Vad är islam och vem är muslimer?

5 röster
12066 visningar
uppladdat: 2006-10-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Språkvetenskapligt

“Islam” är ett arabiskt ord som betyder “Underkastelse till den ende
Guden”.
Som du kan se är det mycket lättare att bara ta det arabiska ordet och
skriva det med engelska bokstäver. Roten för ordet islam är
bokstäverna s-l-m som ger grunden för fred och stillhet.
Alltså för att ge en korrekt definition av ordet, Islam: Underkastelse till Gud
den allsmäktige som leder en till att uppnå evig fridfullhet.
En sann muslim är den som följer islams underbara system. Sanningen är
att många människor hävdar att de är muslimer fastän de är långt från
att vara det. Å andra sidan finns det de som inte är muslimer fastän
de i deras hjärtan är sanna muslimer. För denna orsak och fakta att
Gud är ”Domaren” av oss alla, har ingen muslim rätten att säga ”du och
du kommer att hamna i paradiset och du och du kommer att hamna i helvetet”.


I samband av existensen

Islam är systemet av all existens, Faktum är att Gud den allsmäktige
skapade hela universum och Han är den ende som har full kontroll över
det. Han är den ende som har skapat dessa perfekta system som
innehåller allt. Från struktur och funktion inuti atomer till systemet
där de relaterar till varandra som tyngdkraften och elektromagnetiska
fält.
Jag skulle vilja fråga dig – Vad är det som får ditt hjärta att slå?
Hur vet din kropp hur den ska smälta mat? Varför är dessa och många
andra saker som vi tar för givet så perfekt skapade???

Svaret är enkelt; Gud den allsmäktige har skapat vissa system för allt.
Han har skapat system för deras existens. Allting i sitt extrakt är
muslimskt. Om månen inte följer dess system så skulle den förmodligen
falla ner på jorden och förinta oss. Eller om jorden inte stannade i
sin bana skulle vi troligtvis antingen frysa eller brännas ihjäl.
Då skulle det snarare ha varit kaos istället för fridfullhet.


Tillit

Gud erbjöd “Tillit” till alla hans skapelser. Denna tillit innebär
ansvaret för ens egna beslut gentemot att följa ett system av deras
individuella val. Gud den allmäktige säger:

”Vi erbjöd ansvaret om (valfrihet) till himlarna och jorden, och
bergen, men de vägrade att bära den, och var rädda för den. Men
människan accepterade den; han överträdde, var okunnig.” (Qur''''an 33:72)Denna tillit var att människorna skulle ge efter för Guds vilja och acceptera Islam på egen hand. Genom att ta denna tillit och erbjuda sådan
lojalitet, var människorna ärade och respekterade av Gud bland Hans
andra skapelser; fastän man hanterar tilliten säger Gud att människan
är orättfärdig och ignorant.
Denna stolthet är vad som ledde till att Gud bad änglarna och de osynliga
väsenden (Jinn) att böja sig inför Adam. Fram till denna stund hade ingen
avviket från islam. Efter att djävulen sade nej till att böja sig
inför Adam begick han den första synden som baserade på högmod och
avundsjuka. Adam och hans fru Hawa (Eva) föll offer för hans högmod,
avundsjuka och avvikelse.

Djävulen startade hans uppdrag av arrogans och fiendskap för Gud
och Hans folk. Gud konstaterade att djävulen skulle missleda många.
Gud förklarade att djävulen inte skulle lyckas påverka de som
innerligen var uppriktiga mot honom och Hans sändebud, som han skulle sända
till människorna för att hålla de på den rätta vägen.


Han sade, "Min Herre, eftersom det var Din önskan att jag gick vilse,
kommer jag säkerligen att locka dem på jorden; jag kommer att
vilseleda dem allihop. "Förutom de bland Dina dyrkare som är
fullständigt hängivna endast Dig.” Han sade, "Detta är en lag som är
okränkbar. "Du har ingen makt över Mina tjänare. Du har endast makt
över de som överträder, de som följer dig. "(Qur''''an 15:39-42)Efter detta ångrade sig Adam och Hawa och Gud förlät de.
Den Vise förbjöd de tre och lovade Adam att han skulle sända
profeter från hans skapelser till alla nationer med tecken och bevis
från Gud.

De som tror på Guds äkta enheter, följer budskapet av profeterna, och
ångrar hans synder kommer att stiga in i paradiset. Gud den allmäktige
säger i Koranen:

”Jag är säkerligen Förlåtande för de som ångrar sig, tror, för ett
rättfärdigt liv, och som ihärdigt förblir vägledda” ."(Qur''''an 20:82)Islams tro

Islams tro består av 5 huvud pelare
1. Gud är absolut EN (monoteism). Endast Han själv förtjänar att tillbes och
det är ansett att vara den värsta synden och det största sveket att
tillbe någon annan vid Hans sida. Gud är Skaparen, Uppehållaren av livet och
Bevararen av hela universum. Han är bättre än allt du kan tänka dig.
Han är inte och har inte någonsin varit en del av Hans skapelse.
Skapelsen har en början och ett slut, medan Han inte har ett slut. Han är
Självexisterande och oberoende av allt. Han vet allt och ingenting sker
bortom Hans önskan. Gud har beskrivit sig själv på vissa sätt dvs. genom
hörandet, seendet, men Han har inte ögon och öron som människorna, utan
det finns inget som är likt Honom. Han är fullständigt perfekt
utan någon brist alls.

2. Änglarna skapades från ljus. De gör som de blir
tillsagda och har inget val, som människan har. Gud har
gett de vissa uppgifter i paradiset, helvetet och universum. Gabriel är
uppenbarelsernas ängel. Han sändes för att ge stöd åt alla Guds
profeter under deras kallelse. Det finns många änglar, men det mest
viktigaste för en Muslim är Kiraman och Katibeen. Dessa är två änglar
som följer varje individ för sig och skriver ner hans/hennes gärningar
(handlingar) som kommer att framföras på domedagen. Att vara medveten om
dessa änglar förhindrar en från att begå synder.

3. Uppenbarelsen

Uppenbarelserna är tillvägagångssättet för varje person att vara säker på deras relation till Allah och att den är korrekt. Allah har sänt många heliga skrifter till olika Profeter genom historian. Dessa skrifter innehöll vägledningens tillvägagångssätt från Allah till mänskligheten. Allah har underrättat oss i hans sista, uppenbarade skrift de föregående skrifterna som han tidigare hade sänt ner genom Abraham, Moses (Tora), David (Psalmerna) och Jesus (Gospel). Den sista skriften från Allah sändes till Muhammad, sal Allahu aleyhi wa sallam, och är känd som Koranen och det är den enda uppenbarelsen bevarad sedan urminnes tid och aldrig blivit förvrängd.
De föregående skrifterna sändes till särskilda nationer vid särskilda tider varav Koranen sändes ner för hela mänskligheten ända fram till Domedagen.

4. Profeterna är män som Gud valde och renade från synder. De sändes
till vissa nationer för att lära ut och skänka ett exempel ur
Guds vägledningar. Profeterna är syndlösa och är kända för deras goda
moral. Eftersom Profeten Muhammad sallah Allaho alajhe wasalam var den
siste profeten, sändes han åt hela mänskligheten. Varje profet sändes
med ett budskap vilket var den enda vägen till Gud. Idag kan sättet, (vilket sätt sis)
sanningen och livet endast uppnås genom att följa Koranen och
Profeten Muhammad sallah Allaho alajhe wasalams levnadssätt.

5. Domedagen kommer att äga rum efter Guds totala förstörelse av universum och
skapandet av jorden igen. Alla människor kommer att återuppväckas från
deras gravar och kommer att dömdas efter deras tro och synder. De
som trodde på enigheten av Gud, följde profeterna och ångrade sig kommer
att stiga in i paradiset. De som trodde på Guds enighet men begick
många synder och inte följde budskapet till det bästa av deras förmåga
kommer att spendera en tid i Helvetet och sedan räddas av deras tro i
enigheten av Gud. De som dör som ateister eller tillbad någon annan än
Gud (polyteister), oavsett om det är profeter, helgon, solen, månen, eller statyer ;
kommer de att inträda Helvetet för evigt för att ha begått slutlig
otacksamhet, svek och olojalitet gentemot deras Skapare.Islams dyrkan

Islam är inte en religion i den allmänna betydelsen av ordet.
Generellt är religionen uppsatt av tron vars man håller sig till medan
man däremot kanske varje vecka besöker en religiös plats (moskén) och lyssnar
på en föreläsning. Islam är något som fyller hjärtat och om det
praktiseras rätt, blir man en stadig dyrkare. Gud den allmäktige säger:

”Säg, "Mina Kontaktböner (Salat) mina seder för dyrkan, mitt liv och
min död, är alla tillägnade absolut endast GUD, universums
Herre.” ."(Qur''''an 6:162)Profeten sallah Allaho alajhe wasalam sa: ”Handlingar är enligt deras
avsikt och för var och en avsedd” (Bukhari)
"Deeds are according to their intentions and for everyone is what
they intended"(Bukhari)

1. Detta innebär att allting som någon gör som Muslim, kan vara
ansett som en del av dyrkningen. Öppenhet är nyckeln till sann
andlighet. Om någon inleder någon del som ej är förbjuden i Koranen
eller Sunnah ( Profetens levnadssätt ) med avsikt att söka välbehag av
Gud, som då är en del av dyrkan, kommer de att bli belönade för det i
livet efter detta.


Frälsning i Islam

Varje individ är född utan synder, med ett rent skiffer mellan de och
Gud. Det finns en tydlig princip uppgörelse med verkligheten av
människans ansvar. Gud lär oss i Koranen:

Säg, "Ska jag söka annat än GUD som herre, när Han är Herre över alla
ting? Ingen själ drar nytta från annat än sina egna verk och ingen bär
någon annans börda. Slutligen återvänder ni till er Herre, då Han
informerar er om alla era tvister." Qur''''an 6:164)

Varje människa var gudabenådad med kunskap om Gud och Islam före
födseln, men genom livet har han/hon flyttat(tagit avstånd) ifrån den
här rena tron genom förmedling av deras familj och miljö. Det är vårt
ansvar att söka efter vägledning av Gud utan fördomar och för att rena
våra hjärtan från förgörelse.

“Själen och Han som skapade den. Och sedan visade den vad som är av
ondo och vad som är av godo.. Framgångsrik är den som räddar den
Misslyckas gör den som försummar den.” Qur''''an 91:7-10)Gud den allsmäktige ger oss goda nyheter:
”Med undantag fö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad är islam och vem är muslimer?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-10-02]   Vad är islam och vem är muslimer?
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=6829 [2018-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook