Andra världskriget - krigsförloppet

31 röster
46991 visningar
uppladdat: 2004-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Detta arbete handlar om krigsförlopp under andra världskriget. Jag har arbetat från den mall vi fick som innehöll 11 viktiga punkter under andra världskriget. På sida 11 och 12 har jag också behandlat filmen ”Rädda menige Ryan” som min klass såg i skolan i studiesyfte och svarat på de frågeställningar som vi fick på ett lösblad.
På sidorna 9 och 10 finns även en tidslinje som visar krigets utveckling mellan åren 1939-45.


Bakgrund

Efter första världskriget hade Tyskland tvingats ge ifrån sig stora landområden i freden i Versallies. Landet var även tvunget att betala skadestånd till sina besegrare. För att betala tillbaka skulden gick Tysklands sedelpressar varma. Detta gjorde att det blev hög inflation och i slutet av 1923 gick det fyrahundra miljoner mark på en dollar.
När en man vid namn Adolf Hitler, ledaren för nazistpartiet, visade sig i tysk media och utlovade förbättrad ekonomi och mer yta att leva på nappade det tyska folket på Hitlers politiska propaganda. Hitler sa även att freden i Versallies var orättvis och att Tyskland egentligen inte stod som förlorade.
När Tysklands dåvarande ledare Hindenburg dog tog Hitler chansen att utropa sig till Führer (ledare) över det tyska folket.
1938 tog Hitler över Österrike utan att ett enda skott behövdes avfyras och senare samma år begärde han att även Tjeckoslovakien skulle tillhöra tyskt landområde, han fick sin vilja igenom även då.
Tyskland ockuperar Polen

1939 ställde Adolf Hitler ett ultimatum till Polen. Landet skulle avträda stora landområden som Tyskland förlorat vid freden 1919. Polen gick inte med på de krav som ställdes så Hitler bestämde att Tyskland skulle invadera landet.
Hitler ville till varje pris undvika ett tvåfrontskrig som landet kämpade i första världskriget så han tecknar den 23 augusti 1939 ett avtal med den stora fienden Sovjetunionen. Detta avtal gick ut på att Sovjet och Tyskland inte skulle attackera varandra. Avtalet fick namnet Molotov-Ribbentrop pakten efter de båda ländernas utrikesministrar. I avtalet fanns också ett hemligt tillägg där de visades hur de båda länderna skulle dela upp Östeuropa mellan sig.
Efter att detta avtal tecknats kunde Tyskland utan fara för att blir attackerade från stormakten Sovjetunionen invadera Polen. Denna invasion skedde den 1 september 1939.
Den 3 september samma år förklarade Storbritannien krig mot Tyskland. Andra världskriget hade nu börjat.
Tysklands krigsstrategi var otroligt effektiv och förödande för Polen, så kallat Blixtkrig. Tyskland gick in i västra Polen medan Sovjetunionen gick in i den östra delen. Polen gick mot stora förluster och landet togs över på mindre än en månad.


Finska vinterkriget

I oktober 1939 krävde Sovjetunionen en stor del landområde av grannlandet Finland. I Molotov-Ribbentrop pakten stod det att Tysklands gränser skulle vara de samma som de var innan Versaillesfreden och Sovjets gränser skulle utsträckas till vilka de var i det gamla Tsarryssland. Sovjet ville även bygga upp en flottbas på Hangö vid inloppet till Finska viken.
Sovjet misstänkte även att Tyskland skulle svika sitt avtal och gå ihop men Finland för att göra en attack mot Sovjet. Den finska gränsen låg så nära den viktiga sovjetiska staden Leningrad att man skulle kunna stå på den finska sidan och skjuta med kanoner in i staden och förstöra den.
När Finland inte gick med på kraven gick Röda armén över gränsen den 30 november 1939. Sovjet såg enormt överlägsna ut med sin 800 000 man starka armé mot Finlands endast 150 000. Finska armén överlistade stora delar av den sovjetiska men landet tvingades efter tre månaders krigande till en fred som kostade större landområden än vad Sovjet krävde från början.
Det var inte bara finska soldater som kämpade mot Sovjet i Finland. Även frivilliga svenska soldater skickades in i det krigsdrabbade landet. Sverige bidrog även med krigsmaterial.
Detta krig kallades Finska vinterkriget och slutade i mars 1940.


Danmark och Norge ockuperas

Tyskland hade en stor vapenindustri under andra världskriget och landet var beroende av järnmalm. För att Tyskland skulle kunna fortsätta med produktionerna var de tvungna att importera malm från Sverige. På vintrarna när Östersjön frös var det omöjligt att komma fram med båtar så malmen fraktades då till Norge för att havet utanför norska kusten aldrig fryser på grund av Golfströmmen. Tyskland skulle därför ockupera Norge för att får kontroll över malmtransporterna. För att Tyskland skulle vara på den säkra sidan med järnmalmsimporterna skulle även Danmark ockuperas. Danmark gav upp frivilligt utan att utkämpa krig efter att Tyskland hade hotat att bomba Köpenhamn från luften om inte allt danska motstånd upphörde.
I gryningen den 9 april 1940 slog Tyskland till mot de norska städerna Oslo och Stavanger. En ny krigstaktik användes, fallskärmsjägare.
Tyskland krävde även här att allt motstånd skulle upphöra men den norska regeringen sade nej och ett krig kunde inledas. Kriget höll på i 62 dagar och slutade med att norrmännen var tvungna att ge upp.
Att inte Sverige ockuperades berodde troligen på att Tyskland trodde att om en ockupation skulle inledas skulle Storbritannien bomba malmfälten och exporten skulle då upphöra.


Holland och Belgien ockuperas

Tyskland ville även inta Frankrike, som tillsammans med Storbritannien var allierade. Frankrike hade satt upp ett skydd, s.k. Maginotlinjen, vid den franska gränsen som skulle hindra tyska styrkor att komma in i landet. När Belgien 1936 precis som Sverige och Holland förklarat sig neutrala i kriget ville Frankrike förlänga sin försvarslinje ut till kusten. Förlängningen av linjen började alldeles för sent och tyska trupper kunde nu gå i en båge genom Belgien. Tyska trupper gick även genom Holland och sedan mot Engelska kanalen.
Genom att gå över Belgien förhindrade tyskarna att stöta på franskt motstånd på vägen. Och när man väl nådde Frankrike hade den franska armén inte hunnit samlat ihop sig för att gå kunna göra en motattack mot den tyska armén.
Den franska- och delar av den brittiska armén pressades norrut av den tyska armén. Tillslut nådde arméerna den franska kuststaden Dunkerque. Ett stort räddningspådrag sattes in från England. Totalt 848 brittiska, holländska, belgiska och franska skepp i alla storlekar, allt ifrån jagare till fiskebåtar och privata yachter kämpade mot kanalens hårda vatten, mot Luftwaffes (Tysklands luftvärn) kanoner och bomber och mot kustbatterier i åtta dagar och nätter. De räddade 338 226 flyende män från Dunkerque och de närliggande stränderna, två tredjedelar av dem var britter. Frankrike var nu besegrat.


Slaget om Storbritannien

När Tyskland nu hade tagit över Frankrike siktade man in sig på en invasion av Storbritannien. Innan invasionen skulle tyska bombplan bomba sönder hamnar och flygfält.
Den 13 augusti 1940 genomfördes trots dåligt väder huvudattacken mot Storbritannien. Dagen döptes till Adlertag, Örndagen. Dagen därpå blev den kanske mest avgörande under hela kriget. Tyskarna förlorade 75 plan och britterna 34. Detta resultat hade inte Tyskland väntat sig, men trots nederlaget fortsatte Blitzen, som var namnet på terrorbombningarna.
Den 7 september inleddes det stora anfallet mot London. Nu riktades attackerna mot kraftverk, gasverk, dockor och luftvärn. Denna attack var lyckad men det tyska luftvärnet fick aldrig Storbritanniens luftvärn på fall så man bytte taktik, nattbombningar. Inte heller denna taktik var särskilt framgångsrik.
Bombningarna över Storbritannien fortsatte ända tills i maj 1941. Tyskland hade inte fått övertag över Storbritannien och man riktade istället in sig på attacken mot Sovjetunionen.


Operation Barbarossa

Hitler höll inte vad han hade lovat genom Molotov-Ribbentrop pakten, att inte attackera Sovjetunionen. En av de grupper som Hitler ogillade stark var kommunister, och Sovjet styrdes av just kommunister. Hitler ville framstå som den som hade krossat kommunismen. Han tyckte även att det tyska folket skulle ha mer utrymme. I det Sovjet som Hitler hade planerat att ta över skulle det tyska herrefolket styra och de människor som bodde i Sovjet skulle agera slavar och tjänare åt tyskarna.
Den 22 juni 1941, strax efter att bombningarna över Storbritannien hade upphört lät Hitler skicka in 3,4 miljoner man i Sovjet som svarade med en armé på 4,7 miljoner man. Varför Hitler inte lät satsa allt på en invasion av Storbritannien var att han hade tänkt ut att om Tyskland erövrade Sovjetunionen skulle man kunna använda landets tillgångar av olja och järnmalm till en attack som skulle vara förödande för Storbritannien.
Tyska arméns mål inne i Sovjet var att erövra Leningrad, Moskva och Ukraina före vintern.
Den 11 juli närmade sig tyskarna Ukrainas huvudstad Kiev, och där mötte dom på riktigt motstånd. I striderna i Kiev förlorade Tyskland 98 000 man. Det var ungefär samma antal soldater som man hade förlorat under hela kriget fram till maj 1941.
Efter erövringen av Kiev satte Hitler kurs mot Leningrad och till sist Moskva. Attackerna var framgångsrika och den tyska armén hade tagit många sovjeter tillfånga.
Tysklands bakslag kom när höstregnet föll över Sovjet. Vägarna blev leriga vilket gjorde det bökigt att ta sig fram. De tyska försörjningstransporterna kunde heller inte ta sig fram med mat och ammunition ex.
Den krigsstrategi som hade fungerat så bra mot Polen, Norge, Danmark, Holland, Belgien och Frankrike fungerade inte lika bra i Sovjet. Blixtkrigsstrategin hade gjort att de tyska trupperna hade kommit så långt in i Sovjet så att förbindelserna med Tyskland blev svåra att upprätthålla.
Vintern närmade sig och det satte spår i den tyska armén eftersom trupperna inte var utrustade med vinterutrustning. Många soldater förfrös och vapen och stridsvagnar slutade fungera på grund av att smörjoljan blev för trögflytande i det kalla vädret. Hitler hade trott att kriget skulle vara vunnet innan vintern, men han hade fel.
Josef Stalin (Rysslands ledare) hade 40 välutbildade och vinterutrustade divisioner i Sibirien som skulle hindra en japansk attack mot Sovjet. Dessa trupper kallades nu till Moskva för att kämpa mot Tyskland.


Attack mot Pearl Harbor

Den 7 december 1941 äger en stor attack mot USA: s Stilla havsflotta. Japanska bombplan och kamikaze soldater (självmordsflygare) flyger då helt utan förvarning och bombar och förstör en stor del av flottan. Denna attack gjordes för att Japan ville ta över hela Sydostasien och USA var det enda hindret. Om USA: s flotta hade förstörts hade landet i stort sett varit chanslöst.
Attacken började klockan 8 på morgonen och slutade två timmar senare. Under dessa två timmar hade 2406 amerikaner dött, 65 flygplan förstörts, 2 slagskepp sänkts och ytterligare 6 hade blivit obrukbara för strid. Den största missen som Japan gjorde var att bombplanen missade de stora oljedepåerna på Hawaii. Om dessa hade träffats skulle den amerikanska flottan ha legat stilla i månader.
Efter Japans attacker mot Pearl Harbor förklarade USA den 8 december krig mot Japan och Storbritannien ställde sig på USA:s sida.
Efter att USA gått med i kriget gick det allt sämre för Tyskland. Alltfler länder gick med i kriget, tillslut var det sammanlagda antalet 38 stycken och halva jordens befolkning var i krig. Tyskland rädsla att behöva kriga på två fronter hade nu blivit verklighet och det var ännu värre. Hitler hade fått nästan hela världen emot sig.

Paulus kapitulerar vid Stalingrad

I slutet av 1942 närmade sig en tysk armé staden Stalingrad. Man brukar säga att det var i detta slag som kriget avgjordes.
En tysk armé på 300 000 man var på väg mot Sovjetunionens oljekällor i söder när de blev stoppade vid floden Volga i Stalingrad. De tyska generalerna tyckte att man skulle dra sig tillbaka, men Hitler vägrade att ge efter.
Efter en skicklig kniptångsmanöver av tre ryska arméer var tyskarna instängda. Tyskarna led svåra förluster och detta visste de Ryssland. General Rokossovskij som förde befälet över de ryska trupperna, sände en vit flagga och en text till den tyska fältmarskalken Paulus: "Era män lider av svält, sjukdom och köld och den stränga vintern har knappt börjat. Ni saknar kläder och Er belägenhet är hopplös. För att undvika onödig blodsutgjutelse föreslår vi att Ni kapitulerar. Ni skall få mat och vård. Ni har ett dygn på Er att svara."
I januari 1943 följer Paulus Rokossovskij råd och kapitulerar. De 91 000 man som var kvar av den armé som från en början var 300 000 fick åka till ett fångläger i Sibirien. Av alla dess
91 000 män kom bara 5 000 hem till sitt land, från slaget vid Stalingrad.


Dagen D

Dagen-D kallades den invasion som de allierade 1944 satte in mot det franska Normandie som Tyskland hade övertagit. Redan långt innan invasionen hade Storbritannien och USA planerat en attack. 4 år tidigare, 1940, då fransmännen lämna kontinenten i Dunkerque, hade engelska trupper och materiel koncentrerats i södra England för en landstigning i Frankrike.
När Sovjetunionens Röda armé började växa bad Stalin västmakterna att anfalla Tyskland så att landet skulle måsta strida på två fronter.
Invasionen skedde den 6 juni 1944 i Normandie. Den hade ett noga inplanerat datum. Det datumet var egentligen den 5 juni, men då hindrades de allierade av en storm till havs. Skillnaden i vattennivå mellan ebb och flod var stora. Roosevelt, Churchill och Stalin hade bestämt att trupperna skulle anfalla vi ebb för på detta sätt så skulle man undvika att åka på minor och annat bråte som tyskarna hade placerat ut längst stränderna.
Den flotta som användes vid landstigningen var på 2727 fartyg av alla olika sorter som t.ex. handelsfartyg, färjor, lasarettsfartyg, oceanångare, bogserbåtar och tankfartyg. Och dom i sin tur transporterar ca 2 500 landstigningsfartyg. 18 000 fallskärmsjägare hade också satts i land.
Försvaret som de allierade mötte var svagt. Och striderna slutar i skymningen den 6 juni efter ett tyskt nederlag. 155 000 man från Storbritannien och USA hade landsatts längst den franska kusten.
Striderna påbörjades igen i gryningen den 7 juni. Den engelska och amerikanska armén fortsatte in i landet, mot Paris.


Tyskland kapitulerar

I Tyskland trängde amerikanska och sovjetiska arméer in från öster och väster. Tyskarna blev mer och mer sammanpressade och koncentrerade. Städer bombades och raderades ut. Tyskland hade förlorat kriget. Den 30 april 1945 begick Hitler självmord. Detsamma gjorde Himmler, liksom många andra ledande nazister. Den 7 maj 1945 kapitulerade Tyskland. Kriget i Europa var över.

Atombomberna över Japan

Kriget i Europa hade upphört men kriget mellan Japan och USA var fortfarande aktivt pågående. USA hade byggt upp ett starkt försvar och gjort flottan tjugo gånger större än vad den var före Pearl Harbor attacken. Man hade även tillverkat ca 300 000 flygplan och 90 000 stridsvagnar.
USA bestämde att en invasion av Japan skulle bli för svår så man lät att testa ett nytt vapen, atombomben. Den första atombomben släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945. Två tredjedelar av staden blev totalt utbränd. 70 000 människor dog på ett ögonblick och ett stort antal blev skadade. Den andra bomben släpptes tre dagar senare i Nagasaki den 9 augusti. Vid detta anfall dog ca 35 000 direkt och ännu fler hade sårats och skadats av den radioaktiva strålningen. Dödssiffrorna var dock betydligt högre än de som dödades omedelbart. De efterföljande strålningssjukdomarna, de många dödsfallen i cancer, fallen av gråstarr, risken att få missfall ökade och många andra onormala företeelser och sjukdomar gjorde att antalet döda ökade under en period av 20 eller 30 år.
Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki var så förödande att Japan gav upp och kapitulerade. Detta var slutet på Anda världskriget.

Egna tankar

De tankar som kommer upp under detta arbetes gång är många.
Jag anser att om välden skulle ha stoppat Hitler i början av hans politiska karriär så skulle allt detta förfärliga inte ha hänt. Men det är lätt att vara efterklok. Att folket i tyskland litade på Hitler och ställde sig på hans sida förstår jag. Han talade mycket bra och skulle ju lyfta upp det tyska folket, men på andras bekostnad. Judarna fick lida för att Hitler ansåg att det var deras fel att Tyskland var i kris. Kommunisterna fick lida för att Hitler ville ta deras mark. Ja, många oskyldiga fick offra sina liv för Hitlers absurda idéer. Jag skulle vilja läsa Hitlers bok ”Mein Kampf” för att se hur han tänkte. Vad som rörde sig i hans huvud och vad som fick honom att göra som han gjorde. Var han kanske sinnessjuk eller endast maktgalen?
Jag personligen tycker att det som Hitler gjorde var och är fortfarande förskräckligt och ofattbart. Ännu mer ofattbara och förskräckliga är de många människor som gjorde det möjligt för Hitler att utföra de dåd som han gjorde mot mänskligheten.

Om inte Japan hade gjort terrorbombningarna mot Pearl Harbor hade USA gått med i kriget då? Och om inte USA hade gått med, skulle de allierade då besegrat Tyskland på egen hand? Vilka konsekvenser kunde det ha fått?
Jag tror att om Japan inte bombat den amerikanska flottan så skulle USA ha gått med i kriget i alla fall, förr eller senare för att dom märkte att krigssituationen i Europa var ohållbar. Kanske även av ren rädsla för att Hitler skulle ta över så mycket landområde I Europa och Asien och få så mycket tillgångar att han lät göra en attack mot USA för att försöka ta över världen.

Jag tycker att Englands motstånd mot Tyskland under Blitzen var fantastiskt. Att ett land som hade stora förluster fortsatte att kämpa. Om England hade gett upp kanske Europa skulle ha sett helt annorlunda ut än vad det gör idag. Jag skulle vilja ge Storbritannien en eloge för detta.

Att ett liknande krig skulle inträffa idag skulle vara otroligt men inte omöjligt. På grund av medias ständigt iakttagande öga får omvärlden alltid aktuella rapporter om vad som händer i världen. Skulle en sådan man som Hitler få makten idag så skulle det han gjorde uppmärksammas överallt, i tidningar, på löpsedlar, i TV och på Internet. Att ett krig som andra världskriget kunde pågå under sådan lång tid vad nog på grund av folks ovisshet. Om det tyska folket hade fått reda på vad Hitler lät göra med judarna och omvärlden tror jag inte att han hade fått sådant understöd från sitt hemland. Men man kan aldrig vara riktigt säker.
Detta behöver inte stämma. Saddam Hussein fick ju gå fri länge fast han också har varit en tyrann. Omvärlden gjorde inte så omfattade försök att få stopp på hans sinnessjuka dåd. Om Saddam hade gripits tidigare så kanske inte Irak skulle vara i den krigssituation landet är i nu.
Kriget i forna Jugoslavien är ännu ett stort modernt krig men många folkmord som ingen stoppade. Även flera ställen i Afrika har varit drabbade av krig och omvärlden har i stort sett bara stått och sett på.

Den krigsmetod som USA använde som sista utväg mot Japan tycker jag var fel. Amerikas ledning borde ha tänkt på hur många oskyldiga som kom emellan och vilka konsekvenser som den radioaktiva strålningen skulle ha i framtiden. Så många japanska medborgare har i generationer fått lidit för någonting som inträffade långt innan dom var födda.

Sveriges ställning i kriget tycker jag var bra. Det var bra att vi var neutrala, men det var ändå ganska fegt. Men d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra världskriget - krigsförloppet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-04-13

  Asbra... De va bra upplagt...

 • Johan Andersson 2010-03-01

  skitbra!

 • Johan Andersson 2010-03-01

  Underbart skrivet!

 • Molly Toftefors 2013-12-03

  DENNA TEXT RÄDDADE MIG <333

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-26]   Andra världskriget - krigsförloppet
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=2810 [2018-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook