Nya arbeten på Mimers Brunn http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du alla nya arbeten som skickas in till Mimers Brunn sv-se Demokrati och statsskick instuderingsfrågor skrivet av: Yusur Baker Svar på instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1 i Demokrati och Statsskick. 1. Vad är demokrati? Demokrati är folkstyre, det innebär att folket ska besluta, alltså folkviljan som är avgörande. 2. Ge exempel på faktorer som gör Sverige till ett demokratiskt land. Sverige har tros-, åsikts-, yttrande-, mötes och pressfrihet. Allmän och lika rösträtt i fria, hemliga och regelbundna val till en folkreprentanter. Flerpartisystem med frihet att bilda nya partier. Majoritetsprincip i någon form, vid val om riksdagsomröstningar. Rättsäkerhet. 3. Hur fungerar dessa? T.ex. tryckfrihet, yttrandefrihet, flera politiska partier m.m. Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ a... http://www.mimersbrunn.se/Demokrati_och_statsskick_instuderingsfraagor_65679.htm 2014-09-17 22:29:32 Sv pjäs Advokaten skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle Sida ? av ?15 " Karaktärer! Erik Bäckström " Harry" " Plats! Lidingö Kyrka" Närliggande parkbänk " " Advokaten Erik Bäckström har under sin 15 års karriär försvarat många åtalade. Han har medverkat i alla mål från ensamstående mödrar i familjetvister till alla sorters brottsmål. Eriks karriär är en stor del av hans liv och han gillar tanken att kunna göra skillnad i samhället. Han har däremot aldrig haft lycka i privatlivet då han inte kunnat bilda en familj med sin fru, som han länge önskat. " Erik meddelas en mulen måndagsmorgon att ett nytt intressant mål hade getts till ?rman. Som ?rmans främsta advokat blir han utsedd till att representera den misstänkte mördaren, Axel <... http://www.mimersbrunn.se/Sv_pjaes_Advokaten_65678.htm 2014-09-14 22:58:24 Acid rain naturvetenskap skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle Acid rain Among the most serious earth science and environmental policy issues confronting society are the potential changes in the earth’s water cycle due to the acid rain. Acid rain has </s... http://www.mimersbrunn.se/Acid_rain_naturvetenskap_65677.htm 2014-09-14 22:50:30 SV nyord skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle Svenska presentation.! ! Som lingvisten mikael parkvall uttryckt har”Inget språk i världshistorien har lånat ihjäl sig”. Att använda nyord och inkorporera dem i vårt språk bidrar till att svenskan berikas som kommunikationsmedel men en alltför överdriven användning av importerade ord kan förta från vårt språk och skada dess kärna avsevärt. Detta är ett problem som uppmärksammas av myndigheter som har i syfte att analysera ordens uppståndelse och användning i vårt språk. Språket bör förändras och anpassas till dess användare i samma takt som hela samhällen och enskilda individer förändras, men språkets utveckling bör ändå regleras oc... http://www.mimersbrunn.se/SV_nyord_65676.htm 2014-09-14 22:38:51 SV krönika LÄXOR skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle Läxor- Orsak till stress och svikande engagemang ! ! ! Läxor och dess betydande roll i barns lärande har sedan länge ägt rum i olika debatter och politiska frågor. En överdriven användning av läxor i skolan kan vara den utlösande faktorn för stress hos både barnen och dess föräldrar. Barn med ensamstående förälder eller icke svensktalande föräldrar har inte samma förutsättningar, för att fullfölja läxorna, som övriga har... http://www.mimersbrunn.se/SV_kroenika_LAeXOR_65675.htm 2014-09-14 22:37:32 NO climate change skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle ?1 " " Climate change! A science report of how the changes in our atmosphere affects our surrounding." " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "?2 " Climate change! " The reason why I have written about this topic is because the climate change that our world is experiencing in this moment is a fundamental threat to the nature and its habitants, but also to us ... http://www.mimersbrunn.se/NO_climate_change_65674.htm 2014-09-14 22:35:25 Nyord och Språket (Språkvetenskaplig text) skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle Nyord och språket! ! Innehållsförteckning! Sammanfattning! Sida! Inledning! Sida ! Vad är nyord?! Sida ! Syfte och frågeställningar! Sida ! Metod och material! Sida ! Nyord- ett hot eller bistånd?! Sida ! Min slutsats! Sida ! ! Sammanfattning! ! I svenska språket så får vi mängder av importerade ord och begrepp som har sitt ursprung i viktiga världsnyheter och andra samhällsfenomen. De... http://www.mimersbrunn.se/Nyord_och_Spraaket_Spraakvetenskaplig_text_65673.htm 2014-09-14 22:32:58 ENG The fifth wave review skrivet av: Francisco Bulnes Stråhle The 5th WaveAbout the book 1 The 5th Wave written by Rick Yancey! ! ! The British cosmology scientist and popular science writer, Stephen Hawking, said once that ”If aliens ever visit us, I think the outcome would be much as when Christopher Columbus ?rst landed in America, which didn't turn out very well for the Native Americans.”! ”The 5th Wave” written by the famous american novelist, Rick Yancey, is based on the idea of a foreign population arriving to the earth attempting to conquer the human race. In this astonishing and suspenseful story we get to follow the main characters named Ben, Evan and Cassie with her little brother, Sam. These individuals are four of the thousands left after several horrifying waves spreading death and fear all around the world. ! This story is about Seventeen-year old Cassie that is all alone in the world. Camped out in a solitary stretch of the woods, it has been weeks since Cassie has... http://www.mimersbrunn.se/ENG_The_fifth_wave_review_65672.htm 2014-09-14 22:26:01 Flerlagerprincipen skrivet av: Nelly Lindberg Flerlagerprincipen/klädsel under utevistelse... http://www.mimersbrunn.se/Flerlagerprincipen_65671.htm 2014-09-11 19:21:15 Satsa på modersmålsundervisning i skolan skrivet av: Iulia Muresan Satsa på modersmålsundervisning i skolan • Inledning Vilket fattigt liv utan flera språk! Även i Sverige kan det vara roligt att kommunicera med människor från andra länder och kulturer – eller? I dagens Sverige kan nästan alla förstå och uttrycka sig åtminstone två språk. På så sätt kan man säga att de flesta människor som bor i Sverige är två eller flerspråkiga. I den rätta miljön kan barn lära sig ett språk så att de behärskar dem alla som modersmål. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där vi, individerna, oavsett vårt ursprung och vår identitet, har något gemensamt. Detta gemensamma är att alla har ett språk. Språket definierar vår identitet, historia och traditioner. Språket kan förhoppningsvis ge oss en känsla av trygghet och samhörighet med andra som talar samma språk och har en gemensam kultur. Men den här tryggheten kan försvinna när man av olika orsaker måste flytta till ett annat land där man måste ha kontakt med människor som tillhör en annan kultur. Flera forskningsrapport... http://www.mimersbrunn.se/Satsa_paa_modersmaalsundervisning_i_skolan_65670.htm 2014-09-07 22:36:08 Mobiltelefonanvändande skrivet av: Alexander Ranieli Sundsgårdens Folkhögskola Alexander Ranieli Samhällskunskap Klass I 1 Eventuellt förbud mot mobiltelefoner på lektionstid. Frågan ifall mobiltelefon ska få användas under lektionstid är en flitigt debatterat fråga. Faktum är att det finns flertalet positiva aspekter med användningen. Exempelvis används ... http://www.mimersbrunn.se/Mobiltelefonanvaendande_65669.htm 2014-09-07 12:22:27 HBTQ - En historisk skildring av minoriteten skrivet av: Alexander Ranieli HBTQ En historisk skildring av minoriteten Sundsgårdens Folkhögskola Internationella linjen 1 Alexander Ranieli 9 augusti 2013 Innehållsförteckning Inledning ............................................................................................................................................ 3 Frågeställning ..................................................................................................................................... 4 Syfte ................................................................................................................................................... 4 Metod ................................................................................................................................................. 4 Begrepp ...................................................................................... http://www.mimersbrunn.se/HBTQ_En_historisk_skildring_av_minoriteten_65668.htm 2014-09-07 12:21:58 HBT - Ur ett historiskt perspektiv skrivet av: Alexander Ranieli ~ 1 ~ HBT Ur ett historiskt perspektiv Sundsgårdens folkhögskola 2013 Alexander Ranieli ~ 2 ~ Innehållsförteckning ... http://www.mimersbrunn.se/HBT_Ur_ett_historiskt_perspektiv_65667.htm 2014-09-07 12:21:25 A Streetcar Named Desire skrivet av: Alexander Ranieli Sundsgarde folkhighschool, Alexander Ranieli Class I 1 A Streetcar Named Desire Tennessee Williams Summary A woman named Stella lives with her husband Stanly in New Orleans. One day Stella’s sister Blanche from Laurel unexpectedly comes to visit them. Blanche, who have a nerve-issue rather soon share the news that their family-place, Belle Reve, no longer exists in the family. Stanley do not trust Blanche and Stella seems to obey everything her sister asks. As the story develops the relationship between them gets oppressive. Personal comments This play is written by one of the 20th century’s most significant dramatist author Thomas Lanier, later known as Tennessee Williams. In this drama which take place in the American south in the 50th the reader can follow the three main protagonists Stella Kowalski, Stanley Kowalski and Blanche DuBois.... http://www.mimersbrunn.se/A_Streetcar_Named_Desire_65666.htm 2014-09-07 12:20:41 Mississippi burning skrivet av: Alexander Ranieli Sundsgårdens Folk high school, Alexander Ranieli Class I 1 Mississippi Burning Words that describe the film and its content: Emotional, resistance, violence, hate, racism, fighting, ignorance, segregation, optimism, history. C<stro... http://www.mimersbrunn.se/Mississippi_burning_65665.htm 2014-09-07 12:19:52 Vem är jag och hur fungerar jag? skrivet av: Alexander Ranieli Sundsgårdens folkhögskola, Alexander Ranieli Psykologi Klass I 2 2014-09-05 Vem är jag och hur fungerar jag? För att underlätta och optimera samarbetet av de kommande sex månaders projektarbete översänder jag härmed tydligare information och en närmare och djupare beskrivning av mig. Jag är ingen maktsträvande person utan föredrar att bygga hållbara relationer. Jag är samarbetsvillig och beredd att prova andras idéer. Att föra konstruktiva diskussioner och att arbeta i grupp passar mig bra och jag har även lätt för att leda grupper. Jag har en god självkännedom och är medveten om mina tankar och känslor. Jag fungerar mycket bra tillsammans med kolleger som är raka och tydliga. En avslappnad öppenhet minimerar risken för missförstånd. Personer som har en motivation och kan ta egna initiativ uppskattas. De bör liksom jag eftersträva en hög kvalitet på utfört arbete. Jag är osjälvisk gentemot mina ko... http://www.mimersbrunn.se/Vem_aer_jag_och_hur_fungerar_jag_65664.htm 2014-09-07 10:25:43 Har man en exklusiv rätt till ens partner? skrivet av: Mike Sandberg Har man en exklusiv rätt till ens partner? Om vi bortser från den osunda, maniska och kontrollerande svartsjukan, så vet vi att all svartsjuka i själva verket bottnar i en rädsla för att förlora en person vi älskar. Men det här med att tolka vad svartsjuka egentligen är, kan vara lite lustigt och även te sig väldigt olika för skilda kärlekspar, oavsett de är gifta eller ogifta. Om du tänker tillbaka hur det var med dina föräldrar, så ser du säkert en markant skillnad jämfört med hur det är idag. Då: otrohet ledde ovillkorligt till skilsmässa – ingen tvekan om saken. Idag är det inte nödvändigtvis på samma sätt. Tiden och våra värderingar har förändrats och vi tänjer alltmer på var gränsen går till vad vi tillåter i ett förhållande, eller inte. Vi kanske har förlikat oss med tanken att vi faktiskt inte kan äga en annan person även om vi tillhör varandra. Men ordet ”tillhör” har inte samma betydelse som att ”äga”. Man äger föremål, sin l... http://www.mimersbrunn.se/Har_man_en_exklusiv_raett_till_ens_partner_65663.htm 2014-09-06 12:38:26 Konsumism som kapitalismens högsta stadium skrivet av: Zalina Hudajeva Konsumism som kapitalismens högsta stadium Zalina Hudajeva Introduktion “The paramount doctrine of the economic and technological euphoria of recent decades has been that everything depends on innovation. It was understood as desirable, and even necessary, that we should go on and on from one technological innovation to the next, which would cause the economy to "grow" and make everything better and better. This of course implied at every point a hatred of the past, of all things inherited and free. All things superceded in our progress of innovations, whatever their value might have been, were discounted as of no value at all.”? Wendell Berry Idag genomgår all mänsklighet en ganska unik tidsperiod; en period av hyperdynamiska förändringar, en period av övergången från ett industriellt samhälle till ett postindustriellt. Dagens samhälle (med detta kommer hädanefter menas hela nätverket av både industriländer och utv... http://www.mimersbrunn.se/Konsumism_som_kapitalismens_hoegsta_stadium_65662.htm 2014-09-05 08:15:10 spöket milton recension skrivet av: Ghafoor Jan emphasized text... http://www.mimersbrunn.se/spoeket_milton_recension_65661.htm 2014-09-04 09:38:13 spöket milton skrivet av: Ghafoor Jan ###... http://www.mimersbrunn.se/spoeket_milton_65660.htm 2014-09-04 09:35:08 Olika inriktningar kristendom skrivet av: Catja Facinelli Del 1: riter; konfirmation Inom den katolska kyrkan så är konfirmationen en förlängning av dopet. Man bekräftar dopet samt sin tro på Gud och sitt medlemskap inom den katolska kyrkans församling. För att kunna konfirmera sig så måste man vara döpt. Det är inget krav på att man måste ha varit döpt sedan födseln utan man kan gå igenom konfirmationsundervisningarna, sedan avgöra om man vill konfirmera sig eller ej och då genomgå ett vuxendop. Ett vuxendop går till ganska likt som ett ”vanligt” dop. Konfirmationen inträffar efter att individen som ska konfirmera sig har tagit sin första nattvard, man tar oftast nattvarden för första gången när man är runt tio år gammal. Konfirmationen går ut på att an under två år tar konfirmationslektioner i en kyrka. Konfirmationen kallas ibland även för andens gåva eller bekräftelsens sakrament inom den katolska inriktningen och konfirmationen innebär att man stärker samt bekräftar sin tro, plikt att bära vittnesbörd om sin tro och mer samhörighet med församlingen och tron... http://www.mimersbrunn.se/Olika_inriktningar_kristendom_65659.htm 2014-09-01 16:12:00 Befolkningsgeografi, Sverige & Somalia skrivet av: Catja Facinelli Somalia Somalia Sverige Bnp per capita $938 ingen uppgift tillgänglig $33 317 Befolkning 9,9 miljoner (2011) 10,4 miljoner invånare (2013) Drygt 9 miljoner inv 9 555 893 miljoner Befolkningstäthet 13.6/km2 16 invånare per km2 21km2 Landarea 637 657 km2 638 000km2 449 964 km2 Spädbarnsdödlighet 147/1000 10 procent (2011) 107 per 1 000 levande födda (2011) 2.9/1000 2.3/1000 0.23% Livslängd 54 50,8 år (2011) 51 år; män 50 år, kvinnor 53 år 51.58 82 81 Officiellt språk somaliska, arabiska somaliska somaliska, arabiska, italienska, engelska svenska Statsskick förbundsrepublik, president Indelad i 18 regioner. republik republik; i verkligheten klanvälde parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki Wikipedia: HEJ Ne: HEJ Gapminder: HEJ Landguiden: HEJ CIA: HEJ När du nu samlat dessa korta kunskaperna, förklarar de i sig varför ditt land skiljer sig från Sverige? Ja/Nej? För en kort diskussion... http://www.mimersbrunn.se/Befolkningsgeografi_Sverige_Somalia_65658.htm 2014-09-01 16:06:57 :) skrivet av: 사라 사라 Sara... http://www.mimersbrunn.se/_65657.htm 2014-08-28 21:44:15 Statsskicksanalys - Sverige och USA skrivet av: Hedda Berkesand STATSSKICK I SVERIGE OCH USA - REDOGÖRELSE OCH ANALYS En stat kan styras på många olika sätt. Vilka som styr och hur staten styrs avgör vilket statsskick den staten har. Sverige, exempelvis, har en kung men styrs av en regering vald av en folkrepresentation och är således en parlamentarisk demokrati med monarki. USA, å andra sidan, saknar kung men har en folkvald president, en regering och en kongress och är därför en republik. I den här uppsatsen ska jag redogöra för statsskicket i Sverige samt USA, redogöra för likheter respektive skillnader mellan de båda staternas statsskick samt redogöra för fördelar och nackdelar med de båda systemen. Slutligen ska jag reflektera över systemens betydelse för demokratin. Statschefen och denne</stro... http://www.mimersbrunn.se/Statsskicksanalys_Sverige_och_USA_65656.htm 2014-08-26 20:51:05 etik och moral skrivet av: Emil Ångman jag har skrivit om etik och moral... http://www.mimersbrunn.se/etik_och_moral_65655.htm 2014-08-26 10:13:11 The Advancement of GPS Technology and its impact on Human Factors in Aviation skrivet av: Oskar Nordstrand RUNNING HEAD: The Advancement of Global Positioning System (GPS) Technology and its Impact on Human Factors in Aviation The Advancement of Global Positioning System (GPS) Technology and its Impact on Human Factors in Aviation Oskar Nordstrand Nova Southeastern University 2014 2 Abstract The Global Positioning System (GPS) uses a network of orbiting and geostationary satellites to calculate the position of a receiver over time. This technology has revolutionised a wide range of safety-critical industries and leisure applications ranging from commercial fisheries through to mountain running. These systems provide diverse benefits; supplementing the users existing navigat... http://www.mimersbrunn.se/The_Advancement_of_GPS_Technology_and_its_impact_on_Human_Factors_in_Aviation_65654.htm 2014-08-04 07:01:29 Omvårdnadsprocess applicerad på fiktionell figur skrivet av: Malin Rundström Bakgrund För denna examination har jag valt karaktären William Beech från den skönlitterära boken God natt Mister Tom av Magorian, (1981/2002). Omvårdnadsteorin är Virginia Henderssons vars centrala delar är att vårdaren ska hjälpa den sjuka med åtgärder som hjälper tillfrisknande, ofta saker som den sjuke skulle gjort själv om frisk. Målet är att den sjuke ska kunna utföra dessa saker själv så snart som möjligt och bli fri från vårdande av tredje part. Under vårdandet är det viktigt att de vad hon kallar ”universella behoven” tillmötesgås, vilka är de grundläggande behoven, kläder, husrum m.m. (Kirkevold, 1992/2000) Boken utspelar sig på början av 1940-talet i Storbritannien och William som många andra barn skickas ut från London och ut på landet. William hamnar hos en man som heter Tom Oakley som är en äldre man och som varit änkling ... http://www.mimersbrunn.se/Omvaardnadsprocess_applicerad_paa_fiktionell_figur_65653.htm 2014-08-02 11:21:53 Filmanalys: Dorian Gray skrivet av: Jennifer Borkmar FILMANALYS: DORIAN GRAY Anslaget Filmen börjar med att man får se Dorian Gray stående med mystik i hans ögon och ett snett leende, han hör några duvor och tittar upp för att sedan samla sig och köra ner en glasskiva i magen på en person, man får inte veta vem. Efter det så ser man lite panik i hans ögon men lika fort så samlar han sig och åker ner till hamnen för att göra sig av med kroppen. Presentation Dorian Gray som filmen handlar om, är i början av filmen bara en ung pojke i knappa 20 års åldern, han är oskuldsfull, fläckfri och en liten aning naiv utan några erfarenheter. Han vet inte mycket om livet, han har inga direkta karaktärsdrag, förutom hans oskyldighet och hans trevliga/snälla karaktär, han skildras som väldigt omtyckt av dom flesta. Han är otroligt vacker men är själv ovetandes av sin skönhet, det är först när konstnären Basil målar ett poträtt av Dorian som han blir medveten av att han är mycket vacker, det är nu man får se en stark karaktärsförändri... http://www.mimersbrunn.se/Filmanalys_Dorian_Gray_65652.htm 2014-07-20 13:32:44 hjälp , historia skrivet av: Ema Anderson Under högmedeltiden utvecklades jordbruket på flera sätt, ... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_historia_65651.htm 2014-06-29 22:36:00 hjälp ,historia skrivet av: Ema Anderson Under högmedeltiden utvecklades jordbruket på flera sätt? ... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_historia_65650.htm 2014-06-29 22:34:38 hjälp I HISTORIA skrivet av: Ema Anderson feodalism, varför utvecklades detta styrelseskick?... http://www.mimersbrunn.se/hjaelp_I_HISTORIA_65649.htm 2014-06-29 20:42:23 Filosofi, Empirismen och Etik skrivet av: Emma Eriksson Betyg: A Vilken är empirismens främsta kunskapsväg? Hur motiveras detta av t.ex. Locke? Vilka problem kan man stöta på om man enbart har detta som kunskapsväg? Locke talar om primära resp. sekundära egenskapar, vad är det? Varför har han denna indelning? Enligt empirismen får vi den kunskap vi på bär genom våra erfarenheter, eller rättare sagt sinneserfarenheter. Detta innebär att vi får kunskap genom det vi ser, känner, hör, luktar eller smakar. Man menar alltså att man inte kan få kunskap om något som ligger bortom våra sinnes räckhåll. Man kan säga att har man aldrig varit på Antarktis så kan man ju såklart inte heller veta hur det ser ut där. Om man är blind, hur vet man då hur en färg ser ut? Eller om man är färgblind och inte kan skilja på rött eller grönt? Har man en felaktigt uppfattning då? Locke hade en optimistisk syn på människor, han talade om tabula rasa, det nyfödda barnets själ, man kan säga att ett nyfött barn är som en oskriven tavla som i från början är blank eller ''god... http://www.mimersbrunn.se/Filosofi_Empirismen_och_Etik_65648.htm 2014-06-23 16:18:39 Fossila bränslen skrivet av: Sofia Törnblad Fossila bränslen Sofia Törnblad & Pontus Ågren Naturbruksgymnasiet Sötåsen Naturkunskap 1a1, 50p Höstterminen 2013 (09/12) Handledare: Anna Hagström Fossil fuels Fossila bränslen/Fossil fuels Sofia Törnblad, Pontus Ågren Abstract Fossil energy sources, including oil, gas and coal, are non-renewable resources that was formed when prehistoric plants and animals died and later were buried by layers of rock. Over millions of years, fossil fuels were form... http://www.mimersbrunn.se/Fossila_braenslen_65647.htm 2014-06-15 21:28:30 Sjukdomar hos mus och råtta skrivet av: Sofia Törnblad Sjukdomar hos mus och råtta Sofia Törnblad Naturbruksgymnasiet Sötåsen Djursjukvård 2 Vårterminen 2014 Ingrid Sahlström Innehållsförteckning Ordlista ....................................................................................................................................... 3 Mycoplasma Pulmonis ............................................................................................................... 5 Orsak ...................................................................................................................................... 6... http://www.mimersbrunn.se/Sjukdomar_hos_mus_och_raatta_65646.htm 2014-06-15 21:27:28 Grågås skrivet av: Sofia Törnblad NATURBUKSGYMNASIET SÖTÅSEN Grågås Anser Anser Sofia Törnblad 9/11/2013 1 Innehållsförteckning Fysionomi ........................................................................................................................... 2 Anatomi & Fysiologi .......................................................................................................... 2 Skelett, muskler & fjädrar ................. http://www.mimersbrunn.se/Graagaas_65645.htm 2014-06-15 21:19:11 Stress hos hund skrivet av: Sofia Törnblad Syfte Syftet med detta arbete är att ta reda på vad stress egentligen är, varför det uppstår, hur stress kan motverkas samt hur stress påverkar individerna som drabbas av det. Det är vanligt att stress drabbar hundar och det går, förutom individernas egna psykiska påfrestning ut över ägare som i vissa fall kan göra sig av med djuret. Förhoppningen med detta arbete är att resultatet ska visa djurägare att beteendeförändringar påverkade av stress inte behöver vara permanent. Frågeställning • Vad är stress? • Hur påverkar stress hunden? • Vilka faktorer orsakar stress hos hund? • Vilka metoder kan förebygga/minimera diverse stressfaktorer? Avgränsning Eftersom stress är ett så stort ämne, har jag valt att inrikta mig på de mest basala delarna. Anledningen till att jag valde att avgränsa mig till dessa är för att det räcker för att kunna få en djupare förståelse om stress hos hund. Metod Jag har enbart valt litteratur (med andra ord... http://www.mimersbrunn.se/Stress_hos_hund_65644.htm 2014-06-15 21:16:02 Medicinska experiment under andra världskriget skrivet av: Sofia Törnblad Etiska frågeställningar kring användandet av resultaten inom humanvården. Bakgrund Under Andra världskriget utfördes många medicinska experiment, mest uppmärksammat är de som skedde i Japan samt - naturligtvis, de som skedde under Tysklands ledning. Juristen Baruch C. Cohen tog upp de experimenten som skedde i koncentrations- och förintelselägren Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald och Sachsenhausen i sitt arbete The Ethics Of Using Medical Data From Nazi Experiments. De som var intagna på lägren tvingades ta del av livshotande studier mot sin vilja och många av de som överlevde fick skador för livet. Många gånger var experimenten utformade på så sätt att utgången var dödlig. Studierna var indelade i tre kategorier; medicin-militär forskning, övriga Ad Hoc experiment som egentligen inte bidrog till den vetenskapliga forskningen samt de som undersökte rasskillnader, vilken hade sin rot i socialdarwinismen. I detta arbete koncentrerar jag mig på d... http://www.mimersbrunn.se/Medicinska_experiment_under_andra_vaerldskriget_65643.htm 2014-06-15 21:10:52 själv hjälpen skrivet av: Jo Fi Liv reddande droger, det är själv medicinering av nassepullvret. Vad som går upp bör därefte<str... http://www.mimersbrunn.se/sjaelv_hjaelpen_65642.htm 2014-06-12 18:41:32 Protein labb (koagulering/förändring) skrivet av: Hussein Salem labbrapport om proteiner (koagulering/förändring)... http://www.mimersbrunn.se/Protein_labb_koagulering_foeraendring_65641.htm 2014-06-12 01:22:22 Kognitiv och Biologisk psykologi skrivet av: Emma Eriksson Kognitiv psykologi: Per har känt sig ensam en längre tid, dels på grund av att hans flickvän lämnade honom väldigt hastigt utan någon större förklaring och för att han inte vågat sig på att försöka träffa någon ny för att han är rädd att bli avvisad igen. Han drar alltså förhastade slutsatser att ingen vill ha honom igen utan att ha en direkt förklaring på varför hans ex lämnade honom. Jobbet blev såklart påverkat när Per blev lämnad, han som alltid tidigare fått mycket beröm och varit fokuserad på sitt arbete och varit väldigt drivande, tappade fokusen och hade tankarna på annat ställe och fick höra att någon inte gillade hans arbetsprestation och chefen bad honom ta några dagar ledigt för att han skulle få tänka lite på sig själv, kanske ta några dagars semester. Detta kom som en spark i ryggen på Per. Väl hemma fick han ångest, vad kunde jag gjort bättre? Vad gjorde jag för fel? frågade han sig. Han tog illa vid sig av att Chefen erbjudit honom ledighet av välvilja, för Per förstod inte att chefen ba... http://www.mimersbrunn.se/Kognitiv_och_Biologisk_psykologi_65639.htm 2014-06-04 11:40:36 Mitt Candide arbete SVESVE02 skrivet av: Iselin Sundberg Candide handling: Boken handlar om en ung man vid namn Candide, som bor i ett slott i Westfalen tillsammans med baronen och hans familj d&auml;r han bott i hela sitt liv och d&auml;rigenom inte har samlat p&aring; sig s&aring; mycket livserfarenhet. N&auml;r Candide som ungkarl blev p&aring;kommen med baronens dotter, fr&ouml;ken Kunigunda, s&aring; blev han utsparkad fr&aring;n sitt hem och lurades in i den bulgariska arm&eacute;n d&auml;rifr&aring;n han samlade p&aring; sig nya livsupplevelser.&nbsp; Efter ett tag ute p&aring; sin resa i den stora v&auml;rlden s&aring; tr&auml;ffade Candide p&aring; sin gamla magister fr&aring;n slottet, n&auml;mligen filosofen Pangloss, som hade hj&auml;lpt Candide se p&aring; v&auml;rlden fr&aring;n ett annat syns&auml;tt, att &rdquo;vi lever i de b&auml;sta av v&auml;rldar&rdquo;. Under deras resa tillsammans s&aring; lever Candide under Pangloss filosofi om att vi har det s&aring; bra d&auml;r vi befinner oss... http://www.mimersbrunn.se/Mitt_Candide_arbete_SVESVE02_65638.htm 2014-05-27 13:58:24 Pearl Harbor skrivet av: Carolina Rosqvist Inledning Den 7 december 1941 fl&ouml;g 353 japanska flygplan in &ouml;ver Pearl Harbor och m&aring;let att f&ouml;rst&ouml;ra den amerikanska stilla havsflottan. Jag ska ber&auml;tta om varf&ouml;r Japan anf&ouml;ll Amerika, vad som h&auml;nde under attacken och hur USA agerade efter attacken. Syfte Jag ska skriva om Pearl Harbor f&ouml;r jag vill veta varf&ouml;r Japan attackerade och hur Amerika agerade efter Japans attack. Fr&aring;gest&auml;llning Varf&ouml;r bombade Japan Pearl Harbor? Gav det n&aring;gra f&ouml;rdelar f&ouml;r Japan i kriget? F&ouml;rberedelser innan attacken? Vad gjorde Japan efter attacken? Hur agerade Amerika efter Japans attack? Vilka vann &rdquo;kriget&rdquo; mellan Japan och Amerika? Metod Jag kommer beskriva vad som h&auml;nde. &emsp; Attacken mot Pearl Harbor 07.50 fl&ouml;g den f&ouml;rsta av tv&aring; anfallsv&aring;gor av japanska flygplan in &ouml;ver Pearl Harbor vid Oahu p&aring; Hawaii. Flygplanen var bombflygplan, st&ouml;rtbombare, jaktplan ... http://www.mimersbrunn.se/Pearl_Harbor_65637.htm 2014-05-25 22:25:28 Kalla kriget skrivet av: Carolina Rosqvist KALLA KRIGET UTIFR&Aring;N USA OCH SOVJET Kalla kriget &auml;r den vanliga ben&auml;mningen p&aring; konflikten mellan de tv&aring; supermakterna USA och Sovjetunionen efter andra v&auml;rldskriget. Det var tv&aring; supermakter som hade tv&aring; helt olika ideologier. USA var en liberal demokrati och ekonomiskt var de kapitalistiska, vilket i det stora hela handlar om &auml;gander&auml;tt. Kapitalismen s&auml;ger att alla har r&auml;tt att starta eget f&ouml;retag, tj&auml;na pengar och beh&aring;lla dem. Kapitalister vill kort sagt inte dela med sig, de vill betala s&aring; lite skatt som m&ouml;jligt. Kapitalism efterstr&auml;var n&aring;got som kallas f&ouml;r fri konkurrens, vilket betyder att efterfr&aring;gan och utbud styr vilka produkter som ska produceras och hur mycket. Alla som vill f&aring;r starta f&ouml;retag och vara med att konkurrera om k&ouml;parna. Sovjet stod f&ouml;r vad man kan kalla en partidiktatur, d&aring; efter Stalins d&ouml;d det var kommunistpartiet som styrde, d&au... http://www.mimersbrunn.se/Kalla_kriget_65636.htm 2014-05-25 21:05:29 Romer (Ananlys & Fakta) skrivet av: Adnan Jamil Romer är en av Sveriges fem nationalitetsgrupper, de har funnits här i nästan femhundra år. Men det är bara under de senaste femtio åren de har levt under bra förhållande i Sverige. Trots är dessa förhållanden inte så bra som man tror, vardag blir romer kränkta, diskriminerade och nedsatta. Bland annat vill arbetsgivare inte anställa romer, vilket leder till att de får leva på socialbidrag och vissa begår olaga handlingar för att kunna försörja sina familjer och sig själva. Detta leder till att det skapas falska fördomar om hela minoritetsgruppen, trots att det bara är en del individer som gör fel dras alla över en kant. Jag anser att det största hotet mot romer idag är fördomar. Fördomar får oss att skapa en falsk bild av romerna, till exempel att de lever på socialbidrag och är kriminella, sällan tänker vi på orsaken till varför de gör på det sätt... http://www.mimersbrunn.se/Romer_Ananlys_Fakta_65635.htm 2014-05-21 12:55:17 Indier i Storbritannien (engelska) skrivet av: Adnan Jamil South Asians in Britain Adnan Jamil G1 Vittra Södermalm 2014-02-18 Today, the British ... http://www.mimersbrunn.se/Indier_i_Storbritannien_engelska_65634.htm 2014-05-21 12:20:30 novellanalys Stig Dagerman skrivet av: Adnan Jamil NOVELLANALYS Adnan Jamil G1 2014-05-19 Novellerna som jag har läst är ”Att d... http://www.mimersbrunn.se/novellanalys_Stig_Dagerman_65633.htm 2014-05-21 12:16:38 elektriciteten skrivet av: Adnan Jamil Historiens viktigaste uppfinning Analys och historia om Elektricitet Adnan Jamil 2014-05-01 Vittra Södemalm Elektricitet kan definieras som ” fenomen som har att gö... http://www.mimersbrunn.se/elektriciteten_65632.htm 2014-05-21 12:14:42 Min idrott-Fotboll skrivet av: Shanga Aziz D... http://www.mimersbrunn.se/Min_idrott_Fotboll_65631.htm 2014-09-11 03:25:02 Realismen PM skrivet av: Johan Karlsson Realismen ! Epoken realism karakteriserades av att omvärlden skulle skildras på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, att den skildrades ur ett objektivt eller vetenskapligt synsätt. Realismen fokuserade på människor och vardagliga händelser. Människan vågade i större utsträckning uttrycka sin egen vilja, sina åsikter och tankar. Realismen uppkom som en direkt opposition mot romantiken. En ny generation som var trötta på att bara tänka på sig själva och vara inåtvända och svåra. Övergången från romantik till realism berodde delvis på att en ny generation av författare och konstnärer ville profilera sig mot den etablerade romantiken. Landsbygden avfolkas runt 1800-talet, många sökte sig mot storstäderna för att arbeta i det nya fabrikerna där ångmaskinen och vattenkraft upptäckts. Pengarna styr världen, in... http://www.mimersbrunn.se/Realismen_PM_65630.htm 2014-05-19 14:03:15 Labbrapport: Bestämning av molmassan för tändargas skrivet av: Nangyalay Rahimi torsdag 20 februari 2014!Kemi 1 - Labbrapport 2N.R Bestämning av molmassan för tändargas Sammanfattning Det finns två olika soters tändargas, butan och propan. För att avgöra vilken av de som fanns i vår tändare var man därför tvungen att göra lite beräkningar för att sedan hitta molmassan. ! Inledning och bakgrund Den här labben handlade om hur man kunde få molmassan av en tändare genom att tömma gasen på tändaren. Sedan kunde man räkna skillnaden mellan en tändare full med gas och efter att den hade blivit tom. Om man vill veta molmassan så måste man veta ... http://www.mimersbrunn.se/Labbrapport_Bestaemning_av_molmassan_foer_taendargas_65629.htm 2014-05-17 11:58:43 novelanalys Den Perfekte vännen av Jonas Karlsson skrivet av: Jemila Mansoor Den Perfekte vännen av Jonas Karlsson Novellen börjar när två personer som träffas helt slumpmässigt under sin fika. Främlingen tror att han känner igen huvudpersonen från tidigare. De visar varandra bilder av sina barn, huvudpersonen har två döttrar, och främlingen har två söner. Huvudpersonen är avundsjuk att det var så lätt och naturligt för främlingen att flirta med tjejer eftersom han själv aldrig vågar tala med tjejer på såna sätt. På kaffet talar de högt, så folk är irriterad, men de bryr sig inte om det och bara skrattar åt dem. De båda är glada att träffa varandra efter så många år, så de tar varandras nummer. Det här är höjdpunkten. Efter den möten hela tiden kan inte huvudpersonen kommer ihåg var han kan ha träffat främlingen tidigare. Samma dag bjuder främlingen huvudpersonen att fika tillsammans via sms och bara efter sms då få huvudpersonen veta att främlingen heter Håkan, men det hjälper honom inte... http://www.mimersbrunn.se/novelanalys_Den_Perfekte_vaennen_av_Jonas_Karlsson_65628.htm 2014-05-09 12:18:36 lässlogga: Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö skrivet av: Kifle Z Citat &rdquo; &rdquo;ni lagar mat varannan dag, jag varannan&rdquo;. Sid 62 Kommentar Det h&auml;r &auml;r enkel citat men den &auml;r viktig f&ouml;r mig. Den p&aring;minde mig mycket om hur det &auml;r att vara 14 &aring;ring och har st&ouml;rre bror som best&auml;mmer &ouml;ver dig. Erik och Edmund kunde inte klaga eller s&auml;ga emot, de bara lyssnade p&aring; honom vad han &auml;n s&auml;ger och nickar med huvudet. Citat &rdquo;Man ska inte kr&aring;ngla till livet i on&ouml;dan.Det ska vara som f&ouml;r en fj&auml;ril en sommar dag.&rdquo;sida 62 Kommentar Jag valde det h&auml;r citaten f&ouml;r att den &auml;r n&aring;gonting jag t&auml;nker p&aring; ofta. Ibland t&auml;nker jag Just det h&auml;r citatet upprepas ett par g&aring;nger i boken och jag valde det f&ouml;r det f&ouml;r mig, precis som Erik i boken, att t&auml;nka till. Det &auml;r ett v&auml;ldigt intressant citat och n&auml;r jag l&auml;ste de... http://www.mimersbrunn.se/laesslogga_Kim_Novak_badade_aldrig_i_Genesarets_sjoe_65627.htm 2014-05-08 03:56:58 Religion och vetenskap – jämförelse med fokus på skapelsen skrivet av: SirJonathan Palmfjord Religion och Vetenskap! Religionskunskap 1 Johan Palmfjord! DIG11! Religion och vetenskap! Introduktion! En av de kanske största motsättningarna mellan troende och icke-troende är hur man ser på vetenskap. En naturvetenskaplig person tror inte på något som inte kan bevisas, medan någon som är religiös kan tro på t.ex. liv efter döden, något det inte finns några vetenskapliga bevis för. I alla kulturer fi... http://www.mimersbrunn.se/Religion_och_vetenskap_jaemfoerelse_med_fokus_paa_skapelsen_65626.htm 2014-05-07 22:22:22 examinationsuppgift: Etik och moral skrivet av: Mohammad Zaher Examinationsuppgift Etiskt dilemma De etiska dilemman jag valde handlar om ett par d&auml;r kvinnan &auml;r gravid. Med f&ouml;rhoppningar att barnet ska bli ett fullt friskt barn s&aring; f&ouml;rekommer d&aring;liga nyheter f&ouml;r paret. Pl&ouml;tsligt kommer en doktor in efter en unders&ouml;kning p&aring; barnet och s&auml;ger att parets barn kommer att ha sv&aring;ra handikapps skador. Detta kommande barnet kommer att beh&ouml;va medicin som kostar stora summor pengar och paret &auml;r redan i en ekonomisk kris. Det har inte g&aring;tt 22 veckor &auml;n och m&ouml;jligheten att g&ouml;ra abort lagligt &auml;r fullt m&ouml;jligt. Ska det h&auml;r paret beh&aring;lla barnet eller g&ouml;ra en abort? Min uppgift &auml;r beskriva hur detta etiska dilemma ska l&ouml;sas enligt tv&aring; normativa etiska teorier. Dessutom ska det diskuteras utifr&aring;n b&aring;de teorierna. De normativa teorierna &auml;r konsekvensetikern och sinnelagetikern. Konsekvensetikern: ... http://www.mimersbrunn.se/examinationsuppgift_Etik_och_moral_65625.htm 2014-05-06 19:45:28 Kinas historia + analys skrivet av: SirJonathan Palmfjord Kinas Historia + analys! Historia 2b Johan Palmfjord! DIG11! Kina Kina växer, både ekonomiskt och befolkningsmässigt. Vissa menar att Kina inom en snar framtid kan komma att ta över USA’s roll som världsmakt. Då Kina sedan länge är en kommunistisk diktatur kommer sannolikt världspolitiken i så fall att förändras på ett sätt vi inte tidigare sett, och vi att påverkas inte bara politiskt utan även ekonomiskt och kulturellt. Därför bör vi studera och dra lärdom av historien för att förstå hur framtiden kan komma att se ut och hur vi bör agera. Kinas historia Kina är en av de äldsta fortfarande existerande civilisationer med en historia som sträcker sig från omkring år 1700 f.v.t. fram till idag. Större delen av Kinas historia är uppdelad i s.k. dynastier. Dessa är namngivna efter de olika provinser och klaner som styrt över Kina, vars historia är både lång och brokig.... http://www.mimersbrunn.se/Kinas_historia_analys_65624.htm 2014-05-05 12:05:48 Rabbit Proof Fence - The book vs. The Movie skrivet av: SirJonathan Palmfjord Rabbit Proof Fence - The book vs. The move! English 7!Johan Palmfjord, DIG11! Rabbit Proof Fence - The book vs. The movie! Rabbit Proof Fence, originally a book written by Doris Pilkington but also a movie, is a true story about three aboriginal sisters; Molly, Daisy and Gracie. It is set in the 1930s’ Australia, when the British settlers was trying to bree... http://www.mimersbrunn.se/Rabbit_Proof_Fence_The_book_vs_The_Movie_65623.htm 2014-05-05 12:01:57 Den heliga Birgitta ( Medeltiden ) skrivet av: Fabian Bruzell Birgitta Birgersdotter f&ouml;ddes &aring;r 1303 p&aring; Finsta g&aring;rd i Uppland, denna Birgitta skulle ha stor betydelse under medeltiden och komma till att bli ett helgon. N&auml;r Birgitta var 11 &aring;r dog hennes mor och hon fick bo hos sin moster Katarina p&aring; Aspen&auml;s g&aring;rd i &Ouml;sterg&ouml;tland. Redan vid ung &aring;lder var hon v&auml;ldigt troende och hennes h&ouml;gsta dr&ouml;m var att bli nunna, som hon en dag skulle bli. Vid 13 &aring;rs &aring;lder blev Birgitta bortgift med en lagman som hette Ulf Gudmarsson, de fick 4 s&ouml;ner och 4 d&ouml;ttrar tillsammans. Under hela Birgittas liv har hon haft uppenbarelser, det s&auml;gs att hon ska ha haft ca 600 uppenbarelser och m&aring;nga av dem finns dokumenterade b&aring;de p&aring; svenska och latin. Hennes f&ouml;rsta uppenbarelse skedde vid tidig &aring;lder och vid den uppenbarelsen tr&auml;ffade hon jungfru Maria som satte en guldkrona p&aring; hennes huvud. P&aring; senare &aring;r i sina uppenbarelser fi... http://www.mimersbrunn.se/Den_heliga_Birgitta_Medeltiden_65622.htm 2014-05-03 20:18:13 Argumenterande text skrivet av: Aya Suleiman Är det inte vi som ska bära kläderna? ! I dagens samhälle får vi enbart se en kroppsform som marknadsförs av affärerna. Flera olika branscher bidrar till att skapa en skev bild av våra kroppar och hur vi ”borde” se ut och modeindustrin är en viktig aktör. Har någon av oss tänkt på hur skyltdockor påverkar vår bild av kroppsidealen? När vi går på stan och kollar på kläderna så ser vi a... http://www.mimersbrunn.se/Argumenterande_text_65621.htm 2014-05-01 14:43:49 Folkmordet i Rwanda skrivet av: Aya Suleiman Folkmordet i Rwanda! ! Inledning! När det talas om andra världskriget så tänker vi på koncentrationslägren och hur hemskt det var. Koncentrationslägren användes av Nazisterna främst för politiska fångar som tyska socialdemokrater och kommunister; Sedan fylldes koncentrationslagren mer och mer av icke-politiska fångar allt från judar till handikappade och homosexuella. Fångarna sändes dit utan rättegång och oftast utan att ha begått något brott. Syftet med lägren var att utrota folkgrupper som till exempel judar, eller alla andra som inte fyllde Nazisternas krav för hur en människa ska se ut eller vara! Liknande händelser har skett i Rwanda som jag kommer att beskriva i denna uppgift genom att vissa på orsaker och konsekvenser på kon?ikten i Rwanda mellan huter och tutsier år 1994.! ! Bakgrund! Vilka är hutuer och tutsier? Rwandas befolkning bestod av de två folkgrupperna hutuer och tutsier. Grupperna är väldigt lika varandra. ... http://www.mimersbrunn.se/Folkmordet_i_Rwanda_65620.htm 2014-05-01 14:39:01 Andra världskriget stora drag skrivet av: Fabian Bruzell Fabian Bruzell MUKR12 Andra V&auml;rldskriget Tyskland drabbades av en kraftig inflation efter f&ouml;rsta v&auml;rldskriget eftersom de var tvungna att betala ett h&ouml;gt krigsskadest&aring;nd. Den tyska regeringen som f&ouml;rs&ouml;kte hj&auml;lpa upp landets sv&aring;ra ekonomiska situation tryckte d&aring; upp fler sedlar. Detta var anledningen till att pengarna sj&ouml;nk s&aring; drastiskt i v&auml;rde och pengarna blev helt enkelt n&auml;st intill v&auml;rdel&ouml;sa. USA hj&auml;lpte Tyskland genom att l&aring;na ut pengar &aring;t dem, Tyskland b&ouml;rjade producera varor igen och handeln kom ig&aring;ng. D&auml;refter kom den stora depressionen. Ekonomin f&ouml;ll till botten och de som k&ouml;pt aktier fick st&aring;, i vissa fall, helt utan pengar. Tyskarna f&ouml;rlorade tron p&aring; att regeringen skulle kunna l&ouml;sa detta och deras enda hopp var den nya politiken, allts&aring; ko... http://www.mimersbrunn.se/Andra_vaerldskriget_stora_drag_65619.htm 2014-04-29 21:05:11 Kvinnor i Bolagsstyrelser skrivet av: Johan Larsson Program: Sam-Sam Termin, år: VT - 2014 Kurs: Samhällsvetenskap Lärare: Krister Brolin “Låt ägarna avgöra företagens bästa” Hur ?er kvinnor blir en del av bolagsstyrelser i Sverige. Namn: Johan Larsson Klass: S11A ÖSTRA REALS GYMNASIUM Utmaningar – Möjligheter – Mångfald Vetenskaplig rapportSida 2Sida 2 (För att uppdatera innehållsförteckningen när du har gjort ändringar – högerklicka någonstans på innehållsförteckningen, välj Uppdatera fält och klicka på Uppdatera hela tabellen.) Innehåll En teori är alltså att det behövs ?er kvinnliga VD-ar för att ?er ska kunna bli styrelseledamöter. Hur ska man då möjliggöra det problem som skapar den .............................onda spiralen? Hur ska ?er kvinnor kunna bli VD-ar? 6 TitelFörfattarens namn, klass,... http://www.mimersbrunn.se/Kvinnor_i_Bolagsstyrelser_65616.htm 2014-04-07 23:28:39 Analys: USA kontra Kina skrivet av: Paulina Jonsson Analys: USA kontra Kina Befolkning Storleken mellan USA och Kina skiljer sig inte mer än 32 000 km². Men trots USA:s 9 632 000 km² jämfört med Kinas 9 600 000 km², är inte USA i närheten av Kinas befolkningssiffror. Kina är med drygt 1,3 miljarder invånare världens folkrikaste land. Kineserna utgör alltså en femtedel av världens befolkning. Men ändå är är det inte så folktätt som många tror, 7 143 m² /invånare för att var mer exakt. Fördelningen av folket i Kina är dock måttlöst ojämn. Omkring 90 % av befolkningen är bosatt på bara 15 % av landets yta. Det är som mest folktätt på östkusten där det går att odla t. ex ris, som är en viktig del i jordbruket.... http://www.mimersbrunn.se/Analys_USA_kontra_Kina_65615.htm 2014-04-07 17:06:35 revolutionen skrivet av: Amanda Chen Hej! Sn&auml;lla och hj&auml;lp mig, jag m&aring;ste l&auml;mna in uppgiften s&aring; snabbt som m&ouml;jligt. Fr&aring;gan &auml;r: Hur p&aring;verkade m&auml;nniskans livsvillkor f&ouml;r de som upplevde den amerikanska eller den franska revolutionen? ... http://www.mimersbrunn.se/revolutionen_65614.htm 2014-04-04 21:08:17 koreagkiter skrivet av: Felix Kuhlin KOREAKRIGET XDkoreakriget var et krig som krigades mellan 1950 till 2007 och var ett krig d&auml;r nordkorea ochsydkorea krigadess f&ouml;r att vina. usa och ryussland var ochs&aring; med ohc krigade sf&ouml;r att fo kontrol. &ouml;ver hela korea och vilke best&auml;mma. men kina hjelpte nordkorea s&aring; dom ne&auml;stajn vann. men fn hjelppte sykorea s&aring; dom n&auml;stan van. sen sa de att man ska gj&ouml;ra vapenila s&aring; de&aring; gjdore dom det. den fins kvar tiills idag ocks&aring; allts&aring; vapenvilan d&aring;.snip snap slut s&aring; var uppsattsen slut men inte kriget f&ouml;r dett e bara vaepnvila s&aring; deom &auml;r fortf arga p&aring; varandra. arbeta gjort av dr miner k&auml;llor mimersbrunn.seoch mvgplus.se och flashback och wikipipiadea... http://www.mimersbrunn.se/koreagkiter_65613.htm 2014-03-27 10:53:35 Insändare - gratis busskort till studerande skrivet av: Anchiliqe Ljungberg Gratis bussresa för elever Det är både dyrt och besvärligt att ta sig till skolan med buss. De elever som får skolkort slipp</st... http://www.mimersbrunn.se/Insaendare_gratis_busskort_till_studerande_65612.htm 2014-03-19 09:50:34 Friedrich Von Hayek skrivet av: Mathilda Jarl Friedrich von Hayek Kort beskrivning om Hayek Friedrich von Hayek f&ouml;ddes den 8 maj 1988 i &Ouml;sterrikes huvudstad Wien. Han kom fr&aring;n en mycket f&ouml;rm&ouml;gen familj d&aring; hans pappa August Edler von Hayek var l&auml;kare och professor i botanik. Hans mamma vid namn Felicitas von Juraschek kom fr&aring;n en mycket rik familj som &auml;gde mycket jordar. Friedrich v&auml;xte upp i sin f&ouml;delsestad tillsammans med sina tv&aring; yngre br&ouml;der Heinrich och Erich. N&auml;r f&ouml;rsta v&auml;rldskriget startade &aring;r 1914 besl&ouml;t sig Hayek f&ouml;r att han ville delta s&aring; han skrev in sig sj&auml;lv i den &ouml;sterrikiska-ungerska arm&eacute;n. Eftersom han bara var 15 &aring;r gammal fick han ljuga om sin &aring;lder. Han klarade sig ifr&aring;n k... http://www.mimersbrunn.se/Friedrich_Von_Hayek_65611.htm 2014-03-17 16:01:00 Skoj skrivet av: Rasmus Skogsmo 1+1=2 (&amp;) 2 1 &nbsp;______\\\\\\\\\\\\&gt;&gt;&euro;&euro;|^.&nbsp; ... http://www.mimersbrunn.se/Skoj_65610.htm 2014-03-17 11:04:53 Skoj skrivet av: Rasmus Skogsmo 1+1=2 (&amp;) 2 1 &nbsp;______\\\\\\\\\\\\&gt;&gt;&euro;&euro;|^.&nbsp; ... http://www.mimersbrunn.se/Skoj_65609.htm 2014-03-17 11:04:49 Internationell politik skrivet av: Paulina Rhodén Om FN fick mer makt...En fr&aring;ga som st&auml;ndigt cirkulerar &auml;r vad som skulle ske om FN blev m&auml;ktigare. Vilka skulle det gynna? Vad skulle st&aring; p&aring; spel och till vilket pris? Vi b&ouml;rjar med att ta upp f&ouml;rdelarna med ett m&auml;ktigare FN. Om man kollar fr&aring;n en idealistisksyn s&aring; &auml;r FN redan fr&aring;n b&ouml;rjan en fin grundtanke vars uppgift &auml;r att sprida r&auml;ttvisa, fred och s&auml;kerhet. FN drivs enligt demokratiska principer och str&auml;var efter fredliga och r&auml;ttvisa beslut inom politiken. Om FN skulle v&auml;xa(genom att f&aring; fler medlemsstater) skulle deras inflytande bli st&ouml;rre och deras fredligt avsp&auml;nda utveckling skulle spridas som ett f&ouml;red&ouml;me f&ouml;r staterna v&auml;rlden &ouml;ver. En positiv del med ett m&auml;ktigare FN &auml;r att ju fler samarbeten man har eller ing&aring;r i olika f&ouml;rbund/allianser desto st&ouml;rre samh&ouml;righet skapas och... http://www.mimersbrunn.se/Internationell_politik_65608.htm 2014-03-13 22:13:33 Ishockey skrivet av: Paulina Rhodén Ishockey Vilken social funktion fyller idrotten ishockey idag? Ishockey &auml;r en lagsport d&auml;r det finns b&aring;de herrlag och damlag. Fyller en socialfunktion, d&auml;r b&aring;da har tillg&aring;ng till samma sport och kan komma till elitlagen, med tanke p&aring; att OS b&aring;de spelas f&ouml;r herrlag och damlag. I ett ishockeylag ber&auml;knas det finnas ca 25-30 spelare on/off per s&auml;song. Allts&aring; ca 30 spelare som m&aring;ste l&auml;ra k&auml;nna varandra, bilda en gemenskap, f&ouml;rst&aring; varandra &ndash; eftersom att majoriteten k&auml;mpar f&ouml;r samma m&aring;l &ndash; att vinna och att lyckas. B.la. en social funktion som f&aring;r oss att ofta bli mer toleranta gentemot varandra. Med tanke p&aring; att exempelvis elitlagen har en v&auml;ldigt stor gemenskap och efter ett tag &ouml;verg&aring;r till att vara &rdquo;br&ouml;der&rdquo;. &Aring;r 2012 var det 69 921 registrerade hockeyspelare i Sverige. Vi toppar allts&aring; plats nummer 4 &o... http://www.mimersbrunn.se/Ishockey_65607.htm 2014-03-13 22:07:49 Kärnkraft - ett strålande alternativ skrivet av: Jana Holmberg Inledning I ett kärnkraftverk produceras el genom att ånga från kokande vatten får turbiner att snurra. Denna rörelseenergi omvandlas till elenergi i en generator. Som bränsle används uran. Kärnkraft påverkar miljön huvudsakligen i början och i slutet av processen, det vill säga vid uranbrytningen och när det använda bränslet ska tas om hand. I många länder håller kärnkraften på att avvecklas, men i Sverige vill vissa politiker istället bygga ut den. En av fördelarna med kärnkraft är att relativt lite koldioxid släpps ut i luften, en nackdel är att uranbrytningen förändrar landskapen mycket. Referat Hur fungerar ett kärnkraftve<... http://www.mimersbrunn.se/Kaernkraft_ett_straalande_alternativ_65606.htm 2014-03-12 01:40:20 Antiken - grekiska idéer, Romarrikets fall, religionen betydelse skrivet av: Jana Holmberg Förklara hur de grekiska idéerna om politik, vetenskap och filosofi varit avgörande för Västerlan<... http://www.mimersbrunn.se/Antiken_grekiska_id_er_Romarrikets_fall_religionen_betydelse_65605.htm 2014-03-10 15:59:09 bokrecensioner skrivet av: Nadi Maw jag har bokrecensior p&aring; tisdag och det &auml;r ett krevande f&ouml;r att G bytig s&aring; hj&auml;lpa mig med bok vinterviken skrivit med mats wahl vad man kan skriva om mil&ouml;n av denna bok?... http://www.mimersbrunn.se/bokrecensioner_65604.htm 2014-03-10 15:55:51 Debattartikel om köttkonsumtion skrivet av: Ebba Ragnarsson V&auml;stv&auml;rldens k&ouml;ttkonsumtion &ouml;kar kraftigt varje &aring;r, nu m&aring;ste forskarnas varningar tas p&aring; allvar. V&aring;r planet missbrukas och vi &auml;ter oss till cancer och andra sjukdomar. Livsmedelsverkets &aring;rliga unders&ouml;kning visar att svensken i genomsnitt &auml;ter &ouml;ver 50 kg k&ouml;tt om &aring;ret. Globala uppv&auml;rmingen kommer att forts&auml;tta drabba utsatta delar av jorden och v&aring;r k&ouml;ttindustri kommer att medf&ouml;ra sv&auml;lt f&ouml;r barn i andra l&auml;nder. Det &auml;r dags f&ouml;r folket att inse att vi inte bara tar djurens liv, utan ocks&aring; m&auml;nniskors. <span style="font-size: 16px; font-family: 'Times New Roman'; background-color: transparent; font-weight: bold; vertical-ali... http://www.mimersbrunn.se/Debattartikel_om_koettkonsumtion_65603.htm 2014-03-04 19:06:52 imer skrivet av: Sarah Ahmed 0 0 1 3213 18319 Spr&aring;kservice Sverige AB 152 42 21490 14.0 Normal 0 false false false SV JA <w:... http://www.mimersbrunn.se/imer_65602.htm 2014-02-28 19:22:34 Skräck novell skrivet av: Felix Andersson &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ren r&auml;dslaJag vaknade med ett ryck, Jag l&aring;g blickstilla i s&auml;ngen tyst. Det var koll-svart i sovrummet.&nbsp; Jag var livr&auml;dd men han visste inte varf&ouml;r eller vad Jag var r&auml;dd f&ouml;r. Jag satte mig upp i s&auml;ngen och str&auml;ckte mig mot str&ouml;mbrytaren f&ouml;r att t&auml;nda lampan. Jag tryckte p&aring; knappen men ingen h&auml;nde. -nej inte nu...Sa jag tyst. Varf&ouml;r t&auml;nds inte lampan precis just nu? Jag f&ouml;rs&ouml;kte lugna ner mig och la mig ner i s&auml;ngen igen och t&auml;nkte det &auml;r inget att vara r&auml;dd f&ouml;r det &auml;r bara m&ouml;rker. Jag sl&ouml;t &ouml... http://www.mimersbrunn.se/Skraeck_novell_65601.htm 2014-02-25 21:12:55 Världsdelsarbete: Nordamerika, (Usa och Kuba) skrivet av: Oskar Lindström Inneh&aring;llsf&ouml;rteckning Karta &ouml;ver Nordamerika s. 2 Vad &auml;r en v&auml;rldsdel? s. 3 Nordamerikas geografi och klimat s. 4 Nordamerikas ursprungsbefolkning s. 8 USAs befolkning s. 9 USAs n&auml;ringsliv s. 10 S&aring; h&auml;r styrs USA s. 11 En historisk h&auml;ndelse The Civil War- Inb&ouml;rdeskriget s. 13 En historisk person Martin Luther King s. 15 Kubas befolkning s. 18 Kubas n&auml;ringsliv s. 19 S&aring; h&auml;r styrs Kuba s. 20 En historisk h&auml;ndelse Kubakrisen 1962 s. 22 En his... http://www.mimersbrunn.se/Vaerldsdelsarbete_Nordamerika_Usa_och_Kuba_65600.htm 2014-02-23 17:14:54 Tre orsaker till första världskriget skrivet av: Julia Jansson Några orsaker till första världskriget Julia Jansson 1600 Trettiåriga kriget och Westfaliska freden Efter trettiåriga kriget var det för det mesta diverse småstater och ingen vidare “ordning” i det nuvarande Tyskland. Men res... http://www.mimersbrunn.se/Tre_orsaker_till_foersta_vaerldskriget_65599.htm 2014-02-18 12:39:04 Analys av "På västfronten intet nytt" skrivet av: Julia Jansson Analys av “På västfronten intet nytt” Julia Jansson, 2014 På västfronten intet nytt är en krigsroman som handlar om första världskriget. Det är ingen ärofull och vacker beskrivning av stora slag och strategiska segrar utan en jordnära och smutsig skildring av traumatiska tillbakablickar och trotsiga tankar. Boken beskriver hur skyttegravskriget nöter ner en hel generation unga män men den visar också kamratskap och hur små glädjeämnen tas tillvara även i krigets skugga. Huvudpersonen, Paul Bäumer, är runt tjugo år, och kommer från en fattig familj. Han är som frontsoldat väldigt härdad av all död omkring sig men också hjälpsam och känslosam. Han försjunker ofta i reflektioner och tankar om kriget, vännerna, och framtiden. Man ser allt ur hans perspektiv och påverkas, som läsare, av hans åsikter. Även om han för det mesta är till synes okänslig så lyser hans känslor igenom när någon nära vän dör: “Jag vill bara falla omkull och aldrig resa mig mer.”<b... http://www.mimersbrunn.se/Analys_av_Paa_vaestfronten_intet_nytt_65598.htm 2014-02-18 12:36:10 Paprika skrivet av: Julia Jansson Odling och produktion Paprikan har använts i 7000 år i centrala Mexico men spreds senare till större delen av världen. På 1400-talet kom paprikan till Europa med Christoffer Columbus. På den här planschen skriver vi oftast “paprika” som samlingsnamn för det som egentligen är spanskpepparsläktet vilken har undergrupperna paprika, chili m.fl. Generellt kan man säga att de mildare och sötare arterna används och odlas i Europa, medan de hetare och starkare arterna hittas i Sydamerika, Asien och Afrika. Paprika skördas vid olika tider på året beroende på var i världen den växer. Chilin plockas framför allt för hand. Sedan ska den torkas så snabbt som möjligt. Sedan mals den till paprikapulver eller används hel. Ungern är känt för sina paprikaodlingar och sitt paprikapulver. Bra för hälsan? Paprika och chili används inte bara som grönsak och krydda utan även som medicin. Chili har länge betraktats som en av världens bästa naturmediciner. Paprikan har<... http://www.mimersbrunn.se/Paprika_65597.htm 2014-02-18 12:32:27 Kärnkraft skrivet av: Julia Jansson Kärnkraftverk Julia Jansson Hur kärnreaktorn fungerar: I kärnreaktorn finns uranbränsle och vatten. När uranet klyvs värmer det det omgivande vattnet. Vattnet börjar koka och det bildas ånga. Ångan driver sedan en turbin. På turbinen sitter en generator som omvandlar rörelseenergin i rotationen till elektricitet. Ångan... http://www.mimersbrunn.se/Kaernkraft_65596.htm 2014-02-18 12:28:28 JAG behöver en argumenterat text graffiti skrivet av: Ihab AL Waeli kan ni vara sn&auml;lla och hj&auml;lpa mig att hitta en bra&nbsp;argumenterat text om graffiti ... http://www.mimersbrunn.se/JAG_behoever_en_argumenterat_text_graffiti_65595.htm 2014-02-17 14:54:21 Kung liljekonvalje av dungen skrivet av: William Gustavsson Kung liljekonvalje av dungen Inledning: T&auml;nk er att det kommer bli den b&auml;sta dagen i ditt liv, allting &auml;r planerat och allt kommer bli perfekt. Men helt pl&ouml;tsligt f&ouml;rst&ouml;rs allt p&aring; bara n&aring;gra minuter. Det &auml;r s&aring; det g&aring;r till i boken Kung liljekonvalje av dungen, skriven 1957 av Maria Lang som jag har l&auml;st. Handling: Det hela utspelar sig i den lilla sm&aring;staden Skoga d&auml;r den unga, vackra Anneli Hammar ska gifta sig med den f&ouml;rm&ouml;gne Joakim Kruse. Hela staden ser fram emot det stora br&ouml;llopet. Men en dag innan br&ouml;llopet g&aring;r Anneli in i Fanny Falkmans blomsterbutik f&ouml;r att se hur brudbuketten blev. Sedan f&ouml;rsvinner hon sp&aring;rl&ouml;st. Br&ouml;llopet skjuts upp och hela staden fylls med oro. Som tur &auml;r kommer kriminalkommissarien Christer Wijk till Skoga f&ouml;r att delta i br&ouml;llopet men han f&aring;r ist&auml;llet s&auml;tta ig&aring;ng med utredningen p&aring; den f&ouml;rsvunna fli... http://www.mimersbrunn.se/Kung_liljekonvalje_av_dungen_65594.htm 2014-02-16 21:27:56 Upplysningen skrivet av: Anna Fahlström Detta &auml;r en uppsats i historia jag gjorde 4/10 - 2013. Denna uppsatsen handlar om upplysningen i Europa under 1600-1700 talet och vad f&ouml;r efterl&auml;mningar denna tid har gett oss idag. L&auml;s och njut, l&auml;mna g&auml;rna en kommentar ocks&aring; om vad ni tycker!&nbsp; Upplysningen&nbsp; "Alla m&auml;nniskor &auml;r kapabla att t&auml;nka sj&auml;lva".&nbsp; Upplysningstiden &auml;ven kallad Upplysningen var en kulturhistorisk r&ouml;relse i Europa vid mitten till sent 1700-tal. Klimaxen n&aring;dde Frankrike av den store filosofen Voltaire och s&aring; kallade Philosophes som spred filosofin runt om Europa. Upplysningstidens filosofi h&auml;mtades fr&aring;n de stora framstegen inom naturkunskap mellan 1500 och 1600 talet. &Auml;ven Rationalismen (Descartes, Hobbes och Spinoza) 1600-1700 kom att pr&auml;gla Upplysningstidens filosofi. Rat... http://www.mimersbrunn.se/Upplysningen_65593.htm 2014-02-14 10:30:09 Analys av Mig äger ingen av Åsa Linderborg skrivet av: Olivia Ljungbeck MIG  ÄGER  INGEN   Av  Åsa  Linderborg       Introduktion:   I  litteraturens  värld  vimlar  det  utav  tragiska  fäder:  självutgivande  och  kärleksfulla,  men   också  druckna,  patetiska  och  hopplöst  tafatta  i  sin  oförmåga  att  ge  uttryck  för  sin  kär... http://www.mimersbrunn.se/Analys_av_Mig_aeger_ingen_av_Aasa_Linderborg_65592.htm 2014-02-04 22:01:11 Buddhism skrivet av: Emma Sundström Emma Sundstr&ouml;m 2014-01-27 Buddhismen- v&auml;gen till Nirvana Sammanfattning: Buddhister tror p&aring; att man &aring;teruppf&ouml;ds efter d&ouml;den. Det &auml;r viktigt f&ouml;r dem att g&ouml;ra r&auml;tt handlingar eftersom det som &aring;teruppf&ouml;ds &auml;r summan av dina handlingar. Detta kallas karma. God karma ger ett lyckligt liv medan ond karma kan f&aring; olyckliga f&ouml;ljder. F&ouml;r att inte beh&ouml;va &aring;teruppf&ouml;rdas igen s&aring; m&aring;ste man uppn&aring; full Nirvana. Det inneb&auml;r att man hittar inre frid Inledning: Jag valde Buddhismen f&ouml;r att den verkade intressant och bra eftersom meningen med Buddhisternas liv &auml;r att g&ouml;ra goda g&auml;rningar. Det verkar ocks&aring; intressant att veta mer om vad inre frid verkligen inneb&auml;r. Jag vill ocks&aring; veta mer om det eftersom min farbror &auml;r Buddhist. Jag b&ouml;rjade tycka att Buddhismen var intressant n&auml;r min bror ber&auml;ttade om ... http://www.mimersbrunn.se/Buddhism_65591.htm 2014-01-27 23:26:54 Buddhism skrivet av: Felicia Longhi Felicia Longhi 2014-01-25 Buddhism Varf&ouml;r valde jag att skriva om buddhismen? Det var inget sj&auml;lvklart och l&auml;tt val. Eftersom det fanns s&aring; mycket annat intressant i de andra religionerna. Fast till slut best&auml;mde jag mig f&ouml;r att l&auml;ra mig om buddismen, eftersom jag knappt visste n&aring;got om det. Det enda jag visste om var att det inte &auml;r s&aring; vanligt i v&auml;stv&auml;rlden att vara buddist, och &auml;ven att buddismen verkade som en harmonisk religion och en av de v&auml;rldsreligionerna som skapat minst krig. Buddism verkade helt annorlunda j&auml;mf&ouml;rt med andra religioner, och det f&aring;ngade upp mitt intresse snabbare &auml;n det tidigare religionerna vi l&auml;st om. Buddhas historia: Buddismen grundades &ar... http://www.mimersbrunn.se/Buddhism_65590.htm 2014-01-26 17:45:57 Svenska språkets utveckling skrivet av: Klara Källehult Svenska språkets utveckling! ! Ett språk utvecklas hela tiden, oftast utan att vi märker det. Med nya upp?nningar kommer också nya ord. Internetet är ett exempel på det. När man är inne på internet så kallas det att man ”surfar” på nätet och de ordet kommer från engelskan och internet är en amerikansk upp?nning. Att surfa kan också betyda att man surfar på en sur?ngbräda, men med internetet kom det inte bara nya ord, utan också nya homonymer.! ! Engelskan har en stor påverkan i det svenska språket, mycket på grund av den amerikanska nö... http://www.mimersbrunn.se/Svenska_spraakets_utveckling_65589.htm 2014-01-25 15:53:33 Älvdans skrivet av: Veronica Jarl En morgon med dimma &ouml;ver f&auml;ltet Ringlar, fluffar och sakta skrider den in mellan granarna p&aring; andra sidan Underbara v&auml;sen dansar sin magiska&nbsp; genomskinliga &nbsp;vackert b&ouml;ljande och lockande dans Kan du se dom? Blunda, andas djupt In Ut In&nbsp; Ut &Ouml;ppna sakta sakta &ouml;gonen avslappnad Ser du dom? Jag sa ju det Jag lovade dig &auml;lvornas... http://www.mimersbrunn.se/Aelvdans_65588.htm 2014-01-25 07:24:56 Praktikrapport: Sveriges Ambassad i Brasilia skrivet av: Sonja Ayeb Karlsson Örebro Universitet Samhällsvetenskapliga institutionen Praktik för</... http://www.mimersbrunn.se/Praktikrapport_Sveriges_Ambassad_i_Brasilia_65587.htm 2014-01-19 14:25:44 BRASILIEN I RAMPLJUSET - EN STUDIE AV DEN INTERNATIONELLA MEDIABILDEN AV LANDET INFÖR VM I FOTBOLL 2014 OCH DE OLYMPISKA SPELEN 2016 skrivet av: Sonja Ayeb Karlsson Stockholms universitet Ekonomisk-historiska institutionen Påbyggnadskurs i Internationella Relationer BRASILIEN I RAMPLJUSET - EN STUDIE AV DEN INTERNATIONELLA MEDIABILDEN AV LANDET INFÖR VM I FOTBOLL 2014 OCH DE OLYMPISKA SPELEN 2016 Nyckelord: Brasilien, Sportarrangemang, Media, Postkolonialism, Diskurs Uppsats i Internationella Relationer Höstterminen 2010 Sonja Ayeb Karlsson Handledare: Pål Levin & Camilla Elmhorn <... http://www.mimersbrunn.se/BRASILIEN_I_RAMPLJUSET_EN_STUDIE_AV_DEN_INTERNATIONELLA_MEDIABILDEN_AV_LANDET_INFOeR_VM_I_FOTBOLL_2014_OCH_DE_OLYMPISKA_SPELEN_2016_65586.htm 2014-01-19 13:22:56 Den andra novellen. INTE KLAR skrivet av: Patrik Andersson Den andra novellen. Dyngfull person. Ung, 25 typ. Regning sommarnatt. Kim, v&aring;r huvudkarakt&auml;r, har precis br&aring;kat med sin partner Robin. Resulterar i att Kim f&aring;r sova p&aring; annat h&aring;ll denna kv&auml;ll. Kim kastar p&aring; sig skorna utan att knyta dem. Hen st&auml;ller sig i det m&ouml;rka trapphuset och sl&aring;r en blick tillbaka p&aring; Robin som st&aring;r i d&ouml;rr&ouml;ppningen. De st&aring;r d&auml;r en stund i tystnaden. Kim ser genom f&ouml;nstret i deras hall att det regnar ute. Robin snyftar till och efter &auml;nnu en stunds tystnad lyckas Kim stamma fram ett tyst &rdquo;Jag &auml;lskar dig&rdquo;. Som en viskning l&auml;mnade orden Kims l&auml;ppar, med en klump i halsen som st&ouml;rde tystnaden lika mycket som orden hen nyss formade. Kim tar handtaget Med den sorgsna blicken fortfarande f&auml;st i Robins bleka ansikte tar Kim handtaget till d&ouml;rren och b&ouml;rjar st&auml;nga igen den. Halvv&aum... http://www.mimersbrunn.se/Den_andra_novellen_INTE_KLAR_65585.htm 2014-01-17 17:12:53 Horror movies and their influence om society skrivet av: Anneli Spjellok 0 HORROR Is entertainment-horror always meant to entertain the public, or are different kinds of horror also used to reflect our society? Anneli Spjellok English C Study centre Piteå Mentor Matz Lindberg Contents Summary ............................................................................................................ 1 Introduction ........................................................................................................ 2 Material .............................................................................................................. 3 Theory ................................................................................................................ ... http://www.mimersbrunn.se/Horror_movies_and_their_influence_om_society_65584.htm 2014-01-16 00:28:06 Svenskt skolsystem för samiska barn skrivet av: Anneli Spjellok Svenskt skolsystem för samiska barn Varför infördes det och hur såg den samiska befolkningen på skolgång? 2012-04-20 Anneli Spjellok Annelundsgatan 54 941 36 Piteå Studiecentrum Piteå Historia B Handledare Björn Rönnkvist Innehållsförteckning 1. Sammandrag ............................................................................................. 1 2. Inledning ................................................................................................... 2 3. Material och avgränsning .......................................................................... 4 4. Syfte/Frågeställning ................................................................................ http://www.mimersbrunn.se/Svenskt_skolsystem_foer_samiska_barn_65583.htm 2014-01-16 00:22:43 Spanska sjukan skrivet av: Anneli Spjellok Spanska sjukan Varför drabbades Arjeplog så hårt av spanska sjukan och skulle det kunna inträffa idag? 2012-03-22 Anneli Spjellok Annelundsgatan 54 941 36 Piteå 070-3664149 Studiecentrum Piteå Svenska C Handledare Kathrine Berglund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANDRAG ............................................................................ 1 2. INLEDNING .................................................................................. 2 2.1. MATERIAL ................................................................................... 3 2.2. MIN TEORI ................................................................................. 4 3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING ........................................................... 4 4. METOD ............ http://www.mimersbrunn.se/Spanska_sjukan_65582.htm 2014-01-16 00:17:02 Åsikter om prostitutionslagarna skrivet av: Filip Lundbladh Min åsikt om prostitutionslagstiftningen Frågan om prostitution ska vara lagligt är ganska svår. Det finns, som i de flesta fallen både för- och nackdelar. Jag tycker dock att fördelarna för en legalisering av köp av sexuella tjänster överväger nackdelarna med stor marginal. Jag anser det vara dubbelmoral och orättvist att det enbart är kriminellt att köpa sex men inte att sälja. Eftersom det är lagligt finns det inget som hindrar personen som säljer tjänsterna att göra det, utan det motverkar enbart köparen. Detta hjälper inte de utsatta då inget hindrar dem att sälja sig. Många gör det för att finansiera drogmissbruk och dylikt och denna lagen hjälper den i fråga att kunna fortsätta med det. Man kommer aldrig kunna bli av med sexköp så varför inte legalisera det och sköta det under ordnade former med bra förutsättningar? Om man skulle kunna sköta detta under ordnade former som till exempel ett ''modernt'' horhus där allt är under kontroll, så tr... http://www.mimersbrunn.se/Aasikter_om_prostitutionslagarna_65581.htm 2014-01-12 12:44:56 Way Ahead skrivet av: Sofie Arfwidson von Röök ... http://www.mimersbrunn.se/Way_Ahead_65580.htm 2014-01-08 14:26:25 Har tränare/ledare någon påverkan på barns idrottande? skrivet av: Philip Monien Polhemskolan Läsår 13/14 Har tränare/ledare någon påverkan på barns idrottande? Philip Monien SA3E Innehållsförteckning 1 Inledning .............................................................................................................................................................. 3 1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................................... 3 1.2 Syfte ....................................................................................................................... http://www.mimersbrunn.se/Har_traenare_ledare_naagon_paaverkan_paa_barns_idrottande_65579.htm 2013-12-23 11:45:53 Media skrivet av: Max Fahlström Media - Rita upp den s&aring; kallade kommunikationsmodellen och f&ouml;rklara med ett exempel de olika delarna H&auml;r ser vi kommunikationsmodellen. Avs&auml;ndare-&gt;kodning-&gt;brus-&gt; kanal-&gt; brus-&gt;avkodning-&gt; mottagare. &lt;-Feedback Avs&auml;ndaren kodar nyheten/&aring;skiten, detta kan ske medvetet eller omedvetet. N&auml;r man g&ouml;r detta som avs&auml;ndare s&aring; betyder de att man f&ouml;rmedlar ifr&aring;n sin egen synvinkel och enligt sina egna &aring;sikter. Man s&auml;nder genom n&aring;gon typ av kanal t.ex. en tidning, blogg eller vad som helst. N&auml;r sedan mottagaren tar emot nyheten s&aring; kodar hen av nyheten med sina egna &aring;siker och sina egna v&auml;rderingar. Detta g&ouml;r att mottagaren f&aring;r en egen uppfattning om nyheten. N&auml;r sedan mottagaren har tagit emot s&aring; sickar hen feedback. Det ger avs&auml;ndaren en uppfattning om hen1 inte har lyckats f&aring; hen2 att tolk... http://www.mimersbrunn.se/Media_65578.htm 2013-12-19 00:02:15 Fahrenheit 451 skrivet av: Alexander Rehnman Fahrenheit 451 Match the character to the correct description: 1. Beatty: C. In charge of the local firemen. 2. Bradbury: D. Author. 3. Clarisse: F. Liked to think and talk, an... http://www.mimersbrunn.se/Fahrenheit_451_65577.htm 2013-12-18 20:44:13