Första och andra världsrkiget

10 röster
111580 visningar
uppladdat: 2003-11-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Första Världskriget (1914-1918)

Bakgrund

Det såg till en början relativt lugnt och fredfullt ut; Levnadsstandarden ökade, Tyskland, Frankrike och Österrike var redan industriländer, och Östeuropa o Rysslands länder var på väg industrialiseras.

Saker som järnvägar, post och telegrafi gjorde det enklare för länderna att kommunicera.

Men det fanns också ett flertal saker som fick länderna att se varandra.
Nationalismen till exempel var en faktor som splittrade. I Österrike/Ungern fanns det slaver som ville bryta sig ur riksenheten och bilda sitt ett eget rike.
Nationalismen ledde till att folk fick mindre förtroende för varandra. Oroligheterna på Balkan gjorde det inte stabilare.

Jag går igenom ett par saker som kan underlätta innan vi fortsätter.Nationalismen(1918-talet)


Napoleon krigen pågick under slutet av 1700-talet och slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Detta satte stora spår i den europeiska gränsdragningen. År 1814 samlades representanter från de flesta länder och furstendömen i den inledande Wienkongressen, där syftet var att ställa den framtida freden och återställa gränserna.
Nationalismen hade börjat spira i Europa, och de hade ett slagord som lydde: Ett folk, en nation.
Wienkongressen tog ingen alls hänsyn till nationalismen.

Idén från Wienkongressen höll inte så vidare länge. Nationalismen växte sig bara starkare vilket ledde till uppror.

På Balkan gjorde folk uppror mot det Osmaniska riket, och en rad nya länder bildades: Grekland, Rumänien, Serbien och Bulgarien.

Men Nationalismen existerade också i Österrike-Ungern, men där slogs upproret ned.


År 1861 skapades ett enat Italien, ledaren för enandet var Garibaldi. Områden där Tyskland idag ligger hade på 1700-Talet Varit delat i Hundratals småriken.

Preussen blev en levande militärmakt då Otto von Bismarck blev politiker. Han drev igenom en stor militär upprustning.
Preussen växte sig större genom att vinna tre krig.

Det första kriget var mot Danmark (1864), Det andra var med tyska stater Österrike (1866), och det tredje kriget krigade Preussen med Tyska stater mot ärkefienden Frankrike. Frankrike lider stora nederlag, och tvingas dessutom överge de två viktiga områdena Alsace och Lorraine till Tyskland.

I januari 1871 skapades nya tyska kejsardömet. Bismarck blev rikskansler.(Vilket ofta kallades järnkansler)


Kolonialism


Länderna i Europa nöjde sig inte längre med att handla mellan de övriga världsdelarna. Man ville ha råvaror att använda i fabrikerna. Därför tog man kontroll över landsområde i andra världsdelar.
Stora länder som tog kolonier var exempelvis: Storbritannien, Frankrike, Spanien, Holland, Italien och Tyskland. Storbritannien skattare många kolonier, de tog stor aktiv politisk roll i sina kolonier – (Imperialism)
Detta ledde till konkurrens mellan europeiska länder. Det blev ibland militäriska konflikter, på andra ställen än i Europa.


Allianser


Storbritannien, Frankrike och Ryssland knöts sig till den så kallade Ententen, då de lovade hjälpa varandra i krig o. Dyl. Tyskland Österrike/Ungern och Italien knöt sig också till ett sådant förbund, Trippelalliansen. Nu fanns det två stora maktblock i Europa.

Skottet i Sarajevo

Klockan 10 på morgonen den 28 juni , 1914 anlände ärkehertigen Franz Ferdinand och hand hustru till Sarajevos järnvägsplats. Frans hade i önskan att besöka alla länder, i synnerhet de som vållade problem. Under de två dagarna skulle hans husru Sofie besöka olika barnhem skolor och kyrkor. När Franz och hans följe av öppna bildar drog genom gatorna belv de överaskade av sex beväpnade män, medlemmar av Svarata handen, (en nationallistisk förening) på olika ställen och väntade in dem. En av de katade en bomb, som träffade bilen bakom ärkehärtigens bil, med öppet tak. Denna träffade två män och Sofies hovdam som satt innen i bilen. Herren som bar ansvaret för mordet sprang mot floden, men när han inte hade en chans drack han av ett gift de alla sex bar på. Han dog inte, utan han blev medvetslös, och släpades till fängelset medvetslös.

En stund senare svängde blarna fel i ett gatuhörn, så de fick backa tillbaka. Men då kom en av de samansvurna fram, och sköt två dödande skott på Franz och hustrun Sofie.

Skytten, Gavrilo, har gått till historien som mannen som startade första världskriget. Ett krig som skulle kosta 12 miljoner personers liv.


Gavrilo princip

Förlopp

28 juli: Österrike/Ungern förklarade krig mot Serbien, och Ryssland mobiliserade sin armé.

29 juli: Tyskland som tidigare utarbetat ett försvar och angreppsplan mot främst frankrike fruktade att den skulle åka ut och försökte då övertala Ryssland att avbryta mobiliseringen, men de lyckade de inte med.

1 augusti: Tyskland förklarade krig mot Ryssland, och franska arméer drogs samman för att hjälpa sina bundsförvanter.

3 augusti: Tyskland satte sin plan i verket, den s.k. Schleiffen planen och förklarade krig mot Frankrike.

4 augusti: Storbritannien hoppade in i kriget mot Tyskland.


Den Franska armén passade nu på att erövrade sin förlorade stad Lorraine, men Tyskarna var snabba med att slå tillbaka anfallet.

Under hela fyra år tvingades fem miljoner soldater gräva ner sig i skyttegravar. Dessa sträckte sig ända från Schweiz till Nordsjön.

I Öster försökte Ryssarna, som hade mobiliserat snabbare än vad tyskland hade räknat med, komma över den tyska gränsen. Men tyskarna lyckades med att förhindra detta, och vann striden dessutom. 1917 bröt en revolution ut i Ryssland, och 1918 slöt de nya ryska ledarna fred med Tyskland.

Skyttegravkriget kom aldrig någon vart, så man avgjorde det istället till havs. Britteran stoppade alla fartyg på väg till Tyskland, och tyskarna sänkte alla fartyg som var på väg till Storbritannien. USA gick också i förlust av fartyg, efter som att de försökte rädda franskmännen, men förmodligen också till viss del att franskmännen och britterna var skyldiga USA pengar, som de trodde att de skulle få tillbaka om Storbritannien vann slaget. 1918 gjorde tyskarna en sista kraftansträngning på västfronten men då de insåg att de inte kunde tvinga fram något avgörande så bad de om vapen stillestånd.


Freden i Versailles

Fredsföredrag undertecknades på slottet i Versailles utanför Paris. Tyskland förlorade en åttondel av sin mark och även alla sina kolonier. Vidare var tyskarna tvungna att erkänna att de var de som stod i skuld till kriget. De var också tvungna att betala ett stort krigsskadestånd till segermakterna. Österrike-Ungern delades upp på flera länder. Ryssland förlorade stora områden, bl.a. Finland, Estland, Litauen och Polen.
Efter kriget bildades Nationernas Förbund, För att förhindra att historien upprepade sig. Men NF misslyckades, 20 år senare bröt ju ett nytt världskrig ut.

Andra Världskriget (1939-1945)

Bakgrund till kriget


Efter första världskriget satte man sig ned vid ett förhandlings bord i Versailles för att komma fram till vad som hade hänt under kriget och vem som var skyldiga vad.
Man kom fram till att Tyskland var de som var ansvariga för allt, och nu skulle de också få betala för allt.
Tyskland fick exempelvis erkänna att de själva bar hela ansvaret för kriget, betala ett stort skadestånd till segermakterna, lämna ifrån sig Rhenlandet, endast ha 100 000 soldater i sin armé och därtill förlora 1/8 av landet. Att Tyskland blev förargade för detta kan man ju förstå.
Tyskland skulle hämnas. Detta skulle leda till Andra världskriget.

Efter första världskriget fick Tyskland betala ett synnerligen stort krigsskadestånd. Detta fick de svårt att betala.
De fick en idé, att trycka pengar, i avsevärt stora summor. Detta ledde till en stor kris, en inflation, som var hemsk. Pengarna var knappt längre värda något, så lite att man gav barnen pengarna att leka med. 1924 lånade de pengar av USA för att få ordning på det hela. Efter detta blev det bättre, industrin kunde börja tillverka varor och handeln kom därmed igång. Men så kom ett bakslag, en börskrasch på Wall Street 1929. Då började USA kräva tillbaka sina utlandslån. Tyskland fick därmed betala och var återigen på in i den kris de en gång hamnat i. Åren mellan 1929 och 1932, var krisen vansinnigt allvarlig, och landet hade 30-35 % arbetslöshet.

Hitler valdes till ledare. Redan 1923 försökte han komma till makten, genom våld. Men detta misslyckades han med, och fick sitta i fängelse i sex. Det var här han skrev den kända boken Mein Kampf.
Att denna onda herre kom till makten berodde på att han lovade landet att ta hand om de problem som landet hade. Han menade att det var judar som låg bakom det hela.
Demokratin var på upphällningen, så därför hade de inget val. Dessutom var han en utomordentligt bra talare. Han startade vapenindustrin direkt. På det sättet skapade han arbeten och därmed höjdes levnadsstandarden.

Kriget

Tyskland hade gått in i Österrike militärt och tagit över landet, de tyckte att de tillhörde Tyskland, efter som att de var tysktalande. DÅ började kriget kraftigt starta när Hitler var lömsk och skickade tyska soldater utklädda till polska intill Polen, där de ställde sig för att skjuta tillbaka mot Tyskland. På så sätt kunde Hitler anklaga Polen för att ha gett sig på Tyskland. (Hitler ville ha kustsidan av Polen för att binda ihop hela Tyskland)

Två dagar senare förklarar Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Samtidigt passade Sovjetunionen på att slå sig ihop med Tyskland. Polen besegrades på loppet av en månad. I oktober krävde Sovjet att få placera trupper i de baltiska staterna. De små staterna vågade inte säga emot så de tillhörde Sovjetrepubliken år 1940. Men de nöjde sig inte med detta, de ville även ha Karelska näset. Finland kämpade emot i tre månader (Det s.k. Vinterkriget) Tills de var tvungna att ge vika. Kriget blev större då Tyskland gav sig på Danmark och Norge. Sverige undvek dock att bli ockuperat, fastän Sydsverige nästintill var tomma på förvar. Men om de skulle ha ockuperats, hade malmfälten med stor sannolikhet bli bombar av brittiskt flyg, och därmed exporten upphört.
Detta ville Tyskland inte ta miste om, efter som att malmen var viktig till deras vapenindustri. Så långt hade tyskarna varit på frammarsch, och västmakterna hade i stort sett inte kunnat göra någonting. Just därför fick Winston Churchill i uppdrag att bilda ny regering i Storbritannien. Samma dag som Winston tog makten, gjorde Tyskland ännu ett blixtsnabbt drag. Den här gången skulle Frankrike pulvriseras. Frankrike han inte samla ihop sin armé på denna korta stund.

Två dagar innan de passerat triumfbågen anslöt si Italien med dem. Så snart Frankrike var besegrat planerade de ett krig mot Storbritannien. Mellan oktober-september anföll tusentals plan med Storbritannien som mål.
Men Storbritannien gav sig inte, främst efter som att de inte lyckats slå ut det brittiska jaktflygplanet. Då tvingades Hitler ställa in den planerade invasionen. Han litade inte på Sovjetunionen. Han styrde istället kosan mot Sovjetunionen, trots deras avtal. Sovjet slöt sig därav till de allierade. När Sovjet var erövrat skulle dess stora tillgångar av olja, stål och brödsäd disponerades av tyskarna. Tyskland rusade igenom Ryssland i kyla och snö, utan vinterkläder som de saknade. Detta medförde att soldaterna sedan förlorade en viss del av sin krigskapacitet, vilket inte alls var särskilt bra. Blev också svårare och svårare att klara förbindelserna mellan hemlandet ju längre bort de kom. De tyska soldaterna som förut visat sig vara nästintill osårbara låg nu i knipa.
Man kan säga att det universella kriget började i slutet av 1941 då Japan klev in i kriget genom att bomba USA: s flottbas i Pearl harbor. USA förklarade då axelmakterna krig. Detsamma gjorde Kina som redan innan låg i krig med Japan. Vid den här tiden av kriget kan man säga att tyskland stred mot en hel värld, nästan helt ensamma.

De gjorde sin första förlust i Sovjet. Men det fanns emellertid andra anledningar till att de förlorade kriget. Några andra stora motgångar var slaget vid el-Alamein. Vid det slaget försökte en tyskitaliensk arme stänga Suezkanalen för brittiska handelsbåtar. Men de allierade vann.
År 1943 gick västmakterna till motattack.
Man lyckades att i tid montera ned de ett antal fabriker som hade ockuperats. Öster om Ural bergen och Sibirien byggde man upp fabrikerna igen. Där producerades krigsvapen som: Flygplan, stridsvagnar och kanoner som till och med var större och mäktigare än Tysklands artilleri. I Nordafrika hade britterna besegrat tyskar och italienare.
Sommaren 1943 landsteg britterna på Sicilien och störtade Mussolini. I mitten av 1944 hade tyskland fått det tvåfrontskrig man absolut inte väntade. Både från öster och väster var det stora påtryckningar. Den 30 april 1945 begick Adolf Hitler självmord. Berlin var då nästan helt ockuperat. En vecka efter kapitulerade Tyskland helt.

Vid den här tiden började kriget lida mot sitt slut. Japan hade ännu inte kapitulerat. Men det gjorde de när USA 6 augusti släppte en atombomb över Hiroshima och tre dagar senare över Nagasaki. Under en minut dödades hela 80 000 + människor och 70 000 skadades. Det var atombomberna som gjorde att Japan gav upp.

Krigets konsekvenser


Det dog fruktansvärt mycket människor under andra världskriget. Man har räknat med Ungefär 50 miljoner människor som dog under kriget. Det var också många civila människor som dog, om man jämför med det första världskriget, efter som att de hade utvecklat luftförsvaret mer och kunde bomba bakom fiendens försvarslinje. Våld och mord hade även präglat nazismens framfart. Ett exempel är i gaskamrarna i Auschwitz, där 2 miljoner människor dödades.

Man hade tryckt på Tyskland så orättvist mycket efter första världskriget, så hårt att det andra världskriget bröt ut. Nu villem man inte göra samma sak. Tyskland delades in i fyra Ockupationszoner, där Storbritannien, USA, Sovjet och Frankrike hade en zon var. Tyskland fick också ännu ett krigsskadestånd att betala. Detta delades också upp mellan ockupationszonerna. Andra gräns ändringar skedde som att Sovjetunionen fick Estland, Lettland och Litauen och framflyttade gränser mot Tyskland, Polen, Finland och andra Östeuropeiska länder....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Första och andra världsrkiget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-11

    bra skrivet, väl valda formule

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-11-04]   Första och andra världsrkiget
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=2425 [2018-06-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook