Mimers Brunns filosofi i 12 punkter

Mimers Brunn vill…

… att elever som lagt ner hårt arbete på en uppsats eller artikel stolt ska kunna publicera den för omvärlden med några enkla knapptryckningar. Tidigare kastades en uppsats bort eller på sin höjd samlade damm i byrålådan. Nu lever den vidare på Mimers Brunn på Internet och kan inspirera andra kunskapstörstande.

… avskaffa geografiska avstånd som ibland hindrar kunskapsspridning. En elev i Luleå kan nu ta del av något en elev i Lund skrivit på några sekunder. Att informationen centraliseras innebär att mer kunskap blir tillgänglig för flera, snabbare.

… att elevers egna åsikter ska ges värde. Om en elev granskar ett ämne från olika perspektiv och sedan uttrycker en väl underbyggd åsikt i frågan växer också elevens intresse, även efter arbetets inlämning.

… att elever ska slippa uppfinna hjulet om och om igen. Tack vare Mimers Brunn kan eleverna bygga vidare på det någon annan skrivit, kombinera med andra källor, vinkla om och skapa ny kunskap. På så sätt kommer vi högre på kunskapstrappan och kan öka den totala kunskapsmängden i samhället.

… uppmuntra ett källkritiskt tänkande, speciellt gällande Internetkällor. Frågan om källkritik måste lyftas fram i skolan i och med att informationsspridningen förändras, i enlighet med läroplanen.

… att undervisningen ska vara aktuell. Internet i allmänhet och Mimers Brunn i synnerhet innehåller ibland information om nyheter som läroboken inte fått med.

… upprätta en öppen dialog mellan elever och lärare i Sverige. Med hjälp av Mimers Brunn kan elever få uppmuntrande kommentarer och konstruktiv kritik om sina skolarbeten.

… att elever inte bara ska skriva för sin lärare, utan för hela världen! Det blir en otrolig sporre att veta att ens text kommer att läsas av tusentals människor!

… byta ut de förbud och spärrar som ibland blir resultatet av Internetfusk med informationsspridning och öppenhet. Om alla kan spelets regler blir resultatet uteslutande positivt, för eleverna, lärarna och samhället.

… förändra skolans grundläggande syn på Internet. Ordet "skolarbeten" ska få en positiv laddning. Om elever såväl som lärare kan använda Internet växer möjligheterna med det nya mediet och fusket elimineras!

… att Internet blir mer konkret och lättöverskådligt än tidigare. Skolor som gjort viktiga IT-investeringar får ett bra svar på frågan "Vad ska vi egentligen ha Internet till?". Svaret är att enkelt hitta bra material och publicera eget på Mimers Brunn.

… skapa en bättre skola, med hjälp av Internet och med hjälp av Mimers Brunn. Tillsammans arbetar vi för en positiv syn på Internet, där fusk tillhör det förgångna och Internet blir ett utmärkt komplement till tryckta böcker.

Logga in med Facebook