Gymnasievalet

Gymnasievalet - Mimersbrunn.se

Gymnasieskolan i Sverige är frivillig men de flesta väljer ändå att studera vidare på gymnasiet efter högstadiet. Det finns i dag 17 nationella och specialutformade program som alla ger behörighet till högskolan. Varje kurs på gymnasiet är indelad i poängsystem där kursen antigen är värd 50, 100 eller 200 poäng. Detta beroende på kursens storlek och omfattning.

Ett program på gymnasiet omfattar i regel 3 år som motsvarar 2500 poäng. Detta innebär att du i snitt läser ca 833 poäng per läsår. Hur disponeringen av poäng ser ut varierar beroende på vilket program/skola du går på. För varje avslutad kurs får eleven ett betyg. Betygskalan skiljer sig inte mot grundskolan. Du kan alltså få betyg mellan icke godkänt till mycket väl godkänt. Betygen sets utifrån förutbestämda kriterier som är standard över hela landet.

Alla nationella program innehåller åtta kärnämnen. engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Dessa omfattar totalt 750 poäng. Övriga poäng utgörs av karaktärsämnena. Dessa varierar beroende på vilket program du läser men gemensamt för alla program är att alla läser projektarbete 100 poäng och väljer 300 poäng valfria kurser.

Specialutformat program

Kommuner kan själva välja att specialutforma program. Ett specialutformat program innehåller de åtta kärnämnena samt 100 poäng projektarbete. Programmet motsvarar även de nationella programmens omfattning och studietakt.

Individuellt program

Ett specialutformat program anpassas så att det passar en enskild elevs behov och studietakt. Tanken med individuella program är att eleven så småningom ska slussas över till ett nationellt program. Om du ändå går klart ett individuellt program får du ett slutbetyg förutsatt att du följt den studieplan som sats upp.

Läs mer om gymnasiet på www.gymnasium.se

Senaste foruminläggen

Ladda upp ditt arbete

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är stort eller för litet för att ligga uppe på Mimers Brunn.

Ladda upp arbete

Senaste kommentarer

Mimers Brunn tipsar om

Studentboende

Funderar du på att flytta hemifrån och börja plugga? Är du samtidigt orolig för hur boendesituationen ser ut i dag? Mimers Brunn guidar dig till ditt studentboende. Studentboende

Nya medlemmar

Senaste inloggningarna