Uddevallabron

1 röster
6761 visningar
uppladdat: 2005-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uddevallabron går över Sunningesund/Byfjorden i Uddevalla. Vägen på bron är en motorväg som är en del av motorväg E6. Efter Öresundsbron är den Sveriges näst längsta motorvägsbro. Bron kostade 1,6 miljarder kronor att göra. Bron är gjord med snedkabelprincipen. Den är 1712 meter lång och spännvidden är 414 meter. De två pylonerna som är i mitten av bron är ungefär 149 meter höga. Den 19 maj 2000 invigdes bron. Uddevalla kommun hade då arrangerat ett lopp över bron, och allmänheten fick gå över om de ville. Sedan mars 2005 gäller variabla hastigheter på Uddevallabron, d.v.s att hastighetsbegränsningen ändras beroende på t.ex vädret. Den segelfria höjden är 51 meter, så väldigt stora fartyg kan passera. Man började kolla på möjligheterna att bygga en bro år 1996 och samma år började man att bygga så smått. 500 Personer jobbade med att bygga upp den. Uddevallabron är byggd i 3 delar. 1 hängbro, som kablarna från pylonerna bär upp. Och 2 stycken tillfartsbroar som håller ihop bron. Pylonerna och pelarna har en form som en kristall, vilket hjälper bron att hålla ihop.


När man monterade bron satte man först dit pylonerna, och sedan satte man dit en ställning på varsin sida om dem. Man tog dit en pontonkran som kunde lyfta upp de stålsektionerna som levererats dit med hjälp av båtar. Några av sektionerna svetsades sedan samman och man fäste dem i kablar som satt fast i pylonerna. De andra satte man längst ut på den blivande bron. När man byggde var man noga med att det skulle byggas jämnt på båda sidorna så inte bron skulle rasa. Man byggde också ut den fartbana där bilarna skulle köra. Fartbanan på Uddevallabron är byggd i betong. De förtillverkade delarna lyftes för hand upp och sattes ihop med ståldelarna. Efter det spändes kablarna och lyftkranen flyttades fram så att man kunde börja med en ny sekvens. Under utbyggnaden gjorde man även överbyggnaden stadigare så att den inte skulle röra på sej när det blåste. När alltihop var klart, byggde man ihop alla delarna. Eftersom underlaget för bron har varierat mycket är 16 stöd fastsatta på 7 olika sätt. Bl.a är den norra pylonen fastsatt direkt på berg medan den södra står ungefär 100 meter ut i vattnet. Pylonerna är grundlagda på över 100 stålrörspinnar. De har slagits ner i marken under vattnet och i berget 20-30 meter och sedan fyllts med betong. Inuti den ena pylonen finns en hiss och trappor och sånt så man kan göra inspektioner m.m. Överst finns en servicearbetsplats som är gjord av stål och glas. De tillfartsbroar som finns på sidorna vilar på 6 pelare var. Pelarna är mellan 12-48 meter. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Uddevallabron

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-11-20

    bra stina ;)

  • Inactive member 2007-01-26

    var är analysen?

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-14]   Uddevallabron
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=5307 [2018-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook