Dom mest visade arbetena på Mimers Brunn denna vecka http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du dom mest visade arbetena den aktuella veckan sv-se Islänningasagor skrivet av: Magdalena Johansson Hur och när uppkom sagorna? De flesta sagorna skrevs ner under 1200-talet och i början av 1300-talet. Sagorna handlar om saker som hände mellan 900- och 1100-talet. En del menar att sagorna har berättats vidare från generation till generation från det att de hände. Medan andra menar att sagorna berättades ”ungefär” som de var från början och fick inte sin riktiga handling förrän de skrevs ner. Men varför rådde en sådan litterär aktivitet just på Island? Många bönder på Island v... http://www.mimersbrunn.se/Islaenningasagor_3730.htm 2004-01-29 17:59:00 Det kognitiva perspektivet-det humanistiska perspektivet skrivet av: Emelie Skälhommar Det kognitiva perspektivet Psykoanalytiker, psykodynamiker, beteendepsykologer, humanistiska psykologer… Ingen av de här perspektiven har satt människans tankar i centrum. Detta är det kognitiva perspektivets psykologers huvudpunkt, att tanken är i fokus. I Sverige har det nått stor framgång och nu kommer jag att berätta lite om det kognitiva perspektivet. Tänkandet är i centrum Det finns ett ord som betecknar människans intellektuella funktioner, alltså hur vi organiserar vår kunskap och b... http://www.mimersbrunn.se/Det_kognitiva_perspektivet_det_humanistiska_perspektivet_12104.htm 2007-03-29 00:00:00 Ungdomsspråk skrivet av: Sazza Nicolin Ungdomsspråk Ett arbete om ungdomars olika samtalsstilar. UNGDOMSSPRÅK 3 1.0 INLEDNING 3 2.0 SYFTE 3 3.0 FRÅGESTÄLLNINGAR 3 4.0 METOD 3 6.0 UNDERSÖKNING OCH SVAR 3 6.1 Vad finns det för olika ungdomsspråk? 3 6.2 Multietniskt ungdomsspråk 4 6.3 Slangord 4 6.4 Röstförställning och anföringsteknik 5 7.0 Vad är det för skillnad på ungdomsspråk och vanligt talspråk? 5 8.0 Hur förändras ungdomsspråket och varför? 5 9.0 Var... http://www.mimersbrunn.se/Ungdomsspraak_11895.htm 2007-03-08 00:00:00 Sveriges välfärd skrivet av: Linn Eriksson Välfärden Jag tycker att det är svårt att inte skriva mycket om de här frågorna…så det blev långt…! Vad var det som gjorde att Sverige blev ett rikt land? Sverige var ett jordbrukssamhälle under 1800-talets början. Alla resurser utnyttjades inte eftersom industrialiseringen inte kommit igång än. De flesta människorna fick slita hårt för ”brödfödan” och levnadsförhållandena var inte de bästa. Många spädbarn dog, och det bidrog till att befolkningen var låg i Sverige. Befolkningen ökade sen med d... http://www.mimersbrunn.se/Sveriges_vaelfaerd_11959.htm 2007-03-14 00:00:00 Svenska språkets utveckling skrivet av: Linnéa Tors Inledning: Vad betyder svenskan för oss? Språket är ett redskap för att kunna kommunicera med andra. Så man kan säga att språket är en mycket viktigt redskap, för att man måste förstå andra för att lösa situationer. Vi vill undersöka; Hur och varför förändras vårt språk? Vilken är den röda tråden i språkets utveckling? När förändras vårt språk? Metod och material Vi har valt böcker i svensk språkhistoria. Som bas hade vi en lättfattlig sammanfattning från en handbok i sv... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakets_utveckling_5747.htm 2005-04-15 13:55:00 Maria Montessori skrivet av: Ida Kanonen 3. Inledning 4-5. Maria Montessori, vem var hon och vad gjorde hon? 6-7. Montessoripedagogiken 8. Montessoripedagogiken i praktiken 9-10. Lärarens roll i Montessoripedagogiken 11. Är Montessoripedagogiken, individ- eller gruppanpassad? 12-13. Intervju med Marie Eriksson 14. Jämförelser med egna inlärningssituationer 15. Avslutning 16. Källförteckning Inledning Vi ska nu berätta för dig om montessoripedagogiken, hur den kom till, hur man arbetar... http://www.mimersbrunn.se/Maria_Montessori_14004.htm 2008-01-24 00:00:00 Kvinnligt och Manligt språk skrivet av: Lotta Odelius Inledning De flesta har någon gång märkt att män och kvinnor uttrycker sig på olika sätt. Man märker att vissa texter är skrivna av till exempel en man och att jargongen i ett tjejgäng inte alls liknar hur killarna i samma ålder pratar med varandra. Men hur stor är den här skillnaden egentligen och hur påverkas vi av den? De två huvudfrågorna jag kommer behandla är: På vilket sätt talar män och kvinnor olika och varför? Jag vill även belysa en del fördomar som finns om manligt och kvinnligt språk, vilka... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnligt_och_Manligt_spraak_3871.htm 2004-02-26 09:12:00 Psykologiska perspektiv skrivet av: Claudia Soto Vad menas man med det ? Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter sig i olika situationer och handlingar, som har syfte att beskriva ,tolka och förutsäga vad vi gör) . Det finns olika perspektiven och synsätt för att göra en förståelse eller en uppfattning som hur vi människor tänker och rationerar som vi gör beroende på en specifik händelse. Det vill säga att om man inte mår bra på grund av någon typ trauma (händelse som påverkar negativ en person) s... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_perspektiv_10073.htm 2006-06-13 00:00:00 Ideologier - Konservatism, Socialism, Liberalismen skrivet av: Alex "mattan"c Metz Innehåll: 1. Liberalismen 2. Konservatismen 3. Socialismen 4. Sammanfattning 5. Källor 1. LIBERALISMEN Liberalerna krävde frihet Den ideologi som brukar kallas liberalism är egentligen en sammanfattning av flera olika idéer. Men de har alla ett gemensamt drag: misstänksamheten mot en starkt statlig makt. En sådan hotar alltid, menar liberalerna, den enskilda människans frihet. Därför är det passande att det latinska ordet ”liber” som betyder fri, får ge namn åt... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_Konservatism_Socialism_Liberalismen_1762.htm 2002-12-11 16:25:00 Madame Bovary skrivet av: Res Per Marcus Persson Inledning Anledningen att jag valt att l&auml;sa och analysera Madame Bovary ligger delvis i faktumet att Madame Bovary &auml;r den europeiska naturalismens genombrottsroman men det st&ouml;rsta sk&auml;let till att jag valde just Madame Bovary &auml;r att den &auml;r k&auml;nd f&ouml;r sitt utomordentliga spr&aring;k - och eftersom jag &auml;r en spr&aring;kfantast var valet mycket enkelt. H&auml;dan efter kommer alla sidh&auml;nvisningar referera till Flaubert, Gustav... http://www.mimersbrunn.se/Madame_Bovary_64112.htm 2009-05-12 15:25:19 Kvinnlig könsstympning & Manlig omskärelse skrivet av: jasmin ack Kvinnlig k&ouml;nsstympning &amp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Manlig omsk&auml;relse http://data.bloggplatsen.se/bild/filnamn-776ebab92626ab91955b3cf532311ec34908a97049604.jpg/version-48f81b 5784c724258e47ba81b0e0e125/ Utf&ouml;rt av: Jasmin Ack Klass: NV3A Kurs: Projektarbete L&auml;s&aring;r: HT09/VT10 <p align="cent... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnlig_koensstympning_Manlig_omskaerelse_64838.htm 2010-07-12 10:58:42 Grottan skrivet av: Therese Asperheim Therese Asperheim GROTTAN Grottans förutsättning. I grottan är det mörkt, svalt, fuktigt och hårda underlag. I just den här grottan lever små djur, insekter, malar, nattfjärilar, fladdermöss, spindlar mf. Detta är idealisk miljö för just dessa populationer. Mörkret gör det svårt för vissa djurarter att se och söka föda, och gynnar andra med bra mörkersyn. Det är en bra plats för vissa djurpopulationer att söka skydd från hetta och andra rovdjur. Dessutom är d... http://www.mimersbrunn.se/Grottan_65872.htm 2015-04-30 12:47:19 Ett öga rött. Bokanalys skrivet av: Hanane Benouaden Hanane Benouaden En bokanalys "Ett &ouml;ga r&ouml;tt" &auml;r en roman som inte endast riktat mot ungdomar som har en utl&auml;ndsk bakgrund, utan den &auml;r riktat till alla ungdomar som b&ouml;rjar k&auml;nna utveckling av sin personlighet, tankar, k&auml;nslor och mogenhet. "Ett &ouml;ga r&ouml;tt"... http://www.mimersbrunn.se/Ett_oega_roett_Bokanalys_65426.htm 2013-03-12 18:59:07 Narnia - Häxan och Lejonet skrivet av: Maggie Axelsson Om författaren Clive Staples Lewis I Belfast den 29 november 1898 födde Flora Augusta Hamilton Lewis ett barn som hon och fadern, Albert James Lewis döpte till Clive Staples Lewis. Han hade också en tre år äldre bror vid namn Warren H. Lewis. Deras pappa var advokat och därför var de en rik familj, som hade råd att ge barnen en bra och lång skolgång. C.S. Lewis mor kom från en prästfamilj och hade inget arbete, utan var hemma och passade barnen. C.S. Lewis växte upp i en sträng och kristen familj. ... http://www.mimersbrunn.se/Narnia_Haexan_och_Lejonet_8618.htm 2007-12-06 00:00:00 Syror och baser skrivet av: Jennie Sjöhamn Vad är en syra? Med en syra menar man ett ämne som i t ex vattenlösningar kan avge protoner. De protoner som avges i form av vätejoner. Om man har en lösning av HNO3 i vatten så avges en vätejon samtidigt bildas en nitratjon (NO-3). Denna reaktion kallas protolys för att den innebär förflyttning av en proton. Protonen som avges bildar i vattenlösningar oxoniumjoner. De ingår alltså en förening med vattenmolekylen och bildar H3O+. Det är oxoniumjonerna som ger syrorna deras sura egenskaper. När man ... http://www.mimersbrunn.se/Syror_och_baser_2606.htm 2003-04-11 23:14:00 Franska och Amerikanska revolutionen del 2 skrivet av: Fiona Broman Fråga 2. Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. a) Beskriv hur detta<... http://www.mimersbrunn.se/Franska_och_Amerikanska_revolutionen_del_2_65551.htm 2013-09-12 16:18:29 novelanalys Den Perfekte vännen av Jonas Karlsson skrivet av: Jemila Mansoor Den Perfekte vännen av Jonas Karlsson Novellen börjar när två personer som träffas helt slumpmässigt under sin fika. Främlingen tror att han känner igen huvudpersonen från tidigare. De visar varandra bilder av sina barn, huvudpersonen har två döttrar, och främlingen har två söner. Huvudpersonen är avundsjuk att det var så lätt och naturligt för främlingen att flirta med tjejer eftersom han själv aldrig vågar tala med tjejer på såna sätt. På kaffet talar de hö... http://www.mimersbrunn.se/novelanalys_Den_Perfekte_vaennen_av_Jonas_Karlsson_65628.htm 2014-05-09 12:18:36 Tre revolutioner som förändrat världen- Franska, Industriella och Amerikanska revolutionen skrivet av: Ingrid Persson-Uchiyama Franska revolutionen: Man brukar säga att den franska revolutionen startade år 1789. Den franska revolutionen är en händelse som handlar om ett stort folk som ville ha rättvisa och jämställdhet för alla. Detta lyckades också folket med i det långa loppet, det är detta fransoserna firar varje år den 14 juli sedan 1790. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Den industriella revolutionen: Den industriella re... http://www.mimersbrunn.se/Tre_revolutioner_som_foeraendrat_vaerlden_Franska_Industriella_och_Amerikanska_revolutionen_2509.htm 2003-04-05 11:02:00 Epok, Historia, Forntiden,Antiken,Medeltiden skrivet av: Khalid Abbasi Forntiden Forntiden &auml;r den l&auml;ngsta epoken som handlar om m&auml;nniskors f&ouml;rhistoria,det handlar om hur de f&ouml;rs&ouml;rjade sig,deras yrke och hur de &ouml;verlevde. Forntiden b&ouml;rjar fr&aring;n omkring 35000 &aring;r f.kr fram till Antiken b&ouml;rjar &aring;r 800 f.kr.De f&ouml;rsta m&auml;nniskor kommer f&ouml;rmodling fr&aring;n Afrika och sm&aring;ningom med tiden har de flyttat till andra kontinenter och med anpassningar till v&auml;deret och... http://www.mimersbrunn.se/Epok_Historia_Forntiden_Antiken_Medeltiden_15387.htm 2008-10-26 16:04:46 novellanalys Stig Dagerman skrivet av: Adnan Jamil NOVELLANALYS Adnan Jamil G1 2014-05-19 Novell<st... http://www.mimersbrunn.se/novellanalys_Stig_Dagerman_65633.htm 2014-05-21 12:16:38 Argumenterande text om rökning skrivet av: Johnnie Nelson Jag har ett erbjudande, vad sägs om: · matt och glanslöst hår · missfärgade fingrar som luktar illa · gula tänder · påskyndat åldrande med tidiga rynkor, särskilt runt munnen · dåligt smak- och luktsinne. · Sämre blodcirkulation. Dvs. grå och blek hy, lättare att frysa samt kalla händer och fötter. · En förändrad hormonbalans i kroppen. För tjejer: utseendet och rösten manligare samt en ökad hårväxt på kroppen och i ansiktet. · du kan få betala med ditt liv Nå... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_text_om_roekning_12292.htm 2007-04-20 00:00:00 Language Acquisition skrivet av: Pinar Victoria Günes The four theories of language acquisition are: Skinner’s theory, Chomsky’s theory and the Social Interactionist theory. Skinner’s theory Skinner, who was a Behaviorist, argued that language acquisition is like any kind of cognitive behavior – it is learnt by reinforcement and shaping. He also calls this operant conditioning – where the child goes through trial-and-error, in other words, where the child tries and fails to use correct language until it succeeds; with reinforcement and s... http://www.mimersbrunn.se/Language_Acquisition_5528.htm 2005-04-10 00:18:00 Psykologiska teorier skrivet av: sandra staffansson SIGMUND FREUD (1856-1939) UTVECKLINGSTEORI. Freuds utvecklingsteori kallas psykosexuell teori. Han betraktar varje individ separat från samhället. Han anser att sexualdriften påverkar oss från födelsen och att det är den starkaste kraften i vår utveckling. Han använder begreppet libido (sexualenergi eller lustkänsla). Som en motvikt till libido finns aggressionsdriften eller dödsdriften som vill förstöra för oss. Han talar om erogena zoner, områden på kroppen som är speciellt känsliga. Freud... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_teorier_6830.htm 2005-09-25 11:41:00 Black tribes in South Africa skrivet av: Anniken Gustafsson Tribes in South Africa This text tells a bit about some of the most common black tribes in South Africa. Since the number of people changes as time pass by I´ve chosen not to give any numbers. Instead you can help yourself if you want to find exact numbers of the tribes. In the meantime I can tell you that the biggest group is The Zulus, they were about 9 millions in South Africa when I wrote this text. I made this work in my english lessons when I was in the ninth grade, year 2002. Hope you will e... http://www.mimersbrunn.se/Black_tribes_in_South_Africa_1518.htm 2002-11-14 13:25:00 Bokrecension: Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf skrivet av: Vissadi Nagaev Titel: Kejsarn av Portugallien Författare: Selma Lagerlöf Genre:skönlitteratur Publicerad: 1914 Huvudpersoner: Jan i Skrolycka, Klara Gulla, Katrina Kejsarn av Portugallien Det är en vacker och sorglig berättelse om Jans kärlek till sin dotter Klara Fina. Berättelsen handlar om människorna i Askedalarna, i Vär... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Kejsarn_av_Portugallien_av_Selma_Lagerloef_12815.htm 2007-05-29 00:00:00 De Tre Ideolodierna; Socialism, Liberalism och Konservatism skrivet av: Jakob Silvegren Detta arbetsområde har jag tyckt om! Det har varit väldigt intressant att jobba om industriella revolutionen, att få veta dess bakgrund och vad som verkligen hände. Under arbetsområdet har vi jobbat med olika arbetsmetoder. Bland annat har vi lyssnat på lärarens föreläsningar och skrivit anteckningar. Vi har också läst i böcker, där vi har fått reda på mycket fakta. När vi hade jobbat med arbetsområdet i cirka två veckor var det dags för en fördjupning. När vi fördjupade oss bestämde man sig för ett om... http://www.mimersbrunn.se/De_Tre_Ideolodierna_Socialism_Liberalism_och_Konservatism_14257.htm 2008-02-26 00:00:00 Förhållandet mellan I och U länder, skrivet av: Farad Rassul Utveckling och underutveckling (förhållandet mellan I-länder och U-länder) Livsvillkoren för olika människor är inte lika. En del lever rikemansliv i Hollywood medan andra lever på mindre än en dollar per dag i fattiga byar i tex Afrika. En del har det bra ställt och en del har helt omänskliga levnadsvillkor. Oftast så beror det på var i världen man bor. En del länder är fattiga och en del är rika, vad beror det på? Jag ska berätta om hur det är i världen, vad det kan bero på och va... http://www.mimersbrunn.se/Foerhaallandet_mellan_I_och_U_laender_12696.htm 2007-05-23 00:00:00 Kvinnans roll under 1900-talet skrivet av: Ingrid Persson-Uchiyama Inledning: Kvinnor har inte alltid fått arbeta utanför hemmet utan varit tvungna att ta hand om hem och barn. Kvinnor blev inte ens myndiga förrän i mitten av 1800-talet. När kvinnor väl kom ut i arbetslivet så saknade de ofta utbildning. Det var också oftast bara ogifta kvinnor som arbetade, när de sedan gifte sig arbetade de mest i hemmen. De stötte också på orättvisor när de skulle ut i arbetslivet endast på grund av att de var födda med fel kön, de var kvinnor. Mitt arbete ko... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnans_roll_under_1900_talet_2501.htm 2003-04-04 00:05:00 Första Världskriget Orsaker och Konsekvenser skrivet av: Mengxiao He Orsaker: Orsakerna till att första världskriget startade var många och det ena ledde till det andra hela tiden. Efter Napoleons härjningar beslutade Europas andra stater att skapa ett avtal mot framtida franska utspel. På Wienkongressen 1815 ingick stormakterna i ett avtal att efter samråd ingripa där freden hotades. Europa blev ett ställe där ingen av de ledande staterna var starkare än de andra. På det sättet var det nästan bara fred i Europa fram till första världskrigets utbrott.... http://www.mimersbrunn.se/Foersta_Vaerldskriget_Orsaker_och_Konsekvenser_7087.htm 2005-12-06 20:14:00 Dialekter skrivet av: Louise Larsson Dialekter Vad är en dialekt: det är inte en fulare form av riksspråket, som många tror. Utan dialekter i Sverige är alla utvecklade ur det språk som talades i hela Norden för över 1000 år sedan. Varje dialekt har sina speciella kännetecken. Dem har också en naturlig och lokal koppling till folks liv och kultur. Dialekterna är en viktig bärare av vårt gemensamma kulturarv. Och det är något som rikssvenskan saknar. Hur dialekter har uppstått: Språket har alltid förändras. Och i delar av... http://www.mimersbrunn.se/Dialekter_7818.htm 2005-12-29 14:28:00 Analys av "Att döda ett barn" skrivet av: Sara Elfving Vad handlar novellen om? Sammanfatta kort i 2-3 meningar. Novellen handlar dels om hur lätt det kan vara att vara vårdslös i trafiken, och hur hemska konsekvenserna kan bli. Men också om hur de val vi gör, hur små de än må vara, kan vara skillnaden mellan liv och död. Vilka är de två huvudpersonerna? Barnet som blev påkörd, och mannen som kör på honom/henne. Vilka associationer ger titeln dig? Vad kommer du att tänka på? Jag tänker genast på en vuxen människa som... http://www.mimersbrunn.se/Analys_av_Att_doeda_ett_barn_8182.htm 2006-02-15 00:00:00 Judendom skrivet av: Camilla Håkansson Grundare: Abraham, Moses Var: Egypten-Kanan, numera Israel När: för ca 3700 år sedan Utbredning: Hela världen; kärnområde i Israel men också hälften i USA Antal anhängare: 14-18 miljoner Byggnad: Synagoga Heliga skrifter: TNK Judendomen är inte bara en religion. Det är ett sätt att leva och ett sätt att se världen. Det är inte en av de stora världsreligionerna – däremot har Judendomen grundat även islam och kristendomen, vilket är varför den ändå ses som en av nyckelreligion... http://www.mimersbrunn.se/Judendom_2010.htm 2003-01-24 17:03:00 Svensk Språkhistoria skrivet av: Anders Nyman Inledning Ingen vet riktigt exakt när det svenska språket uppstod. Det man vet om det språk som talades i Norden för länge sedan grundar sig främst på bevarade runskrifter. De äldsta nordiska runskrifterna sträcker sig tillbaka till 300 e.Kr. De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden. Fram till dess såg runorna ungefär lika ut i hela Norden. Man kallar språket som talades här före vikingatiden för urnordiska. Mycket förändrades under vikingatiden som pågi... http://www.mimersbrunn.se/Svensk_Spraakhistoria_4107.htm 2004-05-20 20:34:00 Judendom, Kristendom, Islam (jämförelser) skrivet av: Katarina Maté • Hur ser judendomen, kristendomen och islam på Jesus? Kristna ser Jesus som guds son, men också som Gud själv i en mänsklig kropp och som den heliga anden som alltid finns runt omkring oss. Det är svårt att veta säkert vad Jesus var för en varelse, eftersom att man först 300 år efter hans död bestämde att han var guds son. Inom islam ser man Jesus (på arabiska och inom islam Isa) som en mycket vis man, som fattade kloka beslut och levde på rätt sätt, dock inte guds son. Judarna väntar fo... http://www.mimersbrunn.se/Judendom_Kristendom_Islam_jaemfoerelser_14244.htm 2008-02-24 00:00:00 Samhällsekonomi skrivet av: Linn Eriksson Om det finns mer än ett företag inom en viss kategori på marknaden uppstår konkurrens. Detta gör att folk måste välja mellan varor och tjänster. Utbudet och efterfrågan styr en del av priserna. Om det är bra konkurrens så ökar kvalitén på produkter och tjänster. Marknadsekonomi bygger på att företag tävlar mot varandra. Företagen tvingas att vara effektiva och att följa med i utvecklingen. Då konkurrensen är effektiv pressas också kostnader och priser. Varor och tjänster som produceras svarar bättre mot... http://www.mimersbrunn.se/Samhaellsekonomi_11961.htm 2007-03-14 00:00:00 Arn Böckerna (Vägen till Jerusalem, Tempelriddaren, Riket vid vägens slut) skrivet av: Linus Hagander Historien om Arn best&aring;r av fyra b&ouml;cker och &auml;r skrivna av Jan Guillou, tre av dessa &auml;r sammanl&auml;nkade men den sista &auml;r frist&aring;ende, p&aring; grund av detta ber&ouml;r denna analys bara de tre f&ouml;rsta b&ouml;ckerna. B&ouml;ckerna heter som f&ouml;ljer:1. V&auml;gen till Jerusalem (1998)2. Tempelriddaren (1999)3. Riket vid v&auml;gens slut (2000)4. Arvet efter Arn (2001)I f&ouml;rsta boken f&aring;r vi f&ouml;lja den unga gossen Arn Magnus... http://www.mimersbrunn.se/Arn_Boeckerna_Vaegen_till_Jerusalem_Tempelriddaren_Riket_vid_vaegens_slut_15388.htm 2008-10-28 12:22:12 Den Stora Depressionen skrivet av: Linda Almgren Den Stora Depressionen är troligtvis en av de mest missförstådda händelserna som skett under Amerikas historia. Den är vanemässigt sedd som ett bevis på att oreglerad kapitalism inte är bra, och att bara en stadig välfärds stat, stora mängder av ekonomisk reglering, och andra ingripanden, kan rädda kapitalismen från sig själv. Vad orsakade då den Stora Depressionen? Den var ju absolut inte USA: s första depressionen, men utan tvekan den värsta. Under den Stora Depressionens tid var regeringens... http://www.mimersbrunn.se/Den_Stora_Depressionen_1009.htm 2001-06-03 14:46:00 Hinduism och Buddhism skrivet av: Caroline Hansson Hinduism Grundläggande drag Brahma enligt hinduerna är världssjälen. Maya är universum som skapats av Brahma och Brahma är själva verkligheten. Utan Brahma finns ingenting. Brahma är allt och utan honom finns alltså ingenting. Maya kan därför inte heller finnas utan Brahman. Enligt hinduismen så skapas universum om på nytt som i en cirkel, de är alltså oändligt. Fast innan det skapats på nytt så tar det tid för att det tar en väldigt lång tid för Maya att skapas om igen. Brahm... http://www.mimersbrunn.se/Hinduism_och_Buddhism_6076.htm 2005-05-13 15:09:00 Textanalys av Hjalmar Söderbergs novell Pälsen skrivet av: Catrin Egerfors Analys av Hjalmar S&ouml;derbergs novell &rdquo;P&auml;lsen&rdquo; Av Catrin Egerfors 2013/06/26 Det &auml;r julafton och Doktor Gustav Henck, novellens huvudperson, &auml;r p&aring; v&auml;g till sin gamle v&auml;n John Richardt f&ouml;r att l&aring;na lite pengar. P&aring; v&auml;gen dit funderar Doktor Henck &ouml;ver sin d&aring;liga ekonomi och h&auml;lsa, han misst&auml;nker att han snart kommer att g&aring; bort och f&ouml;rsjunken i sina tankar halkar han till och blir p&aring;k&o... http://www.mimersbrunn.se/Textanalys_av_Hjalmar_Soederbergs_novell_Paelsen_65546.htm 2013-08-29 09:48:49 Bro konstruktioner skrivet av: Tobias Hellman Brokonstruktioner Broar bygger man f&ouml;r att kunna ta sig &ouml;ver hinder som t.ex. j&auml;rnv&auml;g och &auml;lvar. Det finns m&aring;nga olika indelningar n&auml;r det g&auml;ller broar som skiljer sig fr&aring;n varandra som t.ex. gatubroar, v&auml;gbroar, j&auml;rnv&auml;gsbroar, g&aring;ngbroar eller akvedukter. Beroende p&aring; brons terr&auml;ng talar man om h&ouml;g eller l&aring;gbroar. Efter typen av huvud b&auml;rverk (konstruktionsprincip) delar man in broar i huvudgrupperna bal... http://www.mimersbrunn.se/Bro_konstruktioner_65123.htm 2011-06-01 10:11:47 Skillnad mellan Jonförening och Molekylförening skrivet av: Ivar Makadesi Skillnad mellan Jonf&ouml;rening och Molekylf&ouml;rening Inledning Kemiska f&ouml;reningar best&aring;r av tv&aring; eller flera olika slags atomer. De kan antingen vara uppbyggda av joner och d&aring; kallas de jonf&ouml;reningar eller uppbyggda av molekyler och d&aring; kallas de molekylf&ouml;reningar. Analys Jonf&ouml;reningar: Jonf&ouml;reningar eller salter &auml;r uppbyggda av joner. De bildas vanligen vid reakt... http://www.mimersbrunn.se/Skillnad_mellan_Jonfoerening_och_Molekylfoerening_64372.htm 2009-11-05 13:49:29 Romananalys - Doktor Glas skrivet av: liza kelm En doktor lever ett stillsamt och ensamt liv. En kvinnlig patient kommer till honom med ett problem. Han hjälper kvinnan men kan inte sluta tänka på henne och hennes dilemma. Doktorn funderar på hur långt han är beredd att gå för att lösa hennes problem. Utan kvinnans vetskap bestämmer han sig för att göra allt han kan för att hjälpa henne att bli fri. Boken heter Doktor Glas och är skriven av Hjalmar Söderberg i början av 1900-talet. Huvudpersonen är Tyko Gabriel Glas, och man får följa hans liv u... http://www.mimersbrunn.se/Romananalys_Doktor_Glas_5472.htm 2005-04-08 00:23:00 Likheter mellan hinduismen och buddhismen skrivet av: Nancy Gustavsson Livsåskådning, hinduism och buddhism. 1. Det finns en hel del likheter mellan buddhismen och hinduismen, men också en del skillnader. Jag tänkte börja med att ta upp likheterna. Likheter: • Båda tror på reinkarnation. Inom hinduismen kallas ens innersta ande för Atman, som återföds i en annan kropp efter att man dör. Inom buddhismen tror man att ens karma finns kvar efter att man dör och återföds i en annan människa eller i ett djur. • Båda religionerna har sitt ursprung i Indi... http://www.mimersbrunn.se/Likheter_mellan_hinduismen_och_buddhismen_13066.htm 2007-07-12 00:00:00 Bokrecension: Svinalängorna av Susanna Alakoski skrivet av: Jennie Ängsås Jag har läst boken ”Svinalängorna” av Susanna Alakoski. Den är 260 sidor lång och handlar om Leena som under 60-70-talet kommer från Finland med sin familj till ett nytt hyreslägenhetsområde i Ystad. Familjen är fattig liksom alla andra familjer i området. Båda Leenas föräldrar är så kallade periodare, d v s de dricker hela tiden i perioder. Man får följa Leenas liv från det att hon är sex år tills hon är fjorton. Leena lever ett svårt liv fyllt av både fysisk och psykisk misshandel och fattigdom, men henne... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Svinalaengorna_av_Susanna_Alakoski_13577.htm 2007-11-24 00:00:00 Ondskan skrivet av: Hampus Nilsson Bokanalys Ondskan Vår klass har fått en svenska uppgift som består av att läsa Jan Guillou självbiografi bok Ondskan och sedan skriva en vanlig bok recension eller skriva en bok analys om boken. När jag skulle välja mellan en recension och bok analys visste jag direkt vad jag skulle välja, det fick bli en bok analys eftersom bok analysen ansågs vara för dem som satsade på ett högre betyg. När jag först fick uppgiften kände jag med lättnat att jag äntligen hade fått en uppgift som var rolig, för Ond... http://www.mimersbrunn.se/Ondskan_9606.htm 2006-05-21 00:00:00 De politiska ideologierna skrivet av: Viktor Åberg Liberalismen Ordet liberal härstammar från latin då ”liber” betyder fri. Liberalismen är i grunden uppbyggt runt individens egna styrka och att man själv ska få bestämma det liv man vill leva. Man vill att staten ska lägga sig i så lite som möjligt och man ska kunna välja vart man vill bo och arbeta m.m. Liberalismen vill att man ska ha privat äganderätt och kunna etablera egna företag och själv kunna välja vilka tjänster man vill erbjuda. Ideologin har också alltid stått för feminism och acceptera... http://www.mimersbrunn.se/De_politiska_ideologierna_10397.htm 2007-03-29 00:00:00 Sammanfattning: Schön, L. (2000). En modern svensk ekonomisk historia skrivet av: Patrik Illerstig Tillväxt och omvandling Sverige har i genomsnitt haft en årlig ökning av BNP på 2 %, dock har takten varierat. Sverige har gått från ett jordbruksssamhälle till ett modernt industrisamhälle med stor grad tjänsteföretag. Tillväxtens grunder Tre faktorer ligger till grund för tillväxten: 1. Investeringar – både fysiska och immateriella. 2. Innovationer – har blivit formaliserad och kunskapsintensiv. 3. Institutioner – utvecklas för att gynna investeringar och innovationer, re... http://www.mimersbrunn.se/Sammanfattning_Schoen_L_2000_En_modern_svensk_ekonomisk_historia_9958.htm 2006-06-02 00:00:00 Vår Miljö! skrivet av: Viktor Sten Inledning: Människan har alltid anpassat sig efter miljön för att kunna leva på jorden, men på senare år har miljön ofta fått anpassa sig efter människornas behov av plats på jorden. Miljön blir alltmer uppmärksammad numera när vi upptäcker att vi är på väg att förstöra den, men ingen gör något drastiskt åt det. Det är ungefär som en vanlig skolelev som till slut kommer på att hon/han måste bli klar med ett arbete, precis innan tiden tar slut. Vi i norra Europa och Nordamerika har marginalerna för a... http://www.mimersbrunn.se/Vaar_Miljoe_10277.htm 2006-08-23 00:00:00 Ska Sverige gå med i NATO? skrivet av: Dennis Wikstén Ska Sverige gå med i NATO? I detta arbete ska jag ta reda på om Sverige måste gå med i NATO eller om man kan behålla sin alliansfrihet. Kort om NATO NATO (North Atlantic Treaty Organisation), bildades åren strax efter andra världskrigets slut och är en försvars allians som gradvis växt fram för att uppfylla målen som finns inskrivna i Atlantpakten från 1949. Atlantpakten föreskrev endast att ett gemensamt organ skulle inrättas, det Nordatlantiska rådet. Rådet har i uppgift att se till a... http://www.mimersbrunn.se/Ska_Sverige_gaa_med_i_NATO_507.htm 2001-01-22 22:21:00 Industriella revolutionen skrivet av: hanna bengtsson Den industriella revolutionen innebär att ett samhälle övergår från bondesamhälle till industri samhälle. De gamla hantverksmetoderna ersattes istället med maskiner och hantverkarna blev enkla arbetare på fabriker. Det första landet som började med den industriella revolutionen var inte mindre än Storbritannien. Storbritannien hade allt som krävdes för att kunna hantera den industriella revolutionen. Förutsättningarna var att ha billiga råvaror, kapital som kan satsas utan att den som satsar går i konkurs, ... http://www.mimersbrunn.se/Industriella_revolutionen_5746.htm 2005-04-15 13:51:00