Antisocial personlighetsstörning

8 röster
24401 visningar
uppladdat: 2005-06-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fakta

Antisocial personlighetsstörning går ofta in under namnet psykopat. Begreppet är mycket om diskuterat eftersom många tycker att det är nedvärderande och kränker människor eftersom det ofta fel används som exempel skällsord. Det finns massor av tester i tidningar, papper som Internet om huruvida din chef är psykopat eller inte. Jag anser att dessa tester är ganska onödiga eftersom de inte grundar sig på vettig fakta och de som hr gjort testerna har troligen ingen kunskap. Jag anser även att man inte ska döma ut en person och placera denne i fack bara för att han eller hon har ett speciellt beteende, om man måste göra detta bör man ah välgrundad fata och kunskap om området.

En ytterligare fråga som diskuteras är om antisocial personlighetsstörning och psykopati är samma sjukdom. Hälften anser det och andra hälften inte och ajga hr ingen kunskap att yttra mig i den frågan.

Några kännetecken på en person som lider av antisocial personlighetsstörning ( naturligt vis går det inte att ställa diagnos bara för att
•Ytligt charmig
•Förhöjd självuppfattning
•Behov an spänning, blir lätt uttråkad
•Sjukligt lögnaktig
•Bedräglig, manipulativ
•Saknar ånger och skuld känslor
•Ytliga affekter som rädsla, ångest och oro saknas ofta
•Kall, bristande empatisk förmåga
•Parasiterande livsstil
•Bristande självkontroll
•Promiskuöst sexuellt beteende, sexuellt lössläppt
•Tidiga beteende problem
•Saknar realistiska och långsiktiga mål
•Impulsiv
•Ansvarslös
•Tar inte ansvar för sina handlingar
•Många kortvariga äktenskapslika förhållanden
•Ungdomsbrottslighet
•Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning
•Kriminell mångsidighet

Sammanfattningsvis klarar inte en person med antisocial personlighetsstörning att
•Etablera ordnade förhållanden
•Anpassa sig till flera sociala normer
•Sköta sin ekonomi och betala skulder
•Planera för framtiden
•Vara trogen i ett förhållande


En person med antisocial personlighetsstörning
•Brusar upp för små saker
•Blir lätt aggressiv
•Ljuger och lurar för sin egen lust eller vinnings skull
•Har lätt för att hamna i kriminalitet
•Får inga samvetskval


Orsaker

Som de flesta andra psykologiska sjukdomar finns det inte en enda orsak utan det är ett samspel mellan olika faktorer och naturligtvis förklarar olika perspektiv antisocial personlighetsstörning utifrån sitt perspektiv.
Man måste se både de biologiska och sociala orsakerna för att få någon slags helhetsbild.


Sociala aspekter

Uppväxtförhållande är en mycket viktig faktor om man ska utveckla antisocial personlighetsstörning. Ett barn som har haft en ryckig uppväxt kantad med olika former av missförhållanden som exempel alkoholiserade föräldrar, växlande vårdnadshavare, misshandel mm inser ganska fort (väldigt logiskt) att man bör ta för sig så gott man kan, planera för framtiden är onödigt eftersom man snart rycks upp igen, att förvänta sig något är för riskabelt eftersom man antagligen blir besviken ganska raskt.
Har man inte fått någon kärlek, har man ingen kärlek att ge och utvecklar därför ingen empatisk förmåga vilken är en av de mest framträdande kännetecknarna för en person med antisocial personlighetsstörning. Har man inga trygga förebilder son inte är någon förebild har man inget att bygga upp sitt överjag med och mot utan det utvecklas väldigt lite eller inte alls i värsta fall.

Det är inte bara i lägre sociala skikt som det utvecklas psykopater som många tror utan överallt, i alla skikt. I de högre sociala skikten finns det en mängd olika situationer som leder till överjags svaghet. Till exempel kan barnet ”städas” undan och uppfostras av en mängd olika barnflickor och ingen att knyta an till och framförallt med en väldigt dålig föräldrakontakt.
I högre samhällskikt är det inte alltid att de olika handlingarna blir kriminella så som bankrån, misshandel mm. Att spekulera i luftbolag, skattesmitning, hålla människor i ekonomisktberoende behöver inte vara kriminellt vilket gör att de psykopaterna som finns i högre samhällsskikt inte befolkar fängelserna på samma sätt som de ur lägre samhällsskikt.
Vissa människor som trots att de har haft en uppväxt kantad av olika missförhållanden och normalt skulle ha utvecklat antisocial personlighetsstörning inte har gjort det. Detta beror oftast på att denna person har haft en trygg person att förlita sig på ex farmor, mormor eller en fröken eller liknande. Andelen psykopater i samhället är väldigt liten men förödelsen de skapar!

Eftersom psykopater kostar samhället flera miljoner per år när deras sjukdom har brutit ut än om man sätter in en trygg person som en barnet kan lite på tidigt borde detta vara det självklara, får det pågå i många år och allt byggas upp igen kommer troligen inte sjukdomen bryt ut vilket fall risken har minimerats till väldigt liten.


Biologiska aspekter

Det finns vissa biologiska faktorer som är en bidragande faktor till antisocial personlighetsstörning. Man forskar ex just nu väldigt mycket på signalsubstanser och om de har någon inverkan på antisocial personlighetsstörning. Hjärnskador kan ibland vara en orsak och även förändringar i hjärnan som syns på EEG (hjärnaktiviteten). Dessa hjärnskador kan vara orsakade av bla skallskador på olika sätt. Naturligtvis finns det en bidragande genetisk faktor.


Diagnostik

Det är naturligtvis inte vem som helst som kan sätta diagnosen antisocial personlighetsstörning eller psykopat utan det krävs lång erfarenhet och mängder med kunskap. De utmärkande beteendena ska ha pågått ett bra tag och under annars ”normala förhållanden”, t ex inte efter en katastrof eller något liknande. Man sätter diagnos ut efter en mängd punkter varav minst tre eller fler måste var uppfyllda t ex, bristande hänsynstagande, bristande ansvarskänsla, bristande förmåga att känns skuld mm.
. Det finns tre stora skillnader mot andra typer av psykiska störningar som man också måste at hänsyn till om man ska avgöra att det är antisocial personlighetsstörning.
1. Jagsvaghet, svårt att bearbeta besvikelse vrede
2. Tendenser att agera i psykiskspänning i sina handlingar dvs svårt att hämma primitiva behov
3. svårt med social och interpersonell relationsförmåga dvs svårt att upprätthålla relationer till andra människor,


Behandlingsformer

Om det är främst sociala aspekter som är grunden till den antisocial personlighetsstörning har bla återuppfostring olika träningsprogram varit mycket framgångsrika. Behandlingen liknar ofta den behandling man ger vid borderline. Där kontakten med patienten är viktig. Det krävs stor erfarenhet dels för att inte manipuleras, charmas av patienten och tro att den är färdigbehandlad. Terapeuten måste också visa att hon eller han finns där och går att lite på. Hon eller han får inte svika löften eller strunta i patienten.


Omvårdnad och bemötande

Grunden är precis som i behandlingen, att man måste visa att det går att lita på en och att man finns kvar. Man måste även visa närhet, kontakt, värme och förståelse. Det är också mycket viktigt att tillgodose behoven om omväxling och stimulans. Blir dessa inte tillfredsställda kan psykopatens uppträdande blir värre och personen blir då farligare.
Ofta hamnar psykopater som är farliga för samhället på olika institutioner där är det väldigt viktigt att sträva efter att miljön ska bli så human som möjligt. Även att den intagne inte blir sysslolös, får hjälp att bygga upp sitt överjag mm. Men framförallt är kontakten, trovärdigheten, närheten, förståelsen, värmen som är viktig. Därför är det viktigt att inte börja flytta runt psykopater bland massor av institutioner där ingen riktigt vet hur han eller hon ska tas om hand och tryggheten och kontakten blir minimal. När en psykopat inte får den närhet, och trygghet den behöver blir personen ifråga farlig för samhället, misshandlar, rymmer, blir lätt aggressiv.
För att förhindra att psykopater rymmer från fängelser bör man alltså låta dem bo på ett ställe, ha en eller flera personer som hon/han litar på som kan ge trygghet och närhet mm. Alltså INTE bygga några superstora bauta övervakade fängelser

Tänk om politiker som arbetar med kriminalvård fick en grundkurs i psykiatri så att de vet avd det handlar om. Vad det skulle förenkla för dem och deras beslut de skulle bygga rätt anstalter och placera rätt personer på dem och kunna tillgodose deras behov. Tänk om politiker tänkte långsiktigt istället och insåg efter kursen i psykiatri (även andra kurser i människokunskap eller liknande vore bra) att man tjänar mycket mera på att skapa trygga uppväxtförhållanden för barn som ligger i riskzonen för att senare i livet utveckla antisocial personlighetsstörning. Tänk om de insåg att män tjänar mer pengar p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Antisocial personlighetsstörning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-06-12]   Antisocial personlighetsstörning
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=4448 [2018-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook