Polisen

10675 visningar
uppladdat: 2005-02-10
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna med över 23 000 anställda, där cirka 16 300 av dem är poliser.
Ordet ”Polis” härstammar från grekiskans ”politea”, som ungefär betyder välordnat samhälle.
Polisen har en vikig roll i brottsbekämpningen. Deras viktigaste uppgifter är att:

? Förebygga brott
? Utreda brott
? Upprätthålla ordningen på offentliga platser
? Gripa brottslingar
? Hjälpa människor i nöd
? Övervaka i trafiken
? Utfärda pass
? Ta emot flyktingar

Som polis är det viktigt att man kan utveckla relationer och har vilja att stödja och hjälpa, eftersom polisen arbetar med människor. Som polis får man även vara beredd på att använda och bli utsatt för våld, att man har mycket kontakt med människor, även upprörda människor och att det är vanligt att arbeta på kvällar, nätter och helger.

Hur blir man Polis?
Den första polisskolan i Sverige inrättades i Uppsala 1910. Polisutbildning drivs idag på tre orter i Sverige, vid Polishögskolan i Sörentorp, samt som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och Växjö.
De som studerar ska lära sig att analysera problem, hitta orsakssamband, söka kunskap, finna lösningar och fatta riktiga beslut.
Har man grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i svenska, samhällskunskap och historia har man delvis uppnått antagningskraven till polisskolan. Dessutom ska du:

? Vara svensk medborgare
? Fylla lägst 20 år under antagningsåret
? Vara lämplig som polis och laglydig
? Ha god fysisk kondition
? Vara simkunnig
? Ha körkort för bil
? Ha god syn, normalt färgseende och fullgod hörsel.

I utbildningen ingår saker som rättsvetenskap, beteendevetenskap, poliskunskap och praktiska färdighetsämnen som tex. vapenhantering, polisbilkörning och konflikthantering. Studenterna gör också kortare fältstudier vid Polismyndigheten.

Utbildningen är fyra terminers heltidsstudier. När den studerande tagit sin polisexamen följer sex månaders handledd praktikutbildning. Sedan är den studerande behörig att söka arbete som polis.

Ordningspoliser
Det finns många olika typer av ordningspoliser. Att hitta försvunna personer, förhindra olika typer av brott är några av deras många arbetsuppgifter.

Närpolisen:
Närpolisen är den verksamhet som de flesta av oss kommer i kontakt med. Det är de som patrullerar på gator och torg, har kontor i de olika stadsdelarna i städerna och som finns på polisstationerna i landsorten. Som närpolis är arbetet inriktat på vardagsbrottslighet.

Trafikpolis:
Att ordning och säkerhet råder på våra vägar är trafikpolisens uppgift. De kontrollerar hastighet, nykterhet och transporttillstånd.

Sjöpolis:
Sjöpolisens uppgift är att ha polisiära uppgifter i skörgårdsområdena längs Sveriges kust.

Fjällpolis:
Fjällpolisen har till uppgift att tex. leta efter och rädda personer som gått vilse i fjällen. Till deras hjälp har de personer som bor i fjällen året runt och hittar bra där.

Polishundtjänsten:
Polishundar används främst inom övervaknings- och ordningstjänst. Beroende på ras kan man använda hunden till olika typer av uppdrag. Som tex. narkotika- och bombsökning är hunden en bra medhjälpare. För att bli hundförare gäller minst fem års polistjänst och bra handlag med hundar.

Polisrytteriet:
Hästen är också en bra medhjälpare till polisen. Att man sitter högt på hästryggen gör att polisen både ser och syns. På tre storstadsmyndigheter Stockholm, Skåne och Västra Götaland finns det 75 hästar och 64 ryttare fördelade. För att få jobba inom polisrytteriet ska minst fem års polistjänst och ett år i ryttarutbildning.

Tunnelbanepolisen:
På tunnelbanestationerna i Stockholm finns en speciell grupp som jobbar enbart i tunnelbanan. Deras arbete är att se till att det är lugnt på tunnelbanestationerna.

Nationella insatsstyrkan:
Deras uppgift är att lösa problem vid situationer som tex. gisslantagning, terroristattacker mm. För att få tjänstgöra i Nationella insatsstyrkan så ska polisen ha minst fem års polistjänst, men för att få full kompetens så behövs en ytterligare påbyggnad på polisskolan med två år. Dessutom gäller extra krav på psyke och fysik.

Polisflyget:
Polisflyget är en del av flyg- och sjöräddningen. Det finns sju helikoptrar som är utplacerade på fem orter, Boden, Stockholm, Jönköping, Malmö och Göteborg. Deras vanligaste uppgift är att hitta försvunna personer och att rädda liv, men det finns även trafikövervakning, eskortuppdrag och allmän övervakning som uppdrag. För att kunna jobba inom polisflyget ska man ha minst fem års väl vitsordad tjänst, får inte vara över 30 år och efter en antagning behövs det en ytterligare 10 månaders flygutbildning.
Kriminalpolisen
Kriminalpolisen är den del av polisen som jobbar med att utreda brott, men också med kriminalunderrättelser och spaning. De utredningar de gör brukar ofta handlar om grövre brott som tex. mord, rån, grova narkotikabrott och sexualbrott. Deras arbeten är uppdelade i olika avdelningar som kallas rotlar.

De gör även kriminaltekniska undersökningar också. Det kan vara att ta fram fingeravtryck från personer, säkerhetsställa tekniska bevis på en brottsplats mm. Svårare undersökningar skickas till Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping.

Kriminalunderrättelseverksamhet
Deras huvuduppgift är att söka och finna brottsligheten och brottslingar. De undersöker till exempel varför det sker en hel del rån i ett område under en viss tid. Deras verksamhet bygger på att hämta information från öppna och hemliga källor.


Internationell verksamhet
Att gränsöverskridande brottslighet ökar, allmänheten blir mer internationaliserad har bidragit till att det internationella polissamarbetet alltmer har kommit att påverka det nationella polisarbetet. Oroligheter som terroristattacker och internationella toppmöten är händelser som satt en stark prägel på det internationella samarbetet.

Inom Europa
För att få en framgångsrik kamp mot den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten är en effektiv samverkan med polis i andra länder en grundläggande förutsättning. I de nordiska länderna har polisen sedan länge ett väl etablerat samarbete.

För att tex. motverka illegal invandring och överskridande brottslighet undertecknades i oktober 1999 en överenskommelse om polissamarbete i Öresundsregionen.

Genom att Sverige är medlem i EU har polissamarbetet inom EU fått allt större betydelse för svensk polis. Samarbetet sker genom olika former som tex. brottsutredningar. Tillsammans utreder flera medlemsländers poliser operativt med varandra med hjälp av Europol.


Mål
Polisens mål är att försäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet, förebygga och upptäcka brott och att se till att den som har begått brott identifieras och lagförs.
Vad tycker jag?
För att kunna jobba som polis krävs det både att man är fysisk och psykisk stark. Inom jobbet kan man få ta emot både hot och våld. Man kan få se både hemska och bra saker som hänt.

Som polis får man även tänka på att uppföra sig privat, vilket kanske inte alltid är så lätt.

Att vittnen numera inte vågar ställa upp och vittna på grund av hot eller obehag(?) kan orsaka problem för polisen. Det blir svårare att lösa olika brott och brotten klaras kanske aldrig upp.

Det som är positivt med yrket är att det är ett omväxlande arbete. Ingen dag är den andra lik. Man får träffa nya människor nästan jämnt, hjälpa människor och ens kunskaper sätts verkligen på prov.

Visste du att..

..under ett helt år använder polisen sitt vapen 35 gånger. Sammanlagt!

..att det inte finns något fängelse på polisstationerna? Men det brukar finnas en cell som kallas arrest. Där får den gripne sitta inlåst tills det är bestämt om den ska hållas kvar eller släppas fri...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Polisen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Marika Svensson [2005-02-10]   Polisen
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=3582 [2018-04-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook