Svart katt vit katt

4 röster
11696 visningar
uppladdat: 2003-03-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Katternas symbolik i filmen

När jag läste originaltiteln till filmen märkte jag att denna skiljde sig från den svenska översättningen. Filmens ursprungliga titel är ”Crna macka, beli macor”, direkt återgivet till det svenska språket skulle detta bli ”Svart honkatt, vit hankatt”. Med följande information blev det med ens enklare att förstå regissörens mening och tanke bakom de sparsamt gestaltade katterna i filmen. En bekräftelse på min teori om meningen bakom katternas kön fick jag bland annat i den scen där Zare och Ida möts för första gången där även katterna manifesteras under ett kortvarigt moment. Man kan redan då ana och förstå att de två katterna ej är av samma kön, något som senare i filmen blir ännu mer förtydligat i den scen där de två katterna parar sig. Katten i sig symboliserar solens växlande kraft, månens utvecklingsskeden och nattens praktfullhet tack vare dennes fallenhet att växla ögonfärg.

Den svarta färgen symboliserar urtillståndets mörker, det stora tomrummet, ondska och död. Svart betecknar även kaoset, något som det blir mycket av mot slutskedet av filmen och vilket även kan symbolisera den förvirring som råder mellan individerna i filmen.

Den vita färgen symboliserar enkelhet, renhet, oskuld och kyskhet. Den vita färgen symboliserar även befrielse, någonting man får en känsla av då Ida och Zare blir sammanvigda i slutscenen med den svarta och vita katten som vittnen, de blir befriade. I en äldre bok fann jag även symboliken bakom färgen vitt som ”hopp”, och finns det något hopp i en omgivning bestående av kriminalitet, så står det till de unga och älskande, till dem som är fria från brott och synd, d.v.s. ”renhet” som nämnt ovan.

Filmens skilldring av zigenare

Filmen kan ge en felaktig och även något nedrivande bild av romerna som människor och deras kulturliv då inslagen i filmen i stor del består av narkotikainnehav och kriminella transaktioner. Samtidig får man också intrycket av att romerna är ett jovialiskt, varmt och godhjärtat folk som värnar om sammanhållning mellan människor i deras grannskap och inom den egna familjen.

Det är fint när man kan leva sig in i filmen såpass att man kan märka av de aristokratiska drag som finns hos det romerska folket bakom det illegala yttre. Romernas okomplicerade och avslappnade förhållningssätt till pengar och materiella föremål är en mentalitet som skiljer sig från oss västerlänningars, men som jag ändå värderar högt. Utöver det märker man även hur det romerska folket har lyckats att behålla ett lugn och sund syn på livet, något som den västerländska civilisationen förlorat för länge sedan.

Jag anser därav att filmen ger en övervägande positiv bild av det romerska folket och deras kulturliv. Något som jag inte tycker att man får bortse ifrån, är att filmen är kategoriserad som en komedi och att somliga akter i filmen inte ska tas allvarsamt då dessa inte behöver vara helt reella till hur den egentliga tillvaron är i den romerska gemenskapen.

Fördjupning i rollfiguren Dadan

Filmen skildrar två familjer i tre generationer. Högst upp i gangsterhierarkin finner man Grga Pitic, en åldrad man med stora ekonomiska tillgångar och potentialer, och även hans broder, Tarijes Pitic.
I själva verket är det mellangenerationen som är mest oroväckande. Där finner vi bland annat Dadan (Srdjan Todorovic), en fullständigt samvetslös gangster som på ytan är skrämmande jovialisk och munter samtidigt som han sniffar kokain ur krucifixet han bär runt halsen.

Dadan är en medelålders man med typiska romerska anletsdrag, svartfärgat hår, en buskig mustasch och med skarpa svartfärgade ögon. Kläderna han bär är omsorgsfullt utvalda och hans privata ägodelar vittnar om en lyckad framgång vilket han inte drar sig för att visa då han öser pengar runt om sig allt medan han vänslas med villiga flickor och lyssnar till musik från väster.

Dadans tidigare bakgrund som militärbefäl medverkar till att människorna i hans omgivning har stor respekt gentemot honom och samtidigt känner en viss fruktan för vad som sker om de inte lyder hans befallningar viceversa. Och ge order och bestämma är något Dadan gladeligen gör, troligtvis för att förtydliga bilden av honom som en maktfull person.

Trots allt är Dadan den mest orolige och psykiskt svage bland alla rollfigurer som gestaltas i filmen, något som är tvärtemot mot vad han visar till människorna i hans omgivning när han försöker leva upp till mönsterbilden av en framgångsrik gangsterledare. Han upplever oro över att en dag mista sin höga position och den makt han har åtrått under hela sin livstid. Detta är sannolikt även motivet till hans obarmhärtiga sätt att göra sig av med folk som kan tänkas förolämpa honom och därmed skada hans högaktade rykte, exempelvis genom att ej lyda hans order eller krav.

Samspelet mellan kvinna och man i filmen

Under filmens gång kan man tydligt märka att det i de flesta fall är männen som har inflytande i försörjnings- och ekonomifrågor i det romerska samhället. Kvinnan sköter om hemmet och ordnar mat för dagen, något som jag tycker männen värderar och respekterar då kvinnans gärningar blir en viktig del i försäkringen om ett fungerande familjeliv. På så sätt anser jag att männen och kvinnorna i synnerhet är jämlika då bådas handlingar är beroende av varandra för att familjelivet ska ha normal funktion.

Jag anser att alla kvinnliga personligheter i filmen på sitt säregna sätt är starka. Ida kan man anse stark i anseende på hennes lätta syn på livet då hon inte drar sig för att leva ut sin sensualitet och samtidigt har mod att avvisa och även till en viss grad utnyttja de män som har förletts av henne. Afrodita har även hon en stark personlighet, något som klarläggs i den scen där hon flyr från det egna bröllopet. I samband med detta sätter hon sig upp mot familjen vilken har beslutat giftermålet, men det är främst trotsandet av brodern Dadans beslut som gör henne stark i detta avseende. Sujka är stark som person i anseende på hennes energi och livsglädje trots den höga åldern. Hon låter sig heller ej manipuleras utan vill gärna ha ett finger med i spelet samtidigt som hon ej låter någon sätta sig upp emot henne.

Bland de manliga rollerna anser jag Zare ha den starkaste personligheten. Zare är fortfarande ung och en aning naiv, men har goda avsikter och framtidsplaner trots den kriminella omgivningen. Hans personliga starkhet grundar i viljan om att befria sig ifrån den kriminella väg som de övriga i hans omgivning valt och påbörja ett nytt liv i lugn.

Filmens svagaste personlighet är Dadan då han desperat glorifierar det egna ryktet samtidigt som han har vetskap om att det sociala anseendet han har är uppbyggt av tomma ord. Hans psykiska svaghet grundar främst i den oro han känner om att eventuellt förlora den höga position vilken han under hela sitt liv åtrått. Detta resulterar i att hans personlighet styrs av stora humörsvängningar bestående av jovialisk munterhet och intensiva raseriutbrott vilket gör honom till en psykiskt svag personlighet.

Musiken i filmen och dess inverkan på åskådaren

Musiken utgör en viktig del av det sammanfattande intrycket man får av filmen. Liksom i andra filmer är musiken en viktig faktor i byggandet av en särskild atmosfär eller en känsla man vill förmedla till åskådaren. I denna films fall är det i synnerhet en känsla av allmän förvirring man vill förmedla. Till följd därav har man huvudsakligen valt att spela den folkkäre artisten Goran Bregovic som i sin låt sakta men säkert höjer tempot och låter åhöraren successivt få uppfattningen av total förvirring. Med Goran Bregovic signaturmelodi till filmen, samt med flera andra artister som spelar romersk folkmusik, blir åskådaren av filmen indragen i ett energiskt scenario där bilder får liv genom främmande och hänförande musik från en annorlunda kultur.

Förhållningssättet till äldre människor i filmen

Förhållningssättet till äldre människor är i synnerhet gott och ansenligt. De övriga familjemedlemmarna, främst barnen, är i allmänhet angelägna om att få en viss del av pengarna när den äldre dör. Barnens girighet om att överta de avlidnas pengar behöver inte tyda på att den avlidne inte var älskade när denne var i livet och att barnen endast går och väntar på sin gamle faders respektive moders död, utan romerna ser döden som något väldigt naturligt och till och med något positivt då den äldre får beträdande in i den himmelska sidan. Romerna väljer även att inte sörja den avlidne på grund av detta, och besöken vid den avlidnes grav blir ett firande där de anhöriga sjunger, äter, dricker sprit och dansar tillsammans.

Dem äldre är oftast även högst rankade inom familjen, i filmens fall blir detta gangsterhierarkin och är därmed väldigt rika samtidigt som de är respekterade och högaktade av de yngre. De yngre anser även det viktigt att lyssna och lära av de kunniga äldre människorna för att bevara sin kultur, identitet och sitt folks traditioner som i allmän grad är oaccepterade av omvärlden. Detta är enda tillfället för de unga romerna att lära sig om sitt folks historia, då denna information ej går att läsa sig till på grund av att det romerska folkets språk ej används i skrift.

Eg...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svart katt vit katt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-18]   Svart katt vit katt
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=1806 [2018-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook