Att skriva ett projektarbete

Att skriva ett projektarbete - Mimersbrunn.se

Projektarbetet innebär din hittills största utmaning i skolan. För många elever innebär även projektarbetet mycket stress och oklarheter. Vad ska jag välja för ämne? På vilket sätt ska jag skriva? Kan man välja något praktiskt? Finns det någon struktur ett projektarbete bör hålla? Dessa är säkert bara några av många frågor som dyker upp. Vi på mimersbrunn har skapat en hjälp till dig som känner dig förvirrad inför projektarbetet.

Projektarbetet

När du går sista terminen i årskurs tre på gymnasiet skriver alla elever ett projektarbete. Projektarbetet motsvarar 100 gymnasiepoäng och är därmed värt lika mycket som vilken annan 100 poängskurs som helst. Alltså är det väldigt vikigt att du producerar ett bra arbete. När du skriver ditt projektarbete är processen lika vikig som själva slutprodukten.

Hur och vad du väljer att studera i ditt projektarbete är väldigt fritt. Det kan variera mellan en teoretisk studie av Kuba-krisen till en teaterföreställning. Projektarbetet skall dock vara inom ramen för elevens studieinriktning. I varje form av projektarbete finns inslag av olika slags kunnande. Att tillverka ett föremål kräver inte bara hantverksmässig skicklighet, utan också kunskaper om material, arbetsmetoder och användare av föremålet. Att utföra en tjänst förutsätter inte enbart praktiskt skicklighet, utan även kunskaper om tjänstens innehåll och om mottagarna av tjänsten. Att skriva en uppsats kräver inte bara förmågan att analysera och dra slutsatser, utan också förmågan att söka information och formulera sig i text. Projektarbetet kan således utgöra olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett projektarbete består alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt.

Börja i tid

Grunden till att lyckas med alla uppsatser och projekt är att planera väl och börja i tid. Du vill inte sitta en vecka innan inlämning med ett tomt Word – dokument och undra vart all tid tog vägen. När du väljer ämne för projektarbete har du världens chans att få gör det du alltid drömt om. Eftersom val av uppgift och metod är så pass fritt ska du i första hand välja något som du känner är kul och spännande. Kanske är du intresserad av film och regi, då har du världens chans att regisera din egen film. Tänk ut vad du verkligen skulle vilja göra och undersök sedan om du skulle kunna genomföra detta vetenskapligt. Ta hjälp av din handledare och använd denne för att få synpunkter. Vi rekommenderar att du försöker tänka ut ett projekt så tidigt som möjligt, helst innan processen startar. Sätt dig och spåna kring spännande ämnen, läs tidningar, böcker och se på TV. Hör med familj och vänner som tidigare gjort projektarbeten. Inspiration och uppslag till just ditt projektarbete kan komma från vadsomhelst närsomhelst.

Planera arbetsåtgången

När du väl valt ditt projekt och ska börja göra dina efterforskningar måste du planera väl. Börja med att göra ett tidsschema och dela in ditt projekt i olika faser. Fråga dig själv: Hur många timmar i veckan jag kan lägga på detta? När är sista datum för inlämning? Hur mycket tid kommer gå åt i projektets olika stadier? Skriv ned ett schema för när du ska arbeta på ditt projekt och sätt tidsbegränsningar på projektets olika delar. Det är viktigt att du skapar kontinuitet i ditt arbete och ser till att arbeta med ditt projekt de dagar du avsatt tid. Börjar du ”skolka” från din avsatta tid kommer du snabbt in i en ond cirkel och hamnar i uppförsbacke.

Under projektet

Du måste också hitta ett sätt att samla information eller innehåll till ditt arbete. Ska du skriva ett teoretiskt arbete rekommenderar vi att du söker upp ett bibliotek. Om du gör något annat måste du själv hitta sätt att söka information på. Försök att hela tiden tänka kreativt och lösa eventuella problem som uppstår. Var inte rädd för att försöka ringa upp självaste kungen och be om en intervju om det skulle vara aktuellt i ditt arbete. Ju mer trådar du drar i och ju mer målmedveten och envis du är desto större är chanserna att du lyckas med ditt arbete.

Även om du ska försöka hålla dig till en utarbetad plan när du genomför projektet innebär detta inte att du bergfast måste hålla samma linje genom hela projektet. Mycket kan inträffa under resans gång, kanske får du uppslag på något sidospår? kanske utvecklas projektet till något helt annat? Sådana saker kan hända och om du bara är konsekvent i din redovisning är detta det ingen fara. Det är inte alltid verkligheten stämmer överens med dina egna föreställningar. Försök att hela tiden tänka på vad som är bäst för ditt projektarbete, sök förbättringar och tänk kritiskt. Finns det någon som kan ge en annan bild av verkligheten? Kan jag finna information på ett annat sätt?

Slutfasen

När du börjar närma dig slutet på ditt projektarbete är det viktigt att du noga läser igenom eller utvärderar din slutprodukt. Många dolda slarvfel kan gömma sig under ytan. Om du skrivit en uppsats bör du ta in minst två korrekturläsare som kan hjälpa dig med synpunkter och eventuella ändringar. Ta hjälp av klasskamrater eller be föräldrarna om hjälp. Se dessutom till att regelbundet stämma av med din handledare så att du vet att du är på rätt spår.

Betygskriterier

Nedan följer skolverkets betygskriterier för projektarbeten. Dessa är standard för alla skolor i hela Sverige.

Godkänd

 • Eleven planerar och genomför med handledning ett projektarbete som innebär lösningen på det problem eller ger ett rimligt svar på den fråga som är projektarbetets utgångspunkt.
 • Eleven väljer och använder med handledning relevant material och metod samt relevanta redskap.
 • Eleven redovisar skriftligen arbetsgången och resultatet av projektarbetet.
 • Eleven värderar med handledning arbetsgången och resultatet.

Väl godkänd

 • Eleven visar självständighet i valet av kunskapsområdet och i formulering av uppgift eller problem som projektet skall lösa.
 • Eleven beskriver olika metoder, arbetsredskap och material samt väljer kritiskt bland dessa och resonerar kring sina val.
 • Eleven identifierar problem som kan uppstå under arbetets gång och förmår lösa dessa.
 • Eleven tar till vara och utvecklar andras synpunkter.

Mycket väl godkänd

 • Eleven tar egna initiativ och visar uppfinningsrikedom och fantasi dels i formuleringen av problem eller uppgift, dels i valet av metod, arbetsredskap och material.
 • Eleven motiverar sina val med väl underbyggda argument.
 • Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten.

Källa: Skolverket

Senaste foruminläggen

Ladda upp ditt arbete

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är stort eller för litet för att ligga uppe på Mimers Brunn.

Ladda upp arbete

Senaste kommentarer

Mimers Brunn tipsar om

Tenta plugg

Alla kunskaper är viktiga. Det viktigaste är att kunna leverera dessa under tidspress och nervositet. Tenta, bara ordet är läskigt. Mimer Brunn ger sina bästa tips. Tentaplugg

Nya medlemmar

Senaste inloggningarna