Dom mest visade arbetena på Mimers Brunn denna vecka http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du dom mest visade arbetena den aktuella veckan sv-se Ideologier - Konservatism, Socialism, Liberalismen skrivet av: Alex "mattan"c Metz Innehåll: 1. Liberalismen 2. Konservatismen 3. Socialismen 4. Sammanfattning 5. Källor 1. LIBERALISMEN Liberalerna krävde frihet Den ideologi som brukar kallas liberalism är egentligen en sammanfattning av flera olika idéer. Men de har alla ett gemensamt drag: misstänksamheten mot en starkt statlig makt. En sådan hotar alltid, menar liberalerna, den enskilda människans frihet. Därför är det passande att det latinska ordet ”liber” som betyder fri, får ge namn åt... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_Konservatism_Socialism_Liberalismen_1762.htm 2002-12-11 16:25:00 Vad Är Politik? skrivet av: Jacob Hultman Vad &Auml;r Politik?&nbsp;&nbsp; Politik handlar i grund och botten om att l&ouml;sa problem och att f&aring; samh&auml;llen att fungera. Genom att samarbeta, kompromissa och lyssna p&aring; vad folket vill ha kan man skapa ett fungerande samh&auml;lle. Politik handlar ocks&aring; om hur resurserna ska delas ut. Pension&auml;rer vill ha h&ouml;gre folkpension, ungdomar vill ha b&auml;ttre skolmat, arbetstagare vill ha h&ouml;gre l&ouml;ner och studenter vill ha mer i studiebidrag. Tyv&auml;rr r... http://www.mimersbrunn.se/Vad_Aer_Politik_65020.htm 2011-03-08 09:49:12 Epok, Historia, Forntiden,Antiken,Medeltiden skrivet av: Khalid Abbasi Forntiden Forntiden &auml;r den l&auml;ngsta epoken som handlar om m&auml;nniskors f&ouml;rhistoria,det handlar om hur de f&ouml;rs&ouml;rjade sig,deras yrke och hur de &ouml;verlevde. Forntiden b&ouml;rjar fr&aring;n omkring 35000 &aring;r f.kr fram till Antiken b&ouml;rjar &aring;r 800 f.kr.De f&ouml;rsta m&auml;nniskor kommer f&ouml;rmodling fr&aring;n Afrika och sm&aring;ningom med tiden har de flyttat till andra kontinenter och med anpassningar till v&auml;deret och... http://www.mimersbrunn.se/Epok_Historia_Forntiden_Antiken_Medeltiden_15387.htm 2008-10-26 16:04:46 Moa Martinsson skrivet av: Moa Karlsson Moa Martinsson föddes som Helga Maria Schwartz år 1890 i Östergötland och hon dog 74 år gammal (1964). Hon föddes som oäkting till en fabriksarbeterska och fadern som var av ett fint släkte ville inte ha med Moa att göra. Han gav modern Kristina en nätt summa pengar och sedan fick de klara sig så gott de kunde. Några år senare gifte sig Kristina men Moas styvfar söp mycket och brukade slå både Moa och hennes mor. Familjen flyttade ofta då styvfadern inte kunde behålla sina jobb och det resulterade i at... http://www.mimersbrunn.se/Moa_Martinsson_4251.htm 2004-05-23 19:31:00 Partiernas åsikt i olika frågor skrivet av: Simon Tirkel Partiernas budskap inom ämnet ”Skola/Utbildning” Vänsterpartiet ”Skolan ska stå under demokratisk samhällskontroll” Vänsterpartiet anser att utbildningssystemet ända från förskolan till högskolan spelar en central och viktig roll i det svenska samhället. Vänsterpartiet strävar efter ett demokratiskt utbildningssystem där alla människors möjligheter tas tillvara, och som aktivt motverkar klass- och könsskillnader i samhället. En kraftig ökning av resurser till utbildningssystemet anses nödv... http://www.mimersbrunn.se/Partiernas_aasikt_i_olika_fraagor_2183.htm 2003-02-19 12:04:00 De Tre Ideolodierna; Socialism, Liberalism och Konservatism skrivet av: Jakob Silvegren Detta arbetsområde har jag tyckt om! Det har varit väldigt intressant att jobba om industriella revolutionen, att få veta dess bakgrund och vad som verkligen hände. Under arbetsområdet har vi jobbat med olika arbetsmetoder. Bland annat har vi lyssnat på lärarens föreläsningar och skrivit anteckningar. Vi har också läst i böcker, där vi har fått reda på mycket fakta. När vi hade jobbat med arbetsområdet i cirka två veckor var det dags för en fördjupning. När vi fördjupade oss bestämde man sig för ett om... http://www.mimersbrunn.se/De_Tre_Ideolodierna_Socialism_Liberalism_och_Konservatism_14257.htm 2008-02-26 00:00:00 Skillnad mellan konservatism, liberalism och socialism skrivet av: Paulina Lundin Det är stor skillnad mellan konservatismen, liberalismen och socialismen. En av de största skillnaderna enligt mig är nog den ekonomiska biten. De konservativa partierna vill minska på skatten såsom liberalerna medans socialisterna vill öka skatten för att kunna ge mera bidrag till de behövande. Liberalismen och konservatismen tycker båda att det man äger ska ägas självständigt och de vill helst inte att något ska ägas tillsammans av samhället medans de socialistiska partierna vill att staten ska äga alltin... http://www.mimersbrunn.se/Skillnad_mellan_konservatism_liberalism_och_socialism_13775.htm 2007-12-12 00:00:00 Hinduism och Buddhism skrivet av: Caroline Hansson Hinduism Grundläggande drag Brahma enligt hinduerna är världssjälen. Maya är universum som skapats av Brahma och Brahma är själva verkligheten. Utan Brahma finns ingenting. Brahma är allt och utan honom finns alltså ingenting. Maya kan därför inte heller finnas utan Brahman. Enligt hinduismen så skapas universum om på nytt som i en cirkel, de är alltså oändligt. Fast innan det skapats på nytt så tar det tid för att det tar en väldigt lång tid för Maya att skapas om igen. Brahm... http://www.mimersbrunn.se/Hinduism_och_Buddhism_6076.htm 2005-05-13 15:09:00 Textanalys av Hjalmar Söderbergs novell Pälsen skrivet av: Catrin Egerfors Analys av Hjalmar S&ouml;derbergs novell &rdquo;P&auml;lsen&rdquo; Av Catrin Egerfors 2013/06/26 Det &auml;r julafton och Doktor Gustav Henck, novellens huvudperson, &auml;r p&aring; v&auml;g till sin gamle v&auml;n John Richardt f&ouml;r att l&aring;na lite pengar. P&aring; v&auml;gen dit funderar Doktor Henck &ouml;ver sin d&aring;liga ekonomi och h&auml;lsa, han misst&auml;nker att han snart kommer att g&aring; bort och f&ouml;rsjunken i sina tankar halkar han till och blir p&aring;k&o... http://www.mimersbrunn.se/Textanalys_av_Hjalmar_Soederbergs_novell_Paelsen_65546.htm 2013-08-29 09:48:49 Bröderna Lejonhjärta skrivet av: Ebba Holmberg Bröderna Lejonhjärta handlar om två bröder som står varandra mycket nära. Den yngsta brodern, Karl (Skorpan, som han också kallades), är dödssjuk och kommer troligen dö i en nära framtid. Den äldsta brodern är en vacker yngling som alla tycker om. En dag så börjar det brinna i lägenheten där de båda bröderna bor tillsammans med deras mamma, och Jonatan, den äldsta brodern, tar sin bror på ryggen och hoppar ut genom fönstret -det fanns ingen annan väg ut. Jonatan dör, och lämnar Karl ensam kvar. Men han har ... http://www.mimersbrunn.se/Broederna_Lejonhjaerta_8883.htm 2006-04-05 00:00:00 Demokrati och Diktatur skrivet av: Josefine Erikson Brangstrup D e m o k r a t i&nbsp;&nbsp; o c h&nbsp;&nbsp; D i k t a t u r Denna uppsats kommer redovisa skillnaderna mellan Demokrati och Diktatur, de olika faktorer som spelar in hur ett land blir diktatur eller demokrati, f&ouml;ruts&auml;ttningar och mots&auml;ttningar s&aring;som krig, kolonisation, industriallisering och kunskap och utbilning. Kartan &bull; = Demokrati <... http://www.mimersbrunn.se/Demokrati_och_Diktatur_64828.htm 2010-07-12 10:40:25 Det kognitiva perspektivet-det humanistiska perspektivet skrivet av: Emelie Skälhommar Det kognitiva perspektivet Psykoanalytiker, psykodynamiker, beteendepsykologer, humanistiska psykologer… Ingen av de här perspektiven har satt människans tankar i centrum. Detta är det kognitiva perspektivets psykologers huvudpunkt, att tanken är i fokus. I Sverige har det nått stor framgång och nu kommer jag att berätta lite om det kognitiva perspektivet. Tänkandet är i centrum Det finns ett ord som betecknar människans intellektuella funktioner, alltså hur vi organiserar vår kunskap och b... http://www.mimersbrunn.se/Det_kognitiva_perspektivet_det_humanistiska_perspektivet_12104.htm 2007-03-29 00:00:00 Ideologier - Liberalism, Konservatism och Socialism skrivet av: Timmy Berglund Liberalism Det var på 1800-talet liberalismen startade i Europa. Det var köpmän och fabriksägare som grundade liberalismen, alltså var det dem som var mest positiva till att utöka handel. Dem menade att alla är lika värda. Man måste acceptera att alla är olika. I Sverige har vi folkpartiet som är liberaler. Liberalismen anser att: •Man ska få tycka/tänka och tro på vad man vill •Man få skriva vad man känner för också •Så lite lagar och regler som möjlig •Friare handel så at... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_Liberalism_Konservatism_och_Socialism_14199.htm 2008-02-18 00:00:00 Svensk Språkhistoria skrivet av: Anders Nyman Inledning Ingen vet riktigt exakt när det svenska språket uppstod. Det man vet om det språk som talades i Norden för länge sedan grundar sig främst på bevarade runskrifter. De äldsta nordiska runskrifterna sträcker sig tillbaka till 300 e.Kr. De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden. Fram till dess såg runorna ungefär lika ut i hela Norden. Man kallar språket som talades här före vikingatiden för urnordiska. Mycket förändrades under vikingatiden som pågi... http://www.mimersbrunn.se/Svensk_Spraakhistoria_4107.htm 2004-05-20 20:34:00 Omvårdnadens historia. skrivet av: Sofie Lundström Asklepios var läkekonstens gud i den grekiska mytologin. Han hade två döttrar som hette Hygieia och Panakeia. Vårt ord hygien härstammar från Hygieia. Hon symboliserar vägen till hälsa genom att förebygga sjukdomar och leva utan överdrift i mat och dryck. Panakeia stod för vetandet om jorden och medicinväxterna. Därigenom kunde man bota och lindra sjukdom. För 2500 år sedan, i Grekland, levde Hippokrates. Han kallas läkekonstens fader. Hippokrates har givit upphov till Hippokratiska läkareden som samma... http://www.mimersbrunn.se/Omvaardnadens_historia_4218.htm 2004-05-23 14:20:00 Svenska språkets utveckling skrivet av: Linnéa Tors Inledning: Vad betyder svenskan för oss? Språket är ett redskap för att kunna kommunicera med andra. Så man kan säga att språket är en mycket viktigt redskap, för att man måste förstå andra för att lösa situationer. Vi vill undersöka; Hur och varför förändras vårt språk? Vilken är den röda tråden i språkets utveckling? När förändras vårt språk? Metod och material Vi har valt böcker i svensk språkhistoria. Som bas hade vi en lättfattlig sammanfattning från en handbok i sv... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakets_utveckling_5747.htm 2005-04-15 13:55:00 Darwins teori vs. Bibelns skrivet av: Filip Samuelsson Inledning: Darwins evolutionsteori går ut på ”the survival of the fittest”, alltså det naturliga urvalet, de lämpligaste överlever. Hans teori började accepteras av folket på 1800 talet. Det var en nyskapande teori som många hade svårt att acceptera till en början. Han menade att allt och alla har kommit från samma grund. Detta ville inte den icke-demokratiska kyrkan tro på eftersom de trodde att gud har skapat allting unikt. Så här fungerar det i praktiken: För ungefär 3-4 miljarder år sedan så... http://www.mimersbrunn.se/Darwins_teori_vs_Bibelns_9938.htm 2006-06-01 00:00:00 Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk skrivet av: Villum Hansson 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Det är stor skillnad på hur män och kvinnor använder språket och detta får effekter i det dagliga livet. Generellt kan man säga att män pratar till folk medan kvinnor pratar med dem. Kvinnors språk är mer relationsinriktat än männens som är prestationsinriktat. Skillnaderna beror både på biologiska faktorer men också på våra olika roller i historien. Det visar sig att det manliga språket är bättre anpassat för arbetslivet än kvinnans och statistik visar att d... http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm 2007-05-10 00:00:00 Argumenterande text om rökning skrivet av: Johnnie Nelson Jag har ett erbjudande, vad sägs om: · matt och glanslöst hår · missfärgade fingrar som luktar illa · gula tänder · påskyndat åldrande med tidiga rynkor, särskilt runt munnen · dåligt smak- och luktsinne. · Sämre blodcirkulation. Dvs. grå och blek hy, lättare att frysa samt kalla händer och fötter. · En förändrad hormonbalans i kroppen. För tjejer: utseendet och rösten manligare samt en ökad hårväxt på kroppen och i ansiktet. · du kan få betala med ditt liv Nå... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_text_om_roekning_12292.htm 2007-04-20 00:00:00 Sociala omsorgens historia skrivet av: Katrin Carlsson-Thorn Den röda tråden i social omsorg genom tiderna har alltid varit människors behov av hjälp. Det har varit för både psykiska och fysiska sjukdomar såväl som handikapp, ålder, missbruk och arbetslöshet. Kyrkan- Kyrkan hade redan på medeltiden haft en central roll i att hjälpa folk som inte haft pengar eller varit sjuka. Hospital och helgeandshus inrättades och hjälpte de som behövde. Hospital var till för de spetälska och helgeandshus var till för både psykiskt och fysiskt sjuka som behövde m... http://www.mimersbrunn.se/Sociala_omsorgens_historia_9780.htm 2006-05-25 00:00:00 Psykologi A - De olika perspektiven skrivet av: Emma Hellberg Det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet skapades av Sigmund Freud, ett välkänt namn för dem flesta. Han ansåg att vi styrs av aggressioner och sex. Detta kan man ta reda på genom hypnos eftersom Freud menade att vi har mycket mer i vårt psyke än vad vi känner till. Detta behöver inte bara yttra sig vid hypnos utan även i vårt vardagsliv, då en del av vårt själsliv ständigt är omedvetet. Freud ansåg att varje händelse, psykisk som fysisk, i princip kunde förklaras med hänvisn... http://www.mimersbrunn.se/Psykologi_A_De_olika_perspektiven_10571.htm 2006-10-14 00:00:00 Socialismen skrivet av: Karin Egeltoft Socialismen är en benämning på en slags politisk ideologi, rörelser eller partier som arbetar för att utveckla dessa ideal. Tanken bakom socialismen är att den ska vara rättvis och allt ska vara jämlikt. Ordet socialism kommer ifrån det latinska ordet socius som betyder kamrat. Socialismen utmärks av att man har tro på att gruppens och kollektivets förmåga att lösa ekonomiska och politiska problem. Man vill åstadkomma jämlikhet och få bort orättvisa igenom att alla ska få äga t.ex. fabriker tillsammans. M... http://www.mimersbrunn.se/Socialismen_6069.htm 2005-05-11 18:09:00 Skillnad mellan Jonförening och Molekylförening skrivet av: Ivar Makadesi Skillnad mellan Jonf&ouml;rening och Molekylf&ouml;rening Inledning Kemiska f&ouml;reningar best&aring;r av tv&aring; eller flera olika slags atomer. De kan antingen vara uppbyggda av joner och d&aring; kallas de jonf&ouml;reningar eller uppbyggda av molekyler och d&aring; kallas de molekylf&ouml;reningar. Analys Jonf&ouml;reningar: Jonf&ouml;reningar eller salter &auml;r uppbyggda av joner. De bildas vanligen vid reakt... http://www.mimersbrunn.se/Skillnad_mellan_Jonfoerening_och_Molekylfoerening_64372.htm 2009-11-05 13:49:29 Ideologier och Partier skrivet av: Josefin Bossel-Eriksson Ideologier och partier Uppgiften är att jämföra tre olika partier på dessa punkter: o Historik o Ideologier o Partiprogram Vi har valt att jämföra vänsterpartiet, centerpartiet och moderaterna. Dessa partier har vi valt för att moderaterna är längst till höger, centern är ungefär i mitten och vänsterpartiet finns längst till vänster. Då tänkte vi att det kunde vara ganska intressant att ta just dessa. Frågor vi skall försöka besvara under eller i slutet av arbetet ä... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_och_Partier_7367.htm 2005-12-12 20:26:00 De politiska ideologierna skrivet av: Viktor Åberg Liberalismen Ordet liberal härstammar från latin då ”liber” betyder fri. Liberalismen är i grunden uppbyggt runt individens egna styrka och att man själv ska få bestämma det liv man vill leva. Man vill att staten ska lägga sig i så lite som möjligt och man ska kunna välja vart man vill bo och arbeta m.m. Liberalismen vill att man ska ha privat äganderätt och kunna etablera egna företag och själv kunna välja vilka tjänster man vill erbjuda. Ideologin har också alltid stått för feminism och acceptera... http://www.mimersbrunn.se/De_politiska_ideologierna_10397.htm 2007-03-29 00:00:00 Psykologiska perspektiv skrivet av: Claudia Soto Vad menas man med det ? Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter sig i olika situationer och handlingar, som har syfte att beskriva ,tolka och förutsäga vad vi gör) . Det finns olika perspektiven och synsätt för att göra en förståelse eller en uppfattning som hur vi människor tänker och rationerar som vi gör beroende på en specifik händelse. Det vill säga att om man inte mår bra på grund av någon typ trauma (händelse som påverkar negativ en person) s... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_perspektiv_10073.htm 2006-06-13 00:00:00 Antikens grekland skrivet av: Rebecca Sundkvist 1. När hade grekland sin storhetstid? Grekland hade sin storhetstid ca: 800 f.kr. till 500 f.kr. 2. Hur såg grekland ut, rent geografiskt? Rent kartmässigt under Antikens Grekland fanns det inte så stora landsmassor, det mesta bestod av berg. Bergen skar Grekland och som gjorde att det saknade central högslätt som i sin tur gjorde att det blev många stadsstater. Grekland var också berikat med öar som gjorde att man var tvungna att ta sig med båt för att kunna åka runt till olik... http://www.mimersbrunn.se/Antikens_grekland_14683.htm 2008-04-15 00:00:00 Livsåskådningar och etik skrivet av: Camilla Håkansson Vad är en livsåskådning? En livsåskådning innebär, enkelt sett, ett sätt att se på livet. En livsåskådning ger mer eller mindre utvecklade svar på frågor som, ´varför finns jag?´, ´vem är jag?´, ´vad händer när jag dör?´ och så vidare. Religioner är livsåskådningar. Det betyder inte att alla livsåskådningar är religioner. Religioner ger oftast svar på frågor som de som finns ovan. Olika religioner ger olika svar – inom buddhismen och hinduismen säger man till exempel att man komm... http://www.mimersbrunn.se/Livsaaskaadningar_och_etik_2080.htm 2003-02-11 14:23:00 Demokrati skrivet av: Christina Tobiasson Inledning Introduktion Begreppet demokrati är lätt att förklara, det betyder folkstyre och att alla ska vara med och bestämma, men i verkligheten har det visat sig vara väldigt svårt att införa riktig demokrati överallt. Redan de gamla grekerna kom på idén med demokrati för tre tusen år sedan. Tyvärr får man nog konstatera att de flesta länder ända sedan den tiden och fram till nu har varit diktaturer. Det är först under 1900-talet som verkliga demokratier har bildats, men det va... http://www.mimersbrunn.se/Demokrati_5761.htm 2005-04-16 12:36:00 Filosofi, Empirismen och Etik skrivet av: Emma Eriksson Betyg: A Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskapar, vad är det? Varför har han denna indelning? Enligt empirismen får vi den kunskap vi på bär genom våra erfarenheter, eller rättare sagt sinneserfarenheter. Detta innebär att vi får kunskap genom det vi ser, känner, hör, luktar eller smakar. Man menar alltså att man inte kan få kunska... http://www.mimersbrunn.se/Filosofi_Empirismen_och_Etik_65648.htm 2014-06-23 16:18:39 Identitet - vad är det? ur ett sociologiskt perspektiv skrivet av: Victoria S Begreppet identitet Vad själva begreppet ”identitet” står för är svårt att definiera. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva. Delen som handlar om att vi accepterar oss själva tror jag är väldigt viktig när det kommer till att skapa en identitet. Om man som person inser att man inte är bra på att dansa men är bra på matte och ... http://www.mimersbrunn.se/Identitet_vad_aer_det_ur_ett_sociologiskt_perspektiv_12308.htm 2007-04-22 00:00:00 En Novell: Ett halvt ark papper av August Strindberg skrivet av: Alexander Lundell Här nedan följer min novellanalys av "Ett halvt ark papper" skriven av August Strindberg. Efter första meningen hade Strindbergs fantastiska novell redan gjort vad den skulle, nämligen fått mig intresserad av att fortsätta läsa. Första meningen säger att något är på väg att förändras i en mans liv, men vad är det då som ska ske i novellen? Till en början får man känslan av att den unge mannen flyr från något. Han verkar olycklig efter att något hemskt har hänt då han både ska flytta och har be... http://www.mimersbrunn.se/En_Novell_Ett_halvt_ark_papper_av_August_Strindberg_13049.htm 2007-07-01 00:00:00 Medicinskt grundkurs skrivet av: maria stenius A)Sjukdomar som kan orsakas av protozoer &auml;r tex. malaria, den vanligaste infektionssjukdomen, diarr&eacute; sjukdomar, slid katarr f&ouml;r kvinnor och&nbsp; urin r&ouml;rs-inflammation hos m&auml;n. Vanliga sjukdomar eller infektioner som orsakas av svamp &auml;r torsk, en svamp infektion i tungan hos nyf&ouml;dda och nagelinfektioner p&aring; fingrar och t&a... http://www.mimersbrunn.se/Medicinskt_grundkurs_64670.htm 2010-03-18 14:18:49 Psykologiska teorier skrivet av: sandra staffansson SIGMUND FREUD (1856-1939) UTVECKLINGSTEORI. Freuds utvecklingsteori kallas psykosexuell teori. Han betraktar varje individ separat från samhället. Han anser att sexualdriften påverkar oss från födelsen och att det är den starkaste kraften i vår utveckling. Han använder begreppet libido (sexualenergi eller lustkänsla). Som en motvikt till libido finns aggressionsdriften eller dödsdriften som vill förstöra för oss. Han talar om erogena zoner, områden på kroppen som är speciellt känsliga. Freud... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_teorier_6830.htm 2005-09-25 11:41:00 Argumenterande text om rökning skrivet av: Emil Hasselqvist Varför finns tobak och cigaretter? I dagens samhälle röker så pass många att jag blir rädd, det är inte bra till någonting. De enda som tjänar på det är multimiljard företagen och jag som kommunist är emot allt som har med sådant att göra. Om någon kan nämna någonting som är bra med att röka vill jag gärna höra det. Enligt en studie gjord av experter från 12 olika länder så orsakar passiv rökning cancer. För en icke rökare som bor med en rökare ökar risken för cancer, särskilt lungcancer med 20-30... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_text_om_roekning_5861.htm 2005-04-19 18:50:00 Child labor during the industrial revolution skrivet av: Suzanna Rydin Göthberg 1. Introduction Modern slavery? 1.1 Background Child labor is a social problem, which grew bigger during the Industrial Revolution (19th century). Factories and mines hired many young boys and girls. Nimble-fingered and quick moving children got to work in the textile mills changing spools and such things. Other children, especially the smallest, clambered through narrow mine shafts pushing coal carts. During this time many people thought that child labor was okay or it ... http://www.mimersbrunn.se/Child_labor_during_the_industrial_revolution_6503.htm 2005-07-22 14:25:00 Konservatism/Liberalism skrivet av: David Moberg Uppgiften: Vi fick i uppgist att skriva om och jämföra 2 politiska ideologier. Jag valde att jämföra Konservatism och Liberalism (Sedan fanns socialism so ett alternativ också) eftersom de verkade mest intressanta.. Konservatism Konservatismen är en ideologi där man vill behålla det gamla och göra förändringar mycket långsamt. Den kändaste förespråkaren för konservatismen var Edmund Burke, som levde på 1700-talet. Han kallas också konservatismens fader. De som stödde denna ideologi var för... http://www.mimersbrunn.se/Konservatism_Liberalism_3758.htm 2004-02-06 09:56:00 Svenska språkhistoria skrivet av: Christoferp Karlsson 1. Språkliga släktskap Svenskan är, precis som stora delar av de andra Europeiska språken, en förgrening av Indoeuropeiskan. Många forskare tror att dessa Indoeuropéer, som utvecklade språket, hade sitt urhem i de sydliga delarna av dagens Ryssland och därifrån ska de ha utvandrat till Indien, Iran, och Europa. Jag tror att detta folk hade utvecklats i en snabbare takt än resten av världen. När de sedan utvandrade var det andra ”folkslag” som influerades av den högre stående kulturen. Om folkslagen... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakhistoria_12638.htm 2007-05-18 00:00:00 etik och moral skrivet av: Emil Ångman jag har skrivit om etik och moral... http://www.mimersbrunn.se/etik_och_moral_65655.htm 2014-08-26 10:13:11 Omvårdnadsprocess applicerad på fiktionell figur skrivet av: Malin Rundström Bakgrund För denna examination har jag valt karaktären William Beech från den skönlitterära boken God natt Mister Tom av Magorian, (1981/2002). Omvårdnadsteorin är Virginia Henderssons vars centrala delar är att vårdaren ska hjälpa den sjuka med åtgärder som hjälper tillfrisknande, ofta saker som den sjuke skulle gjort själv om frisk. Målet är att den sjuke ska kun... http://www.mimersbrunn.se/Omvaardnadsprocess_applicerad_paa_fiktionell_figur_65653.htm 2014-08-02 11:21:53 Social omsorg skrivet av: Niklas Horn Vad är social omsorg? Omsorg är att ge människor individuell anpassad omsorg och service det kan vara att försöka leva sig in i annans människas känslor och upplevelser t.ex hur det känns att inte kunna raka sig eller stiga upp ur sängen varje morgon. Man måste även vara lyhörd (lyssna, visa intresse, förstå och samtala) för det är viktigt att lära känna vårdtagaren som person, hans bakgrund och livssituation så man lättare förstår vårdtagaren och ser hans reaktioner. Man ställs ofta inför oförutsägbara... http://www.mimersbrunn.se/Social_omsorg_14120.htm 2008-02-10 00:00:00 Bokrecension: Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf skrivet av: Vissadi Nagaev Titel: Kejsarn av Portugallien Författare: Selma Lagerlöf Genre:skönlitteratur Publicerad: 1914 Huvudpersoner: Jan i Skrolycka, Klara Gulla, Katrina Kejsarn av Portugallien Det är en vacker och sorglig berättelse om Jans kärlek till sin dotter Klara Fina. Berättelsen handlar om människorna i Askedalarna, i Vär... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Kejsarn_av_Portugallien_av_Selma_Lagerloef_12815.htm 2007-05-29 00:00:00 Olika världsbilder -Den Geocentriska mot den Heliocentriska skrivet av: Sandra Nord Astronomi är ett mycket brett ämne, och har blivit det med tiden ju bättre tekniken blir och ju mer vi lär oss, och den omfattar mer än många andra områden inom Naturvetenskap. Astronomi handlar inte bara om att upptäcka nya stjärnor och planeter, utan också om hur vi ser på världen och hur det hela började. Hur människors uppfattning om universum och vår planet har ändrats genom tiderna och hur det har påverkat oss, både positivt och negativt. Just för att astronomin är ett så pass brett ämne är de... http://www.mimersbrunn.se/Olika_vaerldsbilder_Den_Geocentriska_mot_den_Heliocentriska_11825.htm 2007-03-02 00:00:00 Jämförelse mellan Socialdemokraterna och Moderatera inför valet 2010 skrivet av: H Nilsson J&Auml;MF&Ouml;RELSE MODERATERNA-SOCIALDEMOKRATERNA Jag har valt att j&auml;mf&ouml;ra Moderaterna och Socialdemokraterna eftersom de &auml;r i de st&ouml;rsta partierna och ledarna i de tv&aring; blocken. Moderaterna i Alliansen, det styrande blocket, och Socialdemokraterna i de R&ouml;dgr&ouml;na, oppositionspartierna. <p style="margin-b... http://www.mimersbrunn.se/Jaemfoerelse_mellan_Socialdemokraterna_och_Moderatera_infoer_valet_2010_64925.htm 2010-11-15 18:24:08 ANTIKENS GREKLAND skrivet av: marianne johansson Antikens Grekland, grundades på 77-talet f kr. Det var teater, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna som gjorde antikens Grekland berömt. Grekland bestod av en rad statsstater och var aldrig ett enat rike. En statsstat bestod oftast av en stad och det som fanns runt den. Trots att grekerna var splittrade, såg de sej själva som ett enda folk. 1. Hur levde antikens greker? Den grekiska familjen var i allmänhet stor. Man levde tillsammans med andra släktingar, till exemp... http://www.mimersbrunn.se/ANTIKENS_GREKLAND_6862.htm 2005-11-04 16:15:00 Renässansen skrivet av: Robin Mikaelsson Renässansen Frågeställningar - Vad var renässansen och under vilken tid utspelade den sig? - Var och när började renässansen? - Hur spred sig renässansen? - När slutade renässansen? - Hur var det politiska styret? - Vem hade rätt att agera inom politiken? - Vad ändrades under renässansen? - Vad ändrades inte under renässansen? - Vad betyder ordet renässans? - Hur såg man på kyrkan och religionen? - Vilka framsteg inom vetenskapen? - Hur förändrades vä... http://www.mimersbrunn.se/Renaessansen_6926.htm 2005-12-05 16:36:00 En resa genom psykiatrins historia skrivet av: Katrin Carlsson-Thorn Psykiatrin under 1500- talet till 1800- talet Den gamle grekiske filosofen Hippokrates påstod att människan är uppbyggd av fyra olika vätskor som motsvarar de fyra elementen jord, luft eld och vatten. Hippokrates trodde att om balansen mellan dessa fyra vätskor rubbades kunde störningen orsaka sjukdom hos en människa. Om balansen i kroppen sedan återställdes skulle personen tillfriskna. Åderlåtning, svettdrivande medel, kräkmedel, laxermedel, urindrivande medel osv. användes i linje med Hippokrates... http://www.mimersbrunn.se/En_resa_genom_psykiatrins_historia_5411.htm 2005-03-31 22:53:00 Freud och det psykodynamiska perspektivet skrivet av: Anna Nordlund Freud och det psykodynamiska perspektivet Perspektivet står för ett sätt att se på människan som har fått stort inflytande, inte bara inom psykologin, utan även inom kultur- och samhällsliv. Han kom på att aggression och sexualitet styr oss, ibland är de krafterna medvetna ibland omedvetna. Oftast är det de omedvetna som påverkar oss mest. Freud betonar hur viktig barndomen är; då grundläggs vår personlighet. Det betyder att många (men inte alla) problem hos den vuxne kan ... http://www.mimersbrunn.se/Freud_och_det_psykodynamiska_perspektivet_65572.htm 2013-11-30 16:47:42 Laboratoriesäkerhet i kemisalen skrivet av: Helena Lindberg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter i kemisalen 2 1.1. Hur förebygger man en olycka? 3 1.2. Om olyckan ändå inträffar, hur minimerar man skadorna? 3 1.3. Om katastrofen inträffar, hur hanterar man det? 3 1.4. Hur kan man få i sig farliga gifter, och vad bör man då göra? 4 2. Syror och baser 5 3. Förbränning 6 4. Brandsläckning 7 5. Miljögifter 8 6. Miljösynpunkt; tensider, nitrater, syror och base... http://www.mimersbrunn.se/Laboratoriesaekerhet_i_kemisalen_142.htm 2000-07-05 00:00:00 Sociala medier och dess påverkan skrivet av: Danny Lam Kommunikation &auml;r en v&auml;ldigt viktig del f&ouml;r oss m&auml;nniskor n&auml;r det g&auml;ller att samspela och utveckla samh&auml;llet. Sen vi m&auml;nniskor kom till jorden har vi kommunicerat med varandra p&aring; flera olika s&auml;tt: teckenspr&aring;k, kroppsspr&aring;k, signalspr&aring;k, r&ouml;ksignaler, signaler med olika ljud etc. Men den st&ouml;rsta delen av kommunikation som vi m&auml;nniskor anv&auml;nder idag &auml;r med hj&auml;lp av ord. Antingen i skriven eller ... http://www.mimersbrunn.se/Sociala_medier_och_dess_paaverkan_65310.htm 2012-06-06 18:51:06