Medeltiden - Litteraturhistoria

28 röster
44504 visningar
uppladdat: 2010-03-07
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Medeltiden

Medeltiden kallar man den tidsperiod i historien mellan 500 talet till 1500. Under denna speciella epok hade kristendomen sin stora tillväxt över hela världen, vilket förändrade världskartan, samhället, litteraturen och dramat.

Anledningen till kristendomens genomslag var de många korståg som utfördes under medeltiden. Korståg var heliga krig som Gud beordrat, via påven, att genomföra mot de som var fiender mot den katolska kyrkan, t.ex. muslimer runt det Heliga landet och Jerusalem. Med takt att kristendomen växte, växte även kyrkans makt i samhället.

Påven ansåg sig vara Jesus "efterträdare" och därför över alla kungar och makthavare i världen, ingen bestämde över kyrkan. Denna makt gjorde att människorna blev bundna till kyrkan på många sätt, de tvingades betala skatt på alla inkomster som gjordes på jordbruk. Man skulle också skänka pengar och mark till kyrkan. Eftersom ingen ville hamna i helvetet vågade ingen neka kyrkan det den ville ha, utan gjorde som Gud dvs prästen ville. Dessa skatter och gåvor, som kyrkan själv aldrig behövde betala, gjorde att kyrkan hela tiden blev rikare.

Kyrkan hade alla sina gudstjänster på latin, ett fint språk som endast rika, välutbildade människor och präster kunde."Vanliga"  människor talade det som kallas folkspråk. För att alla skulle förstå vad gudstjänsterna handlade om började prästerna spela olika roller för att göra sig förstådda. Dessa små teatrar blev början till tre stora genrer på medeltiden; moraliteter, passionspel och mirakelspel.

Moraliteter draman var en slags moralisk predikan om t.ex. samvete, lättja och lust som gjordes till teater, exempelvis spelen om Envar.

Passionspelen gestaltar Jesus död och lidande. Kom från kyrkans påskspel som sedan blev stora folkfester som varade i flera dagar.

Mirakelspel dramatiserade man de underverk som olika helgon utfört och spelades ofta upp på det helgonets dödsdag på torgen där det samlats mycket folk.

Det var också kyrkan som hade hand om utbildningen, men det var endast rika människor och flamförallt män som utbildades. Vanligast var att man läste teologi men man kunde även läsa medicin och juridik. De första universiteten kom runt 1000 talet. De som fick utbilda sig var ofta adelsmän eller liknande.

I Sverige var kristendomen inte helt främmande när missionärer börjae komma hit för att konvertera oss, vikingar och handelsmän hade ofta träffa kristna och berättat om dom här i Sverige. Många tyckte att det var konstigt att endast tjäna en Gud medan andra tyckte det var logiskt och hoppade på den nya religionen. Men långt ifrån alla ville att Sverige skulle bli ett kristet land, mycket motstånd gjordes, framför allt vid Birka och Uppsala. Men Sverige blev ett ärkebiskopsdöme, inte för att man bara övergav den gamla religionen utan för att politiken såg till att det blev det. Det blev en lag om det. Dom som inte trodde på Gud, slutade ialla fall be till de gamla och följde lagen.

Det som var bra med att kristendomen kom till Sverige var att landet enades och blev ett. Det vart en lag som alla följde och det fanns nu bara en kung i landet.

Nackdelen var att kvinnorna fick en försämrad roll i samhället.

Kristendomen anpassade sig väldigt mycket till de seder som redan fanns för att det inte skulle bli en allt för stor förändring. Kyrkorna byggdes ofta på platser som var heliga för den gamla tron, midvinterblotet ersattes av julafton. Man tog helt enkelt traditoner och gjorde om dem till kristna traditioner.

Medeltidens litteratur och författare

Innan kristendomen kom till Sverige ristade människorna sina texter i sten, s.k runstenar, eller trä. Istället för de bokstäverna vi använder idag användes runor och symboler. Man reste dessa stenar för att markera revir, visa lojalitet mot kungen eller visa övergången från hedendom till kristendom.

Men när kristendomen infördes i Sverige cirka år 1100 började de latinska alfabetet att användas, samma alfabete som vi använder idag, med visa tilläg. Den äldsta bevarade texten på svenska men latinska bokstäver är den äldre västgötalagen från ca 1250 talet.

Det vi idag kallar en medeltida ballad kallades då för folkvisor. Men det är inte som vilka visor som helst utan de är som sjungande berättelser. Man sjunger om kärlekshistorier, krigshistorier, övernaturliga väsen m.m. och man "berättade" objektivt med dramatiska akter som för berättelsen vidare och med ett gammalt språk.

Vagantlyrik var rimmande, versmåtts sånger som användes mycket av studenter och kringvandrande präster.

En typisk genre inom litteraturen från medeltiden är riddarromaner. De handlar om modiga män i rustning som kämpar mot hedningar och skyddar vackra jungfrur och sitt land. Historierna var skrivna på vers En av de mest kända riddarromanerna är Tristan och Isolde, en historia om förbjuden kärlek och hur de trotsar förbudet. Men Tristan skickas ifrån sin Isolde för att gifta sig med en annan Isolde. Efter att han blivit skadad i strid finns det bara en som kan rädda honom, hans älskade Isolde. Men hans fru är väldigt svartsjuk och säger att Isolde inte kommit. Han dör av sorg och det gör även Isolde när hon ser honom död.

Snorre Sturlasson som levde mellan 1178-1241 på Island. Har hade studerat både filosofi och latin , var inte bara författareoch skald utan även politiker. Snorre reste mycket under sin ungdom b.la. till Sverige och Norge. I hans böcker finns det mycket om dåtiden samhälle, även om han inte menade att bli historia författar så har hans böcker bidragit med fakta till Sveriges historia.

Under hans resor i Norge blev han vän med kung Håkon IV Håkonsson, och när han återvände till Island försökte han röja väg för kung Håkon så han kunde ta över makten på Island. Men Snorre gjorde affärer med fel man, Jarl Skule Bårdsson, som va kung Håkons fiende nummer ett. Kung Håkon skickade en trupp till Island för att straffa Snorre för sitt snedsteg, han mördades.

Snorre har skrivit två stora verk, Eddan och Heimskringla.

Heimskringla är en krönika om de norska kungarna och deras historia. Ungefär en tredjedel av hans skrift består av texter om Olav den Heliges. Många anser att Snorre var den förste, morderna historikern eftersom han ser sina källor på ett rationellt sätt, han ifråga sätter deras trovärdighet och namnger dem i hans skrifter.

Eddan skrev han runt 1220 talet efter sin resa till Norge. Boken är en sorts handbok för dåtidens skalder, han förklarar vad den äldre lyriken handlar om; fornnordisk mytologi. Snorres Edda skall inte inte misstas för den Äldre, poetiska, Eddan som är skriven av en okänd författare.

Den äldre Eddan börjar med två stora dikter, en om världens skapelse och undergång och en om uppståndelsen av en ny värld. Efter dessa två texter kommer den längsta dikten i verket, Havamal som betyder "Odens sång". Texten består av levnadsregler för olika delar i livet skrivet som i ordspråk.

Heliga Birgitta var en stark, framgångsrik kvinna som levde mellan 1303 - 1373. Redan som liten flicka var hon starkt troende och hon hade sin första uppenbarelse när hon bara var sju år gammal och hon visste att hon ville leva som nunna.

Men hennes önskan beviljades inte, som 13 åring giftes hon bort med Ulf Gudmarsson och bosatte sig på Ulvåsa gård i Östergötland. Där levde dom tillsammans i ungefär 20 år och uppfostrade åtta barn. Förutom att ta hand om sina barn hjälpte hon kvinnor som på något sätt var socialt missanpassade t.ex. ogifta kvinnor med barn.

Både Ulf och Birgitta var väldigt troende och de gjorde flera pilgrimsfärder tillsammans. Under en pilgrimsresa till Santiago de Compostela i Spanien, där helige Jakob ligger begravd, blev Ulf sjuk. När de kom tillbaka till Alvastra kloster i Omberg 1344 dog Ulf och han begravdes där i munkklostret. Birgitta stannade en tid vid klostret med de yngsta av deras barn och där började hon få fler uppenbarelser. Hon ansåg att hon var kallad till att blir kristi brud och språkrör, hon ville bilda en ny klosterorden och starta ett kloster, ett hem för både munkar och nunnor där de lovar att leva i fattigdom, kyskhet och lydnad för att tjäna sin Gud.

För att kunna göra detta blev hon nunna och reste sedan till Rom för att få klosterorden godkänd av påven. Påven bodde under den tiden inte i Rom utan i Avignon, Frankrike. Hon kämpade för att få honom att flytta tillbaka till Rom och få sin klosterorder godkänd. Detta hände inte fören 1370. Hon välfärdade då till Jerusalem med sina barn Katarina och Birger

och kort efter hon återkommit till Rom, avled Birgitta vid den då höga åldern 70, 1373. Efter Birgittas död tog hennes barn med hennes rekalier hem till Sverige, där hon bars i procession genom östergötland.

Katarina såg till att hennes mammas önskan om det nya klostret gick i uppfyllelse, Vadstena kloster blev ett kloster för kunkar och nunnor med gemensam kyrka och separata boende. Där blev Katarina den allra första abbedissan.

Birgitta skrev alltid ned sina uppenbarelser i böcker, den första boken handlar om uppenbarelser i Sverige, den andra om präster, en till adel ochsåvidare. Det som gör dessa "dagböcker" till litteratur är de väldigt målande ord och beskrivningarna.

Det är också hennes sätt att ge kritik till samhället, till kungen, biskopar, aristokrater m.m. Genom att säga att det var Guds ord slapp hon själv ta den hårda kritik hon skulle fått om hon påstått att det var hennes egna ord.

1391 blev Birgitta heliga Birgitta. Hon helgonförklarades av påve Bonifacius IX, Sveriges enda helgon. Efter detta valfärdade många människor till Vadstena kloster för att be vid henne rekalier och köpa avlatsbrev, syndernas förlåtelse.

Alighieri Dante föddes i en fin familj i Florens 1265. Där fick han en bra utbildning bl.a. i retorik. Dante började skriva tidigt men inte på latin som andra välutbildade män utan på italienska. Hans debut var Vita Nuova, en kärleksförklaring till Bice Portinari dog som tre år innan. I boken skriver han om henne som Beatrice, den lyckliggörande. Beatrice återkommer i Dantes mästerverk Divina Commedia, Den gudomliga komedin. Trots denna kärleksförklaring var Dante gift med Gemma Donati och tillsammans hade dem tre barn.

Den gudoliga komedin är egentligen inte en komedi utan ett diktver på versmåttet terziner, treradiga, rimmande strofer. Dante själv är huvudpersonen som färdas från helvetet och skäreld till paradiset. På vägen möter han människor från hans förflutna. Men innan Dante kommer dit måste han ta sig igenom helvetestratten, där han får se hur syndarna år lida i evighet. Han ser bl.a. Tristan som svek sin kung. När han tagit sig igenom helvetet som klättrat över skärseldsberget kommer han till himlen, där möter han Beatrice som visar honom runt.

Dantes storverk skrevs inte i Florens där han levde största delen av sitt liv. Han var medlem i det vita partiet, ett parti som var emot påven och kämpade om staden mot det svarta partiet som var med påven. Det svarta partiet vann makten om Florens förvisades Dante och flyttade till Ravenna. Där skrev han sitt största verk och levde där fram till hans död 1321.

De...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.ne.se/korst%C3%A5g# http://skolarbete.nu/skolarbeten/medeltiden/ http://skolarbete.nu/skolarbeten/medeltidslitteraturen/ http://www.aftonbladet.se/kultur/article12381.ab http://birgitta.vadstena.se/ http://www2.historia.su.se/urbanhistory/tyskstil/paleografi/paleo5.htm http://sv.wikipedia.org/wiki/Runsten http://www.mimersbrunn.se/Sverige_blir_kristet_14502.htm http://www.musikmuseet.se/mh/utstallningar/utstallningen/utstallning_texter.htm

Kommentera arbetet: Medeltiden - Litteraturhistoria

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Knut Knutsson 2013-05-08

    fint arbete

Källhänvisning

Nikki Gärdström [2010-03-07]   Medeltiden - Litteraturhistoria
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=58578 [2018-04-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook