Rastafari

10 röster
27081 visningar
uppladdat: 2005-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Rastafari är en religiös och politisk rörelse vars bakomliggande orsak är slav- och kolonialtiden. När Christopher Columbus upptäckte ön Jamaica 1494 levde en ursprungsbefolkning där, Arawakinindianerna. De blev slavar åt spanjorerna, därefter kom afrikanerna från Västafrika. Skillnaden mellan slavarna i USA och de jamaicanska slavarna var att man inte försökte kristna de afrikanska slavarna på Västindien. Detta gjorde att afrikanerna på Västindien behöll sin afrikanska kultur. Följden för detta blev ett slavkrig mellan ägarna och slavarna när britterna erövrade Jamaica 1655. Afrikanerna förlorade till slut sitt människovärde, sin historia, sin identitet och kultur.

Sedan blev äntligen slavarna äntligen fria 1838 med hjälp av maroongrupperna, jamaicas frihetskämpar som var förrymda afrikaner. Deras revolter stoppade slaveriet, men de fria afrikanerna levde sedan i fattigdom.

Följderna för förtrycket var då rastafarirörelsen som växte fram under 1930-talet. Rastafarianer tror på det tusenåriga riket som nämns i Uppenbarelseboken (20:4-7). De anser att det tusenåriga riket är Redemption; frälsningen och befrielsen. Frälsningen för et rastafari är reparation, att komma tillbaka till Afrika, sitt ”hemland”. Detta skulle göra en rastafari fri från förtrycket. De svarta är utvisade från Afrika till Babylon, och de får återvända när deras synder är förlåtna. De svarta är biblens utvalda folk. Reparation innebär evigt liv i frihet i Sion, eller rastafarianernas Zion. Afrika är ett ultimatum som kan jämföras med Eden.

För att nå redemption måste en redemeer, en frälsare grunda ett evigt rike. Rastafarianerna säger att Haile Selassie är deras redemeer. Haile Selassie eller Jah var en kejsare i Etiopien. Jah, Ras Tafari och Haile Selassie har alla en betydelse, Gud. Jah ska ta rastafarianerna till Zion. Zion ska bli världens maktcentrum efter Harmagedon, ett heligt krig. Rastafarianernas förtryck är då över och Zion regerar västvärlden. Den svarte mannen är överlägsen den vite, och forna jamaicaner måste skaka av sig den mentala underlägsenheten.

Bibeln är rastafarirörelsens heliga skrift. Haile Selassie är Messias som återvände till jorden. De ursprungliga jamaicanerna var en reinkarnation av israeliterna som det står om i Bibeln.

Rastafarianer ser andra religioner som olika vägar till samma mål, i rastafari ”Det enda Jaget”

Marcus Garvey
Marcus Garvey bildade UNIA (The Universal Negro Improvement Associaton) I Kingston 1914. Innan dess predikade Marcus om en självständig afrikansk stat som utvecklas utan vit inblandning. Hans lösning var att afrikanerna (oavsett nuvarande hemland) skulle komma tillbaka till Afrika.
För att sprida sitt budskap emigrerade Marcus Garvey till USA 1916. Där predikade han i Harlems kvarter i New York. Fyra år senare hade UNIA två miljoner medlemmar.
Marcus Garvey sågs som en befriare av det svarta folket. Marcus visade dem svaret på deras situation. Han ville att de svarta skulle bli fria ekonomiskt från de vitas styre och startade en tidning och en handelsförbindelse mellan USA och Jamaica.

Garvey hade även flera motståndare, och han fick bla sitta i fängelse för skattebrott. Sedan utvisades han ur USA. Marcus Garvey dog 1940.
Marcus Garvey har en viktig betydelse för rastafarirörelsen. Många säger att det var han som grundade rastafarirörelsen. Han har t.ex. introducerat färgkombinationen rött, svart och grönt.
Rött – slavarnas lidande och blod
Svart – en symbol för afrikanerna
Grönt – jorden, livet och utvecklingen

Gul - lejonets färg, men representerar även jordens rikedom
Den gula färgen har introducerats från Etiopiska flaggan. Idag används oftast grön-gul-röd inom rastafari.

Innan Marcus Garvey lämnade Jamaica 1916 var hans ord:
”Look to Africa, when a Black King shall be crowned, for the day of deliverance is near”
1930 kröntes en svart kejsare I Etiopien, Haile Selassie. Marcus Garveys profetior var sanna, detta var enligt rastafarianerna deras svarte konung. Rastafarirörelsen tolkade Uppenbarelseboken efter Haile Selassie.

Det finns sex stora grupper, sex inriktningar inom rastafari

Niyabinghirastas anser att Haile Selassie är den förste Messias och inte Jesus.

Ethiopian National Congress heter även Ethiopian Africa Black International Congress Church of Salvation. Rörelsen styrs i Bull Bay öster om Kingston. Ledaren är Prince Edwars Emanuel. Rörelsen ser Haile Selassie och Marcus Garvey som Jah.

Etiopiska ortodoxa kyrkan säger att Haile Selassie inte är någon gud utan en simpel kristen människa.

The Twelve Tribes of Israel anser att Haile Selassie och Jesus är ett. De förutspår att domedagen är nära. The Twelve Tribes har ett brett medlemskap, både överklass och underklass. De flesta inom medelklassen hör till de sekulariserade rastas. I denna förgrening är även en stor del av Jamaicas yngre generation medlem.

Sekulariserade eller funktionella rastas är emot religionen men tycker att rastafari har bra politiska och mänskliga åsikter.

Komersiella rastas är oftast västerlänningar som tycker om tex. reggaemusik och rastafaris symboler utan någon tro på religiösa och politiska åsikterna.

De olika förgreningarna är ganska splittrade. Niyabinghirastas och Ethiopian National Congress står rätt nära varandra. De lägger stor vikt på de religiösa riterna och budskap, det stora målet är Afrika.

Vem som helst kan bli rastafari, det är man själv som skapar relationen mellan Jah och sin egen individ. Rastafari är även en social religion. Att leva som rastafari innebär att hitta harmonin i sig själv och leva efter bibeln och Jah.

Symboler och riter

Rastafarianernas viktiga ritual är användandet av Ganja, jamaicansk marijuana. Det är en naturlig drog som används vid meditation eller när rastabröder har reasoning, diskussioner om livet och problemlösning. Man röker chillum pipes vid rituella sammanhang, spliffs till vardags.

Dreadlocks är det naturliga sättet att ha håret på. Dreadlocks består av långa tuperade flätor. Ju längre en rastas dreads är, ju närmare kontakt har den med Jah. "I skola icke rundklippa kanten av edert huvudhår, ej heller skall du avstympa kanten av ditt skägg" Tredje Moseboken kap. 19

Babylon
Babylon är den viktigaste symbolen inom rastafari. Zion är ljus, Babylon är mörker. Zion står för allt naturligt, Babylon står för det konstgjorda. Dreadlocks är Zion, Baldheads är Babylon. Baldheads står för stagnation och död, dreadlocks är utveckling och liv. Haile Selassie är gud, påven är djävulen.
Babylon är den västerländska civilisationens utveckling. Rastafarianer lever ofrivilligt i Babylon.
En ond person kan också kallas Babylon. ”Him a babylon”

I-man eller I-talk
En viktig symbol inom rastafari är stoltheten över att vara människa, att glömma att slavarna förbjöds att säga I utan alltid fick säga me.
I-talk innebär jämlikhet mellan gud och människa, bröder och systrar emellan. Us och we ersätts med I.

Språket är viktigt för rastas, det är deras enda sätt att bli fria från förtrycket.
”…från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken” (Uppenbarelseboken 19:15) var Jahs ord i kampen mot Babylon.

I-översättning: (de stora I uttalas ”ai”)
RastafarI rastafari
Haile-Selassie-I Haile Selassie 1
Ithiopia Etiopien
I-man Amen (Jag-människa)
Idren Brethren (rastabroder)
I-Bro I-brother
Inity Det enda Jaget

I-tal food
Eller vital food innebär en naturlig livsstil för en rasta. Kroppen är själens tempel och ses som något heligt som måste hanteras hälsosamt. Detta innebär även att rastafarianer har samlingar och gudstjänster utomhus eftersom kyrkor är symbol för en ”livlös” religion. Rastafarianer äter inte kött men fisk och fågel och alla droger förutom Ganja är förbjudna. De äter heller inte salt eller konserverad mat, och kaffe, te, eller kakao.

Det enda Jaget
Inom rastafari finns tron på reinkarnation, ursprungligen från de afrikanska religionerna. De anser att människan har evigt liv som kan väckas genom meditation, självförverkligande och rätt levnadssätt. Här finns en likhet med buddhismen, men en skillnad är att människan inte har någon ”slöja” från att se universum, utan Jaget ska upptäckas utom denna värld, i sitt inre. Att uppnå Jaget innebär att se Gud som ett subjekt och inte bara tillbe en avgud.

För att nå Zion kan man gå lammets (Lamb-Man) eller lejonets (Lion-Man). Man väljer själv vilken väg man ska gå, och man kan plötsligt ändra väg när man väl börjat följa någon av dem. När man har nått steget över både lejonet och lammet har man nått ”Zions högre andliga regioner”. Tyvärr har jag inte fått infoormation om hur man exakt följet lejonets och lammets väg förutom att var och en gör vad det blir till.

En viktig ceremoni som rastafarianer firar är Nyabinghi. Nyabinghi var den stora truppen i kriget mellan Italien och Etiopien. En Nyabinghi kan vara från en dag till en vecka. Ceremonin består av ganjarökande av en mycket bra sort och böner till Jah. Man sjunger även psalmer och hyllningar. Kvinnor får inte närvara vid ceremonin.

Rastafari symboler och riter kan inte jämföras med våran kristna tro, det är nog därför att rastafarianer försöker undvika västerlänningar och allt som har med dem att göra, men samtidigt är biblen en del av rastafari liksom den krista tron. Det är intressant hur olika de olika religionerna tolkas. Jag tycker att rastafarianer är kreativa och har bra humanitära och politiska åsikter, men jag har svårt att tro på den religiösa delen som med alla andra religioner. Jag har inte sett någon sanning i någon tro. Rastafarianerna blev svikna av deras Black Redemeer. Haile Selassie startade aldrig något korståg mot Babylon, inget återvändande till Afrika hade skett. Haile Selassie blev bara störtad från sin kejsartron i Etiopien och dog året därpå, 1975. Detta gjorde att rastafarianerna såg deras tro som felaktig, de fick måla upp en ny teori, att Jah inte är död, att det var ett knep av Babylon eller att haile Selassies själv lever vidare utom sin kropp.


Ghettot
Rötterna till rastafarirörelsen kommer från slummen i Kingston, Jamica. Det är de fattiga och trångbodda som rastafarianerna och reggaemusikerna vänder sig till, -Du ska inte gå dina historiska spår, du ska ställa dig upp och möta friheten lyder budskapet.
Ghettot är enligt rastafarianerna Babylons fel och förtryck som drabbar de forna afrikanerna. I Kingston består större delen av överklassen av vita, de färgade är medelklassen och de svarta är underklassen.

Ghettoområdena heter Trench, Ghost och Shanty Town. Här finns kartongbostäder byggda på skräp utan rent vatten. Bland bostäderna sticker det ibland upp en bil, en tv-antenn eller annat. Detta är ghettots kungar, ledarna för de kriminella ungdomsgängen.

Att klättra i rangordningen i ghettot innebär hustling (fiffla) och scuffling (att streta sig fram) genom marijuanasmuggling, sälja sopor, stjäla och ta tillfälliga jobb. Eftersom arbetslösheten på Jamaica är hög är mobiliseringen av ghettot svår.

Moralsynen
Könsroller spelar stor roll inom rastafari, de lever gammalmodigt och följer bibeln strängt när det gäller mannens och kvinnans roll. Men det skiljer även i de olika förgreningarna inom rastafari. I den Nationella Kongressen finns nästan inga kvinnliga medlemmar på grund av att kvinnorna inte får medverka i gudstjänsterna, arbetena och riterna. De andra förgreningarna har dock det tillåtet.
Att laga mat, barnuppfostran och familjeomsorg ses som ”kvinnogöra”. Kvinnor får inte försöka tolka rastafarianismen på egen hand, deras män ska lära dem det.

En kvinna får heller inte klä sig i kjol som är kortare än till knäna eller använda kosmetika eftersom det är Babylons lockelser. Kvinnor ska visa sin naturliga skönhet.

Sexuell njutning får inte användas vid andra syften förutom vid skapande av liv. Allt annat, t.ex. homosexualitet har Jah förbjudit och är Babylons verk. Aborter och preventivmedel är mord, det är försök att utplåna mänskligheten.

Den här moralsynen tycker jag är lite vriden. Ja, det är klart rastafarianerna är naturliga men det här är uråldriga åsikter som inte är nödvindiga idag. Dessa åsikter bevisar även hatet av Babylon och västvärlden. Detta är en ren protest av alla andra, rastafari mot världen.Reggae
Innan reggaen kom dominerade menton, skan och rock steadyn på Jamaica. Peter Tosh och Bob Marley var en av de nya ska- och rock steadygrupperna. Rastafarirörelsen får mycket kraft ifrån reggaemusiken. Den uppmärksammar västvärlden på jamaicanernas historiska förtryck och gör Jamaica till en harmonisk plats på världskartan.

Reggae är en blandning mellan ska och rock steady som växte fram under 1960-talet. Reggae är snabbare än rock steady men långsammare än ska. Rytmen beskrivs som ett-också-två-också-tre-också-fyra. Inom reggae används instrument som trummor, elbas, elgitarr och elorgel. Reggaen fick inte bara uppmärksamhet i Jamaica utan också internationellt. Samtidigt som reggaen skapades knöts reggaeband och rastafari ihop, Bob Marley och The Wailers blev medlemmar av rastafarirörelsen.

Idag finns det två typer av reggae, den ena är kommersiell reggae med reggaerytmer men utan religiös budskap. Kommersiell reggae har även influenser av calypso och amerikansk soulmusik. Dessa texter är bla gjorda av Bob Marley, Inner Circle och Eek-A-Mouse.
Den andra är ”roots reggae” som handlar om det afro-jamicanska musikarvet och ghettot. Här ingår grupper som Burning Spear och The Abysinnians.

Det finns en till musikstil som har växt fram, Raggamuffin eller Ragga. Det här är ursprungligen lite snabbare reggae men som idag är en bred musikstil. Ragga är också dancehall som är modern pop idag.
En bra ragga-artist idag är Patrice. Han är ursprungligen från tyskland med utländska rötter. Patrices album Ancient Spirit är en blandning av det moderna livet idag och religiösa texter.

Det är oftast de ursprungliga reggaebanden som är bäst. Jag lyssnar bla på Burning Spear, Peter Tosh och Bob Marley, det är svårt att hitta bra reggaemusik idag. Patrice

Den bifogade skivan:
1. Bob Marley – Redemption Song -En klassisk Bob Marley låt
2. Patrice – Shine on my way -En ragga-låt av en av dagens reggae/ragga sångare
3. Inner Circle – Sweat -Ett exempel på komersiell reggae som var stor i
västvärlden.

Bob Marley – Redemption Song
Old pirates yes they rob I
Sold I to the merchant ships
Minutes after they took I from the
Bottom less pit
But my hand was made strong
By the hand of the almighty
We forward in this generation triumphantly
All I ever had is songs of freedom
Won´t you help to sing these songs of freedom
Cause all I ever had redemption songs, redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
Cause none of them can stop the time
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look
Some say it´s just a part of it
We´ve got to fulfill the book

Won´t you help to sing, these songs of freedom
Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs

Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
Cause none of them can stop the time
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look
Yes some say it´s just part of it
We´ve got to fulfill the book

Won´t you help to sing, these songs of freedom
Cause all I ever had, redemption songs
All I ever had, redemption songs
These songs of freedom, songs of freedom

Den här texten handlar I stort sett om att komma till friheten, till Zion, att hoppet måste leva eftersom det enda man har kvar är sin historia. Här finns även ett bra exempel på I-talk i första versen.


Patrice – Shine on my way
take me away, them false prophets want to lead I astray
I beg you father shine on my way.
I say, thy name shall be praised, thy name shall be praised
I say, thy n...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rastafari

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-11]   Rastafari
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=3696 [2018-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook