivet av: Jennifer Borkmar FILMANALYS: DORIAN GRAY Anslaget Filmen börjar med att man får se Dorian Gray stående med mystik i hans ögon och ett snett leende, han hör några duvor och tittar upp för att sedan samla sig och köra ner en glasskiva i magen på en person, man får inte veta vem. Efter det så ser man lite panik i hans ögon men lika fort så samlar han sig och åker ner till hamnen för att göra sig av med kroppen. Presentation Dorian Gray som filmen handlar om, är i början av filmen bara... http://www.mimersbrunn.se/Filmanalys_Dorian_Gray_65652.htm 2014-07-20 13:32:44 Sociopati & Psykopati skrivet av: Paulina Slazak - Varför valde jag att skriva om psykopati och sociopati? Jag har valt att skriva om psykopati och sociopati, eftersom det är två allvarliga sjukdomar jag kommit i kontakt med och gärna vill lära mig mer om. Dessa två sjukdomar klassas i nutid som två av de mest svårartade diagnoserna gällande psykiska störningar. Ordet ”psykopat” har idag en hård, nästan lite farlig klang även i mina öron – och jag vill helt enkelt sudda bort den stämpeln från min syn på psykopati. Sociopati är en sjukdom som jag helt... http://www.mimersbrunn.se/Sociopati_Psykopati_11834.htm 2007-03-04 00:00:00 About A Boy skrivet av: Anders Nyman The Book Title: About A Boy Author: Nick Hornby Year of publication: 2000 The Characters Marcus is a twelve years old boy, and one of the two main characters. When Marcus was eight years old, his parents Fiona and Clive got divorced. For a couple of years they both lived in Cambridge, but the summer when Marcus was twelve years old, he and his mother moved to London. Marcus is not like an ordinary 12 years old boy, he is the oldest 12 years old in the world. This is probably because... http://www.mimersbrunn.se/About_A_Boy_4101.htm 2004-05-20 20:33:00 Palestina Vs Israel Konflikten! skrivet av: Ervin Kaliqani Palestina & Israel Konflikten: Bakgrunden: I judarnas heliga skrift ges landet Kanan (Palestina) till det judiska folket. Det känns som om det alltid har varit konflikter om Palestina. Fast det var först när korstågen började som konflikten fick en sådan religiös kraft. Judarna ser Jerusalem som Guds stad, muslimerna ser Jerusalem som sin tredje heligaste stad. Också för de kristna är Jerusalem viktig då en man vid namn Jesus sägs ha dött där. Dessutom är det vattenbrist i regionen, och ko... http://www.mimersbrunn.se/Palestina_Vs_Israel_Konflikten_14699.htm 2008-04-19 00:00:00 Demokratins problem skrivet av: Karola Jia Inledning: I de flesta länder i dagens samhälle har vi demokrati, men är demokrati det ultimata styrelseskicket? Är demokrati det bästa styrelseskicket vi kan åstadkomma? Låt oss fråga en mycket känd brittisk politiker och författare, Winston Churchill, visserligen död nu, men under ett av sina tal sade premiärminister Winston Churchill: ”Demokrati är det sämsta styrelseskicket i världen – om man bortser från alla andra.” Han menade att demokrati har sina brister, men just nu finns det inget styre... http://www.mimersbrunn.se/Demokratins_problem_10997.htm 2006-11-19 00:00:00 Textanalys av Hjalmar Söderbergs novell Pälsen skrivet av: Catrin Egerfors Analys av Hjalmar S&ouml;derbergs novell &rdquo;P&auml;lsen&rdquo; Av Catrin Egerfors 2013/06/26 Det &auml;r julafton och Doktor Gustav Henck, novellens huvudperson, &auml;r p&aring; v&auml;g till sin gamle v&auml;n John Richardt f&ouml;r att l&aring;na lite pengar. P&aring; v&auml;gen dit funderar Doktor Henck &ouml;ver sin d&aring;liga ekonomi och h&auml;lsa, han misst&auml;nker att han snart kommer att g&aring; bort och f&ouml;rsjunken i sina tankar halkar han till och blir p&aring;k&o... http://www.mimersbrunn.se/Textanalys_av_Hjalmar_Soederbergs_novell_Paelsen_65546.htm 2013-08-29 09:48:49 Konflikten mellan Israel och Palestina skrivet av: john tebeyanga Sammandrag: Arbetet handlar framförallt om hur konflikten uppstod mellan Israel och Palestina. Sympatin för en judisk stat ökar när man 1945 fick reda på att 6 miljoner judar utrotats av nazister. Israel utropas som en stat den 14 maj 1948 och en femtioårig dröm infrias, men man räknade bort de gamla invånarna. Palestinierna vägrade att ge bort sin mark åt judarna, men judarna hävdar att marken har tillhört de sedan urminnes tider. Detta är ett problem som fortfarande efter femtio år inte kunnat lösas, ... http://www.mimersbrunn.se/Konflikten_mellan_Israel_och_Palestina_2059.htm 2003-02-06 18:00:00 Konsten att välja rätt partner - sexuell selektion hos människan skrivet av: Niina Sallmen Konsten att välja rätt partner - Sexuell selektion hos människan Människan, särskilt i I-länderna, har nått långt när det gäller att skapa en bra levnadsstandard. En människa behöver inte vara särskilt stark, snabb, eller ens frisk, för att överleva. De flesta barn som föds överlever ända till vuxen ålder, trots dåliga gener eller svaga föräldrar. Då behöver vi väl inte bekymra oss om att hitta en stark och frisk partner, som djuren strävar efter att göra? Vi kan väl helt enkelt välja någo... http://www.mimersbrunn.se/Konsten_att_vaelja_raett_partner_sexuell_selektion_hos_maenniskan_11457.htm 2007-01-16 00:00:00 En Novell: Ett halvt ark papper av August Strindberg skrivet av: Alexander Lundell Här nedan följer min novellanalys av "Ett halvt ark papper" skriven av August Strindberg. Efter första meningen hade Strindbergs fantastiska novell redan gjort vad den skulle, nämligen fått mig intresserad av att fortsätta läsa. Första meningen säger att något är på väg att förändras i en mans liv, men vad är det då som ska ske i novellen? Till en början får man känslan av att den unge mannen flyr från något. Han verkar olycklig efter att något hemskt har hänt då han både ska flytta och har be... http://www.mimersbrunn.se/En_Novell_Ett_halvt_ark_papper_av_August_Strindberg_13049.htm 2007-07-01 00:00:00 Ja visst gör det ont av Karin Boye skrivet av: Christina Tobiasson Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. Ja nog är det svår... http://www.mimersbrunn.se/Ja_visst_goer_det_ont_av_Karin_Boye_6586.htm 2005-07-31 23:02:00 hjälp , historia skrivet av: Ema Anderson Under högmedeltiden utvecklades jordbruket på flera sätt, ... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_historia_65651.htm 2014-06-29 22:36:00 Slangord skrivet av: Gagan (Soney) 1.1 Bakgrund Varje språk innehåller slangord. Det har använts i Sverige under mycket lång tid. Ord som var slang vid 1900-talets början (t.ex. Bussig, snygg och tjej) anses idag tillhöra det svenska språket. Även ord som bil och fimp var slangord på 1910-talet, men idag är det vardagliga ord. Ordet slang har betydelsen vardagligt språk. Det man menar med slang är ord som inte blivit accepterade i mer vårdat språk (än). Slanget har blivit som vanligt i dagens samhälle att vi ibland inte vet hur vi ska sä... http://www.mimersbrunn.se/Slangord_11307.htm 2006-12-17 00:00:00 Psykologiska teorier skrivet av: sandra staffansson SIGMUND FREUD (1856-1939) UTVECKLINGSTEORI. Freuds utvecklingsteori kallas psykosexuell teori. Han betraktar varje individ separat från samhället. Han anser att sexualdriften påverkar oss från födelsen och att det är den starkaste kraften i vår utveckling. Han använder begreppet libido (sexualenergi eller lustkänsla). Som en motvikt till libido finns aggressionsdriften eller dödsdriften som vill förstöra för oss. Han talar om erogena zoner, områden på kroppen som är speciellt känsliga. Freud... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_teorier_6830.htm 2005-09-25 11:41:00 Svenska språkhistoria skrivet av: Christoferp Karlsson 1. Språkliga släktskap Svenskan är, precis som stora delar av de andra Europeiska språken, en förgrening av Indoeuropeiskan. Många forskare tror att dessa Indoeuropéer, som utvecklade språket, hade sitt urhem i de sydliga delarna av dagens Ryssland och därifrån ska de ha utvandrat till Indien, Iran, och Europa. Jag tror att detta folk hade utvecklats i en snabbare takt än resten av världen. När de sedan utvandrade var det andra ”folkslag” som influerades av den högre stående kulturen. Om folkslagen... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakhistoria_12638.htm 2007-05-18 00:00:00 Bokrecension: Animalfarm av George Orwell skrivet av: Frida Andersson Animal Farm is written by the author George Orwell (pseudonym of Eric Arthur Blair). Orwell was born in 1903 in India but he was taken back to England as a small child. His family was poor but in spite of that, he won a place at Eton, one of England’s leading private schools. So he grew up as a poor boy in a setting in which social class was very important and where the people looked down on poverty. During many years he chose to live a life of poverty and he also began to write about his experiences.<... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Animalfarm_av_George_Orwell_13900.htm 2008-01-09 00:00:00 Language Acquisition skrivet av: Pinar Victoria Günes The four theories of language acquisition are: Skinner’s theory, Chomsky’s theory and the Social Interactionist theory. Skinner’s theory Skinner, who was a Behaviorist, argued that language acquisition is like any kind of cognitive behavior – it is learnt by reinforcement and shaping. He also calls this operant conditioning – where the child goes through trial-and-error, in other words, where the child tries and fails to use correct language until it succeeds; with reinforcement and s... http://www.mimersbrunn.se/Language_Acquisition_5528.htm 2005-04-10 00:18:00 Israel-Palestina skrivet av: Asmir Celic ISRAEL – PALESTINA - Ett evigt problem… … Om ingen löser det! Innehållsförteckning Inledning 3 Vi ska ta upp detta… 3 Fakta om länderna plus karta 4 Konflikten mellan Israel Palestina… 5 Religionerna 6 Befrielseorganisationer och motstånds…6 PLO… 7 Hamas 7 Befolkningen – (Palestinierna) 7 (Israelerna) 8 Intervju med Nader 9 Klimatet 10 Naturtillgångar 10 Hur VI tror ... http://www.mimersbrunn.se/Israel_Palestina_5259.htm 2005-02-16 13:22:00 Black tribes in South Africa skrivet av: Anniken Gustafsson Tribes in South Africa This text tells a bit about some of the most common black tribes in South Africa. Since the number of people changes as time pass by I´ve chosen not to give any numbers. Instead you can help yourself if you want to find exact numbers of the tribes. In the meantime I can tell you that the biggest group is The Zulus, they were about 9 millions in South Africa when I wrote this text. I made this work in my english lessons when I was in the ninth grade, year 2002. Hope you will e... http://www.mimersbrunn.se/Black_tribes_in_South_Africa_1518.htm 2002-11-14 13:25:00 Det kognitiva perspektivet-det humanistiska perspektivet skrivet av: Emelie Skälhommar Det kognitiva perspektivet Psykoanalytiker, psykodynamiker, beteendepsykologer, humanistiska psykologer… Ingen av de här perspektiven har satt människans tankar i centrum. Detta är det kognitiva perspektivets psykologers huvudpunkt, att tanken är i fokus. I Sverige har det nått stor framgång och nu kommer jag att berätta lite om det kognitiva perspektivet. Tänkandet är i centrum Det finns ett ord som betecknar människans intellektuella funktioner, alltså hur vi organiserar vår kunskap och b... http://www.mimersbrunn.se/Det_kognitiva_perspektivet_det_humanistiska_perspektivet_12104.htm 2007-03-29 00:00:00 hjälp ,historia skrivet av: Ema Anderson Under högmedeltiden utvecklades jordbruket på flera sätt? ... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_historia_65650.htm 2014-06-29 22:34:38 Dingo skrivet av: Susanna Truedsson Dingon är en outtröttlig, jägare som kan förflytta sig långa sträckor över öknar och buskstäpper för att få tag på ett byte. Den kom som tamhund till Australien med aboriginerna. Den muskulösa och kraftigt byggda dingon varierar i färg från ljust guldfärgad till mörkbrun och svart. Men den vanligaste färgen är rödaktigt guldfärgad. Dingon liknar en tamhund med rakt uppåtstående öron och typisk vit svanstipp. Vanor Dingon lever i familjegrupper, de har ett revir som de försvarar. Men d... http://www.mimersbrunn.se/Dingo_5685.htm 2005-04-15 00:01:00 Psykologi A - De olika perspektiven skrivet av: Emma Hellberg Det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet skapades av Sigmund Freud, ett välkänt namn för dem flesta. Han ansåg att vi styrs av aggressioner och sex. Detta kan man ta reda på genom hypnos eftersom Freud menade att vi har mycket mer i vårt psyke än vad vi känner till. Detta behöver inte bara yttra sig vid hypnos utan även i vårt vardagsliv, då en del av vårt själsliv ständigt är omedvetet. Freud ansåg att varje händelse, psykisk som fysisk, i princip kunde förklaras med hänvisn... http://www.mimersbrunn.se/Psykologi_A_De_olika_perspektiven_10571.htm 2006-10-14 00:00:00 Realism & Naturalism skrivet av: Madeleine Hammarström Realism & Naturalism Av Madeleine Hammarström SpFg3 Orsaker till realismens uppkomst: Jag anser att orsaken till realismens uppkomst i grund och botten är den samma över hela världen, den viker dock av vid vissa punkter som gör att de inte följer varandra till punkt och prickar. 1800-talet var den period i Europa som präglades av stora ekonomiska klyftor i och med industrisamhällets framväxt, samtidigt var detta en revolutionerande tidsperiod. Industrialiseringen ledde till stora ... http://www.mimersbrunn.se/Realism_Naturalism_7419.htm 2005-12-13 15:50:00 Första Världskriget Orsaker och Konsekvenser skrivet av: Mengxiao He Orsaker: Orsakerna till att första världskriget startade var många och det ena ledde till det andra hela tiden. Efter Napoleons härjningar beslutade Europas andra stater att skapa ett avtal mot framtida franska utspel. På Wienkongressen 1815 ingick stormakterna i ett avtal att efter samråd ingripa där freden hotades. Europa blev ett ställe där ingen av de ledande staterna var starkare än de andra. På det sättet var det nästan bara fred i Europa fram till första världskrigets utbrott.... http://www.mimersbrunn.se/Foersta_Vaerldskriget_Orsaker_och_Konsekvenser_7087.htm 2005-12-06 20:14:00 Israel- Palestina konflikten skrivet av: Sven-Inge Larsson Inledning Jag har valt att arbeta och upptäcka fakta kring Israel-Palestina konflikten, som verkar ofrånkomlig, eftersom jag tycker det är oerhört intressant. Problematiken som existerar i mellanöstern får man höra om varje vecka, om inte varje dag. Media som bevakar konflikten upplever jag ger en subjektiv bild av konflikten. Konflikten i Mellanöstern har pågått i hundratals år, mer eller mindre. Kampen mellan de två staternas självständighet och rättighet till deras existens har präglats under al... http://www.mimersbrunn.se/Israel_Palestina_konflikten_10034.htm 2006-06-07 00:00:00 Psykologiska perspektiv skrivet av: Claudia Soto Vad menas man med det ? Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter sig i olika situationer och handlingar, som har syfte att beskriva ,tolka och förutsäga vad vi gör) . Det finns olika perspektiven och synsätt för att göra en förståelse eller en uppfattning som hur vi människor tänker och rationerar som vi gör beroende på en specifik händelse. Det vill säga att om man inte mår bra på grund av någon typ trauma (händelse som påverkar negativ en person) s... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_perspektiv_10073.htm 2006-06-13 00:00:00 Dialekter skrivet av: Louise Larsson Dialekter Vad är en dialekt: det är inte en fulare form av riksspråket, som många tror. Utan dialekter i Sverige är alla utvecklade ur det språk som talades i hela Norden för över 1000 år sedan. Varje dialekt har sina speciella kännetecken. Dem har också en naturlig och lokal koppling till folks liv och kultur. Dialekterna är en viktig bärare av vårt gemensamma kulturarv. Och det är något som rikssvenskan saknar. Hur dialekter har uppstått: Språket har alltid förändras. Och i delar av... http://www.mimersbrunn.se/Dialekter_7818.htm 2005-12-29 14:28:00 Filosofi, Empirismen och Etik skrivet av: Emma Eriksson Betyg: A Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskapar, vad är det? Varför har han denna indelning? Enligt empirismen får vi den kunskap vi på bär genom våra erfarenheter, eller rättare sagt sinneserfarenheter. Detta innebär att vi får kunskap genom det vi ser, känner, hör, luktar eller smakar. Man menar alltså att man inte kan få kunska... http://www.mimersbrunn.se/Filosofi_Empirismen_och_Etik_65648.htm 2014-06-23 16:18:39 Manligt och kvinnligt språk skrivet av: Sara Nomberg Manligt och kvinnligt spr&aring;k Den syn p&aring; manligt och kvinnligt s&auml;tt att kommunicera som popul&auml;rkultur f&ouml;rmedlar till allm&auml;nheten genom massmedia 2008 En produkt av Sara Nomberg NV3 Sammanfattning Detta arbete handlar om manligt och kvinnligt spr&aring;k och den syn som massmedia f&ouml;rmedlar till allm&auml;nheten om just detta. Arbetet behandlar fr&aring;gor som skillnader mella... http://www.mimersbrunn.se/Manligt_och_kvinnligt_spraak_64849.htm 2010-07-12 11:19:55 Bokrecension: Ett öga rött av Jonas hassan kemeri skrivet av: Simran . Jonas är född i Stockholm 1978 av en svensk mor och en tunisisk far. Han har bland annat Studerat internationell ekonomi och Litteraturvetenskap i Stockholm och paris. Ett öga rött är hans debutroman. Det är en dagbok skriven av Halim 15 år. Mamman har dött, pappan och Halim flyttar därför till södern med inte så många invandrare från skärholmen. I det nya hemmet är Halim ensam. Halim är en utav skolans värsting, han hamnar i bråk klottrar på skolans väggar på arabiska. Halim vill inte bli Sve... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Ett_oega_roett_av_Jonas_hassan_kemeri_9464.htm 2006-05-15 00:00:00 Ungdomsspråk skrivet av: Sazza Nicolin Ungdomsspråk Ett arbete om ungdomars olika samtalsstilar. UNGDOMSSPRÅK 3 1.0 INLEDNING 3 2.0 SYFTE 3 3.0 FRÅGESTÄLLNINGAR 3 4.0 METOD 3 6.0 UNDERSÖKNING OCH SVAR 3 6.1 Vad finns det för olika ungdomsspråk? 3 6.2 Multietniskt ungdomsspråk 4 6.3 Slangord 4 6.4 Röstförställning och anföringsteknik 5 7.0 Vad är det för skillnad på ungdomsspråk och vanligt talspråk? 5 8.0 Hur förändras ungdomsspråket och varför? 5 9.0 Var... http://www.mimersbrunn.se/Ungdomsspraak_11895.htm 2007-03-08 00:00:00 Hermeneutisk analys av Karin Boyes Ja visst gör det ont skrivet av: Simon Nilsson Inledning Frasen ”Ja visst gör det ont när knopparna brister” har min mamma gått omkring och sagt flera gånger under min uppväxt, och hade jag lyssnat noggrannare så hade jag säkert hört hela dikten. Men just denna fras har satt sig i mitt huvud, trots att jag inte hört hela dikten. Konstigt egentligen, eftersom jag tyckte frasen var lustig och intressant redan tidigt. Att den var skriven av Karin Boye har jag inte vetat så länge. Och trots att frasen ur dikten intresserade mig, och jag visste vem ... http://www.mimersbrunn.se/Hermeneutisk_analys_av_Karin_Boyes_Ja_visst_goer_det_ont_14602.htm 2008-04-07 00:00:00 Child labor during the industrial revolution skrivet av: Suzanna Rydin Göthberg 1. Introduction Modern slavery? 1.1 Background Child labor is a social problem, which grew bigger during the Industrial Revolution (19th century). Factories and mines hired many young boys and girls. Nimble-fingered and quick moving children got to work in the textile mills changing spools and such things. Other children, especially the smallest, clambered through narrow mine shafts pushing coal carts. During this time many people thought that child labor was okay or it ... http://www.mimersbrunn.se/Child_labor_during_the_industrial_revolution_6503.htm 2005-07-22 14:25:00 Bokrecension: The body. av Stephen King skrivet av: Sella Sellgun About Stephen king I think that Stephen king is the best writer in the world. His books are always feels like they are made just for me and no one else. He was born in 1947 in Portland, Maine in the United States. He came from a poor family, but later he went to university and became a teacher. His first novel Carrie (1973) was successful. Since then he has written over thirty books. He writes 362 days of the year, only taking a break for Christmas and his birthday.” The body” is one of King’s grea... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_The_body_av_Stephen_King_14159.htm 2008-02-13 00:00:00 Sweden in terms of Social Science / Svensk samhällskunskap (på engelska) skrivet av: Pinar Victoria Günes Sweden in terms of Social Science / Svensk samhällskunskap (på engelska) Websites Used: http://www.si.se - Svenska Institutet http://www.riksdagen.se - Riksdagen (additional brochures + pamphlets ordered) http://www.marxist.org - Marxist Glossary http://www.encarta.com - Encarta Encyclopedia http://www.bartleby.com/65/ - Columbia Encyclopedia, Sixth Edition 2001. Brochures/Pamphlets: Millennium – Samhällskunskap (Bonniers) Sveriges Riksdag Series: Sveriges R... http://www.mimersbrunn.se/Sweden_in_terms_of_Social_Science_Svensk_samhaellskunskap_paa_engelska_5465.htm 2005-04-07 21:06:00 Grabben i graven bredvid skrivet av: Tobbe Carlsson ”Grabben i graven bredvid” är skriven av Katarina Mazetti. Den är utgiven av Alfabeta bokförlag och utkom 1999. Genren på boken är en blandning av kärlek och drama. Huvudpersonerna i boken är en gårdsägare och en stadsbo som är högre utbildad. De träffades på en kyrkogård sittandes bredvid varandra på en parkbänk. Hon är alltid klädd i strikta bleka färger, medn han är klädd i vanliga arbetskläder. Han bor och arbetar på familjegården utanför staden och hon bor och arbetar i staden. Gårdsägaren åke... http://www.mimersbrunn.se/Grabben_i_graven_bredvid_5334.htm 2005-03-24 01:02:00 Kvinnligt och Manligt språk skrivet av: Lotta Odelius Inledning De flesta har någon gång märkt att män och kvinnor uttrycker sig på olika sätt. Man märker att vissa texter är skrivna av till exempel en man och att jargongen i ett tjejgäng inte alls liknar hur killarna i samma ålder pratar med varandra. Men hur stor är den här skillnaden egentligen och hur påverkas vi av den? De två huvudfrågorna jag kommer behandla är: På vilket sätt talar män och kvinnor olika och varför? Jag vill även belysa en del fördomar som finns om manligt och kvinnligt språk, vilka... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnligt_och_Manligt_spraak_3871.htm 2004-02-26 09:12:00 Jämförelser mellan hinduismen och buddismen skrivet av: Helena Holst Eftersom Buddhismen ”föddes” genom Hinduismen liknar de båda religiösa inriktningarna varandra men har flera skillnader. Buddhismen liknar mer en livsfilosofi än någon annan världsreligion. Inom buddhismen finns inga gudar starka nog att påverka våra liv. Vi måste hitta frälsningen (bli upplyst, komma till Nirvana) inom oss själva. Denna grundsyn kommer ifrån en prins Siddharta (Buddha) som var hindu och som tyckte hela livet var ett enda elände vilket ledde till lidande hur man än tänkte. Han beg... http://www.mimersbrunn.se/Jaemfoerelser_mellan_hinduismen_och_buddismen_13538.htm 2007-11-17 00:00:00 Medeltidens kvinnor - en utredande text skrivet av: Karolina Lindén Inledning För att förstå min dåtid, nutid, samtid och framtid skriver jag en utredande text om kvinnan på medeltiden. Jag vill förstå mina anmödrars villkor. För att få kunskap om detta ställer jag följande fråga: ”Hur levde medeltidens kvinnor?”. I min text kommer jag att beskriva kvinnan i de olika samhällsklasserna för att kunna få en helhetsbild av hennes villkor. Jag kommer också att beskriva hur hon gestaltas inom litteraturen i bondediktningen och riddardiktningen. Avhandling<b... http://www.mimersbrunn.se/Medeltidens_kvinnor_en_utredande_text_9700.htm 2006-05-23 00:00:00 Palestina Konflikten skrivet av: erik ljungquist Palestina konflikten Erik Ljungquist sp1b Aktörer i konflikten Denna konflikt har väldigt många aktörer. Jag skall gå igenom några av dem och rikta in mig på några av dem. Israel som den judiska staten heter som har ockuperat Gaza remsan och Västbanken av Egypten och Jordanien (delar av det område som FN bestämde skulle bilda ett Palestina) och Golan höjderna, erövrat av Syrien. Israels primära mål är att överleva som stat. Det palestinska statslösa folket, vars önskan är fred och en pales... http://www.mimersbrunn.se/Palestina_Konflikten_4674.htm 2005-02-03 13:09:00 Livsåskådningar och etik skrivet av: Camilla Håkansson Vad är en livsåskådning? En livsåskådning innebär, enkelt sett, ett sätt att se på livet. En livsåskådning ger mer eller mindre utvecklade svar på frågor som, ´varför finns jag?´, ´vem är jag?´, ´vad händer när jag dör?´ och så vidare. Religioner är livsåskådningar. Det betyder inte att alla livsåskådningar är religioner. Religioner ger oftast svar på frågor som de som finns ovan. Olika religioner ger olika svar – inom buddhismen och hinduismen säger man till exempel att man komm... http://www.mimersbrunn.se/Livsaaskaadningar_och_etik_2080.htm 2003-02-11 14:23:00 Bokrecension: De Blåaste Ögonen av Toni Morrison skrivet av: emma andersson Chloe Anthony Wofford föddes år 1931 i den lilla staden Lorain, Ohio. Där växte hon upp i en skötsam arbetarfamilj, bestående av fyra syskon och två kärleksfulla föräldrar. Hennes barndom var långt ifrån stillsam, i och med det stora slavupproret och Ku Klux Klan- förföljelserna som härjade i landet under det sena 30-talet. Intresset för litteratur väcktes fort hos Chloe, som ung studerade hon på Howard University i New York där hon sedan tog en akademisk examen. Hennes karriär tog start... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_De_Blaaaste_Oegonen_av_Toni_Morrison_13958.htm 2008-01-17 00:00:00 Upplysningen skrivet av: Nathalie Jonsson Med upplysningen menar man den period i människans historia som tog vid efter renässansen under 1700-talet. Det var då nya betydande idéer inom det politiska, sociala och ekonomiska växte fram. Människan började slita sig loss från gamla vanor och traditionsenliga normer och började istället ifrågasätta allt mer hur saker och ting styrdes och fungerade i samhället, främst ifrågasattes kyrkan och de enväldiga kungarna. Upplysningen fick sitt namn på grund av att det var under den här perioden man b... http://www.mimersbrunn.se/Upplysningen_3412.htm 2003-12-07 13:20:00 Hockey ordlista skrivet av: Jonas Nilsson ARMBÅGSTACKLING (Elbowing) Spelare som tacklas med armbågen eller knät utvisas 2 eller 5 minuter. FASTHÅLLNING (Holding) Att hålla fast en motspelare ger 2 minuter i utvisningsbåset. HAKNING (Hooking) Spelare som hindrar en motståndare genom att haka honom med klubban döms till 2 eller 5 minuter. HINDRA SPELARE (Interference) Avsiktligt hindra icke puckförande motspelare: 2 minuter. HÖG KLUBBA (High sticks) 2 eller 5 minuter blir det för den utespe... http://www.mimersbrunn.se/Hockey_ordlista_1161.htm 2001-12-06 04:25:00 Andra Världskriget skrivet av: Mengxiao He Andra världskriget Orsaker: Orsakerna till att andra världskriget började var många och precis som i första världskriget så ledde det ena till det andra. Låt oss börja från början och det börjar redan när första världskriget slutade. Tyskland hade förlorat första världskriget. Tysklands nederlag hade lett till att kejsaren Wilhelm avgått och flytt från landet. Tyskland blev till en demokrati och Weimarrepubliken infördes 1919. Dock fungerade inte demokratin och den höll aldrig spec... http://www.mimersbrunn.se/Andra_Vaerldskriget_7086.htm 2005-12-06 20:14:00