Dom mest visade arbetena på Mimers Brunn denna vecka http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du dom mest visade arbetena den aktuella veckan sv-se Konsten att välja rätt partner - sexuell selektion hos människan skrivet av: Niina Sallmen Konsten att välja rätt partner - Sexuell selektion hos människan Människan, särskilt i I-länderna, har nått långt när det gäller att skapa en bra levnadsstandard. En människa behöver inte vara särskilt stark, snabb, eller ens frisk, för att överleva. De flesta barn som föds överlever ända till vuxen ålder, trots dåliga gener eller svaga föräldrar. Då behöver vi väl inte bekymra oss om att hitta en stark och frisk partner, som djuren strävar efter att göra? Vi kan väl helt enkelt välja någo... http://www.mimersbrunn.se/Konsten_att_vaelja_raett_partner_sexuell_selektion_hos_maenniskan_11457.htm 2007-01-16 00:00:00 Jurtjyrkogården skrivet av: Daniel Almqvist Boken som jag har läst heter Jurtjyrkogården, originaltiteln är Pet Sematary . Den har skrivits av Stephen King och utgavs för första gången 1984. Just den här boken som jag har läst har utgivits av Bra Spänning i Höganäs. Boken har 495 sidor och är ganska tjock. Bokens författare Stephen King föddes den 21 september år 1947 i Portland som ligger i delstaten Maine i USA; där många av hans berättelser utspelar sig. När han bara var två år lämnade hans far familjen och det blev en svår uppväxt.. År 1... http://www.mimersbrunn.se/Jurtjyrkogaarden_4582.htm 2005-02-01 15:55:00 labbrapport-spänningsserie skrivet av: Jennie Sjöhamn Spänningsserie Jennie Sjöhamn N1a 2003-02-27 Laborationskamrat: Maritha Greek Sammanfattning Under den här laborationen har vi genom några olika reaktioner skapat ”vår egen” spänningsserie. Vi har lagt ner ett antal olika metaller i olika jonlösningar och iakttagit de reaktioner som ägt rum. De olika försöken och ämnena vi använde finns givna längre ner på sidan. Efter att ha genomfört de 9 olika försöken drog vi slutsatsen att ju ädlare en metall är, desto lättare reduceras de... http://www.mimersbrunn.se/labbrapport_spaenningsserie_2646.htm 2003-04-17 13:54:00 Israel-Palestina skrivet av: Asmir Celic ISRAEL – PALESTINA - Ett evigt problem… … Om ingen löser det! Innehållsförteckning Inledning 3 Vi ska ta upp detta… 3 Fakta om länderna plus karta 4 Konflikten mellan Israel Palestina… 5 Religionerna 6 Befrielseorganisationer och motstånds…6 PLO… 7 Hamas 7 Befolkningen – (Palestinierna) 7 (Israelerna) 8 Intervju med Nader 9 Klimatet 10 Naturtillgångar 10 Hur VI tror ... http://www.mimersbrunn.se/Israel_Palestina_5259.htm 2005-02-16 13:22:00 Skoluniformer - ett ålderdomligt påhitt eller en modern reform? skrivet av: Lina Marklund 2. Inneh&aring;llsf&ouml;rteckning Titel_______________Kapitel Framsida&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 <li... http://www.mimersbrunn.se/Skoluniformer_ett_aalderdomligt_paahitt_eller_en_modern_reform_65101.htm 2011-05-20 09:53:22 Filosofi, Empirismen och Etik skrivet av: Emma Eriksson Betyg: A Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskapar, vad är det? Varför har han denna indelning? Enligt empirismen får vi den kunskap vi på bär genom våra erfarenheter, eller rättare sagt sinneserfarenheter. Detta innebär att vi får kunskap genom det vi ser, känner, hör, luktar eller smakar. Man menar alltså att man inte kan få kunska... http://www.mimersbrunn.se/Filosofi_Empirismen_och_Etik_65648.htm 2014-06-23 16:18:39 Filmanalys: Dorian Gray skrivet av: Jennifer Borkmar FILMANALYS: DORIAN GRAY Anslaget Filmen börjar med att man får se Dorian Gray stående med mystik i hans ögon och ett snett leende, han hör några duvor och tittar upp för att sedan samla sig och köra ner en glasskiva i magen på en person, man får inte veta vem. Efter det så ser man lite panik i hans ögon men lika fort så samlar han sig och åker ner till hamnen för att göra sig av med kroppen. Presentation Dorian Gray som filmen handlar om, är i början av filmen bara... http://www.mimersbrunn.se/Filmanalys_Dorian_Gray_65652.htm 2014-07-20 13:32:44 Marknadsekonomi skrivet av: Emelie Andersson Inledning: Jag ska skriva en rapport om marknadsekonomi där jag redogör hur en marknadsekonomi fungerar och vad som händer om förutsättningarna för ekonomin på något sätt ändras. Jag ska också berätta lite om planekonomi och om hur de ekonomiska systemen har utvecklats och om personer som på något sätt varit viktiga för systemets utveckling. Jag ska också reflektera över hur mitt eget inlärande har fungerat och fördjupa mig i hur jag kan ändra det till nästa projekt för att då kunna lära mig mer o... http://www.mimersbrunn.se/Marknadsekonomi_14754.htm 2008-04-24 00:00:00 Dante Alighieri skrivet av: Pontus Jonsson Förord När jag började skriva det här arbetet hade jag en frågeställning i huvudet: Vad är det som har gjort Dante känd i våra dagar? Att bara svara komedien på den frågan blir alltför lätt, man måste gå djupare in i hans verk för att få svaren. Jag skriver inte svaret, utan svaren, till varför Dante dyker upp i en annars helt öde epok i historien och inspirerar andra författare till mästerverk. Svaren som ges i detta häfte är mina och förmodligen inte alltid helt korrekta. Jag anser t.ex. att ... http://www.mimersbrunn.se/Dante_Alighieri_3992.htm 2004-02-28 13:37:00 ABC-stridsmedel skrivet av: Ibo Ichmael Hur ABC-stridsmedel påverkar naturen ABC-stridsmedel är ett samlingsnamn som innefattar kärnvapen, biologiska- samt kemiska stridsmedel. Alla tre utvecklades under 1900-talet, men har endast använts ett fåtal gånger. Den sparsamma användning av denna typ av vapen var ett problem när jag sökte efter tillfällen i historien då konsekvenserna av vapnen kunde skådas. Men när jag tänker efter så skulle en mindre sparsam användning nog varit ett större problem. Jag kommer inte redogöra ... http://www.mimersbrunn.se/ABC_stridsmedel_7747.htm 2005-12-21 12:57:00 Mysterious Kôr skrivet av: Sandra Larsson The story Mysterious Kôr is written around 1940. The language in the text is written in a very “oldish” way. And you can find out that it’s a war going on because French soldiers are mention. I think the war that’s going on is the Second World War and it’s about the German attacking England. Pepita starts quoting the poem about “Mysterious Kôr”. In the beginning it seems like she want to tell Arthur about it because of his glittering eyeballs that he gets when he’s looking at it. Then when she say ... http://www.mimersbrunn.se/Mysterious_K_r_9990.htm 2006-06-04 00:00:00 Pälsen av Hjalmar Söderberg skrivet av: Lola Franco "P&auml;lsen" av Hjalmar S&ouml;derberg P&auml;lsen &auml;r en novell som handlar om doktor Gustav Henck. Han &auml;r p&aring; v&auml;g till sin "gamle v&auml;n" h&auml;radsh&ouml;vding John Richardt f&ouml;r att l&aring;na ett hundra kronor. Han beh&ouml;ver det f&ouml;r att kunna klara sig &ouml;ver julen. P&aring; v&auml;gen till John funderar han &ouml;ver sin br&auml;ckliga h&auml;lsa och d&aring;liga ekonomi. Livet k&auml;nns hoppl&ouml;s f&ouml;r honom. D&aring; halkar han pl&ouml;tsli... http://www.mimersbrunn.se/Paelsen_av_Hjalmar_Soederberg_65024.htm 2011-03-08 10:02:51 Perception och perceptionsstörningar skrivet av: Ulrika Södergård Perception och perceptionsst&ouml;rningar Perceptionsteorin beskriver hur vi uppfattar v&auml;rlden med v&aring;ra sinnen, allts&aring; hur vi tar in och hur vi tolkar sinnesintryck. Med perceptionsst&ouml;rningar menar vi att vi f&aring;r in ofullst&auml;ndiga eller inkorrekta intryck fr&aring;n v&aring;r omgivning via v&aring;ra fem sinnen, eller att vi inte lyckas tyda v&aring;ra intryck r&auml;tt vilket leder till att vi ... http://www.mimersbrunn.se/Perception_och_perceptionsstoerningar_63898.htm 2009-02-24 14:50:06 hjälp ,historia skrivet av: Ema Anderson Under högmedeltiden utvecklades jordbruket på flera sätt? ... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_historia_65650.htm 2014-06-29 22:34:38 Författaranalys: Pär Lagerkvist skrivet av: Linnéa Thomsen Pär Fabian Lagerkvist Pär Lagerkvist kan utan tvivel förklaras till en av modernismens mest framträdande författare, som nådde Sverige under första världskriget. Bland honom kan också nämnas Edith Södergran och Elmer Diktonius. Pär Lagerkvists uppväxt Han föddes 1891 i Smålands Växjö, yngst av sju syskon, där han också kom att växa upp. Föräldrarna var bangårdsförman Anders Johan Lagerkvist och Johanna Blad, båda från Öja socken, en mil utanför staden. Hela familjen bodde i... http://www.mimersbrunn.se/Foerfattaranalys_Paer_Lagerkvist_7338.htm 2005-12-12 17:41:00 Sammanfattning av Sterns och Kohlbergs teorier skrivet av: Mimi Mihalek Nämn Sterns viktigaste begrepp och vad som är det mest unika med hans teori? Hans teorier skiljer sig en del från andra psykodynamiska teorier, han har gett ut en bok som heter ”spädbarnets interpersonella värld” han intresserar sig för hur spädbarnet upplever sin omvärld och hur spädbarnet uppfattar sig själv och andra. Man vet inte exakt hur barnet känslor och tankar fungerar bara att det kan bli en hjälpreda med att förstå barnets inre värld. Självet är ett centralt begrepp i Sterns teori. Den utveck... http://www.mimersbrunn.se/Sammanfattning_av_Sterns_och_Kohlbergs_teorier_11975.htm 2007-03-15 00:00:00 Heliga Birgitta skrivet av: Olof Svensson Heliga Birgitta Jag har valt att skriva om Heliga Birgitta för att hon är en av dom största personerna i svensk historia och just därför att hon är kvinna och har lyckats och haft ett intressant och händelserikt liv. Hon är också intressant för att hon är en allmänt färgstark kvinna på medeltiden. Birgitta är vårt lands mest berömda medeltida personlighet, på en gång religiös visionär och praktisk politiker. Den heliga Birgitta föddes 1303 på Finstagård i Uppland. Hon var dotter t... http://www.mimersbrunn.se/Heliga_Birgitta_2801.htm 2003-05-19 21:42:00 Antikens Grekland skrivet av: Jonas Nilsson Inledning Antikens Grekland grundades någon gång under 700-talet f.kr. Storhetsperioden nåddes dock först på 400-talet f.kr. Det som gjort antikens Grekland berömt och det vi främst förknippar den med är teatern, demokratin, idrotten, sagorna och gudarna. Men Grekland var aldrig ett enat rike under den här tiden, utan bestod av flera mindre stadsstater. Den bestod oftast av själv staden och landsbygden runtomkring. Även om det var på det sättet såg sig grekerna som ett enda folk, t.ex. genom språke... http://www.mimersbrunn.se/Antikens_Grekland_1893.htm 2002-12-29 17:17:00 Depression skrivet av: Johana Svensson Frågeställningar 1. Vad är depression & vad är skillnaden mellan vanlig nedstämdhet och depression? 2. Vilka symptom ger depression? 3. Vem blir deprimerad? 4. Hur tar man sig ur en depression? Nedstämdhet eller depression? Depression är en psykisk sjukdom, den som är deprimerad ser allt i svart. Ingenting, eller mycket lite känns meningsfullt och roligt. Nedstämdhet är en del av livet som är naturlig. Nedstämd kan man bli av många olika orsaker, ex. sorg. Naturlig ne... http://www.mimersbrunn.se/Depression_6262.htm 2005-06-07 01:42:00 Mänskliga rättigheter skrivet av: Jennifer van der Gronden Inledning Nu sitter man här, med ännu ett fördjupningsarbete som skall göras. Visst känns det aningen tungt nu, precis innan man har kommit igång, men av egen erfarenhet vet jag att den känslan ändras när jag har kommit in i arbetet. Då kommer jag känna mig full av motivation och iver för att få fördjupa mig i ett, eget valt, ämne. Detta ämne är naturligtvis det mest intressanta och självklart det som tilltalar mig mest. Om jag nu skall ta historien där den började. Redan förra terminen, hösttermin... http://www.mimersbrunn.se/Maenskliga_raettigheter_3811.htm 2004-02-21 17:23:00 Hubbleteleskopet skrivet av: kIM bOHLIN Hubble teleskopet är ett av de viktigaste teleskopen idag. Därför tänker jag skriva lite om dess historia. Redan på 1940-talet planerade NASA att placera ett teleskop ute i rymden för att kunna ta bättre bilder av universum. Hubble teleskopet konstruerades och byggdes under 1970-80 talet och började gå i drift den 24 april 1990. Det speciella med Hubble teleskopet är att den är designad för att astronauter ska kunna reparera och med jämna mellanrum uppgradera teleskopet med den nyaste tek... http://www.mimersbrunn.se/Hubbleteleskopet_3822.htm 2004-02-24 17:20:00 Medias påverkan på barn och ungdomar skrivet av: Nina Pak Media i alla former framställer samhällets värderingar, och alla som inte kan tänka själva följer godtyckligt det som presenteras som ”normalt” . Barn och ungdomar kan vara väldigt lättpåverkade och tar till sig allt som visas inom media när det gäller både reklam, tidningar och television. En reklam affisch med Claudia Schiffer i underkläder, som är retuscherad där hon är noggrant sminkad och stylad kan leda till osäkerhet hos ungdomar. Barn och ungdomar med sjukdomar som anorexi, bulimi och ätstö... http://www.mimersbrunn.se/Medias_paaverkan_paa_barn_och_ungdomar_5961.htm 2005-04-29 13:31:00 Dialekter skrivet av: Annica Hammar ”Hä dä ont uti bainen? He jer better ide.” (Överkalixmålet) Alla språk I världen har en sak gemensamt, alla består av olika dialekter. För en invandrare i Sverige låter de ofta roliga men en och annan gång också obegripliga. Det är intressant och personligt med dialekter, för hur kul skulle det vara om alla i Sverige pratade på samma sätt? Vad är dialekter? Det stämmer inte att dialekterna är förvanskade former av rikssvenskan som många tycks tro. Dialekterna är alla utve... http://www.mimersbrunn.se/Dialekter_1615.htm 2002-11-27 09:41:00 Marknadsekonomi skrivet av: Jessica Svensson I marknadsekonomi så möts säljare och köpare på marknaden och de förhandlar. Det är då marknaden som bestämmer över priserna. Marknaden uppstår automatiskt om någon har ett överskott på någon vara. Marknaden är den plats där man handlar sina varor och gör upp om priset. Priset blir då signaler till producenterna om vad som säljs mycket, vad som ska tillverkas och vilket pris konsumenterna är beredda att betala. Blir priset för lågt så får företagen överväga att lägga ner ... http://www.mimersbrunn.se/Marknadsekonomi_1400.htm 2002-08-01 01:33:00 Feodalism skrivet av: Carina Abdulrazak Inledning Vi har valt att skriva om feodalismens uppkomst och kort om varför den försvann. Det är just de frågorna som vi ställt oss: Varför uppstod feodalismen? Varför försvann den? Vi har först läst lite om feodalismen och sedan har vi suttit och diskuterat olika teorier omkring feodalismen. Efter det skrev alla var sin del om det hela och sedan en uppsats. Vi är bra på olika saker, vissa på datorer andra på att hämta info från böcker, därför använde vi olika källor och på ... http://www.mimersbrunn.se/Feodalism_5407.htm 2005-03-31 22:47:00 Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om likheter och olikheter skrivet av: Hanna Jonsson Islam, Kristendom, Judendom, Hinduism och Buddhism. En analys om likheter och olikheter. Hanna-Helena Jonsson, 9C Varför en analys? Religion är kanske alltid ett aktuellt ämne men med alla de oroligheter som pågår i världen för tillfället är det intressantare än vanligt. Vad ligger bakom alla dessa idéer om heliga krig? Varför kan inte olika religioner oc... http://www.mimersbrunn.se/Islam_Kristendom_Judendom_Hinduism_och_Buddhism_En_analys_om_likheter_och_olikheter_2985.htm 2003-09-02 00:31:00 Bilbo en hobbits äventyr skrivet av: lina Lundmark Jag har läst Bilbo en hobbits äventyr som är skriven av J.R.R Tolkien. Han är mest känd för att ha skrivit Sagan om härskar ringen, och i Bilbo en hobbits äventyr så börjar egentligen äventyret om härskar ringen. Bilbo en hobbits äventyr kom ut 1937. Boken var från början menad som en barnbok men jag tycker både vuxna och barn kan läsa den Det hela börjar med att Bilbo Bagger, en välbärgad och omtyckt liten hob står och röker en pipa tobak på morgonkvisten då en gammal man kommer förbi. Det var Gan... http://www.mimersbrunn.se/Bilbo_en_hobbits_aeventyr_6670.htm 2005-08-15 18:25:00 SVERIGES HISTORIA FRÅN 1500-TALET TILL 1800-TALET skrivet av: marianne johansson FRÅGESTÄLLNINGAR Jag har lagt upp detta arbete på så sätt att jag har ställt tre inledande frågor som jag sedan försöker svara på under rubrikerna för respektive kung/drottning i den kronologiska följd de besuttit den svenska tronen. Det kan dock sägas att det skiljer sig mellan Sveriges regenter i avseende på hur mycket tillgång på säkra fakta det verkar finnas. Vissa regenter och då särskilt de militärhistoriskt intressanta, finns det mycket skrivet om. Andra som mer verkar ha ägnat sig åt p... http://www.mimersbrunn.se/SVERIGES_HISTORIA_FRAaN_1500_TALET_TILL_1800_TALET_6809.htm 2005-09-24 23:49:00 Nils Dardel skrivet av: Stina Karlsson Inledning Jag har valt att skriva om Nils Dardel därför att jag tycker att hans konst är mycket bra och därför att mormor tipsade mig om honom. Jag har inte hittat så mycket fakta om honom på Internet men jag har lånat böcker från biblioteket. Det var ganska svårt att veta vilken sorts information som var viktig och det stod så konstigt i böckerna. Det var en massa ord som man inte förstod, konstnärs-ord. Men det gick ganska bra ändå. Konstanalysen var lättare än själva fakta delen om... http://www.mimersbrunn.se/Nils_Dardel_7623.htm 2005-12-15 15:40:00 Bokrecension: Mina Drömmars Stad av Per Anders Fogelström skrivet av: Lina Magnusson Introduktion Mina Drömmars Stad som är en av de fem böckerna i romankrönikan utspelade sig under 1850-talets Stockholm. De sociala förhållandena mellan människorna var bättre förr, eftersom man inte använde sig av elektriska apparater som idag upptar många ungdomars liv. Man pratade och umgicks mycket mer. Folk hade drömmar och förhoppningar om ett bättre liv och tryggare atmosfär, vilket jag tycker har förändrats. Det har blivit enklare att leva, men kontakten mellan människorna har försämrats. Fogelst... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Mina_Droemmars_Stad_av_Per_Anders_Fogelstroem_9645.htm 2006-05-22 00:00:00 Bokrecension: Svinalängorna av Susanna Alakoski skrivet av: Jennie Ängsås Jag har läst boken ”Svinalängorna” av Susanna Alakoski. Den är 260 sidor lång och handlar om Leena som under 60-70-talet kommer från Finland med sin familj till ett nytt hyreslägenhetsområde i Ystad. Familjen är fattig liksom alla andra familjer i området. Båda Leenas föräldrar är så kallade periodare, d v s de dricker hela tiden i perioder. Man får följa Leenas liv från det att hon är sex år tills hon är fjorton. Leena lever ett svårt liv fyllt av både fysisk och psykisk misshandel och fattigdom, men henne... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Svinalaengorna_av_Susanna_Alakoski_13577.htm 2007-11-24 00:00:00 Kvinnor under Antiken skrivet av: hgfh hgdh Inledning: Jag har fokuserat mig på kvinnorna under Antiken. Hur de levde, blev behandlade och hur deras roll i samhället har påverkats i nutid. Jag har alltid varit intresserad av kvinnors ställning i samhället och hur deras vardagliga liv såg ut förr i tiden. Därför har jag valt att jobba med just det här ämnet. Det jag vill få ut av mitt arbete är att få jämföra och söka fakta om hur det var under Antiken och sedan själv tänka över hur jag ser vårt samhälle idag. Om jag ser några likheter/o... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnor_under_Antiken_14428.htm 2008-03-11 00:00:00 Anna, Hanna och Johanna skrivet av: emma åberg Titel: Anna, Hanna och Johanna Författare: Marianne Fredriksson Detta är en bok som har stått i mina föräldrars bokhylla så länge jag kan minnas utan att jag någonsin ens tänkt tanken att läsa den. Men som alla vet finns det inget bättre sömnmedel än en riktigt tråkig bok, så jag beslutade mig för att försöka ändå, en kväll när jag faktiskt var för trött för att sova. Oj, så fel jag hade. Anna, Hanna och Johanna är en varm och välskriven roman som handlar om tre olika kvinnor i tre gen... http://www.mimersbrunn.se/Anna_Hanna_och_Johanna_2705.htm 2003-05-09 00:09:00 Industriella revolutionen skrivet av: hanna bengtsson Den industriella revolutionen innebär att ett samhälle övergår från bondesamhälle till industri samhälle. De gamla hantverksmetoderna ersattes istället med maskiner och hantverkarna blev enkla arbetare på fabriker. Det första landet som började med den industriella revolutionen var inte mindre än Storbritannien. Storbritannien hade allt som krävdes för att kunna hantera den industriella revolutionen. Förutsättningarna var att ha billiga råvaror, kapital som kan satsas utan att den som satsar går i konkurs, ... http://www.mimersbrunn.se/Industriella_revolutionen_5746.htm 2005-04-15 13:51:00 Nazismen i Sverige under andra världskriget skrivet av: Anders Olsson Hur utvecklades Nazismen i Sverige gentemot i Tyskland under andra världskriget? Sverige utvecklades inte alls lika nazistiskt extremt som i Tyskland under andra världskriget, någonting som jag tror de allra flesta vet vi det här laget. Den största faktor som spelade in va ganska självfallet att Sverige inte hade någon stark ledare för ändamålet, Tyskland hade Aldolf Hitler. Det skulle ju också kunna bero på att Tyskarna var ganska hämndlystna efter inflationen då första världskriget slutade. Jag t... http://www.mimersbrunn.se/Nazismen_i_Sverige_under_andra_vaerldskriget_5868.htm 2005-04-20 15:14:00 Astrid Lindgren skrivet av: Kim Stenborg Astrids Liv. Astrid Lindgren har för mig alltid varit en hjälte, hennes berättelser och sagor har man många gånger kunnat skratta och glädjas åt. För vilket barn skrattade inte när Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången eller när Madicken försökte flyga med ett paraply. Astrid föddes år 1907 i småland, men då vid namn Astrid Anna Emilia Ericsson. Och hon hade den 14 November i år firat sin 100:e födelsedag, om hon inte hade gått bort den 28 Januari 2002. Om vi hade frågat Astrid innan ho... http://www.mimersbrunn.se/Astrid_Lindgren_12424.htm 2007-05-04 00:00:00 Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språk skrivet av: Villum Hansson 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Det är stor skillnad på hur män och kvinnor använder språket och detta får effekter i det dagliga livet. Generellt kan man säga att män pratar till folk medan kvinnor pratar med dem. Kvinnors språk är mer relationsinriktat än männens som är prestationsinriktat. Skillnaderna beror både på biologiska faktorer men också på våra olika roller i historien. Det visar sig att det manliga språket är bättre anpassat för arbetslivet än kvinnans och statistik visar att d... http://www.mimersbrunn.se/Undersoekning_om_skillnader_mellan_manligt_och_kvinnligt_spraak_12532.htm 2007-05-10 00:00:00 Palestina Vs Israel Konflikten! skrivet av: Ervin Kaliqani Palestina & Israel Konflikten: Bakgrunden: I judarnas heliga skrift ges landet Kanan (Palestina) till det judiska folket. Det känns som om det alltid har varit konflikter om Palestina. Fast det var först när korstågen började som konflikten fick en sådan religiös kraft. Judarna ser Jerusalem som Guds stad, muslimerna ser Jerusalem som sin tredje heligaste stad. Också för de kristna är Jerusalem viktig då en man vid namn Jesus sägs ha dött där. Dessutom är det vattenbrist i regionen, och ko... http://www.mimersbrunn.se/Palestina_Vs_Israel_Konflikten_14699.htm 2008-04-19 00:00:00 Ideologier - Liberalism, Konservatism och Socialism skrivet av: Timmy Berglund Liberalism Det var på 1800-talet liberalismen startade i Europa. Det var köpmän och fabriksägare som grundade liberalismen, alltså var det dem som var mest positiva till att utöka handel. Dem menade att alla är lika värda. Man måste acceptera att alla är olika. I Sverige har vi folkpartiet som är liberaler. Liberalismen anser att: •Man ska få tycka/tänka och tro på vad man vill •Man få skriva vad man känner för också •Så lite lagar och regler som möjlig •Friare handel så at... http://www.mimersbrunn.se/Ideologier_Liberalism_Konservatism_och_Socialism_14199.htm 2008-02-18 00:00:00 hjälp I HISTORIA skrivet av: Ema Anderson feodalism, varför utvecklades detta styrelseskick?... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_I_HISTORIA_65649.htm 2014-06-29 20:42:23 Textanalys av Hjalmar Söderbergs novell Pälsen skrivet av: Catrin Egerfors Analys av Hjalmar S&ouml;derbergs novell &rdquo;P&auml;lsen&rdquo; Av Catrin Egerfors 2013/06/26 Det &auml;r julafton och Doktor Gustav Henck, novellens huvudperson, &auml;r p&aring; v&auml;g till sin gamle v&auml;n John Richardt f&ouml;r att l&aring;na lite pengar. P&aring; v&auml;gen dit funderar Doktor Henck &ouml;ver sin d&aring;liga ekonomi och h&auml;lsa, han misst&auml;nker att han snart kommer att g&aring; bort och f&ouml;rsjunken i sina tankar halkar han till och blir p&aring;k&o... http://www.mimersbrunn.se/Textanalys_av_Hjalmar_Soederbergs_novell_Paelsen_65546.htm 2013-08-29 09:48:49 Bokrecension: Som jag vill vara av Katarina von Bredow skrivet av: Maria Lindholm Som jag vill vara Jag har läst boken ”Som jag vill vara” skriven av Katarina von Bredow. Boken handlar om femtonåriga Jessica som har varit kär i Arvid, pojken som går på hennes skola. Jessica och hennes bästa kompis Louise ska gå på en fest, precis innan festen får Jessica reda på att Arvid också ska gå men han kommer bara för att han visste att Jessica skulle vara där. Jessica blir väldigt blyg inför honom och tror det hjälper om hon tar ett par glas alkohol, hon blir berusad men ka... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Som_jag_vill_vara_av_Katarina_von_Bredow_15279.htm 2008-06-18 00:00:00 Diktanalys ”I rörelse” av Karin Boye skrivet av: Olivia Green Dikten beskriver m&aring;nga m&auml;nniskors syn p&aring; livet d&auml;r man aldrig &auml;r n&ouml;jd med det man har och n&auml;r man v&auml;l har allt man beh&ouml;ver, &auml;r det ingenting man l&auml;gger vikt p&aring; att komma ih&aring;g. Det beskrivs hur livet har en mening, men att det viktiga &auml;r vad man g&ouml;r p&aring; v&auml;gen. Den handlar ocks&aring; om att n&aring; livets m&aring;l, d&ouml;den, d&aring; sj&auml;len f&aring;r nytt liv och v&aring;r kropp bryts ner. Dikten beskriver h... http://www.mimersbrunn.se/Diktanalys_I_roerelse_av_Karin_Boye_65552.htm 2013-09-13 14:20:53 Sociala medier och dess påverkan skrivet av: Danny Lam Kommunikation &auml;r en v&auml;ldigt viktig del f&ouml;r oss m&auml;nniskor n&auml;r det g&auml;ller att samspela och utveckla samh&auml;llet. Sen vi m&auml;nniskor kom till jorden har vi kommunicerat med varandra p&aring; flera olika s&auml;tt: teckenspr&aring;k, kroppsspr&aring;k, signalspr&aring;k, r&ouml;ksignaler, signaler med olika ljud etc. Men den st&ouml;rsta delen av kommunikation som vi m&auml;nniskor anv&auml;nder idag &auml;r med hj&auml;lp av ord. Antingen i skriven eller ... http://www.mimersbrunn.se/Sociala_medier_och_dess_paaverkan_65310.htm 2012-06-06 18:51:06 Demokrati och Diktatur skrivet av: Josefine Erikson Brangstrup D e m o k r a t i&nbsp;&nbsp; o c h&nbsp;&nbsp; D i k t a t u r Denna uppsats kommer redovisa skillnaderna mellan Demokrati och Diktatur, de olika faktorer som spelar in hur ett land blir diktatur eller demokrati, f&ouml;ruts&auml;ttningar och mots&auml;ttningar s&aring;som krig, kolonisation, industriallisering och kunskap och utbilning. Kartan &bull; = Demokrati <... http://www.mimersbrunn.se/Demokrati_och_Diktatur_64828.htm 2010-07-12 10:40:25 Bokrecension: Animalfarm av George Orwell skrivet av: Frida Andersson Animal Farm is written by the author George Orwell (pseudonym of Eric Arthur Blair). Orwell was born in 1903 in India but he was taken back to England as a small child. His family was poor but in spite of that, he won a place at Eton, one of England’s leading private schools. So he grew up as a poor boy in a setting in which social class was very important and where the people looked down on poverty. During many years he chose to live a life of poverty and he also began to write about his experiences.<... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Animalfarm_av_George_Orwell_13900.htm 2008-01-09 00:00:00 Bokrecension: Citat från Robinson Crusoe! av skrivet av: Niclas Fjordsten Citat från Robinson Crusoe! Citat: 1, sida 13 ”Jag föddes år 1632 i staden York och tillhör en aktad familj. Min far var emellertid inte engelsman till börden utan kom från Bremen. Han slog sig ner som köpman i Hull, och när han hade samlat en ansenlig förmögenhet drog han sig tillbaka från affärerna och flyttade till York, som var min mors hemstad. Hon var född Robinson och hennes släkt hade högt anseende i trakten. På så sätt fick jag namnet Robinson Kreutznaer; men eftersom man i England br... http://www.mimersbrunn.se/Bokrecension_Citat_fraan_Robinson_Crusoe_av_12421.htm 2007-05-03 00:00:00 Islam: Gudssyn, de 5 pelarna & fundamentalism skrivet av: Sihan Wang Gudssyn: Hur ser man på Gud? Islam är en stark monoteistisk religion, och man anser att den största synden är att sätta någon jämsides med Gud. På arabiska (det språk Mohammed talade) kallas Gud för Allah. Ordet är starkt förknippat med Islam, men t.ex. en kristen arab kan också säga Allah. Precis som i Kristendom och Judendom är Gud allsmäktig och allvetande, och han ger människan vägledning genom uppenbarelser för profeter och i Koranen (som muslimer anser vara författad av Gud). Gud är skapa... http://www.mimersbrunn.se/Islam_Gudssyn_de_5_pelarna_fundamentalism_11593.htm 2007-02-05 00:00:00 Animal farm questions skrivet av: ninthuya S ANIMAL FARM questions Chapter I 1. Q: What picture did Old Major give of their miserable lives? Ans: Old Major paints upp the harsch reality they live in. He also paints up the picture of the cows’ milk being taken away, the fouls taken away from their mother and sold at the age of one ans the eggs being snatched from the hens leaving very few to hatch into chicks. 2. Q: who did he say was the cause of all their evils, and what message did he wish to pass on to the animals bef... http://www.mimersbrunn.se/Animal_farm_questions_7078.htm 2005-12-06 19:25:00 Dialekter skrivet av: Louise Larsson Dialekter Vad är en dialekt: det är inte en fulare form av riksspråket, som många tror. Utan dialekter i Sverige är alla utvecklade ur det språk som talades i hela Norden för över 1000 år sedan. Varje dialekt har sina speciella kännetecken. Dem har också en naturlig och lokal koppling till folks liv och kultur. Dialekterna är en viktig bärare av vårt gemensamma kulturarv. Och det är något som rikssvenskan saknar. Hur dialekter har uppstått: Språket har alltid förändras. Och i delar av... http://www.mimersbrunn.se/Dialekter_7818.htm 2005-12-29 14:28:00