Studiemedel

Studiemedel

Du som studerar på högskolan/universitetet kan utnyttja studiemedel. Tack vare möjligheten att få ekonomiskt stöd kan alla i Sverige studera. Oavsett funktionshinder, social, ekonomisk och geografisk bakgrund. CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och årligen betalar CSN ut cirka 23 miljarder till närmare 900 000 personer som studerar. Vi hjälper dig med lite viktig information om vad som gäller för dig som ska ansöka om studiemedel.

Vilka har rätt till studiemedel?

CSN ger i regel studiestöd till elever på gymnasiet, komvux, folkhögskola, universitet och högskola. Dessutom går det att söka studiestöd till språkresor (längre än 13 veckor) och universitetsstudier utomlands. Det finns dessutom andra eftergymnasiala ytbildningar som ger rätt till studiemedel.

Att tänka på

För att ha rätt till studiemedel måste uppfylla vissa villkor. Följande bör du ha i åtanke när du söker studiemedel.

 • Din utbildning ska vara studiemedelberättigad av CSN.
 • Du måste klara dina studier. CSN sätter upp mål för hur många poäng du måste klara för att kunna fortsätta få studiemedel. Klarar du inte studierna blir du återbetalningsskyldig. Du ska klara ungefär 45 poäng per år av totalt 60 om du läser på heltid.
 • Du får ha sidoinkomster till ett visst belopp per kalenderhalvår. Dessa belopp kallas fribelopp. Tjänar du mer än detta belopp kommer dina studiemedel minska. Detta gäller även för kapitalvinster, läs mer här.
 • Du kan få studiemedel i 240 veckor räknat i heltidsstudier. Man räknar bara de veckor som du studerar. Tidigare studiebidrag från gymnasiet räknas inte.
 • Du börjar betala tillbaka på ditt eventuella studielån tidigast 6 månader efter den sista utbetalningen, förutsatt att du inte ska studera vidare. Hur mycket och hur ofta du ska betala varierar och styrs av bl.a. räntan.

Hur mycket pengar kan jag få?

Studerar du en utbildning på heltid har du rätt till bidrag och studielån. Bidraget för heltidsstudier ligger i dag på 2572 kr/månad och betalas inte tillbaka (förutsatt att du klarar dina studier). Om du vill ta lån kan du välja mellan att ta halvt lån eller fullt lån. Tar du fullt lån får du 4920 kr/månad. Totalt blir alltså detta 7492 kr/mån.

Tilläggslån och merkostnadslån

Du kan även söka tilläggslån och merkostnadslån. Tilläggslån är för dig som är över 25 år och tidigare haft inkomster från tjänsten. Du måste haft en minsta årsinkomst för att kunna söka detta lån. Om du börjar studera 2008 är beloppet 170 150 kr. Dessutom kan du som har barn söka extra tilläggsbidrag. Summan varierar och ökar med antal barn du har.

Merkostnadslån är för dig som har extra kostnader i samband med studierna. Här några exempel:

 • resor vid studier i Sverige
 • studie- och praktikresa
 • resor vid insamling av material till en uppsats eller avhandling
 • dubbel bosättning
 • distansutbildning
 • vissa andra kostnader

För mer information om studiemedel besök CSN www.csn.se.
Källa: CSN

Logga in med Facebook