Projektering av träbroar: tre alternativ för utformning av ny bro vid Fårön, Piteå kommun

992 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fårön ligger strax norr om Piteå centrum och nyttjas för fritidsboende, permanent boende och som ett ströv- och naturområde. Idag förbinds ön till fastlandet över det 140 meter breda sundet av en lång bank och en cirka 10 meter lång betongbro. Den långa banken hindrar vattenströmningen i sundet och bidrar till en ökad uppgrundning. Bron är så smal att inga fordon kan mötas och även cyklister och gångtrafikanter upplever det besvärligt med mötande trafik på bron. Syftet med detta examensarbete har varit att för tre broalternativ undersöka vattenföringen i sundet, broarnas arkitektur, konstruktionslösningar och ekonomi och sedan utifrån dessa fyra parametrarna bedöma vilket utan broalternativen som är bäst lämpat att bygga. Områdets popularitet och önskemål om en ökad exploatering av ön kräver att en ny vägbro byggs över sundet. Piteå Kommuns önskan om att profilera staden som en trästad och träets anknytning till den norrländska kulturen och sina naturnära egenskaper är anledningen till varför trä valdes som konstruktionsmaterial. Det första alternativet är en hängbro på 140 meter med det längsta spannet på 90 meter mellan pylonerna. Hängbron fick en totalkostnad på 17,6 miljoner kronor. Alternativ två är en snedstagsbro på 60 meter med en totalkostnad på 11,8 miljoner kronor och alternativ tre är en bågbro med två spann på vardera 45 meter med en ö som mellanstöd i mitten av sundet. Bågbron inklusive ö fick e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Projektering av träbroar: tre alternativ för utformning av ny bro vid Fårön, Piteå kommun

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Projektering av träbroar: tre alternativ för utformning av ny bro vid Fårön, Piteå kommun
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=19652 [2018-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook