Dom mest visade arbetena på Mimers Brunn denna vecka http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du dom mest visade arbetena den aktuella veckan sv-se Jämförelser mellan hinduismen och buddismen skrivet av: Helena Holst Eftersom Buddhismen ”föddes” genom Hinduismen liknar de båda religiösa inriktningarna varandra men har flera skillnader. Buddhismen liknar mer en livsfilosofi än någon annan världsreligion. Inom buddhismen finns inga gudar starka nog att påverka våra liv. Vi måste hitta frälsningen (bli upplyst, komma till Nirvana) inom oss själva. Denna grundsyn kommer ifrån en prins Siddharta (Buddha) som var hindu och som tyckte hela livet var ett enda elände vilket ledde till lidande hur man än tänkte. Han beg... http://www.mimersbrunn.se/Jaemfoerelser_mellan_hinduismen_och_buddismen_13538.htm 2007-11-17 00:00:00 Internetkulturen och talspråket - hur påverkar de det svenska språket? Svenska C uppsats. skrivet av: Rasmus Andersson UTREDANDE UPPSATS Svenska C, muntlig och skriftlig kommunikation Läsåret 2012/13 Utredande uppsats Svenska C, läsåret 2012/13 Korrespondensgymnasiet i Torsås INTERNETKULTUREN OCH TALSPRÅKET - h... http://www.mimersbrunn.se/Internetkulturen_och_talspraaket_hur_paaverkar_de_det_svenska_spraaket_Svenska_C_uppsats_65529.htm 2013-06-04 21:33:21 Förhållandet mellan I och U länder, skrivet av: Farad Rassul Utveckling och underutveckling (förhållandet mellan I-länder och U-länder) Livsvillkoren för olika människor är inte lika. En del lever rikemansliv i Hollywood medan andra lever på mindre än en dollar per dag i fattiga byar i tex Afrika. En del har det bra ställt och en del har helt omänskliga levnadsvillkor. Oftast så beror det på var i världen man bor. En del länder är fattiga och en del är rika, vad beror det på? Jag ska berätta om hur det är i världen, vad det kan bero på och va... http://www.mimersbrunn.se/Foerhaallandet_mellan_I_och_U_laender_12696.htm 2007-05-23 00:00:00 Likheter mellan hinduismen och buddhismen skrivet av: Nancy Gustavsson Livsåskådning, hinduism och buddhism. 1. Det finns en hel del likheter mellan buddhismen och hinduismen, men också en del skillnader. Jag tänkte börja med att ta upp likheterna. Likheter: • Båda tror på reinkarnation. Inom hinduismen kallas ens innersta ande för Atman, som återföds i en annan kropp efter att man dör. Inom buddhismen tror man att ens karma finns kvar efter att man dör och återföds i en annan människa eller i ett djur. • Båda religionerna har sitt ursprung i Indi... http://www.mimersbrunn.se/Likheter_mellan_hinduismen_och_buddhismen_13066.htm 2007-07-12 00:00:00 Svenska språkets utveckling skrivet av: Linnéa Tors Inledning: Vad betyder svenskan för oss? Språket är ett redskap för att kunna kommunicera med andra. Så man kan säga att språket är en mycket viktigt redskap, för att man måste förstå andra för att lösa situationer. Vi vill undersöka; Hur och varför förändras vårt språk? Vilken är den röda tråden i språkets utveckling? När förändras vårt språk? Metod och material Vi har valt böcker i svensk språkhistoria. Som bas hade vi en lättfattlig sammanfattning från en handbok i sv... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakets_utveckling_5747.htm 2005-04-15 13:55:00 Psykologiska perspektiv skrivet av: Claudia Soto Vad menas man med det ? Det vill säga att inom psykologi (läran om hur människor upplever eller beter sig i olika situationer och handlingar, som har syfte att beskriva ,tolka och förutsäga vad vi gör) . Det finns olika perspektiven och synsätt för att göra en förståelse eller en uppfattning som hur vi människor tänker och rationerar som vi gör beroende på en specifik händelse. Det vill säga att om man inte mår bra på grund av någon typ trauma (händelse som påverkar negativ en person) s... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_perspektiv_10073.htm 2006-06-13 00:00:00 Judendom, Kristendom, Islam (jämförelser) skrivet av: Katarina Maté • Hur ser judendomen, kristendomen och islam på Jesus? Kristna ser Jesus som guds son, men också som Gud själv i en mänsklig kropp och som den heliga anden som alltid finns runt omkring oss. Det är svårt att veta säkert vad Jesus var för en varelse, eftersom att man först 300 år efter hans död bestämde att han var guds son. Inom islam ser man Jesus (på arabiska och inom islam Isa) som en mycket vis man, som fattade kloka beslut och levde på rätt sätt, dock inte guds son. Judarna väntar fo... http://www.mimersbrunn.se/Judendom_Kristendom_Islam_jaemfoerelser_14244.htm 2008-02-24 00:00:00 Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk skrivet av: Villum Hansson 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Det är stor skillnad på hur män och kvinnor använder språket och detta får effekter i det dagliga livet. Generellt kan man säga att män pratar till folk medan kvinnor pratar med dem. Kvinnors språk är mer relationsinriktat än männens som är prestationsinriktat. Skillnaderna beror både på biologiska faktorer men också på våra olika roller i historien. Det visar sig att det manliga språket är bättre anpassat för arbetslivet än kvinnans och statistik visar att d... http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm 2007-05-10 00:00:00 Andra Världskriget skrivet av: Mengxiao He Andra världskriget Orsaker: Orsakerna till att andra världskriget började var många och precis som i första världskriget så ledde det ena till det andra. Låt oss börja från början och det börjar redan när första världskriget slutade. Tyskland hade förlorat första världskriget. Tysklands nederlag hade lett till att kejsaren Wilhelm avgått och flytt från landet. Tyskland blev till en demokrati och Weimarrepubliken infördes 1919. Dock fungerade inte demokratin och den höll aldrig spec... http://www.mimersbrunn.se/Andra_Vaerldskriget_7086.htm 2005-12-06 20:14:00 Jämförelse mellan Kristendomen och Islam skrivet av: Bea Hermelin Inledning Det arbetet är en MVG - uppsatts i Religion. Jag ska jämföra de två religionerna Kristendom och Islam. Jag använder mig av utgångspunkterna Historia, Tro och Funktion. Utifrån de så ska jag försöka hitta likheter, skillnader och så ska jag försöka förklara dem. Historia Kristendomen och Islam har ju till viss del gemensam historia. Båda religionerna har ju uppkommit från Judendomen. Upphovsmannen till Islam tycker jag är Muhammed, han var den förste muslimen. Det var genom honom s... http://www.mimersbrunn.se/Jaemfoerelse_mellan_Kristendomen_och_Islam_12811.htm 2007-05-29 00:00:00 Skrift och talspråk Svenska C skrivet av: David Hjerp ERIK DAHLBERGSGYMNASIET VETENSKAPLIG RAPPORT JÖNKÖPING 2013-06-07 1 Skrift & Talspråk då och nu. David Hjerp SP3A Carl Carlsson ERIK DAHLBERGSGYMNASIET VETENSKAPLIG RAPPORT JÖNKÖPING 2013-06-07 2 Innehållsförtäckning 1. Inledning ..................................... http://www.mimersbrunn.se/Skrift_och_talspraak_Svenska_C_65532.htm 2013-06-07 16:45:32 Franska Revolutionen skrivet av: Terese W Inledning: Frankrike det ledande landet i Europa, de hade 26 miljoner invånare. De människor som bodde utanför Frankrike och som ville anses mycket lärda ut, skulle helst både kunna läsa och tala franska. Möbler, kläder och andra franska saker var mycket eftertraktade och dyra, bara de som hade råd med lyx, kunde kosta på sig något sådant. Frankrike var ett mycket rikt land, man sa att hälften av alla guldmynt som fanns i Europa var franska. Men problemet var att landet inte kunde placera pengarna på rä... http://www.mimersbrunn.se/Franska_Revolutionen_2936.htm 2003-08-31 02:08:00 Argumenterande text om rökning skrivet av: Johnnie Nelson Jag har ett erbjudande, vad sägs om: · matt och glanslöst hår · missfärgade fingrar som luktar illa · gula tänder · påskyndat åldrande med tidiga rynkor, särskilt runt munnen · dåligt smak- och luktsinne. · Sämre blodcirkulation. Dvs. grå och blek hy, lättare att frysa samt kalla händer och fötter. · En förändrad hormonbalans i kroppen. För tjejer: utseendet och rösten manligare samt en ökad hårväxt på kroppen och i ansiktet. · du kan få betala med ditt liv Nå... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_text_om_roekning_12292.htm 2007-04-20 00:00:00 Argumenterande tal mot dödsstraff skrivet av: Veronika Hagren Argumenterande tal mot dödsstraff ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”Så lyder Artikel 3 i den Allmänna förklaringen som antogs av FN den 10 december 1948. Något som det bryts mot i de 69 länder som tillåter dödsstraff.Enligt Amnesty International stod tillsammans Kina, Iran, Vietnam och USA för 97 % av alla kända avrättningar under 2004.I USA som är ett av väldens m&... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_tal_mot_doedsstraff_63706.htm 2009-01-09 22:52:04 Argumenterande tal skrivet av: Isabella Jansson Stoppa övervakningssamhället! Var du än rör dig övervakas du: i affären, på bussen, på perrongen till tunnelbanan. Många av er tycker säkert att det inte är något fel i det. ”Har man rent mjöl i påsen så har man ingenting att dölja”, säger folk och rycker på axlarna. Jag vill varna er för den axelryckningen. Varje sådant här bevakningssystem fallerar då och då och drabbar slumpmässigt helt oskyldiga individer. På försvarsdepartementet ligger sedan i juli en skrivelse som föreslår att... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_tal_14188.htm 2008-02-18 00:00:00 Bokrecension: Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf skrivet av: Vissadi Nagaev Titel: Kejsarn av Portugallien Författare: Selma Lagerlöf Genre:skönlitteratur Publicerad: 1914 Huvudpersoner: Jan i Skrolycka, Klara Gulla, Katrina Kejsarn av Portugallien Det är en vacker och sorglig berättelse om Jans kärlek till sin dotter Klara Fina. Berättelsen handlar om människorna i Askedalarna, i Vär... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Kejsarn_av_Portugallien_av_Selma_Lagerloef_12815.htm 2007-05-29 00:00:00 Sociala medier och dess påverkan skrivet av: Danny Lam Kommunikation är en väldigt viktig del för oss människor när det gäller att samspela och utveckla samhället. Sen vi människor kom till jorden har vi kommunicerat med varandra på flera olika sätt: teckenspråk, kroppsspråk, signalspråk, röksignaler, signaler med olika ljud etc. Men den största delen av kommunikation som vi människor använder idag är med hjälp av ord. Antingen i skriven eller ... http://www.mimersbrunn.se/Sociala_medier_och_dess_paaverkan_65310.htm 2012-06-06 18:51:06 Det kalla kriget skrivet av: Klara Björnberg En kortvarig vänskap I april 1945 skakade amerikanska och sovjetiska soldater hand mitt inne i Tyskland, de hade besegrat den gemensamma fienden Hitlertyskland. I juni 1945 bildade 50 stater förenta staterna (FN), som skulle arbeta för fred och mänskliga rättigheter. Segermakterna i andra världskriget (USA, Sovjet, Storbritannien, och Frankrike) delade upp Tyskland mellan sig i fyra ockupationszoner. Men vänskapen mellan segermakterna skulle bli kortvarig. USA oskadat av... http://www.mimersbrunn.se/Det_kalla_kriget_1522.htm 2002-11-15 12:29:00 Världsreligionerna skrivet av: niki linnell VÄRLDSRELIGIONERNA Det finns två block bland världsreligionerna: Det 1 blocket "det västliga" : Judendomen, Kristendomen , Islam Det 2 blocket "det östliga" : Hinduismen, Buddhismen Denna uppdelning uppstår när man tänker på : Ursprung: Rent geografiskt alltså att religionerna i samma block har uppstått i nästan samma område. Dels också att religionerna inom samma block delvis är "släkt" med varandra ex : Jesus var jude men han gav ju upphov till kristendomen, Budd... http://www.mimersbrunn.se/Vaerldsreligionerna_1640.htm 2002-11-28 15:10:00 Argumenterande tal skrivet av: tobbe ekv Skoluniformer har länge präglats av intet. Att bära eller inte bära har ifrågasatts under längre perioder. Jag tycker att skoluniformer ska undvikas då det är MOT vår yttrandefrihet. Vårat land har som prioritet att man följer yttrandefrihetslagen. Man får klä sig som man vill och hur man vill utan att någon person ska yttra sig på något sätt. Därför tycker jag att om man inför Skoluniformer så bryter det mot yttrandefrihets lagen. Skoluniformer fänglsar oss i en färgande låga av stängsel. Vi ... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_tal_13697.htm 2007-12-06 00:00:00 Alla ser det inte - Krönika skrivet av: blabla blabla Alla ser det inte, men det händer rakt framför oss! Priset på den jackan ligger runt ca 1700kr, hans livs vilja ligger runt noll. Man kan se tydligt hur folk bildar små grupper tillsammans med sina kompisar i skolan. Man kan utan problem se att kompisen har fina och dyra kläder. Men är det lika lätt att förstå hur en person tycker och tänker, varför hon/han aldrig skrattar, är så tystlåten och gör som hon eller han gör? Nästan alla skolor har kurator som eleverna får gå till om de känner f... http://www.mimersbrunn.se/Alla_ser_det_inte_Kroenika_9318.htm 2006-05-09 00:00:00 Klockans utveckling skrivet av: Linnea Johansson Klockans utveckling Solur Den första klockan uppfanns av egyptierna. Dom ställde en pinne i marken och märkte att skuggan som vart av solen ändrades efter en viss tid. Denna klocka heter soluret och den uppkom någon gång vid 3500 år före Kristus. Och för att veta vad klockan var på natten så gjorde dom diagram och stjärnklockor. Vattenur Den andra klockan som uppfanns var vattenuret. Den uppfanns av Amenemhets. Han var inte nöjd med stjärnklockorna och soluret för de visade in... http://www.mimersbrunn.se/Klockans_utveckling_10020.htm 2007-02-18 00:00:00 Första Världskriget Orsaker och Konsekvenser skrivet av: Mengxiao He Orsaker: Orsakerna till att första världskriget startade var många och det ena ledde till det andra hela tiden. Efter Napoleons härjningar beslutade Europas andra stater att skapa ett avtal mot framtida franska utspel. På Wienkongressen 1815 ingick stormakterna i ett avtal att efter samråd ingripa där freden hotades. Europa blev ett ställe där ingen av de ledande staterna var starkare än de andra. På det sättet var det nästan bara fred i Europa fram till första världskrigets utbrott.... http://www.mimersbrunn.se/Foersta_Vaerldskriget_Orsaker_och_Konsekvenser_7087.htm 2005-12-06 20:14:00 Skillnad mellan Jonförening och Molekylförening skrivet av: Ivar Makadesi Skillnad mellan Jonförening och Molekylförening Inledning Kemiska föreningar består av två eller flera olika slags atomer. De kan antingen vara uppbyggda av joner och då kallas de jonföreningar eller uppbyggda av molekyler och då kallas de molekylföreningar. Analys Jonföreningar: Jonföreningar eller salter är uppbyggda av joner. De bildas vanligen vid reakt... http://www.mimersbrunn.se/Skillnad_mellan_Jonfoerening_och_Molekylfoerening_64372.htm 2009-11-05 13:49:29 Analys, kristendomen, Judendomen & Islam skrivet av: Stina Richloow Dom tre stora världsreligionerna Kristendomen, judendomen och islam kallas för syskon religioner för att Gamla testamentet innehåller gemensamma berättelser för de tre religionerna. I den här analysen vill jag påvisa likheter, olikheter och mina tankar kring varför dessa finns. Jag vill också ge min syn på saker som jag tycker är atraktiva inom resp. Religion och hur människosynen/kvinnosynen är. Vissa saker inom respektive religion kan vara konfliktfyllda jag ska försöka skriva ner min syn på... http://www.mimersbrunn.se/Analys_kristendomen_Judendomen_Islam_10799.htm 2006-11-07 00:00:00 Svenska nationellt tal skrivet av: Filip Bärneman Hur mår du? Efter en kort sömnpaus vaknade jag upp med en arg lärares brinnande blick stirrandes på mig. Jag ruskade snabbt på huvudet och låtsades som om jag var intresserad av det som stod på tavlan. Efter några minuter började jag som vanligt att klottra på bänken, snacka med polarna och rent allmänt leka rövare igen. Efter en mindre utskällning från läraren så inser jag att det kanske stod något viktigt som står på tavlan, jag började läsa och insåg att det handlar om depressioner. Det sägs att... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_nationellt_tal_7678.htm 2005-12-18 18:22:00 Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om likheter och olikheter skrivet av: Hanna Jonsson Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om likheter och olikheter. Hanna-Helena Jonsson, 9C Varför en analys? Religion är kanske alltid ett aktuellt ämne men med alla de oroligheter som pågår i världen för tillfället är det intressantare än vanligt. Vad ligger bakom alla dessa idéer om heliga krig? Varför kan inte olika religioner oc... http://www.mimersbrunn.se/Islam_Kristendom_Judendom_Hinduism_och_Buddhism_En_analys_om_likheter_och_olikheter_2985.htm 2003-09-02 00:31:00 Psykologiska teorier skrivet av: sandra staffansson SIGMUND FREUD (1856-1939) UTVECKLINGSTEORI. Freuds utvecklingsteori kallas psykosexuell teori. Han betraktar varje individ separat från samhället. Han anser att sexualdriften påverkar oss från födelsen och att det är den starkaste kraften i vår utveckling. Han använder begreppet libido (sexualenergi eller lustkänsla). Som en motvikt till libido finns aggressionsdriften eller dödsdriften som vill förstöra för oss. Han talar om erogena zoner, områden på kroppen som är speciellt känsliga. Freud... http://www.mimersbrunn.se/Psykologiska_teorier_6830.htm 2005-09-25 11:41:00 Argumenterande tal 2 skrivet av: tobbe ekv Rasism eller inte? Hur rasismen har uppkommit är svårt att svara på. Men varje dag föds nya rasister, eller? Troligen föds ingen människa till rasist utan blir det genom uppfostran vänner eller händelser. Rasim skapas för att människor med olika bakgrund, religion och moral skiljer sig mycket från varandra. När de ska leva tillsammans i ett samhälle skapas det därför problem eftersom de uppfattar verkligheten olika. T.ex. Ahmed är muslim och tycker att kvinnorna i Sverige är skamliga nä... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_tal_2_13698.htm 2007-12-06 00:00:00 Romananalys - Doktor Glas skrivet av: liza kelm En doktor lever ett stillsamt och ensamt liv. En kvinnlig patient kommer till honom med ett problem. Han hjälper kvinnan men kan inte sluta tänka på henne och hennes dilemma. Doktorn funderar på hur långt han är beredd att gå för att lösa hennes problem. Utan kvinnans vetskap bestämmer han sig för att göra allt han kan för att hjälpa henne att bli fri. Boken heter Doktor Glas och är skriven av Hjalmar Söderberg i början av 1900-talet. Huvudpersonen är Tyko Gabriel Glas, och man får följa hans liv u... http://www.mimersbrunn.se/Romananalys_Doktor_Glas_5472.htm 2005-04-08 00:23:00 Svenska språket i framtiden skrivet av: Anna Rosengren Framtidens svenska Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, det är omöjligt att säga, men många språkforskare har olika teorier om hur utvecklingen kommer att ske. Något som är helt säkert är att nya saker och ny teknik kommer att skapas. Det kommer att behövas nya facktermer framförallt inom vetenskap, när nya områden utforskas och innehållet blir mer och mer specialiserat. Tänk på hur mycket industrialismen förändrade det svenska samhället. Alla dessa nya saker och områden b... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraaket_i_framtiden_10710.htm 2006-10-26 00:00:00 Judendomens symboler skrivet av: Linnea Johansson Davidsstjärnan: Det är en sexuddigstjärna. Den är en symbol man mest förknippar med judendomen men har använts i många kulturer sedan bronsåldern. Bland annat mycket i magi. Stjärnan kommer från symbolen från Kungen Davids sköld, som blev en viktig symbol för Judar för att minnas när David besegrade jätten Goliat. Den sjuarmade ljusstaken: Det är den vanligaste symbolen f&oum... http://www.mimersbrunn.se/Judendomens_symboler_63988.htm 2009-03-28 14:09:49 Bokrecension: Ondskan av Jan Guillou skrivet av: Barkino Joken Ondskan skriven av Jan Guillou A. Erik Ponti är huvudpersonen i boken ”Ondskan”. Han lever tillsammans med sin morsa, lillebror och farsan. Han är en väldigt smart, medellång, kraftigt byggd kille som till det yttre verkar vara normal, men egentligen har han det varken bra där hemma eller i skolan. Jag uppfattar honom först som en innerst inne väldigt snäll person med ett vuxet sätt att tänka. Han klarar sig bra på skolverket, han tar på sig extra mycket jobbiga situationer g... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Ondskan_av_Jan_Guillou_13831.htm 2007-12-17 00:00:00 Skriftspråket skrivet av: Leon Lee 1. Inledning Många tycker att det är tråkigt med ämnet språk, men jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker nämligen att det är intressant med språk; att förstå regler och sammanhang. Det är nästan som en kunskapsjakt. Det är ju också bra att man förbättrar sitt språkbruk. Språk är inget lätt ämne, men det är ändå (enligt mig) ett intressant ämne. Jag tycker att det borde finnas mer människor som intresserar sig för språk, speciellt det svenska språket som är så intressant. I takt me... http://www.mimersbrunn.se/Skriftspraaket_3328.htm 2003-11-13 16:54:00 Ideologier - Konservatism, Socialism, Liberalismen skrivet av: Alex "mattan"c Metz Innehåll: 1. Liberalismen 2. Konservatismen 3. Socialismen 4. Sammanfattning 5. Källor 1. LIBERALISMEN Liberalerna krävde frihet Den ideologi som brukar kallas liberalism är egentligen en sammanfattning av flera olika idéer. Men de har alla ett gemensamt drag: misstänksamheten mot en starkt statlig makt. En sådan hotar alltid, menar liberalerna, den enskilda människans frihet. Därför är det passande att det latinska ordet ”liber” som betyder fri, får ge namn åt... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_Konservatism_Socialism_Liberalismen_1762.htm 2002-12-11 16:25:00 Hur världen skulle se ut om Adolf Hitler Vunnit Kriget skrivet av: jan majdzik Om man är ganska smart och har ett litet intresse i politik och krig så vet de flesta att den största del av de krig vi haft under den tid människan existerat har handlat om ekonomi. Redan den tid människorna höll på att utvecklas slogs man om revir såsom bra ställen att jaga på/fiska. Det jag försöker komma till är att Hitler inte bara hatade judarna men han behövde någon att lägga skulden på när något dåligt hände speciellt ekonomi och resursmässigt… I början var Hitler bara mannen som skulle rädda Tyskla... http://www.mimersbrunn.se/Hur_vaerlden_skulle_se_ut_om_Adolf_Hitler_Vunnit_Kriget_8711.htm 2006-05-04 00:00:00 Kemi A - Laborationsrapport skrivet av: Jocelyn Do Tran Syrabastitrering Inledning Avsikten med den här laborationen var att ta reda på den okända koncentrationen på syran. Definitionen av syra är att syra är en partikel som avger protoner, och definitionen av bas är en partikel som tar emot protoner (Andersson et. al. 2007, sid 172-173) Vid titrering av en okänd koncentration syra, får syran reagera med en ... http://www.mimersbrunn.se/Kemi_A_Laborationsrapport_65191.htm 2011-06-15 17:43:16 Andra världskrigets följder skrivet av: Josefin Gustafsson Världsläget under 1900- talet Andra världskrigets följder Efter andra världskriget förändrades Europas gränser. Förloraren här var klart Tyskland, som fick sitt område kraftigt minskat. Sovjetunionen fick en del av östra Polen, som i sin tur fick en del av Tyskland som kompensation. Fast många människor hade mist livet under andra världskriget och Europa blev inte sig likt. (Se uppgift till höger) Land Antal döda soldater Sovjetunionen 7 miljoner Tyskland 3.5 miljoner Kina 2.2... http://www.mimersbrunn.se/Andra_vaerldskrigets_foeljder_2107.htm 2003-02-17 21:58:00 Det kognitiva perspektivet-det humanistiska perspektivet skrivet av: Emelie Skälhommar Det kognitiva perspektivet Psykoanalytiker, psykodynamiker, beteendepsykologer, humanistiska psykologer… Ingen av de här perspektiven har satt människans tankar i centrum. Detta är det kognitiva perspektivets psykologers huvudpunkt, att tanken är i fokus. I Sverige har det nått stor framgång och nu kommer jag att berätta lite om det kognitiva perspektivet. Tänkandet är i centrum Det finns ett ord som betecknar människans intellektuella funktioner, alltså hur vi organiserar vår kunskap och b... http://www.mimersbrunn.se/Det_kognitiva_perspektivet_det_humanistiska_perspektivet_12104.htm 2007-03-29 00:00:00 Jämförande uppgift i Religion skrivet av: Evelina Skogum Jämförande uppgift i Religion Religionens historia Judendomen, Kristendomen och Islam har alla samma stamfader nämligen Abraham. Abrahams två söner Isak och Ismael blev sedan stamfäder för två religioner. Isak blev stamfader för Judendomen och Ismael för Islam. Kristendomen är utvecklad från Judendomen så man kan säga att Isak är stamfader för den också. Dock brukar man säga a... http://www.mimersbrunn.se/Jaemfoerande_uppgift_i_Religion_64161.htm 2009-05-20 13:26:52 Abraham - Judendomens grundare skrivet av: Emelie Johansson Abraham – Judendomens grundare Abraham betyder folkets fader, eller fader till många. Enligt Bibeln är Abraham (eller Abram som han först hette) judendomens grundare. Abraham föddes i Ur som är nuvarande Irak. Han föddes ca 1800 f Kr. Abrahams förfäder dyrkade många gudar. Att dyrka endast en gud var mycket ovanligt förr i tiden. Abraham däremot dyrkade bara en gud. Han hade funderat mycket på vem eller vad som skapat allt. Han tyckte att det borde finnas någon som är mäktigare än ... http://www.mimersbrunn.se/Abraham_Judendomens_grundare_10532.htm 2006-10-10 00:00:00 Judendom jämfört med Islam skrivet av: Karin Tirfing Jämförelse/Sammanfattning mellan judendomen och islam Innan jag börjar skriva måste jag bara medge att jag inte riktigt förstått det här med jämförelser, men jag hoppas att det här blir bra! Likheter Jag tycker själv att båda religionernas gudstjänstlokaler verkar tämligen lika. Båda är som en vacker och utsmyckad byggnad. Reglerna inne i synagogorna verkar också vara någorlunda lika. Kvinnor och män ska vara i skilda salar, men inom islam verkar det vara vanligare att kvinnor överhuvu... http://www.mimersbrunn.se/Judendom_jaemfoert_med_Islam_13188.htm 2007-09-25 00:00:00 Dialekter skrivet av: Annica Hammar ”Hä dä ont uti bainen? He jer better ide.” (Överkalixmålet) Alla språk I världen har en sak gemensamt, alla består av olika dialekter. För en invandrare i Sverige låter de ofta roliga men en och annan gång också obegripliga. Det är intressant och personligt med dialekter, för hur kul skulle det vara om alla i Sverige pratade på samma sätt? Vad är dialekter? Det stämmer inte att dialekterna är förvanskade former av rikssvenskan som många tycks tro. Dialekterna är alla utve... http://www.mimersbrunn.se/Dialekter_1615.htm 2002-11-27 09:41:00 Svensk Språkhistoria skrivet av: Anders Nyman Inledning Ingen vet riktigt exakt när det svenska språket uppstod. Det man vet om det språk som talades i Norden för länge sedan grundar sig främst på bevarade runskrifter. De äldsta nordiska runskrifterna sträcker sig tillbaka till 300 e.Kr. De olika språken började skilja sig från de andra nordiska språken under vikingatiden. Fram till dess såg runorna ungefär lika ut i hela Norden. Man kallar språket som talades här före vikingatiden för urnordiska. Mycket förändrades under vikingatiden som pågi... http://www.mimersbrunn.se/Svensk_Spraakhistoria_4107.htm 2004-05-20 20:34:00 Realismen skrivet av: Josefina Thögersen Realismen, litteratur och svenska Realismen som litterär epok varade från ca 1830 fram till år 1900. Författarna som började skriva realistiskt ville skildra världen som den verkligen var, ur ett objektivt och vetenskapligt perspektiv utan censur och därför handlar böckerna inom realismen ofta om lite jobbiga saker, som t ex gatubarn och orättvisan det innebär att vara fattig. Realismen uppkom som opposition mot romantiken som ofta var fantasifulla och väldigt orealistiska. Realismen sätter vanliga... http://www.mimersbrunn.se/Realismen_12429.htm 2007-05-08 00:00:00 Identitet - vad är det? ur ett sociologiskt perspektiv skrivet av: Victoria S Begreppet identitet Vad själva begreppet ”identitet” står för är svårt att definiera. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva. Delen som handlar om att vi accepterar oss själva tror jag är väldigt viktig när det kommer till att skapa en identitet. Om man som person inser att man inte är bra på att dansa men är bra på matte och ... http://www.mimersbrunn.se/Identitet_vad_aer_det_ur_ett_sociologiskt_perspektiv_12308.htm 2007-04-22 00:00:00 En argumenterande text skrivet av: Anders Larsson En demokratisk saga George Orwell skrev, efter andra världskrigets slut, boken ”1984”. Det är en mörk framtidsvision, och ett järtecken om vad som komma skulle. Boken är också en varning om att demokratin inte är självklar, bara för att den en gång var det. ”1984” bevakas medborgarna av teleskärmar, ingen går osedd, inte heller oberörd. Teleskärmarna registrerar minsta rörelse, minsta antydan till opposition, minsta tanke från det rätta spåret. På teleskärmarna visas bilden av Storebror, men oc... http://www.mimersbrunn.se/En_argumenterande_text_10151.htm 2006-07-13 00:00:00 Dödsstraff skrivet av: Jesper Dahlberg Dödsstraff förre kommer ganska ofta lite runt om i världen. År 2005 så dödades det ca 2 148 personer vara 1 700 av dom var från Kina, 94 från Iran, 86 från Saudiaraben och 60 från USA, men se så fanns det även ett stort mörker tal som inte är med räknat. Så dödsstraff är fortfarande en sätt att skipa rättvisa ute i världen. Amnesty International har räknat ut att det är ungefär 74 länder som fortfarande har dödsstraff som ett alternativ dom. Sen så har vi 25 länder som har kvar dödstraff i lagboken men... http://www.mimersbrunn.se/Doedsstraff_13402.htm 2007-11-05 00:00:00 Hamlet skrivet av: Fanny Heldestål B. ”Hamlet” är en pjäs med mord, incest, kärlek, lögner och svek och dramatik på hög nivå, den innehåller allt en pjäs behöver för att anses vara ett mästerverk och lite där till. Det är en tragedi Handling: ”Hamlet” handlar om prins Hamlet av Danmark som studerar i England då han får ett bud om att hans far har avlidit och med det skyndar han sig hem till Danmark. Väl hemma möts han av sin mor, Drottning Gertrud och hans farbror Claudius som meddelar att de tänker gifta sig. Men chocken dämpas dock av när... http://www.mimersbrunn.se/Hamlet_3350.htm 2003-11-19 16:47:00 Selma lagerlöf i brevform skrivet av: Martin Bergman Jag såg en jättebra dokumentär häromkvällen. Det var om en känd svensk författarinna som hette Selma Lagerlöf. Hon är faktiskt Sveriges näst mest kända författarinna genom tiderna. Det är bara Astrid Lindgren (du vet hon som skrev Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga) som är mera känd. Selma är så känd att hon får pryda våra tjugolappar. Hennes böcker har blivit översatta till 40(!) språk. Det är inte dåligt. Selma var synsk. Folk ringde till henne då de hade tappat något. Hon var även u... http://www.mimersbrunn.se/Selma_lagerloef_i_brevform_944.htm 2001-05-19 00:55:00