Dom mest visade arbetena på Mimers Brunn denna vecka http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du dom mest visade arbetena den aktuella veckan sv-se Islänningasagor skrivet av: Magdalena Johansson Hur och när uppkom sagorna? De flesta sagorna skrevs ner under 1200-talet och i början av 1300-talet. Sagorna handlar om saker som hände mellan 900- och 1100-talet. En del menar att sagorna har berättats vidare från generation till generation från det att de hände. Medan andra menar att sagorna berättades ”ungefär” som de var från början och fick inte sin riktiga handling förrän de skrevs ner. Men varför rådde en sådan litterär aktivitet just på Island? Många bönder på Island v... http://www.mimersbrunn.se/Islaenningasagor_3730.htm 2004-01-29 17:59:00 Klockans utveckling. skrivet av: jonathan fogelberg I dagens samhälle styrs vi enormt mycket klockan, och tiden. Det sägs att det är tiden som ger oss en regelbunden vardag. Tiden flyger iväg, vi blir stressade och kan till och med bli sjuka p.g.a. tiden. Men det är inte bara i dagens samhälle vi använder oss utav klockan. Redan 3500 år f.Kr uppfann egyptierna soluret, för att hålla koll på tiden. Soluret blev historiens första klocka och fungerade på följande vis, man satte en pinne i marken, runt om pinnen lade man stenar. När solens ljus reflekte... http://www.mimersbrunn.se/Klockans_utveckling_8040.htm 2006-02-01 00:00:00 Textanalys av Hjalmar Söderbergs novell Pälsen skrivet av: Catrin Egerfors Analys av Hjalmar S&ouml;derbergs novell &rdquo;P&auml;lsen&rdquo; Av Catrin Egerfors 2013/06/26 Det &auml;r julafton och Doktor Gustav Henck, novellens huvudperson, &auml;r p&aring; v&auml;g till sin gamle v&auml;n John Richardt f&ouml;r att l&aring;na lite pengar. P&aring; v&auml;gen dit funderar Doktor Henck &ouml;ver sin d&aring;liga ekonomi och h&auml;lsa, han misst&auml;nker att han snart kommer att g&aring; bort och f&ouml;rsjunken i sina tankar halkar han till och blir p&aring;k&o... http://www.mimersbrunn.se/Textanalys_av_Hjalmar_Soederbergs_novell_Paelsen_65546.htm 2013-08-29 09:48:49 Det kognitiva perspektivet-det humanistiska perspektivet skrivet av: Emelie Skälhommar Det kognitiva perspektivet Psykoanalytiker, psykodynamiker, beteendepsykologer, humanistiska psykologer… Ingen av de här perspektiven har satt människans tankar i centrum. Detta är det kognitiva perspektivets psykologers huvudpunkt, att tanken är i fokus. I Sverige har det nått stor framgång och nu kommer jag att berätta lite om det kognitiva perspektivet. Tänkandet är i centrum Det finns ett ord som betecknar människans intellektuella funktioner, alltså hur vi organiserar vår kunskap och b... http://www.mimersbrunn.se/Det_kognitiva_perspektivet_det_humanistiska_perspektivet_12104.htm 2007-03-29 00:00:00 Bokrecension: Mörkrets hjärta av Joseph Conrad skrivet av: Mikaela Karpmyr Händelserna tar sin början på en pråm vid mynningen till Themsen, där Marlow befinner sig på ytterligare en resa. Sällskapet som han färdas med har redan gjort det till en vana att han då och då sitter och berättar och resonerar kring olika resor han gjort, det är på det sättet han kommer in på vad som hände honom när han jobbade för det kongolesiska bolaget, som boken skildrar. Jag får en uppfattning om att Marlow inte berättar sina historier för att skryta, som många andra skulle ha gjort. Marlow var inte... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Moerkrets_hjaerta_av_Joseph_Conrad_13548.htm 2007-11-19 00:00:00 Sveriges välfärd skrivet av: Linn Eriksson Välfärden Jag tycker att det är svårt att inte skriva mycket om de här frågorna…så det blev långt…! Vad var det som gjorde att Sverige blev ett rikt land? Sverige var ett jordbrukssamhälle under 1800-talets början. Alla resurser utnyttjades inte eftersom industrialiseringen inte kommit igång än. De flesta människorna fick slita hårt för ”brödfödan” och levnadsförhållandena var inte de bästa. Många spädbarn dog, och det bidrog till att befolkningen var låg i Sverige. Befolkningen ökade sen med d... http://www.mimersbrunn.se/Sveriges_vaelfaerd_11959.htm 2007-03-14 00:00:00 Svenska språkets utveckling skrivet av: Linnéa Tors Inledning: Vad betyder svenskan för oss? Språket är ett redskap för att kunna kommunicera med andra. Så man kan säga att språket är en mycket viktigt redskap, för att man måste förstå andra för att lösa situationer. Vi vill undersöka; Hur och varför förändras vårt språk? Vilken är den röda tråden i språkets utveckling? När förändras vårt språk? Metod och material Vi har valt böcker i svensk språkhistoria. Som bas hade vi en lättfattlig sammanfattning från en handbok i sv... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakets_utveckling_5747.htm 2005-04-15 13:55:00 Psykologiska perspektiv skrivet av: Claudia Soto Vad menas man med det ? Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter sig i olika situationer och handlingar, som har syfte att beskriva ,tolka och förutsäga vad vi gör) . Det finns olika perspektiven och synsätt för att göra en förståelse eller en uppfattning som hur vi människor tänker och rationerar som vi gör beroende på en specifik händelse. Det vill säga att om man inte mår bra på grund av någon typ trauma (händelse som påverkar negativ en person) s... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_perspektiv_10073.htm 2006-06-13 00:00:00 ISLAM- och deras syn på hälsa, ohälsa och smärta skrivet av: Petra Eriksson För muslimer har varje del av livet en särskild betydelse och den troendes beteenden styrs av olika regler och påbud som finns skrivet i den heliga skriften, Koranen. Därför är det viktigt för oss inom sjukvården att bland annat känna till deras olika syner på bland annat sjukdom, hälsa och smärta. Så att vi lättare kan förstå, behandla rätt, och vårda så att vi inte ”förstör mer än vad vi gör nytta”. Detta är skrivet utifrån att vårda en troende muslim. Muslimers syn på sjukdom: Enligt is... http://www.mimersbrunn.se/ISLAM_och_deras_syn_paa_haelsa_ohaelsa_och_smaerta_10165.htm 2006-07-20 00:00:00 Den Stora Depressionen skrivet av: Linda Almgren Den Stora Depressionen är troligtvis en av de mest missförstådda händelserna som skett under Amerikas historia. Den är vanemässigt sedd som ett bevis på att oreglerad kapitalism inte är bra, och att bara en stadig välfärds stat, stora mängder av ekonomisk reglering, och andra ingripanden, kan rädda kapitalismen från sig själv. Vad orsakade då den Stora Depressionen? Den var ju absolut inte USA: s första depressionen, men utan tvekan den värsta. Under den Stora Depressionens tid var regeringens... http://www.mimersbrunn.se/Den_Stora_Depressionen_1009.htm 2001-06-03 14:46:00 En resa genom psykiatrins historia skrivet av: Katrin Carlsson-Thorn Psykiatrin under 1500- talet till 1800- talet Den gamle grekiske filosofen Hippokrates påstod att människan är uppbyggd av fyra olika vätskor som motsvarar de fyra elementen jord, luft eld och vatten. Hippokrates trodde att om balansen mellan dessa fyra vätskor rubbades kunde störningen orsaka sjukdom hos en människa. Om balansen i kroppen sedan återställdes skulle personen tillfriskna. Åderlåtning, svettdrivande medel, kräkmedel, laxermedel, urindrivande medel osv. användes i linje med Hippokrates... http://www.mimersbrunn.se/En_resa_genom_psykiatrins_historia_5411.htm 2005-03-31 22:53:00 Fallbeskrivning skrivet av: Emelie Wikström Fallbeskrivning 2 Pelle är nio år. Han är okoncentrerad, aggressiv och hamnar ofta i slagsmål. Han visar inget intresse för att lära sig läsa och skriva. Pelle är ofta ensam under rasterna. Signaler Den första signaler jag såg hos Pelle var att han är okoncentrerad, det går under otydliga och svårtolkade signaler. Om man som personal upptäcker att ett barn inte under några som hels förhållande kan koncentrera sig på en uppgift, bör det undersökas närmare vad det kan bero på. Det kan va... http://www.mimersbrunn.se/Fallbeskrivning_14291.htm 2008-02-28 00:00:00 Ideologier - Konservatism, Socialism, Liberalismen skrivet av: Alex "mattan"c Metz Innehåll: 1. Liberalismen 2. Konservatismen 3. Socialismen 4. Sammanfattning 5. Källor 1. LIBERALISMEN Liberalerna krävde frihet Den ideologi som brukar kallas liberalism är egentligen en sammanfattning av flera olika idéer. Men de har alla ett gemensamt drag: misstänksamheten mot en starkt statlig makt. En sådan hotar alltid, menar liberalerna, den enskilda människans frihet. Därför är det passande att det latinska ordet ”liber” som betyder fri, får ge namn åt... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_Konservatism_Socialism_Liberalismen_1762.htm 2002-12-11 16:25:00 Psykologi A - De olika perspektiven skrivet av: Emma Hellberg Det psykodynamiska perspektivet Det psykodynamiska perspektivet skapades av Sigmund Freud, ett välkänt namn för dem flesta. Han ansåg att vi styrs av aggressioner och sex. Detta kan man ta reda på genom hypnos eftersom Freud menade att vi har mycket mer i vårt psyke än vad vi känner till. Detta behöver inte bara yttra sig vid hypnos utan även i vårt vardagsliv, då en del av vårt själsliv ständigt är omedvetet. Freud ansåg att varje händelse, psykisk som fysisk, i princip kunde förklaras med hänvisn... http://www.mimersbrunn.se/Psykologi_A_De_olika_perspektiven_10571.htm 2006-10-14 00:00:00 Andra världskriget frågor skrivet av: Moa Sellgren 1. Hur var situationen I Tyskland efter första världskriget? Det var en ekonomisk, politisk och social kris I Tyskland. Det var krigsskadestånd som ännu inte var fixade och RUHOMRÅDEN som var ockuperade I många av Tysklands industrinområden. Det var partisplittring I Tyskland, det fanns inget tydligt ledarskap efter första världskriget och kriget gjorde att många tyskar blev arbetslösa som senare led till en väldigt stor arbetslöshet I hela Tyskland. 2. Vad var typisk... http://www.mimersbrunn.se/Andra_vaerldskriget_fraagor_65870.htm 2015-04-26 19:34:00 Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om likheter och olikheter skrivet av: Hanna Jonsson Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om likheter och olikheter. Hanna-Helena Jonsson, 9C Varför en analys? Religion är kanske alltid ett aktuellt ämne men med alla de oroligheter som pågår i världen för tillfället är det intressantare än vanligt. Vad ligger bakom alla dessa idéer om heliga krig? Varför kan inte olika religioner oc... http://www.mimersbrunn.se/Islam_Kristendom_Judendom_Hinduism_och_Buddhism_En_analys_om_likheter_och_olikheter_2985.htm 2003-09-02 00:31:00 Ska Sverige gå med i NATO? skrivet av: Dennis Wikstén Ska Sverige gå med i NATO? I detta arbete ska jag ta reda på om Sverige måste gå med i NATO eller om man kan behålla sin alliansfrihet. Kort om NATO NATO (North Atlantic Treaty Organisation), bildades åren strax efter andra världskrigets slut och är en försvars allians som gradvis växt fram för att uppfylla målen som finns inskrivna i Atlantpakten från 1949. Atlantpakten föreskrev endast att ett gemensamt organ skulle inrättas, det Nordatlantiska rådet. Rådet har i uppgift att se till a... http://www.mimersbrunn.se/Ska_Sverige_gaa_med_i_NATO_507.htm 2001-01-22 22:21:00 Grottan skrivet av: Therese Asperheim Therese Asperheim GROTTAN Grottans förutsättning. I grottan är det mörkt, svalt, fuktigt och hårda underlag. I just den här grottan lever små djur, insekter, malar, nattfjärilar, fladdermöss, spindlar mf. Detta är idealisk miljö för just dessa populationer. Mörkret gör det svårt för vissa djurarter att se och söka föda, och gynnar andra med bra mörkersyn. Det är en bra plats för vissa djurpopulationer att söka skydd från hetta och andra rovdjur. Dessutom är d... http://www.mimersbrunn.se/Grottan_65872.htm 2015-04-30 12:47:19 Buddhistisk tro skrivet av: Adam Dusuger I Buddhismen tror man på att illrar är heliga. Illrar är slemmiga ibland och det gillar buddhister att gnugga på deras hårlösa huvuden. Buddhister slaktar illrar efter att de har gnuggat huvudet. De äter inte illrarna, utan de bara slakter de för att de kan och de vill. Buddhister föds konstiga eftersom de aldrig har något hår, kanske de föds med cancer, forskare från KällviksKvarnKlubb eller KKK säger att det är osäkert varför alla barn föds missbildade. Buddhister är fattiga eftersom de tigger mat hela... http://www.mimersbrunn.se/Buddhistisk_tro_65869.htm 2015-04-26 15:05:00 Högkvalificerad literaturisk text. skrivet av: Gustav Bäcklin I mördarens spår Ingvar stod flämtande i skogsbrynet. Han är honom på spåren känner han. Va fffffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnn din jävla ligist du ska brinna helvetet ditt svin för det du gjorde mot min syster. Det brann i huvudet han stod och slog på ett träd. DET VAR JU JAG! Han tittar på den blodiga kniven som han har i handen. Det är ju jag som är svinet skriker Ingvar. Han tar kniven i ett stadigt grepp och hugger sig i bröstet. Han skriker och faller ihop i fosterställning. ... http://www.mimersbrunn.se/Hoegkvalificerad_literaturisk_text_65871.htm 2015-04-27 13:33:33 Ett öga rött. Bokanalys skrivet av: Hanane Benouaden Hanane Benouaden En bokanalys "Ett &ouml;ga r&ouml;tt" &auml;r en roman som inte endast riktat mot ungdomar som har en utl&auml;ndsk bakgrund, utan den &auml;r riktat till alla ungdomar som b&ouml;rjar k&auml;nna utveckling av sin personlighet, tankar, k&auml;nslor och mogenhet. "Ett &ouml;ga r&ouml;tt"... http://www.mimersbrunn.se/Ett_oega_roett_Bokanalys_65426.htm 2013-03-12 18:59:07 Bröderna lejonhjärta skrivet av: Åsa Lindskog Br&ouml;derna lejonhj&auml;rta (1973) av Astrid Lindgren (1907-2002) Genre: &Auml;ventyr, Fantasy, barnbok Teman: d&ouml;d, syskonk&auml;rlek, ondska, &nbsp;onda mot goda Handling: Boken b&ouml;rjar med att Jonatan ber&auml;ttar f&ouml;r sin d&ouml;dssjuka bror Skorpan om Nangijala, landet bortom stj&auml;rnorna som man kommer till n&auml;r man d&ouml;r. I Nangijala finns det inga sjukdomar och allting &a... http://www.mimersbrunn.se/Broederna_lejonhjaerta_65088.htm 2011-04-28 17:46:44 Bokrecension: Therese Raquin av Emilie Zola skrivet av: Anna-Karin Bohlin Èmelie Zola (1840-1902) är författaren till boken Thérèse Raquin, en vågad roman som utspelar sig i Paris under slutet av 1860-talet. När den kom ut 1867 blev den en skandalsuccé som många ville förbjuda. Boken är provocerande, vetenskaplig och mycket tankvärd. Med sina exakta verklighetsbeskrivningar blev detta ett verk som inledde naturalismen. Naturalismen är en mer extrem form där allting beskrivs i minsta detalj och allt är förklarligt. När bokens andra upplaga kom ut året efter, ... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Therese_Raquin_av_Emilie_Zola_13045.htm 2007-06-27 00:00:00 Argumenterande text om rökning skrivet av: Johnnie Nelson Jag har ett erbjudande, vad sägs om: · matt och glanslöst hår · missfärgade fingrar som luktar illa · gula tänder · påskyndat åldrande med tidiga rynkor, särskilt runt munnen · dåligt smak- och luktsinne. · Sämre blodcirkulation. Dvs. grå och blek hy, lättare att frysa samt kalla händer och fötter. · En förändrad hormonbalans i kroppen. För tjejer: utseendet och rösten manligare samt en ökad hårväxt på kroppen och i ansiktet. · du kan få betala med ditt liv Nå... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_text_om_roekning_12292.htm 2007-04-20 00:00:00 Dialekter skrivet av: Annica Hammar ”Hä dä ont uti bainen? He jer better ide.” (Överkalixmålet) Alla språk I världen har en sak gemensamt, alla består av olika dialekter. För en invandrare i Sverige låter de ofta roliga men en och annan gång också obegripliga. Det är intressant och personligt med dialekter, för hur kul skulle det vara om alla i Sverige pratade på samma sätt? Vad är dialekter? Det stämmer inte att dialekterna är förvanskade former av rikssvenskan som många tycks tro. Dialekterna är alla utve... http://www.mimersbrunn.se/Dialekter_1615.htm 2002-11-27 09:41:00 Språk är makt skrivet av: Emma Talhouet &nbsp;&nbsp; Spr&aring;ket &auml;r nog den viktigaste och mest utvecklade uppfinnigen och egenskapen hos m&auml;nniskan. Man kan s&auml;ga att m&auml;nnskligheten bygger p&aring; spr&aring;ket, det &auml;r det som skiljer oss fr&aring;n djuren och utan det skulle vi fortfarande leva som apor. Tack vare spr&aring;ket har vi kunnat utveckla v&aring;ra andra&nbsp; m&auml;nskliga egenskaper, skapa samh&auml;llen, lagar, det som i stort sett g&ouml;r att vi st&aring;r &ouml;ver djuren. Man kan fr&ar... http://www.mimersbrunn.se/Spraak_aer_makt_65256.htm 2012-01-31 12:41:47 Vår Miljö! skrivet av: Viktor Sten Inledning: Människan har alltid anpassat sig efter miljön för att kunna leva på jorden, men på senare år har miljön ofta fått anpassa sig efter människornas behov av plats på jorden. Miljön blir alltmer uppmärksammad numera när vi upptäcker att vi är på väg att förstöra den, men ingen gör något drastiskt åt det. Det är ungefär som en vanlig skolelev som till slut kommer på att hon/han måste bli klar med ett arbete, precis innan tiden tar slut. Vi i norra Europa och Nordamerika har marginalerna för a... http://www.mimersbrunn.se/Vaar_Miljoe_10277.htm 2006-08-23 00:00:00 Social omsorg skrivet av: Niklas Horn Vad är social omsorg? Omsorg är att ge människor individuell anpassad omsorg och service det kan vara att försöka leva sig in i annans människas känslor och upplevelser t.ex hur det känns att inte kunna raka sig eller stiga upp ur sängen varje morgon. Man måste även vara lyhörd (lyssna, visa intresse, förstå och samtala) för det är viktigt att lära känna vårdtagaren som person, hans bakgrund och livssituation så man lättare förstår vårdtagaren och ser hans reaktioner. Man ställs ofta inför oförutsägbara... http://www.mimersbrunn.se/Social_omsorg_14120.htm 2008-02-10 00:00:00 Manlig och kvinnligt ledarskap skrivet av: Sofie Frans Den traditionella skillnaden mellan kvinnligt och manligt ledarskap är att mannen är mer av en auktoritär ledare och kvinnan är mer utav en demokratisk ledare. Vilket är delvis sant men ändå inte. Mannen är oftast mer bestämd och tävlingsinriktad. Han vill alltid stå som den främsta inom sin grupp dvs. medarbetarna ska se upp till honom, han är den med mest status och beslutar om förslagen så som han vill utan att tänka ett steg längre så som konsekvenser och vad de andra i gruppen tycker. <br... http://www.mimersbrunn.se/Manlig_och_kvinnligt_ledarskap_12836.htm 2007-05-29 00:00:00 Narnia - Häxan och Lejonet skrivet av: Maggie Axelsson Om författaren Clive Staples Lewis I Belfast den 29 november 1898 födde Flora Augusta Hamilton Lewis ett barn som hon och fadern, Albert James Lewis döpte till Clive Staples Lewis. Han hade också en tre år äldre bror vid namn Warren H. Lewis. Deras pappa var advokat och därför var de en rik familj, som hade råd att ge barnen en bra och lång skolgång. C.S. Lewis mor kom från en prästfamilj och hade inget arbete, utan var hemma och passade barnen. C.S. Lewis växte upp i en sträng och kristen familj. ... http://www.mimersbrunn.se/Narnia_Haexan_och_Lejonet_8618.htm 2007-12-06 00:00:00 ADD en undergrupp til ADHD skrivet av: Cilla Engström Sammanfattning Jag har valt att skriva om ADD som är en undergrupp till ADHD. Jag tänker ta upp skillnaderna mellan diagnoserna och även autism, eftersom i vissa fall kan symptomen på autism och ADHD förväxlas. Syftet är att skapa förståelse för ADD. Allt fler barn diagnostiseras idag med ADHD. Det beror troligtvis på att funktionshindret ADHD på senare år studerats i större omfattning, vilket nu leder till att kunskapen ökat inom sjukvården samt hos föräldrar och lärare. I... http://www.mimersbrunn.se/ADD_en_undergrupp_til_ADHD_15174.htm 2008-05-27 00:00:00 Stone Cold skrivet av: Erik Persson I have read ”Stone Cold” written by Robert Swindells. It’s a book about a boy, who’s called Link. You never get to know his real name. Link left home early in his childhood, and so he became homeless. After a while he ended up in London, where he found some other people, and where he also met some people that he will never forget. Ginger is a person that Link meets early in the book. They become really good friends, and are happy together, but one day, Ginger disappears. Real soon after, he meets a new pers... http://www.mimersbrunn.se/Stone_Cold_2805.htm 2003-05-19 21:44:00 Epok, Historia, Forntiden,Antiken,Medeltiden skrivet av: Khalid Abbasi Forntiden Forntiden &auml;r den l&auml;ngsta epoken som handlar om m&auml;nniskors f&ouml;rhistoria,det handlar om hur de f&ouml;rs&ouml;rjade sig,deras yrke och hur de &ouml;verlevde. Forntiden b&ouml;rjar fr&aring;n omkring 35000 &aring;r f.kr fram till Antiken b&ouml;rjar &aring;r 800 f.kr.De f&ouml;rsta m&auml;nniskor kommer f&ouml;rmodling fr&aring;n Afrika och sm&aring;ningom med tiden har de flyttat till andra kontinenter och med anpassningar till v&auml;deret och... http://www.mimersbrunn.se/Epok_Historia_Forntiden_Antiken_Medeltiden_15387.htm 2008-10-26 16:04:46 Bokrecension: Oliver Twist av Charles dickens skrivet av: Andreas Söderström Handlingen Boken handlar om den unga pojken Oliver Twist som föddes på ett barnhem utanför London. Hans mamma dog vid födseln. Oliver Twist är en snäll, harmlös pojke. Han är liten och klen, men han är tapper och kämpar på i livet trots tusentals motgångar. Oliver blev utsläng från barnhemmet efter en incident om maten. Tillslut blir han lärling hos en begravningsentreprenör, där får han samma hårda behandling som på barnhemmet. Han rymmer till London där han kommer i kontakt med en v... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Oliver_Twist_av_Charles_dickens_11957.htm 2007-03-14 00:00:00 Svenska språkhistoria skrivet av: Christoferp Karlsson 1. Språkliga släktskap Svenskan är, precis som stora delar av de andra Europeiska språken, en förgrening av Indoeuropeiskan. Många forskare tror att dessa Indoeuropéer, som utvecklade språket, hade sitt urhem i de sydliga delarna av dagens Ryssland och därifrån ska de ha utvandrat till Indien, Iran, och Europa. Jag tror att detta folk hade utvecklats i en snabbare takt än resten av världen. När de sedan utvandrade var det andra ”folkslag” som influerades av den högre stående kulturen. Om folkslagen... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakhistoria_12638.htm 2007-05-18 00:00:00 Syror och baser skrivet av: Jennie Sjöhamn Vad är en syra? Med en syra menar man ett ämne som i t ex vattenlösningar kan avge protoner. De protoner som avges i form av vätejoner. Om man har en lösning av HNO3 i vatten så avges en vätejon samtidigt bildas en nitratjon (NO-3). Denna reaktion kallas protolys för att den innebär förflyttning av en proton. Protonen som avges bildar i vattenlösningar oxoniumjoner. De ingår alltså en förening med vattenmolekylen och bildar H3O+. Det är oxoniumjonerna som ger syrorna deras sura egenskaper. När man ... http://www.mimersbrunn.se/Syror_och_baser_2606.htm 2003-04-11 23:14:00 Psykologiska Perspektiv skrivet av: Emma From Psykoanalysen Psykoanalysen grundades av Sigmund Freud. Han skapade den för att själv få veta hur varför han var rädd för döden och led av fobier. Han började med att analysera sig själv och det ledde sedan till att han även analyserade andra människor. Psykoanalysen är till för att visa varför människor beter sig på olika sätt. Det kan vara bra att veta varför man är höjdrädd, mörkrädd, rädd för spindlar etc. Det kan också vara bra att vad som ligger bakom kriminellas beteende. Den speg... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_Perspektiv_3598.htm 2004-01-02 13:56:00 Psykologiska teorier skrivet av: sandra staffansson SIGMUND FREUD (1856-1939) UTVECKLINGSTEORI. Freuds utvecklingsteori kallas psykosexuell teori. Han betraktar varje individ separat från samhället. Han anser att sexualdriften påverkar oss från födelsen och att det är den starkaste kraften i vår utveckling. Han använder begreppet libido (sexualenergi eller lustkänsla). Som en motvikt till libido finns aggressionsdriften eller dödsdriften som vill förstöra för oss. Han talar om erogena zoner, områden på kroppen som är speciellt känsliga. Freud... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_teorier_6830.htm 2005-09-25 11:41:00 Behavioristiska och socialpsykologiska perspektiv skrivet av: Kikki Petersson 1/ Behavioristiska perspektivet Behaviorismen betyder beteendepsykologi, vi föds som ett oskrivet blad som man ska fylla. Personligheten är något som består av många inlärda beteenden och reaktionssätt. Alla våra handlingar har formats av omgivningen, det är samhället, intryck och erfarenheter som styr vår personlighet. Med beteende terapi kan man vända sina rädslor genom att förändra negativa inlärda mönster. Om man har en fobi för något så kan man genom att sakta närma sig det man är rä... http://www.mimersbrunn.se/Behavioristiska_och_socialpsykologiska_perspektiv_14964.htm 2008-05-12 00:00:00 Hissen som gick ner i helvete skrivet av: Andreas Jacobsen Novellrecension I denna novell får vi följa två personer, Kamrer Jönsson och ”frun”, som gör en resa tillsammans i en hiss ner i avgrunden. Frun blir mer eller mindre förförd på vägen ner. Väl nere möts de av Djävulen som visar de till ett hus i vars fönster alla draperier är fördragna. De tar sig in och får en nyckel till ett rum där de ska spendera sin natt. De blir betjänade av en man som är prydligt klädd, är likblek i ansiktet och har ett skottsår i tinningen. Till en början lägger frun inte m... http://www.mimersbrunn.se/Hissen_som_gick_ner_i_helvete_9694.htm 2006-05-23 00:00:00 Etik Inom Sjukvården skrivet av: Johan Håkansson &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Etik Inom Sjukv&aring;rden Inneh&aring;llsf&ouml;rteckning Metod och material............................................ 3 Faktadelen; De fyra principerna...... http://www.mimersbrunn.se/Etik_Inom_Sjukvaarden_65164.htm 2011-06-01 13:14:56 AIK fans skrivet av: Alkis Bakfull AIK är mestkänd ispanska medier att ha de 6e bästa fansen i världen. Supporterorganisationen kallas Black Army och är uppdelade iolika delar som t.ex. Ultras Nord, Sol invictus mm.... http://www.mimersbrunn.se/AIK_fans_65868.htm 2015-04-23 10:05:02 Bokrecension: Robinson Crusoe av Daniel defoe skrivet av: Anna Stenberg Det hela börjar med att Robinson Crusoe, en ung man, full med längtan till att upptäcka den stora världen, ger sig iväg, trots sin fars hot och varningar, ut på havet, mot äventyren och lyckan. Efter en farofylld resa mot London då dom nätt och jämt klarat sig iland, får han tankar om att vända hem igen, men skammen för att återvända med svansen mellan benen tar emot, så han fortsätter istället sin resa på ett skepp som är på väg mot Afrikas kust. Resan går bra, men tillbaka resan blir något annorlunda,... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Robinson_Crusoe_av_Daniel_defoe_12248.htm 2007-04-16 00:00:00 Allmän fakta om telefonen skrivet av: Paulina Rasjö Historia/uppfinnare: Den första uppfinningen som kunde förmedla ljud uppfanns 1860 av tysken Johann Philipp Reis. Ljudkvalitén var dålig och apparaten fick ingen vidare uppmärksamhet. Den dåliga ljudkvalitén rättade Alexander Graham Bell och hans assisten Thomas Watson till. Alexander Bell levde mellan 1847-1922 i USA. Han arbetade med att undervisa döva och var väldigt framgångsrik på det området. På så sätt utvecklades ett stort intresse för ljud. Han använde sig av vibrerande stålremsor och upp... http://www.mimersbrunn.se/Allmaen_fakta_om_telefonen_14460.htm 2008-03-17 00:00:00 Kvinnligt och Manligt språk skrivet av: Lotta Odelius Inledning De flesta har någon gång märkt att män och kvinnor uttrycker sig på olika sätt. Man märker att vissa texter är skrivna av till exempel en man och att jargongen i ett tjejgäng inte alls liknar hur killarna i samma ålder pratar med varandra. Men hur stor är den här skillnaden egentligen och hur påverkas vi av den? De två huvudfrågorna jag kommer behandla är: På vilket sätt talar män och kvinnor olika och varför? Jag vill även belysa en del fördomar som finns om manligt och kvinnligt språk, vilka... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnligt_och_Manligt_spraak_3871.htm 2004-02-26 09:12:00 About A Boy skrivet av: Anders Nyman The Book Title: About A Boy Author: Nick Hornby Year of publication: 2000 The Characters Marcus is a twelve years old boy, and one of the two main characters. When Marcus was eight years old, his parents Fiona and Clive got divorced. For a couple of years they both lived in Cambridge, but the summer when Marcus was twelve years old, he and his mother moved to London. Marcus is not like an ordinary 12 years old boy, he is the oldest 12 years old in the world. This is probably because... http://www.mimersbrunn.se/About_A_Boy_4101.htm 2004-05-20 20:33:00 Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk skrivet av: Villum Hansson 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Det är stor skillnad på hur män och kvinnor använder språket och detta får effekter i det dagliga livet. Generellt kan man säga att män pratar till folk medan kvinnor pratar med dem. Kvinnors språk är mer relationsinriktat än männens som är prestationsinriktat. Skillnaderna beror både på biologiska faktorer men också på våra olika roller i historien. Det visar sig att det manliga språket är bättre anpassat för arbetslivet än kvinnans och statistik visar att d... http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm 2007-05-10 00:00:00 Bokrecension: Gullivers Resor av Jonathan Swift skrivet av: Josefin Skantz - Kort resumé Gulliver gör fyra stycken spännande resor, här är en resumé av det tredje äventyret som jag själv anser är det mest spektakulära: Gulliver är ute på havets öppna vatten då plötsligt fartyget blir plundrat och han tvingas ner i en kanot med mat och vatten för endast fyra dagar, han inser då att han kommer gå en långsam död tillmötes. En ö uppenbarar sig lång bort vid horisonten och han förs med havets strömmar snabbt emot den, detta kan vara hans räddning. Han kliver iland på ön och får... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Gullivers_Resor_av_Jonathan_Swift_14835.htm 2008-05-01 00:00:00 Hinduism & Buddhism skrivet av: Erica Bronge Hinduism & Buddhism Hinduismen är världens äldsta religion som fortfarande utövas. Den har till skillnad från de andra världsreligionerna ingen speciell grundare, utan har växt fram under årtusenden, och många små religioner och kulturer har blandats in och utformat den till vad den är idag. Buddhismen var från början mer som en sorts inriktning av hinduismen som Buddha ”kom på” och lärde ut. Just det att denna religion har en speciell grundare gör att den skiljer sig på ett påtagligt sätt från hin... http://www.mimersbrunn.se/Hinduism_Buddhism_13436.htm 2007-11-08 00:00:00 Anna, Hanna och Johanna skrivet av: emma åberg Titel: Anna, Hanna och Johanna Författare: Marianne Fredriksson Detta är en bok som har stått i mina föräldrars bokhylla så länge jag kan minnas utan att jag någonsin ens tänkt tanken att läsa den. Men som alla vet finns det inget bättre sömnmedel än en riktigt tråkig bok, så jag beslutade mig för att försöka ändå, en kväll när jag faktiskt var för trött för att sova. Oj, så fel jag hade. Anna, Hanna och Johanna är en varm och välskriven roman som handlar om tre olika kvinnor i tre gen... http://www.mimersbrunn.se/Anna_Hanna_och_Johanna_2705.htm 2003-05-09 00:09:00