Blodtrycket

8 röster
41023 visningar
uppladdat: 2004-02-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Med blodtrycket menas det tryck som driver blodet genom blodbanan. Trycket Anges i millimeter kvicksilver förkortat mm Hg eller i kilopascal där 1 mm Hg=0.133 k Pa. Blodtrycket beror på den utpumpade blodmängden från hjärtat och hur stort flödesmotståndet är i blodbanan. Blodtrycket är högst i de stora kärlen nära hjärtat aorta respektive lungpulsådern, sen sjunker det allteftersom dessa förgrenar sig i allt mindre kärl. Det stora blodtrycksfallet sker i de små artärerna. I venerna, som leder tillbaka blodet till hjärtat, är blodtrycket lågt och det blir allra lägst i hjärtats förmak. Medelblodtrycket i aorta är omkring 100 mm Hg medan det i höger förmak ligger på 5 mm Hg. Det stora och det lilla kretsloppet genomströmmas av lika mycket blod eftersom motståndet mot blodflödet är så mycket högre i stora kretsloppet än i lilla. Blodtrycksnivån regleras via impulser från ett kärlreglerande centrum (vasomotorcentrum) i hjärnan. Till detta kommer ständigt information från tryckkänsliga mottagare i kärlbanan och från mottagare som känner av blodets kemiska sammansättning. Sinnesintryck påverkar också vasomotorcentrum. Vasomotorcentrum reglerar främst blodtrycket genom att ändra pulsen i hjärtat och genom musklerna i blodkärlens väggar.

Systoliskt & Diastoliskt tryck

När hjärtat drar ihop sig pumpas blodet ut i kroppen. Detta är hjärtats arbetsfas och kallas för systoliskt tryck. När hjärtat slappnar av igen och blodet fylls på i hjärtat kallar man detta lägre trycket för diastoliskt tryck, hjärtats vilofas.

Hur man mäter blodtrycket

Man mäter blodtrycket med en blodtrycksmanschett. Blodtrycksmanschetten består av en uppblåsbar gummiblåsa omsluten av ett oelastiskt hölje. Trycket inuti blåsan kan avläsas på en ansluten maskin som heter manometer. Vid mätningen lindas manschetten tätt kring överarmen och pumpas upp så att blodflödet helt stoppas. Därefter släpps luften sakta ut ur manschetten samtidigt lyssnar man med ett stetoskop över pulsådern i armvecket. När trycket i manschetten sjunkit till en nivå där blodet kan passera under hjärtats sammandragningsfas (systole) hörs ett blåsljud från pulsådern för varje hjärtslag. Det tryck som kan avläsas på manometern när blåsljudet börjar höras är det systoliska blodtrycket. När all luft har gått ur manschetten och är blodflödet helt återställt och blåsljudet försvinner. Det tryck som då kan avläsas på manometern är det diastoliska blodtrycket. Man skriver blodtrycket genom att ta det systoliska trycket genom det diastoliska t.ex. 120/80.

Normalt blodtryck.

Det normala blodtrycket varierar med ålder och allmäntillstånd. För en ung vuxen person anses ett blodtryck på ca 120/80 eller lägre vara normalt. Blodtrycket ökar normalt med stigande ålder. Ungefärligt säger man att det systoliska (högsta) trycket är normalt när det är 100 + ålder. T.ex. en fyrtioåring 100+40=140 mm Hg. Det diastoliska trycket hos vuxna bör inte vara högre än 90 mm Hg. Pulsen kan säga något om konditionen. Ett lågt värde visar på bra kondition.

Högt & lågt blodtryck

Högt blodtryck kallas hypertoni och ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation i benen. Har man väl fått ett högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt. Lågt blodtryck kallas för hypotoni och är vanligast hos unga långsmala personer som dessutom är relativt otränade. Dessa drabbas ofta av blodtrycksfall. Kroppen kompenserar blodtrycksfallet genom ökad puls och sammandragning av perifera blodkärl. Om det inte räcker drabbas man av svimning p.g.a. nedsatt blodtillförsel till hjärnan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Blodtrycket

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-21]   Blodtrycket
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=2731 [2018-06-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook