Teckenspråk

5 röster
13580 visningar
uppladdat: 2009-02-24
Ulrika Södergård

Ulrika Södergård 29 år

Från
Södermalm, Stockholms Län, Sweden
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

BAKGRUND

Innan jag började med arbetet visste jag knappt något om teckenspråk. Det enda jag visste var att det var de döva som använde språket och att de använder händerna till att kommunicera.

SYFTE

Jag har valt att skriva om teckenspråk för att det låter som ett intressant ämne och jag vet inte så mycket om det. Jag tyckte att det här var en bra chans att få lära mig lite mer om ämnet och begrunda tankarna som finns runtomkring.

Det jag vill ta reda på och ha svar på är bl.a. hur teckenspråkets historia ser ut, hur allt började, hur länge det funnits, om det finns flera teckenspråk, hur många och varför?

Svaren jag kommer att få kan vara intressanta för dem som inte vet så mycket om ämnet och kanske alltid har haft funderingar om hur teckenspråket kan fungera som ett vanligt språk och kommunikation mellan människor.

FRÅGESTÄLLNINGAR

  • Hur ser teckenspråkets historia ut?
  • Finns det flera olika teckenspråk? Isåfall, hur många och varför?

METOD OCH MATERIAL

Jag tog reda på fakta genom svenskaboken vi använder i kursen samt genom att söka fakta på internet.

RESULTAT

Hur ser teckenspråkets historia ut?

Teckenspråk är ett visuellt-gestuellt språk som används av hörselskadade och döva. Man brukar säga att teckenspråket har funnits lika länge som det funnits döva, och det har hela tiden utvecklats och förändrats av döva personer under alla dessa år.

Genom teckenspråket kan döva kommunicera med andra individer; hörselskadade som hörande. På så sätt får alla en chans att förstå varandra och utbyta åsikter och information.

De döva människorna har alltid fått kämpa mycket för att få sitt språk godkänt av samhället.

I det gamla romerska och grekiska samhället var idealet att man skulle vara stark och vacker, hade man någon avvikelse från detta blev man illa behandlad. Många döva barn endera mördades eller sattes ut i skogen, på den tiden tyckte man att människan skulle tjäna samhället och man såg de annorlunda som en börda för samhället och enligt folket så hade de ingen rätt att leva.

På senare dar blev de döva accepterade i samhället men inte deras språk. Folket ansåg att teckenspråket inte var ett riktigt språk och det skulle endast användas om ingen annan av undervisningsmetoderna fungerade. I Milano 1880 beslutades det att den muntliga metoden var den bästa i undervisningssyfte och teckenspråket förbjöds i skolorna. På lektionerna fick de döva barnen då läsa av på läppar och endast teckna med varandra under rasterna.

Det svenska teckenspråket godkändes 1981 som de dövas officiella språk i Sverige.

I riksdagsbeslutet bestämdes det att teckenspråkiga döva har rätt att använda sitt språk på samma sätt som personer som talar ett etablerat minoritetsspråk. Idag finns det skolor som lär ut teckenspråk för döva och deras anhöriga. Man brukar beräkna att det tar ungefär två år att lära sig språket och antalet brukare av teckenspråket ökar hela tiden.

Finns det flera olika teckenspråk? Isåfall, hur många och varför?

Det finns flera olika teckenspråk i världen och man kan säga att varje enskilt land har sitt eget. Detta beror på att teckenspråket bygger på bilder och kulturella särdrag och varje lands kultur ser ju olika ut. Teckenspråket bygger inte på det talade språket och därför är t.ex. det brittiska teckenspråket lika främmande som det svenska för en amerikan.

Inom ett land kan det t.o.m. förekomma dialektala skillnader i teckenspråket.

Även om teckenspråket inte är internationellt har döva en förmåga att förstå varandra bra ändå eftersom många tecken är lika.

Det finns faktiskt ett internationellt handalfabet, det amerikanska (ASL) och det används i internationella sammanhang såsom sammankomster vid kongresser och liknande.

 DISKUSSION

Innan jag började arbeta med det här arbetet var det inte mycket jag visste om teckenspråk och de döva. Jag har nu fått en inblick i dess historia och fått läsa om hur svårt de döva haft genom tidens gång. Jag tycker det verkar hemskt att man behandlade de döva på ett så icke mänskligt sätt förr i tiden och jag tycker att det var väldigt långt fram i tiden som de döva först fick rättigheter.

De har länge haft svårt med att bli accepterade och även fast vi nu lever på 2000-talet så har teckenspråket inte fått tillräckligt med uppmärksamhet för att räknas i klass som ett minoritetsspråk i alla länder i världen.

Något jag förundrades över i resultatet var att det inte fanns ett internationellt teckenspråk att använda sig av. Visst, man använder det amerikanska handalfabetet som det internationella, men teckenspråk är ju så mycket mer än bara ett alfabet. Det är hela gester och kroppsspråk som bildar meningar inte enstaka bokstäver.

Så vad ska man då göra för att det ska bli lättare att använda sig av teckenspråk internationellt? Ja, det är ju inte en helt lätt fråga, det har redan gått så pass lång tid sedan teckenspråket utvecklades och att bara stoppa ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

"Prolog" Språk och litteratur A + B, Lilian Perme http://sv.wikipedia.org/wiki/Teckenspr%C3%A5k http://www.sdrf.se/sdr/addition/faq/faq.php?category_id=5 http://www.sdrf.se/sdr/tmpl/standard.php?pageId=50 http://www.teckenspraket.se/#historia

Kommentera arbetet: Teckenspråk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Ulrika Södergård [2009-02-24]   Teckenspråk
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=58018 [2018-05-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook