Stoppa fusket!

Vi är starkt emot att elever lämnar in färdiga uppsatser från Internet. Detta är en beklaglig barnsjukdom med Internet, dock med bra medicin och botemedel.

Tips till dig som lärare

... utforma Dina uppgifter så att eleverna inte kan kopiera en färdig uppsats i ämnet. Uppgifter av jämförande och analyserande karaktär uppmuntrar gedigen bakgrundsforskning och försvårar fusket.

... föra dialog med eleverna, komplettera skrivuppgifter med muntliga och skriftliga prov. Då blir det uppenbart om eleverna verkligen kan det som de skrivit om. Metoden fungerar även i förebyggande syfte.

... om möjligt kan en bra metod kan vara att under arbetets gång muntligen stämma av med eleverna hur deras arbete fortskrider. Ett skolarbete som sker i flera etapper är svårare att "låtsasjobba".

... låta eleverna veta att Du känner till att Internetfusk förekommer, men att Du stävjar det genom speciella lärarsökningar (t.ex. DIP-sökningen på Mimers Brunn). Detta blir avskräckande och förhindrar fusk.

... kontrollera språknivån på skolarbetena. Det brukar ofta märkas om elever plagierat ett arbete från Internet. Om Du misstänker att eleven fuskat, ställ frågor om arbetet och sök efter det på nätet, exempelvis på Mimers Brunns speciella DIP-sökning där valfri fras kan matas in och sajten söks igenom efter matchande arbeten.

... rekommendera skolarbetssajter som källor i skolarbetet, vilket signalerar öppenhet till eleverna. Om de väl börjar använda skolarbetssajter som inspiration kommer det mönstret att fortsätta.

... se möjligheterna och fördelarna med jättebiblioteket Internet. Uppmuntra elever att publicera sina arbeten för omvärlden, till exempel på Mimers Brunn!

... hjälpa oss som driver Mimers Brunn att göra den bästa möjliga sajten för skolan. Vi vill veta vad vi kan göra för att förhindra fusket och föra en dialog med er lärare.

Tack för att Du besöker Mimers Brunn!

Läs gärna även Mimers Brunns filosofi.

Partner

Urkund i samarbete med Mimersbrunn.se

Logga in med Facebook