Nya arbeten på Mimers Brunn http://www.mimersbrunn.se/search.aspx Här hittar du alla nya arbeten som skickas in till Mimers Brunn sv-se Självtranscendens - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar skrivet av: Henrik Friman Självtranscendens – upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Handledare: Mina Sedem Examensuppsats, 30 poäng PSYKOLOGPROGRAMMET HT-2014 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SJÄLVTRANSCENDENS - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress,... http://www.mimersbrunn.se/Sjaelvtranscendens_upplevelse_utveckling_och_psykologiska_foeraendringar_65806.htm 2015-01-31 17:13:17 Review of Roald Dahls The Witches skrivet av: Ebba Johnsson Review of Roald Dahls The Witches I have red the children’s book “The Witches” by Roald Dahl. It was first published the year 1983 in London. This book is about a brave eight year old boy, which parents recently died in a car crash, and now he’s living with his grandmother. The boy and his parents lived in England and the grandmother in Norway. The parents last wish was that the boy could grow up in England, so the grandmother moved to there old house to take care of the boy. The grandmother told the boy alot of stories, and there was one he liked more then the others, the one about the witches. She tells him about how the witches lives among us and that they hate children. She also describes how kids she known have been turned into strange things by witches and that the witches looks like any kind lady you can meet in the neighbourhood. These stories is the beginning of there dangerus advetures saving the children of England and hunting witches all over the world. </p... http://www.mimersbrunn.se/Review_of_Roald_Dahls_The_Witches_65805.htm 2015-01-31 13:33:22 War horse skrivet av: Ebba Johnsson WAR HORSE Theme For me the theme was pretty clear, “aganist all odds”. Alberts father , Ted, went to the farmers market to buy a working animal, but instead he bought a young and not as strong horse as the other working horses. Albert pretty much fell in love with the horse and even if the horse wasn’t made for the kind of work that it was expected to performe at the farm, Albert trained it and made the horse really useful and strong. If Albert and his family wanted to keep the horse and their farm the horse Joey needed to plow their field, so Ted could sow. They needed to sell crops and make money before October. Even if noone thought it was possible, Albert teached Joey how to plow, and they made it! But a lot of rain made the crops worthless and Ted had to sell Joey to keep the farm. But not even that could separate Joey and Albert, they found each other again. This is what makes the theme really clear form me. I could also see a couple o... http://www.mimersbrunn.se/War_horse_65804.htm 2015-01-31 13:31:23 Tryckfallssjukan skrivet av: Ebba Johnsson Tryckfallssjuka (dykarsjuka) Detta är något som oftast förknippas med dykning men det skulle också kunna hända om tryckkabinen i ett flygplan inte fungerar som den ska eller när man gör en rymdpromenad. Dock är det mycket vanligare att få tryckfallsjuka i samband med dykning. Troligtvis för att vi har så stor säkerhet i våra flygplan och många oseriösa dykarlärare kan lära ut på fel sätt. Det gör att många dykare inte visar respekt för denna åkomman. Orsak Tryckfallsjukan sker när man förflyttar sig för snabbt från ett tryck till ett annat. Luften som man andas innehåller både kväve och syre, dock förbrukas inte kvävet på samma sätt som syret i kroppen, utan det stannar kvar. Om man då börjar stiga upp från botten allt för snabbt expanderar kvävet i blodet och i vävnader och bildar stora bubblor som kan täppa till och hindra flödet. Om trycksänkningen istället sker långsamt hinner kvävet släppas ut ur lungorna och därför är det jätte viktigt a... http://www.mimersbrunn.se/Tryckfallssjukan_65803.htm 2015-01-31 13:26:43 Faktauppsats, universum skrivet av: Elin Pettersson 1.Inledning Min faktauppsats kommer att handla om universum och olika fenomen, viktiga historiska händelser och mycket annat som rör det här enorma området. Rymdens gåtor och frågetecknen som rör universum är oändligt många men genom att skriva det här har jag lyckats räta ut några av mina egna frågetecken och lärt mig väldigt mycket nya grejer. Jag skrev uppsatsen för att jag blev tilldelad uppgiften, men har alltid varit fascinerad av rymden och om även om vi själva hade fått välja något att skriva om är det möjligt att jag hade valt det här ämnet. 2. Resultat 2.1 Big bang- grundämnena och universums utveckling Universum har inte funnits för alltid. För ungefär 10-15 miljarder år sedan fanns ingenting. Hur universum uppstod har forskare länge varit intresserade av att reda ut och den mest anammade teorin är den om Big Bang, eller Stora smällen. Egentligen är Big Bang en samling av olika kosmologiska teorier, men alla bygger på samma sak. Att allt började med en liten, liten, liten hårt packad sa... http://www.mimersbrunn.se/Faktauppsats_universum_65802.htm 2015-01-30 12:33:00 Skriet från Vildmarken Analys skrivet av: Mattias Lundberg Skriet från Vildmarken Handling Denna bok handlar om familjehunden Buck som levde lyckligt hos sin familj tills han blev kidnappad. Han fördes till Alaska för att bli en slädhund där. Han fick vänja sig snabbt vid att dra slädar med andra hundar. I början var det väldigt jobbigt för Buck men med tiden blev han allt starkare och det gick bättre. Hans första ägare var François och Perrault. De kunde vara väldigt stränga och ibland kunde de hugga till utan orsak. Bland de hundar som Buck drog släden med fanns hunden Spitz. Spitz var gruppens ledarhund och han var tyvärr väldigt aggressiv. Spitz kunde stjäla mat från andra och även ibland bita ihjäl de. Några veckor senare när detta fortsatte tog Bucks tålamod slut. Då började kampen på liv och död. Buck vann striden med stor glädje. När François och Perrault fick veta vad som hänt utlyste de Buck ... http://www.mimersbrunn.se/Skriet_fraan_Vildmarken_Analys_65801.htm 2015-01-30 00:26:20 Digerdöden skrivet av: Amanda Frank Digerdöden Digerdöden, också kallat ”svarta döden” och ”den stora döden”, var en pandemi som spreds mellan djur och människor under 1300- talet i Europa och Asien. Det påstås att 1/3 av Europas befolkning dog på några år. Det är den värsta pestsjukdomen man vet om som drabbat Europa. Digerdödens uppkomst och spridning Digerdöden uppstod i Asien år 1334. Redan första året dog 5 miljoner av invånarna i Kina och sammanlagt dog 25 miljoner personer i Asien. Digerdöden kom i mitten av 1300-talet till Svarta havets kuster med hjälp av handelsmän som färdats längst sidenvägen från Kina. Första beskrivningarna av digerdödens härjningar kommer från slaget om staden Kaffa, en handelsstad som ligger på Krimhalvön. 1346 var Kaffa belägrat av tatarerna, ett mongoliskt krigarfolk. Men tatarerna tvingades snart att ge upp då väldigt många av dem blev sjuka och dog. Innan de gav sig av kastade de in de dödas kroppar innanför stads... http://www.mimersbrunn.se/Digerdoeden_65800.htm 2015-01-30 17:04:12 Buddhism skrivet av: Amanda Frank Buddhism Buddhism uppstod i Indien för 2500 år sedan och är en av de stora religionerna i världen. Den har ungefär 500 miljoner anhängare och finns framför allt i södra och östra Asien. Det är den största religionen i bland annat Sri Lanka, Burma, Thailand och Vietnam och har många anhängare i Kina, Korea och Japan. I Indien, där buddhismen grundades, finns dock nästan inga buddhister alls. Buddhismen är en märklig religion på så sätt att man inte dyrkar någon Gud eller några gudar. Buddhisterna förnekar inte att gudar kan finnas, men de har ingen betydelse för människans frälsning. Dessa ser istället upp till Buddha och dennes ideologier, att försöka likna honom och tillämpa hans lära är det väsentliga inom buddhismen. Det är Buddha, eller Siddharta Gautama som han från början heter, som lade grund för buddishm. Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. En spåman hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sj... http://www.mimersbrunn.se/Buddhism_65799.htm 2015-01-30 17:05:29 Gustav Vasa skrivet av: Amanda Frank Gustav Vasa Ni känner säkert igen honom från 1000 kr sedeln, den gråa och lite dystra mannen med långt skägg som pryder sedelns ena sida. Men vem är han egentligen? Denne upphovsman till det kända Vasaloppet, denne man som uppenbarligen anses vara Sveriges kanske viktigaste historiske person, då han får äran att pryda vår högsta sedelvalör? Gustav Eriksson Vasa föddes den 12 maj 1496 i Stockholmsområdet. På den här tiden fanns det inte alltför många bra skolor, så Gustav Vasa skickades till Sten Sture den äldres hov för att lära sig läsa och skriva. Vid tretton års ålder skickades han till Uppsala för att läsa bl.a. latin och tyska, men han visade inget större intresse för studierna. Trots detta var han en allmänbildad man, han hade fått lära sig mycket hemma på sin fars gård. Fem år efter detta fick han lära sig hur man uppförde sig som en riktig herreman, bl.a. fick han lära sig fäktas, etikettsregler, och fick en slags officersutbildning. Han fic... http://www.mimersbrunn.se/Gustav_Vasa_65798.htm 2015-01-30 17:05:09 Tjurfäktning, debattartikel skrivet av: Amanda Frank Tjurfäktningen är en traditionel sport, i framförallt Spanien men förekommer även i delar av Sydamerika, och kan spåras väldigt långt bak i historien. Denna sport, eller konstform som den ofta påstås vara, går ut på att en tjurfäktare och en tjur ställs inför varandra på en arena där målet är att tjurfäktaren, eller matadoren som han kallas, ska döda tjuren på ett så stiligt sätt som möjligt. Akten utspelar sig i ca 15 minuter och består av tydliga riktlinjer som kan delas in i tre steg: Det första steget, ”El tercio”, går ut på att tjuren attackeras av picadorer, män eller kvinnor till häst som stöter en lång lans, försedd i stålspets, i tjurens nacke. Syftet med detta är att nacken ska hållas ned samt försvagas. Nästa steg, ”Tercio de banderillas”, innebär att man stöter fast ett antal hullingförsedda spjut i tjurens rygg. Dessa ger uppkomst till breda och djupa sår samt en utdragen blodförlust. Det sista steget, ”Tercio de muerte”, är det då den (påstådde) ståtligt uppklädda, respektabla och... http://www.mimersbrunn.se/Tjurfaektning_debattartikel_65797.htm 2015-01-29 21:12:38 All Makt åt Haidar AlAbed skrivet av: Haidar AlAbed Nordkorea - Världens mest slutna land PM av: Haidar K. Alabed Klass: NA13:2b Tid: Söndag den 30/11-14 Kl: 18:10 Inledning Nordkorea, världens mest slutna land, är beläget i östra Asien i norra Koreahalvön. Det är en kommunistisk diktatur, dock officiellt kallad Demokratiska Folkrepubliken Korea, som styrs av Kim Jong-Un. Det är världens mest militariserade stat och det estimeras att ca. ¼ av BNP:n används till militären. Landet är officiellt sedan 2012 en kärnvapenstat och detta har försvårat ekonomiska förbindelser med omvärlden. Flera sanktioner från FN och EU har bidragit till den ekonomiska kollapsen i Nordkorea vilket lett till svält och brist på energi. Kommer Nordkorea att vara öppen för fredliga relationer i framtiden och öppna landet för omvärlden eller kommer deras metoder för att upprätthålla sin makt, som isolering av landet, att fortsätta? Utredning När kejsardömet Japan, som hade annekterat Korea, besegrats vid andra vär... http://www.mimersbrunn.se/All_Makt_aat_Haidar_AlAbed_65796.htm 2015-01-27 20:37:50 Antikens Grekland Demokrati skrivet av: Hugo Lilja Det antika Greklands demokrati skiljer sig en del från här i Sverige där vi också har demokrati. I det antika grekland så röstade man på det förslaget som var bäst. Besluten fattades direkt efter förslaget det var inte som här i Sverige på den tiden nu ska man för det mesta ska man ha partier så att man ska rösta på en representant, i det antika Grekland så var man själv och röstade. Man fick bara rösta om man var över 20 år. I Sverige så måste man vara 18 för att ha röst rätt. Rösträtt är en rättighet som gör att man kan rösta i allmänna politiska val. Med allmän rösträtt menar man att alla medborgare över 18 år i en stat eller medlem i en kommun har rätt att rösta. Men i det antika Grekland skulle man vara medborgare i en stadsstat. Men ett tag i den antika Grekland delades rösträtten ut efter hur förmögen man var, så är det inte i Sverige. Demokrati handlar i Sverige om att alla människors lika värde och rättigheter med möjligheten att vara med och bestämma i det politiska valen. Men det fin... http://www.mimersbrunn.se/Antikens_Grekland_Demokrati_65795.htm 2015-01-27 11:02:59 Mesopotamien skrivet av: Edvin Riddarhem Mesopotamien betyder ”mellan floderna”, det är grekerna som gav namnet åt den norra delen, Assyrien, södra delen kallades Babylonien. Mesopotamien är namnet på landet mellan floderna Eufrat och Tigris, som kallts ”den bördiga halvmånen”. Mesopotamien är nu Irak. Mesopotamien befolkades av bl.a. sumerer, araméer (som senare blev kända som syrianer), elamiter, akkader, babylonier, assyrier, kaldéer och kassiter. De rika slätterna i södra Mesopotamien gav mycket bra skördar, det var faktiskt den enda odlingsbara området i området. Den sumeriska kulturen blomstrade i Mesopotamien 4000år f.Kr. Sumererna hade länge fred, men tyvärr så bröt tillslut ett krig ut mellan de och elamiterna. År 2340 f.Kr. så besegrades sumererna av ledaren Sargon av Akkadiske och då grundades ”det Akkadiska imperiet” som sträckte sig enda till Libanon. Det var huvudstaden ”Akkad” som gav folket där deras namn. Imperiet varade bara i 215år för senare, år 2125f.Kr. så gjorde en stad, kallad Ur, i södra Mesopotamien uppror och det a... http://www.mimersbrunn.se/Mesopotamien_65794.htm 2015-01-26 15:24:44 Lalalaida skrivet av: Aida Hasani Hejjessicakulhdwxlkxj hlkuadxulhkxadklqhsuxulhsakxklhuasxuhlkaxsuklbqxslbukxadlbkuxsqulbsax... http://www.mimersbrunn.se/Lalalaida_65793.htm 2015-01-26 09:19:49 pierre skrivet av: Chantal Madriaga en patient som har en sjukdom vilket är diabetes... http://www.mimersbrunn.se/pierre_65792.htm 2015-01-23 16:16:27 Politiska ideologier - Liberalism, Feminism, Konservatism skrivet av: Amanda Benjamin Politiska Ideologier Liberalism, Feminism och Konservatism a) Liberalismen anser att människan är en egoistisk varelse och att man ska sätta sig själv och ens egna behov före andras. Staten ska ingripa så lite som möjligt och bara försäkra rätten till liv, egendom och frihet. Man ska ha friheten att själv välja t.ex. arbete, boende och vilket liv man ska leva. Enligt drogliberalismen ska individen ha rätten att använda droger för eget bruk utan att det ska vara straffbart eller att staten ska lägga sig i. Vad gäller ekonomi vill man ha markansekonomi. Alltså ska alla företag vara privatägda och det ska råda fri konkurrens. Företagen ska inte heller styras av en massa statliga regler. Feminismen är ideologi som står för jämlikheten mellan mannen och kvinnan. Man är i första hand människa, och ens biologiska kön ska inte kunna begränsa möjligheterna i livet. Man vill att kvinnor också ska kunna vara statsministrar och ha höga positioner inom makten. Staten ska bära ansvar för jämlikheten m... http://www.mimersbrunn.se/Politiska_ideologier_Liberalism_Feminism_Konservatism_65791.htm 2015-01-23 12:44:46 Testing test skrivet av: Oskar Stenkula Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsdfgdsfgsdf Dfsgsdfgdsfgdsfg dsfgdsfgdsfgdsfg dfsfgsd... http://www.mimersbrunn.se/Testing_test_65790.htm 2015-01-19 15:48:01 Novellanalys av Leticia Rezende skrivet av: Letícia Rezende Novellen är en vacker och har en sorglig dramaturgi av Stig Dagerman.... http://www.mimersbrunn.se/Novellanalys_av_Leticia_Rezende_65787.htm 2015-01-19 13:55:49 Walt Disney skrivet av: Nadifo Samir walt disney... http://www.mimersbrunn.se/Walt_Disney_65786.htm 2015-01-17 11:53:50 min livsstil och samhällsideal skrivet av: Nadifo Samir text om livsstil och samhällsideal... http://www.mimersbrunn.se/min_livsstil_och_samhaellsideal_65785.htm 2015-01-17 11:52:58 Zimbabwe skrivet av: Nadifo Samir text om zimbabwe... http://www.mimersbrunn.se/Zimbabwe_65784.htm 2015-01-17 11:51:27 Min uppfattning om FN skrivet av: Nadifo Samir Text om FN... http://www.mimersbrunn.se/Min_uppfattning_om_FN_65783.htm 2015-01-17 11:50:31 Arthur Conan Doyle skrivet av: Iselin Sundberg The tale of Sir Arthur Ignatius Conan Doyle? On May 22 1859 in Picardy Place located in Edinburgh, Scotland, the man we know today as ”Sir Arthur Conan Doyle” was born. His early years Growing up, Arthur lived with his father, Charles Altamont Doyle and his mother, born as Mary Foley. The family was prosperous but despite that, the family suffered. Trough Arthur’s youth the family were subjected to his drunken father who gambled away all of their money trying to regain what he had already lost due to the hard economics at that time. In the year 1864 the family split up because of this issue but after only three years the family reunited. 1 ?Arthur’s family was besides their difficulties, a very strict and well-respected family in the art world. His father, Charles, who was a life-long alcoholic had very few accomplishments to speak of although Arthurs mother, Mary, was a lively and well-educated woman who loved to read. She particularly delighted in telling her young son outlandish stories. He... http://www.mimersbrunn.se/Arthur_Conan_Doyle_65781.htm 2015-01-15 10:32:10 so lolip skrivet av: Alexander Lindvall vadå?... http://www.mimersbrunn.se/so_lolip_65780.htm 2015-01-13 19:11:14 Moon rörelsen skrivet av: Moa Sellgren Moonrörelsen Moonrörelsen räknas som en av de nytillkomna rörelserna, då det grundades 1954 av den koreanska pastorn Sun Myong Moon. När han var 16 år, fick en uppenbarelse honom att slutföra uppdrag åt Kristus, Sun skulle utrota all synd på jorden. För att göra det var han tvungen att skapa en ny mänsklighet genom att föda upp och uppfostra barn i syndfria familjer. Alla som blir medlemmar inom Moonrörelsen måste gifta sig med en lämplig partner som pastor Moon utser för att skapa den ultimata syndfria familjen. Äktenskapet ses som grund för att få Guds rike till jorden. De fyra A:na Alienation: Nej. I Moonrörelsen försöker man nå ut till människor/samhället för att sprida deras tankar och idéer om en syndfri värld. Aversion: Både ja och nej. Trots att Moonrörelsen har kristendomen som grund, så har de hämtat inspiration från både buddhismen och hinduismen. Det betyder att de accepterar deras religion. Men... http://www.mimersbrunn.se/Moon_roerelsen_65779.htm 2015-01-11 21:06:03 Moon rörelsen skrivet av: Moa Sellgren Moonrörelsen Moonrörelsen räknas som en av de nytillkomna rörelserna, då det grundades 1954 av den koreanska pastorn Sun Myong Moon. När han var 16 år, fick en uppenbarelse honom att slutföra uppdrag åt Kristus, Sun skulle utrota all synd på jorden. För att göra det var han tvungen att skapa en ny mänsklighet genom att föda upp och uppfostra barn i syndfria familjer. Alla som blir medlemmar inom Moonrörelsen måste gifta sig med en lämplig partner som pastor Moon utser för att skapa den ultimata syndfria familjen. Äktenskapet ses som grund för att få Guds rike till jorden. De fyra A:na Alienation: Nej. I Moonrörelsen försöker man nå ut till människor/samhället för att sprida deras tankar och idéer om en syndfri värld. Aversion: Både ja och nej. Trots att Moonrörelsen har kristendomen som grund, så har de hämtat inspiration från både buddhismen och hinduismen. Det betyder att de accepterar deras religion. Men... http://www.mimersbrunn.se/Moon_roerelsen_65778.htm 2015-01-11 21:03:09 Analys om FN skrivet av: Nadifo Samir Analys om vad jag tycker om FN... http://www.mimersbrunn.se/Analys_om_FN_65777.htm 2015-01-10 13:51:03 Radiohead – Fake Plastic Trees – Lyrikanalys skrivet av: Jonathan Bonn Radiohead – Fake Plastic Trees – Lyrikanalys Jag har valt att analysera Radioheads låt Fake Plastic Trees. Denna låt är berättad ur två pespektiv. Det första är sångaren Thom Yorkes egna perspektiv, och det andra perspektivet är en kvinnas, någon som skulle kunna vara en före detta kärlek till Thom. Låten är öppen för tolkning, men personligen tror jag den handlar om att vårat samhälle blir mer och mer tillgjort, plastigt och artificiellt. Det förvandlas till en materiell värld där inget är äkta, inte ens känslor. Låten följer mönstret vers, refräng, vers, refräng, vers, refräng, outro. Verserna är skrivna i formatet a a b a a b, refrängen består av en rad som upprepas två gånger, och outrot är nästan likadant, fast med två rader som upprepas på samma sätt, a a b b. I början är låten långsam och lågmäld, och ökar långsamt i intensitet till tredje versen, då den eskalerar. Her green plastic watering can For her fake Chinese rubber plant In the fake plastic ... http://www.mimersbrunn.se/Radiohead_Fake_Plastic_Trees_Lyrikanalys_65776.htm 2015-01-07 21:44:48 Den franska och amerikanska revolutionen - Del 1 skrivet av: Evelina Björkdahl Fråga 1. a) Beskriv det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. b) Redogör för orsakerna till revolutionerna och vad de leder till. c) Gör en jämförande analys. Finns det likheter/skillnader? Ge exempel på sådant som lever kvar i nutid pga revolutionerna. SVAR: a) DET AMERIKANSKA FRIHETSKRIGET: De brittiska kolonierna i Amerika såg på sig själva som ett eget folk, och ville inte stå under Englands kontroll. "The Boston tea party" blev starten av en revolution, som tillsist ledde till att Amerika förklarades självständigt, först av kolonierna själva år 1776 och sedan av England år 1783. DEN FRANSKA REVOLUTIONEN: Frankrike var ett medeltida samhälle, uppbyggt på tre olika stånd - adeln, kyrkan och "det tredje ståndet" (som innefattade alla andra). Ett uppror bryter ut den 14 juli 1789 när Bastiljen i Paris stormas av bönderna. Detta sprider sig... http://www.mimersbrunn.se/Den_franska_och_amerikanska_revolutionen_Del_1_65775.htm 2015-01-07 14:32:11 Den franska och amerikanska revolutionen - Del 1 skrivet av: Evelina Björkdahl Fråga 1. a) Beskriv det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. b) Redogör för orsakerna till revolutionerna och vad de leder till. c) Gör en jämförande analys. Finns det likheter/skillnader? Ge exempel på sådant som lever kvar i nutid pga revolutionerna. SVAR: a) DET AMERIKANSKA FRIHETSKRIGET: De brittiska kolonierna i Amerika såg på sig själva som ett eget folk, och ville inte stå under Englands kontroll. "The Boston tea party" blev starten av en revolution, som tillsist ledde till att Amerika förklarades självständigt, först av kolonierna själva år 1776 och sedan av England år 1783. DEN FRANSKA REVOLUTIONEN: Frankrike var ett medeltida samhälle, uppbyggt på tre olika stånd - adeln, kyrkan och "det tredje ståndet" (som innefattade alla andra). Ett uppror bryter ut den 14 juli 1789 när Bastiljen i Paris stormas av bönderna. Detta sprider sig... http://www.mimersbrunn.se/Den_franska_och_amerikanska_revolutionen_Del_1_65774.htm 2015-01-07 14:30:48 Den franska och amerikanska revolutionen - Del 1 skrivet av: Evelina Björkdahl Fråga 1. a) Beskriv det amerikanska frihetskriget och den franska revolutionen. b) Redogör för orsakerna till revolutionerna och vad de leder till. c) Gör en jämförande analys. Finns det likheter/skillnader? Ge exempel på sådant som lever kvar i nutid pga revolutionerna. SVAR: a) DET AMERIKANSKA FRIHETSKRIGET: De brittiska kolonierna i Amerika såg på sig själva som ett eget folk, och ville inte stå under Englands kontroll. "The Boston tea party" blev starten av en revolution, som tillsist ledde till att Amerika förklarades självständigt, först av kolonierna själva år 1776 och sedan av England år 1783. DEN FRANSKA REVOLUTIONEN: Frankrike var ett medeltida samhälle, uppbyggt på tre olika stånd - adeln, kyrkan och "det tredje ståndet" (som innefattade alla andra). Ett uppror bryter ut den 14 juli 1789 när Bastiljen i Paris stormas av bönderna. Detta sprider sig... http://www.mimersbrunn.se/Den_franska_och_amerikanska_revolutionen_Del_1_65773.htm 2015-01-07 14:29:41 Religiös middag skrivet av: David Karlsson Tre religiösa par ville träffas och äta middag tillsammans. Man kunde ju tro att de ville lära känna varandra, men som framgår av diskussionen de hade (nedan) var de mest intresserade av att enas om vad deras respektive religioner hade eller inte hade gemensamt. De kommer fram till att de inte ansvarar för världsproblemen i och med sina fogliga och respektfulla attityder. ... http://www.mimersbrunn.se/Religioes_middag_65772.htm 2015-01-03 22:36:33 islam skrivet av: Pontus Laine hjälp tack... http://www.mimersbrunn.se/islam_65771.htm 2014-12-26 18:37:57 islam skrivet av: Pontus Laine hjälp tack..... http://www.mimersbrunn.se/islam_65770.htm 2014-12-26 18:37:40 islam skrivet av: Pontus Laine hjälp tack..... http://www.mimersbrunn.se/islam_65769.htm 2014-12-26 18:35:10 vetenskapligrapport hpv skrivet av: Chantal Madriaga Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17 Curie Vetenskaplig rapport Humant Papillomvirus Chantal Madriaga Bravo Sjölins Gymnasium Nacka Curie Ht 2014 Linn Johnsson Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17 Curie Innehållsförteckning Syftet med en innehållsförteckning är att ge en överblick av arbetets innehåll. Det ska tydligt framgå vilka rubriker som är huvudrubriker respektive underrubriker. Kom ihåg att lägga in sidnummer även i själva rapporten. Innehållsförteckningen ska vara gjord i textbearbetningsprogrammet, t.ex. i Word. 1 Inledning Det valdes att ta reda på information om Humant ... http://www.mimersbrunn.se/vetenskapligrapport_hpv_65768.htm 2014-12-18 23:08:56 Självtranscendens - utveckling, upplevelse och psykolgiska förändringar skrivet av: Henrik Friman Självtranscendens – upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar br&gt; Henrik Friman Handledare: Mina Sedem Examensuppsats, 30 poäng PSYKOLOGPROGRAMMET HT-2014 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SJÄLVTRANSCENDENS - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress, depression och meningsförlust, ofta förekommer. Självtranscendens har beskrivits som en... http://www.mimersbrunn.se/Sjaelvtranscendens_utveckling_upplevelse_och_psykolgiska_foeraendringar_65767.htm 2014-12-14 22:07:19 Självtranscendens - utveckling, upplevelse och psykolgiska förändringar skrivet av: Henrik Friman Självtranscendens – upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Handledare: Mina Sedem Examensuppsats, 30 poäng PSYKOLOGPROGRAMMET HT-2014 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SJÄLVTRANSCENDENS - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress, d... http://www.mimersbrunn.se/Sjaelvtranscendens_utveckling_upplevelse_och_psykolgiska_foeraendringar_65766.htm 2014-12-14 22:04:30 Självtranscendens - utveckling, upplevelse och psykolgiska förändringar skrivet av: Henrik Friman Självtranscendens – upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Handledare: Mina Sedem Examensuppsats, 30 poäng PSYKOLOGPROGRAMMET HT-2014 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SJÄLVTRANSCENDENS - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress,... http://www.mimersbrunn.se/Sjaelvtranscendens_utveckling_upplevelse_och_psykolgiska_foeraendringar_65765.htm 2014-12-14 00:34:33 Självtranscendens - utveckling, upplevelse och psykolgiska förändringar skrivet av: Henrik Friman Självtranscendens – upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Handledare: Mina Sedem Examensuppsats, 30 poäng PSYKOLOGPROGRAMMET HT-2014 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SJÄLVTRANSCENDENS - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress,... http://www.mimersbrunn.se/Sjaelvtranscendens_utveckling_upplevelse_och_psykolgiska_foeraendringar_65764.htm 2014-12-14 00:34:28 Självtranscendens - utveckling, upplevelse och psykolgiska förändringar skrivet av: Henrik Friman Självtranscendens – upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Handledare: Mina Sedem Examensuppsats, 30 poäng PSYKOLOGPROGRAMMET HT-2014 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SJÄLVTRANSCENDENS - upplevelse, utveckling och psykologiska förändringar Henrik Friman Psykologiska processer där identifikationen med jaget och medvetandets innehåll upphör kan tänkas utgöra en hälsosam motvikt i dagens samhällskultur där centrering kring jaget, stress,... http://www.mimersbrunn.se/Sjaelvtranscendens_utveckling_upplevelse_och_psykolgiska_foeraendringar_65763.htm 2014-12-14 00:32:10 Nyckeln till frihet "Shawshank redemption" skrivet av: Iselin Sundberg SHAWSHANK REDEMPTION REVIEW?Iselin Sundberg, SAM 12?Engelska Robin Kjellberg Summary of the movie Shawshank Redemption is a tale of two prison inmates who later become friends.?It all starts with Andy Dufresne who is a young and successful banker who later gets convicted for the murder of his wife and her lover. Andy is then sent to Shawshank prison where he is supposed to spend the rest of his life. At first Andy is very lonely and isolated. He doesn’t walk and talk like everybody else in there, he walks and talks like a free man, so he’s a bit of a ”weirdo” in the other inmates eyes. ??While Andy tries to adapt to prison life he is confronted by a prison gang, known as ”The Sisters”. Since it is an all male prison, the sisters aren’t exactly beautiful women but instead scary men. The Sisters were horrible rapists who continuously kept on, it is assumed, raping and beating Andy down until one day when Andy said no. He got so beaten up that he had to spend a month in the infirmary ... http://www.mimersbrunn.se/Nyckeln_till_frihet_Shawshank_redemption_65762.htm 2015-01-15 10:28:50 Shawshank redemption filmanalys skrivet av: Iselin Sundberg Summary of the movie Shawshank Redemption is a tale of two prison inmates who later become friends.?It all starts with Andy Dufresne who is a young and successful banker who later gets convicted for the murder of his wife and her lover. Andy is then sent to Shawshank prison where he is supposed to spend the rest of his life. At first Andy is very lonely and isolated. He doesn’t walk and talk like everybody else in there, he walks and talks like a free man, so he’s a bit of a ”weirdo” in the other inmates eyes. ??While Andy tries to adapt to prison life he is confronted by a prison gang, known as ”The Sisters”. Since it is an all male prison, the sisters aren’t exactly beautiful women but instead scary men. The Sisters were horrible rapists who continuously kept on, it is assumed, raping and beating Andy down until one day when Andy said no. He got so beaten up that he had to spend a month in the infirmary and by that point Andy had gained the respect of the guards at the prison because he had ... http://www.mimersbrunn.se/Shawshank_redemption_filmanalys_65761.htm 2014-12-10 20:16:31 Shawshank redemption filmanalys skrivet av: Iselin Sundberg Summary of the movie Shawshank Redemption is a tale of two prison inmates who later become friends.?It all starts with Andy Dufresne who is a young and successful banker who later gets convicted for the murder of his wife and her lover. Andy is then sent to Shawshank prison where he is supposed to spend the rest of his life. At first Andy is very lonely and isolated. He doesn’t walk and talk like everybody else in there, he walks and talks like a free man, so he’s a bit of a ”weirdo” in the other inmates eyes. ??While Andy tries to adapt to prison life he is confronted by a prison gang, known as ”The Sisters”. Since it is an all male prison, the sisters aren’t exactly beautiful women but instead scary men. The Sisters were horrible rapists who continuously kept on, it is assumed, raping and beating Andy down until one day when Andy said no. He got so beaten up that he had to spend a month in the infirmary and by that point Andy had gained the respect of the guards at the prison because he had ... http://www.mimersbrunn.se/Shawshank_redemption_filmanalys_65760.htm 2014-12-10 20:15:55 Shawshank redemption filmanalys skrivet av: Iselin Sundberg Summary of the movie Shawshank Redemption is a tale of two prison inmates who later become friends.?It all starts with Andy Dufresne who is a young and successful banker who later gets convicted for the murder of his wife and her lover. Andy is then sent to Shawshank prison where he is supposed to spend the rest of his life. At first Andy is very lonely and isolated. He doesn’t walk and talk like everybody else in there, he walks and talks like a free man, so he’s a bit of a ”weirdo” in the other inmates eyes. ??While Andy tries to adapt to prison life he is confronted by a prison gang, known as ”The Sisters”. Since it is an all male prison, the sisters aren’t exactly beautiful women but instead scary men. The Sisters were horrible rapists who continuously kept on, it is assumed, raping and beating Andy down until one day when Andy said no. He got so beaten up that he had to spend a month in the infirmary and by that point Andy had gained the respect of the guards at the prison because he had ... http://www.mimersbrunn.se/Shawshank_redemption_filmanalys_65759.htm 2014-12-10 20:15:44 Argumentation - För Abort skrivet av: Alicia Jakobsson Inledning: Abort är intressant eftersom det är ett så känslosamt och polariserande ämne med starka åsikter på varsin sida av debatten. Fri abort är en relativt ny ”rättighet” i Sverige och är fortfarande förbjudet i stora delar i världen. I ett land som Irland är det exempelvis endast tillåtet om kvinnan är i fara. Jag tänker att föräldrarna till ett oönskat barn kanske inte har ekonomin eller viljan att uppfostra barnet ordentligt. Risken att barnet blir missbehandlad eller blir placerad på ett barnhem är större. Tes: Jag tycker att abort ska vara en rättighet för att det finns många situationer när en kvinna måste ha möjlighet att stoppa en graviditet. Argument 1 (olaglig abort-argumentet) I länder där abort är olagligt tvingas kvinnor utsätta sig för farliga aborter med usel medicinsk standard som ofta leder till infertilitet och i värsta fall kvinnans död. Varje år sker 20 miljoner (statistik från 2003) olagliga och osäkra aborter. Varje år dör kring 42 000 kvinnor i dessa aborter och me... http://www.mimersbrunn.se/Argumentation_Foer_Abort_65758.htm 2014-12-08 21:56:43 Argumentation - För Abort skrivet av: Alicia Jakobsson Inledning: Abort är intressant eftersom det är ett så känslosamt och polariserande ämne med starka åsikter på varsin sida av debatten. Fri abort är en relativt ny ”rättighet” i Sverige och är fortfarande förbjudet i stora delar i världen. I ett land som Irland är det exempelvis endast tillåtet om kvinnan är i fara. Jag tänker att föräldrarna till ett oönskat barn kanske inte har ekonomin eller viljan att uppfostra barnet ordentligt. Risken att barnet blir missbehandlad eller blir placerad på ett barnhem är större. Tes: Jag tycker att abort ska vara en rättighet för att det finns många situationer när en kvinna måste ha möjlighet att stoppa en graviditet. Argument 1 (olaglig abort-argumentet) I länder där abort är olagligt tvingas kvinnor utsätta sig för farliga aborter med usel medicinsk standard som ofta leder till infertilitet och i värsta fall kvinnans död. Varje år sker 20 miljoner (statistik från 2003) olagliga och osäkra aborter. Varje år dör kring 42 000 kvinnor i dessa aborter och me... http://www.mimersbrunn.se/Argumentation_Foer_Abort_65757.htm 2014-12-08 21:56:03 De Stora Geografisk Upptäckterna skrivet av: Oscar Sangeri Inledning: Detta arbetet handlar om De Stora Geografiska Upptäckterna. Som är under perioden av 1400 – 1700 talet. Under den tiden har väldigt mycket hänt som idag är viktigt i världshistoria. T.ex. att Amerika upptäcktes, man kunde rita upp en fullständig karta över världen. Syfte och frågeställning: Vilket årtal ”upptäckte” Columbus Amerika? Varför pratar man engelska i Nordamerika? Vad handlar inbördeskriget Inkariket mellan Huscar och Athaholpa? Vilka sökte sig till Sjöförarskolan? Vad fann Spanjorerna? Källdiskussion: De källor jag använt är: Mickes anteckningar – Riktigt användbara eftersom Micke kan nästan allt utantill och alltså är han en pålitlig källa. Ne.se – Jätte bra sida eftersom den uppdateras dagligen och är informationen där är skriven av professionella och andra kan inte gå in på den och ändra informationen. Den är så pålitlig som det gå Wikipedie.se – Inte så jätte pålitlig efte... http://www.mimersbrunn.se/De_Stora_Geografisk_Upptaeckterna_65756.htm 2014-12-07 17:33:31 Personporträtt Tage Erlander skrivet av: Agnes Warholm eeh... http://www.mimersbrunn.se/Personportraett_Tage_Erlander_65755.htm 2014-12-06 00:28:38 Matchad skrivet av: Olivia Johnlin En bokrecension av mig när jag gick i 7 an. Handlar om boken Matchad. ... http://www.mimersbrunn.se/Matchad_65754.htm 2014-12-04 22:39:21 Liberalism // Moderat inriktning skrivet av: Dan Törnenger Är mycket säker då jag fick ett medelbetyg och källan är mig själv. I detta gjorde jag en Powerpoint men jag anpassa den efter mig själv så jag lägger inte ut den här. Men det borde inte svårt att sätta ihop en på 9 sidor och talet var 4:59 och talet skulle max vara 5 minuter så ganska bra anpassning. Det är argumenterande för Liberalism! Moderat inriktning!... http://www.mimersbrunn.se/Liberalism_Moderat_inriktning_65753.htm 2014-12-02 11:14:06 Liberalism // Moderat inriktning skrivet av: Dan Törnenger Är mycket säker då jag fick ett medelbetyg och källan är mig själv. I detta gjorde jag en Powerpoint men jag anpassa den efter mig själv så jag lägger inte ut den här. Men det borde inte svårt att sätta ihop en på 9 sidor och talet var 4:59 och talet skulle max vara 5 minuter så ganska bra anpassning. Det är argumenterande för Liberalism! Moderat inriktning!... http://www.mimersbrunn.se/Liberalism_Moderat_inriktning_65752.htm 2014-12-02 11:13:52 HK, Privatekonomi skrivet av: Tara Rejimand Vad innebär en privatekonomi i balans? Att det finns en balans mellan inkomster och utgifter, alltså att inkomsterna är större än eller täcker utgifterna så att man inte hamnar på minus när inkomsterna inte räcker till. Man kan också öka inkomsterna genom att jobba eller få ekonomin i balans genom att minska utgifterna. För att få balans kan man göra en budget inför varje månad för att se vad man ska öka eller minska, t.ex minska rörliga utgifter. En budget kan vara en mängd pengar man bara ska spendera på kläder (m.m). Man kan lägga in en buffert för varje månad för att skapa balans igen om man får oväntade utgifter. En buffert är pengar man har lagt undan (sparat) för framtida utgifter. Om t.ex kylskåpet går sönder så har man råd att betala någon för att reparera den (eller köpa en ny). När jag tar hand om min egna ekonomi så tänker jag mycket på mina utgifter. Jag får hela mitt barnbidrag och får därmed ansvaret för mina pengar. Om jag köper något så är det... http://www.mimersbrunn.se/HK_Privatekonomi_65751.htm 2014-11-30 19:55:31 HK, Privatekonomi skrivet av: Tara Rejimand Vad innebär en privatekonomi i balans? Att det finns en balans mellan inkomster och utgifter, alltså att inkomsterna är större än eller täcker utgifterna så att man inte hamnar på minus när inkomsterna inte räcker till. Man kan också öka inkomsterna genom att jobba eller få ekonomin i balans genom att minska utgifterna. För att få balans kan man göra en budget inför varje månad för att se vad man ska öka eller minska, t.ex minska rörliga utgifter. En budget kan vara en mängd pengar man bara ska spendera på kläder (m.m). Man kan lägga in en buffert för varje månad för att skapa balans igen om man får oväntade utgifter. En buffert är pengar man har lagt undan (sparat) för framtida utgifter. Om t.ex kylskåpet går sönder så har man råd att betala någon för att reparera den (eller köpa en ny). När jag tar hand om min egna ekonomi så tänker jag mycket på mina utgifter. Jag får hela mitt barnbidrag och får därmed ansvaret för mina pengar. Om jag köper något så är det... http://www.mimersbrunn.se/HK_Privatekonomi_65750.htm 2014-11-30 19:55:20 Franska revolutionen och Napoleon Bonaparte skrivet av: Sofia Sköld Revolutionernas tidsålder - Franska revolutionen Varför revolution? Revolutionens era spred sig till Europa under 1780-talet, den mest kända revolutionen i världsdelen var den franska revolutionen som bröt ut år 1789. 1 1700-talets Frankrike var omodernt, det var fortfarande medeltida. Sederna var medeltida. En stor sed som var ”ålderdomlig” var seden med stånd. Alla tillhörde något stånd beroende på vilken samhällsklass de fötts in i. Var man av adlig eller k... http://www.mimersbrunn.se/Franska_revolutionen_och_Napoleon_Bonaparte_65749.htm 2014-11-27 10:27:28 Asagudar skrivet av: Johan Törnblom Detta arbete handlar om nordiska Asagudarna. Mycket nöje... http://www.mimersbrunn.se/Asagudar_65748.htm 2014-11-26 14:24:17 Logistik stridsfältsnivå skrivet av: Martin Liljeberg Logistik stridsfältsnivå I höjd med Ceasar, bredvid björkarna, eldställning. Ordrar sprakade i telehjälmarna på besättningen i ”the mean machine”. Ett namn som fastnat efter att ladden Hermansson slagit sig själv medvetslös under vården när han rengjorde eldröret och rengöringsdonet hade fastnat i krutslagget. Det första han hade uttryckt när han kort återfick medvetandet var just ”mean machine” innan han bars bort till sjukan. Något besättningen hade funnit passande och nu stod just detta på eldröret i svarta, tjocka bokstäver. Vagnchefen Lt. Stridsberg ägnade sig åt att desperat försöka få samband med sidoplutonerna. Det senaste fientliga flygföretaget hade slitit av en av antennerna och bucklat plåten vid motorn. Vilket föraren gjorde honom konstant påmind om. Motor tempen låg i botten och dem läkte kylarvätska. Skytten klagade på dålig sikt och frågade konstant om vad det var som låg i loppet. Vilket han var väl medveten om. Pil hade tagit slut redan under den första framryckninge... http://www.mimersbrunn.se/Logistik_stridsfaeltsnivaa_65747.htm 2014-11-25 20:45:52 Symbolisk Interaktionism skrivet av: Helene Frick Symbolisk interaktionism Av Helene Frick Socialpsykologi mellanmänskliga relationer 15 p Linnéuniversitetet 2012 Inledning ”Döm ingen förrän du gått en mil i hans mockasiner”. För mig betyder det indianska ordspråket att man bör inta den andres perspektiv för att uppnå förståelse innan man dömer den personens handlingar. ”Symboliska interaktionister anser att mänskligt beteende måste studeras i sitt naturliga sammanhang och utifrån aktörens perspektiv, annars riskeras meningen med beteendet att gå förlorat” (Angelöw & Jonsson, 2000 s. 21). Man skriver också att ”Den symboliska interaktionismen ser människan som en symbolförmedlande varelse, som i växelverkan med andra skapar sitt medvetande och sin jaguppfattning”. Symbolisk interaktionism är inget deterministiskt ... http://www.mimersbrunn.se/Symbolisk_Interaktionism_65746.htm 2014-11-18 17:14:18 Prekaritet 2.0 skrivet av: Helene Frick Prekaritet 2.0 Av Helene Frick Socialpsykologi med inriktning mellanmänskliga relationer 15... http://www.mimersbrunn.se/Prekaritet_2_0_65745.htm 2014-11-18 17:15:20 All kärlek är bra kärlek? skrivet av: Helene Frick All kärlek är bra kärlek? Av Helene Frick Socialpsykologi med inriktning mellanmänskliga relationer 15p LI<... http://www.mimersbrunn.se/All_kaerlek_aer_bra_kaerlek_65744.htm 2014-11-18 17:14:59 Mord skrivet av: Nalle Puh Jag håller i en yxa Jag ska hugga av snoppen i din byxa Du har en inåtnavel Det förklarar varför du är inavel Du är en idiot Jag kanske också ska hugga av din fot Du kommer inte längre höra När jag har huggit av ditt öra Om jag hugger av dina ben Så kommer du alltid vara sen Dina armar ska också av Du kommer inte ens kunna hålla i en stav Sist men inte minst din hals Du kommer aldrig kunna dansa vals Den här dikten är till dig din skit Jag hoppas du dör i din svit... http://www.mimersbrunn.se/Mord_65743.htm 2014-11-17 11:20:46 Smärta skrivet av: Nalle Puh Smärta Smärta I min själ Smärta Smärta Du var aldrig där Smärta Smärta Jag trodde du var kär Smärta Smärta Nu finns du inte här Gråt Gråt Åh förlåt Gråt Gråt Du är inte längre kåt Gråt Gråt Jag sitter i min egen båt Gråt Gråt Det här är en känslosam låt... http://www.mimersbrunn.se/Smaerta_65742.htm 2014-12-04 09:52:59 Smärta skrivet av: Nalle Puh Smärta Smärta I min själ Smärta Smärta Du var aldrig där Smärta Smärta Jag trodde du var kär Smärta Smärta Nu finns du inte här Gråt Gråt Åh förlåt Gråt Gråt Du är inte längre kåt Gråt Gråt Jag sitter i min egen båt Gråt Gråt Det här är en känslosam låt... http://www.mimersbrunn.se/Smaerta_65741.htm 2014-11-17 10:41:01 Släktuppsats skrivet av: Sofia Larson Resan till Kina. Jag har valt att skriva om en händelse som vi ofta diskuterar kring i min familj, adoptivresorna till Kina. Med resorna menar jag även en resa till ett annat ställe i Kina än det stället jag kommer ifrån. Resan då de hämtade min bror. Mamma berättar att de här resorna är det största som hänt i deras liv och det kan jag förstå utefter hur mamma berättar om resan. Äventyret startade en solig men kylig dag i mitten på augusti, året var 1999. Avresan gick tidigt på morgonen från Karlstad flygplats, så mamma och pappa hade fått gå upp tidigt den morgonen. Flygresan dit var jobbig berättar mamma, speciellt när de var så förväntansfulla, då kändes det bara som att tiden gick långsammare än den faktiskt gjorde. Den var lång och det var ett antal byten av flyg. När planet hade landat i Beijing, Kinas huvudstad, slogs de av den extrema värmen. På den här tiden av året kunde det vara up... http://www.mimersbrunn.se/Slaektuppsats_65740.htm 2014-11-16 17:38:29 Filmanalys- Seven skrivet av: Sofia Larson David Mills är en ganska ung, nyinflyttad polis som ska ta efter William Somerset. Han har ett hett temperament och är ganska spontan, kaxig och impulsiv. Hans fru beskriver honom i filmen som en väldigt rolig kille. David Mills har en stark vilja till att arbeta med mordet och lösa fallen. William Somerset är en gammal polis. Han är en lugn man som ger ett klokt och betänksamt intryck. Till skillnad från David så vill William egentligen inte arbeta med mordet eftersom det är ett serie mord och William snart ska pensionera sig inom en vecka. Jonathan Doe är en psykiskt sjuk seriemördare, troligtvis psykopat, som är besatt av de sju dössynderna. Han är välutbildad och smart men ondskefull med en trasig bakgrund. Han är duktig på att planera och gillar att provocera poliserna i filmen. Tracy Mills är Davids fru. Hon trivs inte i staden hon och David flyttat till men hon stöttar sin man. Tracy är arbetslös och har inga vänner i den nya staden utan anförtror sig till William. Filmen utspelar sig ... http://www.mimersbrunn.se/Filmanalys_Seven_65739.htm 2014-11-16 17:37:32 Ekosystem skrivet av: Sofia Larson Jag har valt Östersjön som ekosystem, ett väldigt känsligt ekosystem just därför att om en art minskar påverkar det hela systemet. Östersjön innehåller både sötvatten och saltvatten, och är bräkt Yt vattnet är sötare och innehåller syre som kommer från atmosfären och växternas fotosyntes, syret är viktigt för att man som djur eller växt ska kunna leva i Östersjön. Djupvattnet är saltare och här finns syret eftersom ett organiskt material bryts ned. Att vattnet både är salt och sött är en viktig miljöfaktor och har en viktig betydelse för djuren som lever där. Dock saknar det djupaste skiktet i sjön djur eftersom skiktet lider av syrebrist. I de olika skikten varierar temperaturen. I Östersjöns djursamhälle hittar man tre olika sorters djur. Den sort som det finns mest av är Marina arter tex. flundra. Du hittar olika slags djur ur djursamhället beroende på var i Östersjön du befinner dig, hjuldjur, hinnkräftor, insekter och fiskar hittar du bland annat runt kusten och i öppet vatten, dessa sorter är så ... http://www.mimersbrunn.se/Ekosystem_65738.htm 2014-11-16 17:36:19 fel skrivet av: Sofia Larson fel... http://www.mimersbrunn.se/fel_65737.htm 2014-11-16 17:41:03 Vietnamkriget skrivet av: Sofia Larson Vietnamkriget 1955-1975 Trots att Sovjetunionen och USA som var allierade under Andra världskriget mot Hitler och lovade varandra att förbli vänner efter kriget, så slutade det med att deras olikheter skilde dem åt. Innan Kalla kriget, omkring år 1945, myntades begreppet järnridån om den gränslinje som gick tvärs igenom Tyskland, en linje som gränsade mellan Västeuropa och det kommunistiska Östeuropa. Den brittiske politikern Winston Churchill som fick stöd av Truman, USA:s president la skulden på Sovjetunionen för järnridån. Dock ansåg de att kommunismen var en växande fara, så någon större vänskap ville de ändå inte ha med Sovjetunionen. För att förhindra att kommunismen skulle sprida sig skapade man containmentpolitiken. Dessutom ville inte Sovjetunionen att länderna i Väst skulle ha ett inflytande på länderna i Öst. När den grekiska regeringen med stöd från Storbritannien hamnade i ett inbördeskrig mot kommunistiska gerillatrupper som i sin tur hade stöd från Sovjetunionen, valde Storbrita... http://www.mimersbrunn.se/Vietnamkriget_65736.htm 2014-11-16 17:33:35 Sverige under 1800- talet skrivet av: Sofia Larson En by i Sverige under 1800-talet Den här byn var en tätbebyggd liten by med olika bostadshus som låg utefter en gata. låg lite utanför tätområdet fanns en kyrka dit man gick och en prästgård samt en vattensåg, en kvarn och en smedja som. Åkrarna i byn var uppdelade i smala och små tegar som låg utspridda runt omkring byn. Varje bonde kunde ha åkrar på 50-75 olika ställen i byn. Varje gård av varje åker hade ett stycke som motsvarade mot gårdens storlek. Därför var ägorna av markerna väldigt splittrade. Spädbarnsdödligheten i byn låg på cirka 25 %, således väldigt hög. Med tanke på detta var det mycket fattigt i byn och befolkningsökningen var inte speciellt 90 % av befolkningen jobbade med jordbruksarbete. De var pigor, drängar, inhysefolk, backstugusittare och tjänstejon. Backstugusittarna och inhyseshjonen var ofta gamla och sjuka drängar och pigor, de hade nätt och jämt något ställe att ... http://www.mimersbrunn.se/Sverige_under_1800_talet_65735.htm 2014-11-16 17:32:52 Anorexia Nervosa skrivet av: Sofia Larson 2 Plot. This book is about a girl named Fransesca. Fransesca is very insecure and she has bad self esteem, she rather listen to other people but her own voice. Her parents treats her different than her siblings, she gets special treatment cause she never fails in school or in anything she has always been “the good girl” who never disappoint her parents, maybe that’s why she doesn’t get all the attention she properly needs. Although she is the good girl she feels like she doesn’t belong anywhere, not in her family not among her friends, nowhere. She just doesn’t fit in. Except her treatment at home, everything seems pretty normal around Fransesca. Straight A s in school, five ballet dance classes a week, parents living together. That would make no one believe that under everything who seems so perfect, she’s battling with Anorexia nervosa. Fransesca is good at ballet and she’s making progress everyday, even her teacher Madame, that she admires, say so. Fransesca has potential, good pote... http://www.mimersbrunn.se/Anorexia_Nervosa_65734.htm 2014-11-16 17:31:39 Gossip girl skrivet av: Sofia Larson Gossip girl Book review HT 2014 Av Sofia Larson I have read the book Gossip Girl for the past few months, a book written by Cecily von Ziegesar. The book is a typical love novel with a lots of drama. It is a kind o teenage literature. This book is about the teenagers on the New York City´s Upper East Side. They live in a world of luxury with unlimited access to money, alcohol, sex and drugs. Upper East side is a place where adults behave like teenagers and the other way around, lying to eachother, keeping secrets and spreading gossip all with an outward sign of a magnificent wealth. Serena van der Woodsen, everybodys favourite girl, has recently returned from boarding school in England, Connecticut. She has this group of friends with rich, spoiled and superficial girls and boys. It is Blair, Serena´s best friend who is extremely jealous at Serena, Chuck Bass the naughty boy, Kati Farkas and Isabel Coates the two gossip girls and Blair´s best friends and last bu... http://www.mimersbrunn.se/Gossip_girl_65733.htm 2014-11-16 17:31:13 Det social arvet skrivet av: Sofia Larson Det sociala arvet. Beteenden som man ärver brukar man kalla för “det sociala arvet”. Det är upplevelser och inlärda uppföranden som har påverkats av omgivningen. Man anpassar sig till den miljö man befinner sig i. Det kan exempelvis betyda att man är artigare borta än man är hemma. Alltså påverkas du av din sociala miljö men du påverkar även den, socialisation. Dina föräldrar påverkar dig och du påverkar dom. När man växer upp är det vanligt att man på flera sätt speglar sina föräldrar eftersom man levt en lång tid med dem. Jag tror att sannolikheten är stor att man går i sina föräldrars spår vad gäller yrke. Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för hur barnet engagerar sig i sina studier och vilken hjälp de kan få hemifrån. Jag tror att många föräldrar kan se på sina barn och se sig själv i dem, eftersom det är de som har uppfostrat barnet. Alltså med stor sannolikhet kommer jag bli lik mina föräldrar i mitt beteende eftersom jag levt länge med dem. Trots det ä... http://www.mimersbrunn.se/Det_social_arvet_65732.htm 2014-11-16 17:30:30 Upplysningen Hjääääälp!!! skrivet av: Melina Samuelsson Behöver hjälp med en fråga! Finns det några spår från upplysningen idag? Vilka i så fall?... http://www.mimersbrunn.se/Upplysningen_Hjaeaeaeaeaelp_65731.htm 2014-11-13 21:41:04 Politik skrivet av: Mohammad Idress Miljöpartiet A) Det grönapartiet(miljöpartiet) är ett parti som strävar efter en grön värld alltså en värld där alla kan leva ett liv utan att bekymra sig varken om sin eller världens framtid. Det grönapartiet har ett internationell och nationell perspektiv där alla lever inom naturens ramar med insikt på att samhället bör ha en kompakt förbindelse mellan individer och naturen. Miljöpartiet vill lägga lite fokus på folk minoritet som lever i samhället fast inte har någon hörd röst exempelvis muslimer, romer och samer. Miljöparti är en rörelse som uppstod för miljö, jämställdhet, solidaritet och fred. De känner att dem har en politisk lösning för alla problem som mänskligheten står inför och vill möta alla problem med lösningar som inte har negativ effekt för naturen och inte heller den globala samhälle. De vill få bort alla diskriminering och att jämlikhet och jämställdhet är grunden till ett rättvist samhälle och dem har en positiv feministisk föreställning. B) Skolan: Miljöpartiet har lösningar... http://www.mimersbrunn.se/Politik_65730.htm 2014-11-12 12:49:39 Bilder skrivet av: Francis Ngethe BILDER... http://www.mimersbrunn.se/Bilder_65729.htm 2014-11-11 11:56:06 svampar skrivet av: Isabelle Holman ... http://www.mimersbrunn.se/svampar_65728.htm 2014-11-10 17:14:19 Katalas. reaktionshastighet. skrivet av: Isabelle Holman ... http://www.mimersbrunn.se/Katalas_reaktionshastighet_65727.htm 2014-11-10 17:15:03 Upplysningstiden skrivet av: Maja Lundqvist Upplysningstiden Störst under 1700-talet. ”Det ska komma en dag, då tyranner, präster och deras förvillade eller brottsliga redskap endast skall finnas på teaterns tiljor och på historiens blad, och då solen skall gå upp över ett släkte av fria människor, som inte erkänner någon annan herre än sitt eget förnuft.” Condorcet Utmärkande drag Det var viktigt under upplysningstiden att man fick föra fram sin åsikt och sina idéer. De styrande skulle respektera allas rätt till liv, frihet och egendom. Om staten kränkte dessa mänskliga rättigheter var det rätt att göra uppror. Det fanns olika uppfattningar om hur staten skulle styras, vissa ansåg att mer folkstyre skulle vara dåligt då de flesta var fördomsfulla och okunniga, medan andra ansåg att om man ska lyda en lag måste man vara med och stifta den. De troddes att staten startats av att människorna gjort en överenskommelse, samhällskontraktet. På upplysningstiden så trod... http://www.mimersbrunn.se/Upplysningstiden_65726.htm 2014-11-09 21:07:39 kk skrivet av: Kolumbus Lindh kk... http://www.mimersbrunn.se/kk_65725.htm 2014-11-09 20:24:56 Biologi inlämningsuppgift skrivet av: David Moshe Hej! jag går i 8an och jag har en inlämningsuppgift tills imorgon och jag behöver hjälp (biologi) jag ska svara på ett brev och i brevet står det såhär: Hej Jag heter åke jag är 52 år gammal och jag gillar mitt arbete, jag älskar att spela Gears of war på Xbox.oftast äter jag chips och godis under tiden.Frukost äter jag aldrig jag dricker bara 2-3 koppar kaffe på morgonen. Till lunch brukar det bli butterkaka med läsk.Till middag äter jag oftast bacon,mackor,hamburgare eller en stor pizza. Jag tycker att jag har blivit ganska tjock 120kg och 180cm lång. jag har börjat få ont i magen och har svårt att få något gjort på toan, (bajsa). jag sover ganska dåligt och har svårt att komma till ro, kan jag få tips från dig?: Man ska också ha med begreppen:Enzymer,sönderdelning,kolhydrater,proteiner,fetter,magtarmkanalen,celler,molekyler,mineraler,vitaminer,unsöndringsorgan och sömn! kan ni hjälpa mig så snabbt som möjligt, tack i förhand... http://www.mimersbrunn.se/Biologi_inlaemningsuppgift_65724.htm 2014-11-09 14:42:23 inlämnigsuppgift till imorgon , behöver hjälp snabbt tack! skrivet av: David Moshe Hej! jag går i 8an och jag har en inlämningsuppgift tills imorgon och jag behöver hjälp (biologi) jag ska svara på ett brev och i brevet står det såhär: Hej Jag heter åke jag är 52 år gammal och jag gillar mitt arbete, jag älskar att spela Gears of war på Xbox.oftast äter jag chips och godis under tiden.Frukost äter jag aldrig jag dricker bara 2-3 koppar kaffe på morgonen. Till lunch brukar det bli butterkaka med läsk.Till middag äter jag oftast bacon,mackor,hamburgare eller en stor pizza. Jag tycker att jag har blivit ganska tjock 120kg och 180cm lång. jag har börjat få ont i magen och har svårt att få något gjort på toan, (bajsa). jag sover ganska dåligt och har svårt att komma till ro, kan jag få tips från dig?: Man ska också ha med begreppen:Enzymer,sönderdelning,kolhydrater,proteiner,fetter,magtarmkanalen,celler,molekyler,mineraler,vitaminer,unsöndringsorgan och sömn! kan ni hjälpa mig så snabbt som möjligt, tack i förhand... http://www.mimersbrunn.se/inlaemnigsuppgift_till_imorgon_behoever_hjaelp_snabbt_tack_65723.htm 2014-11-09 14:21:27 Elektronik, fördelar, nackdelar och sårbarheter i en radio. skrivet av: Celina Rousu Vilka fördelar, nackdelar och risker finns det i radion? och vilka/vilket system ingår den i (vad måste finnas för att den ska fungera?)... http://www.mimersbrunn.se/Elektronik_foerdelar_nackdelar_och_saarbarheter_i_en_radio_65722.htm 2014-11-07 22:07:59 Att leva med social fobi skrivet av: Mike Sandberg Att leva med social fobi Jag har träffat många personer som lever med social fobi. Kort definition av social fobi är att det är en överdriven rädsla för att bli bedömd och betraktar. Att hamna i fokus. Detta leder ofta till social oro och ångest. De jag träffat har berättat att de ofta undviker situationer för att det känns jobbigt att träffa vissa personer. Det kan vara fester, evenemang eller familjetillställningar. Om personen ändå går på något av dessa tillställningar så behöver personen ofta en lång återhämtningstid, ofta under flera dagar, innan personen kan känna sig normal igen. Social fobi är visserligen normalt och mänskligt men det påverkar den som har det inom många områden. Det kan handla om att personen begränsar sig exempelvis i sitt arbete. Personen kan tacka nej till mer ansvarsfulla uppdrag och chefspositioner. Det är enligt mina samtal även vanligt att personer med social fobi ofta inte uppskattar sina chefer vilket kan ligga i att ... http://www.mimersbrunn.se/Att_leva_med_social_fobi_65721.htm 2014-11-05 17:30:43 Hälsporre skrivet av: Jonas Eriksson Hälsporre En vanlig idrottsskada som bland annat drabbat Zlatan är hälsporre. En hälsporre är en kalciumutväxt på undersidan av hälbenet. Fakta om Hälsporre Även om en hälsporre ofta är smärtfria kan de också orsaka hälsmärta. De är ofta förknippade med plantar fasciit, en smärtsam inflammation i fibrösa band av bindväv (plantar fascia) som löper längs undersidan av foten och ansluter hälbenet till trampdynan. Det finns många olika typer av behandlingar för hälsporre. Behandlingarna inkluderar motion, skräddarsydda ortoser, stötvågsbehandling, antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektioner. Om vanlig behandling misslyckas kan man bli tvungen att göra en operation. Orsaker till hälsporre Hälsporre inträffar när kalkavlagringar byggs upp på undersidan av hälbenet, en process som vanligtvis sker under... http://www.mimersbrunn.se/Haelsporre_65720.htm 2014-11-05 09:25:17 Aktuell händelse inrikes och utrikes - IS- islamiska staten i massmedier skrivet av: Yusur Baker Datum: 2014 oktober Betyg: A uppgift: Uppgiften består av två delar, en analys av händelsen och en analys av massmedias publicering/ presentation av händelsen. Aktuell händelse utrikes En sunnislamistisk terrororganisation (med bakgrund av sekten wahabbism) vid namn islamiska staten (IS), har som mål att riva upp det politiska systemet i alla länder i Mellanösten som de anser har formats av europeisk kolonimakt, och istället vill de omformera och styra den enligt en extrem tolkning av sharialagar (islamiska lagar) och skapa ett kalifat (Gudsstat) för alla muslimer. Irak har splittrats till tre delar, shiitiska, sunniska och kurdiska regioner som strider mot varandra, och Syrien har haft ett 3 årligt inbördeskrig och därmed försvagats, därför har IS sett det som bra tajming att börja med dessa länder. IS har lyckats ta över många delar av Irak och Syrien på relativt kort tid, tack vare strategin som de använder sig av; barbarism och brutalitet. De... http://www.mimersbrunn.se/Aktuell_haendelse_inrikes_och_utrikes_IS_islamiska_staten_i_massmedier_65719.htm 2014-11-05 05:30:03 Klimat skrivet av: Vatten Melon Allt från vindar till växthuseffekten.... http://www.mimersbrunn.se/Klimat_65718.htm 2014-11-04 13:54:07 Fördjupningsfrågor om Islam skrivet av: Vatten Melon Man har olika uppfattningar om religion och jag valde att fördjupa mig inom Islam eftersom jag vet att man har olika åsikter.... http://www.mimersbrunn.se/Foerdjupningsfraagor_om_Islam_65717.htm 2014-11-04 13:35:06 "Ja" till mänsliga rättigheter. skrivet av: Karina Wisniewska Homosexuellas rättigheter.... http://www.mimersbrunn.se/Ja_till_maensliga_raettigheter_65716.htm 2014-11-04 10:41:01 Israel - Palestina konflikt analys skrivet av: Veronika Jashari Israel - Palestina Ett land, två folkslag. Det är dilemmat i Israel och Palestina. Judarna kom först att inta deras bibliska hemland, till dess att de landsförvisades under romartiden. År 630 erövrades området av araberna och efter 900-talet fanns den kristna karaktären knappt kvar. Allt sedan 1517 var Palestina en del av det osmanska riket enligt säkerhetspolitik.se. Men utifrån mitt perspektiv och min åsikt, står jag på Palestinas sida. Detta på grund av att, även om palestinierna intog landet sist, så hade och har inte Israel rätt att skapa fördärv bland civila palestinier, utöver det begränsa deras frihet. Konflikten börjar med att sionister börjar ta form i 1800-talet, de är ivriga över att erhålla en judisk stat. I boken Ett land två folk skriver Sören Wibeck, en svensk författare, om det brev Arthur James Balfour, f.d. premiärminister i Storbritannien, skrev till Rothschild: Den 2 november 1917 Käre lord Rothschild! Det bereder mig stor glädje, at... http://www.mimersbrunn.se/Israel_Palestina_konflikt_analys_65715.htm 2014-11-03 13:31:36 Recention, Fjärde Riket skrivet av: Elin Pettersson En recention av boken som aldrig riktigt blev klar, miljöbeskrivningen är inte fulländad men ville endå publicera den :) ... http://www.mimersbrunn.se/Recention_Fjaerde_Riket_65714.htm 2014-11-02 22:06:48 skrivet av: Matilda Månsson En kalkonsmörgås resa Matspjälkningen Datum: 23/10-14 Material: Bröd, smör, smörkniv, kalkonskiva. Utförande: Vi åt en smörgås med smör och en kalkonskiva. hypotes: bröd - kolhydorater, smör - fett , kalkon - protein resultat: bröd - kolhydrater smör - fett kalkon - protein Slutsats: Du stoppar in smörgåsen i munnen och en mekanisk sönderdelning börjar direkt, genom att tänderna tuggar maten och finfördelar den. Även en kemisk sönderdelning börjar då maten blandas med saliv som innehåller enzym som sönderdelar brödets stärkelse till mindre molekyler. De enzymer heter amylas. Maten förs via matstrupen till magsäcken. I magsäcken knådas (mekaniskt) den och blandas med magsaft (kemisk). Magsaften innehåller saltsyra och enzymer som sönderdelar brödets och kalkonens proteiner till mindre molekyler. De enzymerna heter pepsin. Två till fyra timmar efter pressas maten ifrån magsäcken till tolvfingertarmen. Där finfördel... http://www.mimersbrunn.se/_65713.htm 2014-10-27 11:54:56 Att döda ett barn skrivet av: Randh Quzmar Akgun Att döda ett barn Skriven av: R.A Man blir tidigt i novellen introducerad till två olika sorters världar. I den ena lever en lycklig familj med ett lyckligt litet barn och i den andra lever en glad och lycklig ung man med sin nya tjej. De två olika världarna kommer att mötas i ett väldigt olyckligt sammanhang. Spänningen fylls redan från början, då man redan i inledningen får veta att en ung man ska döda ett barn. ”Ty denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man.” Huvudpersonerna är mannen och barnet. Novellen utspelar sig i tre byar i nutid, det är söndag och solig sommardag. ”Innan han stiger in i bilen står han ett ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av bensin och hägg.” Mannen börjar sin resa i första byn med sin tjej, ut mot havet. Mannen är absolut inte rädd för fart och kör snabbt igenom den andra byn. I den tredje byn bor det lilla barnet och hans mor ber honom springa till Larssons på andra sidan gat... http://www.mimersbrunn.se/Att_doeda_ett_barn_65712.htm 2014-10-26 16:33:09 Antal gudar inom hinduismen skrivet av: Alem Pandur Det finns fyra stycken gudar inom hinduismen. Brahma, Vishnu, Shiva och Devi. ... http://www.mimersbrunn.se/Antal_gudar_inom_hinduismen_65711.htm 2014-10-24 09:25:17 Animal Farm English - Sandra skrivet av: Sandra Faraj Animal Farm Review – George Orwell Animal farm is a book about an evil pig named Napoleon. Napoleon only cared about himself and the future of his kids so he decided to make up a plan. Mr. Jones (the owner of the Manor Farm) didn’t treat the animal’s right, so eventually Mr. Jones got kicked out and Napoleon got in charge of everything. He later then forced the animals to be slaves and not to disobey Napoleon. The main characters in the book were mostly Napoleon and Snowball. A good quote from the book who I thought described snowball and Napoleon well is ‘’ I can tell you comrades, with all the brainwork we have to do nowadays. You would not rob us of our repose would you, comrades. You would not have us too tired to carry out our duties? Surely none of you wishes to see jones back? ‘’ I chose this one, because you can clearly see how napoleon made Snowball manipulate and take advantage of these animals. The main conflict in this book is clearly about how the animals... http://www.mimersbrunn.se/Animal_Farm_English_Sandra_65710.htm 2014-10-23 20:17:33 sammanfatta skrivet av: Самира Мујкић behöver hjälp med att sammanfatta denna Befriandet i den grekiska världen var alltid ostadigt de grekiska stadsstaterna krigade ofta och gärna mot varandra, och de dominerande staterna Sparta och Aten bråkade om vem som skulle styra över hela Grekland. I början av 400-talet f v t försökte Persien invadera Grekland, men Sparta och Aten lyckades samarbeta och slog tillbaka det mäktiga imperiet. Så fort det persiska hotet avtagit fortsatte dock atenare och spartaner att slåss mot varandra. Det skulle bli en annan stat, Makedonien, som slutligen tog över hela Grekland. Makedonien var ett kungarike strax norr om det egentliga Grekland. Makedonierna var besläktade med grekerna och talade en dialekt av grekiska, men sågs som ociviliserade barbarer av de grekiska stadsstaterna. Men på 300-talet f v t byggde kung Filip II av Makedonien upp en mycket effektiv armé efter grekisk modell. Med hjälp av den och genom att utnyttja motsättningarna mellan stadsstaterna tog han över merparten av stadsstaterna och bygg... http://www.mimersbrunn.se/sammanfatta_65709.htm 2014-10-22 21:22:22 Jazz- musikhistoria skrivet av: Amanda Thell Musikgenren jazz Jazz uppkom i början av 1900-talet och har sina rötter i New Orleans, men spred sig under början av 1920-talet till Chicago och New York. Snart därefter spred sig genren över hela världen och i Sverige var den som mest populär under 40-talet. Till en början ansågs jazz som den “svarta slavarnas sång” och precis som den svarta människan ansågs jazz som något mystiskt och okänt. De vita är dock, som i så många andra genrer, ansiktet utåt. Hur kommer det sig? I det dåvarande främlingsfientliga USA var den vita representativ för massmedia och kommersiella sammanhang. Men jazz var fortfarande viktig för svarta och spelades fortfarande utanför massmediala kommunikationer Jazzen blev senare ännu mer politiskt, då man började se det som en radikal motkultur mot kommunismen och fascismen Jazzens historia Med slaveriet från Afrika, kom även en del av dess kultur. I afrikansk kultur dansar man traditionellt för att fira födelse, giftemål, död etc I först... http://www.mimersbrunn.se/Jazz_musikhistoria_65708.htm 2014-10-21 22:07:56 Analys av svindlande höjder skrivet av: Amanda Thell Svindlande höjder är en roman skriven av Emily Brontë, en brittisk författare, vars långtråkiga uppväxt ledde till hennes rika fantasi. Kanske var det just denna livliga fantasi som gav upphov till denna romantiska roman, fylld av melodramatiska känslor. Tragiskt nog var detta verk den enda roman hon hann skriva eftersom hon dog så ung som endast 30 år gammal. Året är 1801 och Mr Lockwood anländer till Wuthering Heights för att hyra Thrushcross Grange av Mr Heathcliff. Han stannar över för att vädret inte tillåter honom att vandra hemåt, men under natten börjar han få övernaturliga drömmar om en viss Catherine Earnshaw som ber om att få bli insläppt genom fönstret. Romanen handlar sedan om hur hushållerskan Nelly Dean berättar den banbrytande berättelsen om Catherine Earnshaw och hennes familj och hur de förhållit sig till både Wuthering Heights som Thrushcross Grange. Berättelsen börjar vid Mr Heathcliff ungdom, då den äldre Mr Earnshaw tog hem den föräldralösa pojken och uppfostrade h... http://www.mimersbrunn.se/Analys_av_svindlande_hoejder_65707.htm 2014-10-21 22:04:58 Människohandeln i Moldavien skrivet av: Amanda Thell Moldavien är ett av Europas fattigaste länder med stor fattigdom och hög arbetslöshet. Många söker sig utomlands i hopp om att hitta jobb och bättre tillvaro. Ungefär en miljon av deras 4,5 miljoner invånare har lyckats. Eller har de verkligen det? Det var socialt tufft för alla gamla sovjetstater att gå från planekonomi till marknadsekomoni. Det ledde till att de inte fick något skyddsnät vilket skapade ännu större social nöd. Många blev arbetslösa och fattigdomen steg. Förtrycket mot kvinnor lever dock kvar och kvinnan som missgynnas i ett patriarkaliskt samhälle påverkades ännu sämre av få jobb som finns tillgängliga. Sedan finanskrisen 2008-09 har Moldavien haft ännu sämre ställt ekonomiskt. Även om de håller på att återhämta sig anses det fortfarande idag som ett av Europas fattigaste länder. De är mycket beroende av sin jordbruk och upp till 14% av landets BNP kommer från just jordbruk. Det må vara en hög siffra i Europa men kanske inte tillräckligt då de inte har andra större mineralfyndig... http://www.mimersbrunn.se/Maenniskohandeln_i_Moldavien_65706.htm 2014-10-21 22:00:35 Valet 2014 - Varför gick det som det gick skrivet av: David Gyllensten Öppna hjärtan som stängdes Det finns många olika aspekter till varför valet gick som det gick. Varför M tappade, och SD ökade. Kanske var det en presskonferens i mitten på augusti som avgjorde allt. Där öppna hjärtan krymptes ihop istället för att pumpa hårdare. Där droppen fick bägaren att rinna över. Att svenska folket tyckt att invandringspolitiken bedrivits på ett dåligt sätt är ingen överraskning. Däremot blev det en stor överraskning när sverigedemokraterna fick 13 % av rösterna och därmed blev Sveriges tredje största parti. Kanske var detta ett svar på människors vrede mot media, som ständigt kritiserat och förstört för SD. Allting har sin gräns. Att sprida t.ex. Jimmie Åkessons spelvanor är totalt irrelevant, detta tror jag fick motsatt effekt och gjorde att väljarna röstade emot media. Väljarna har under denna valrörelse fått allt annat än klara besked. I debatterna lät det som att M och S stod oerhört långt ifrån varandra, när sanningen är att de röstar med varandra i övervägande förslag. Ef... http://www.mimersbrunn.se/Valet_2014_Varfoer_gick_det_som_det_gick_65705.htm 2014-10-21 14:08:05 jaisej skrivet av: Elvira Ruthberg 873b407aa6589c8024a099f110b18f78... http://www.mimersbrunn.se/jaisej_65704.htm 2014-10-21 13:49:18