Det forntida Assyrien

8 röster
16358 visningar
uppladdat: 2008-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning

Mitt syfte i rapporten är att få reda på mer om det forntida Assyrien, dels för att jag härstammar därifrån och vill veta lite mer om vårt folks historia, dels för att jag tyckte att det skulle bli intressant att arbeta om det.

Jag har använt mig av både internet och böcker och genom det fakta jag har fått fram har jag jämfört de båda för att vara så källkritisk som möjligt. Jag fick upp väldigt mycket fakta men använde mig bara av det som jag tyckte var användbart.

Vid floden Tigris centrum låg det forntida riket Assyrien, som då också låg i Mesopotamien, i nuvarande norra Irak.
Assyrien existerade 2000 f.kr. fram till sin undergång under 700 f.kr., Assyrien upplöstes helt 609 f.kr. då det bara var Ninive kvar (en av Assyriens största huvudstäder)Assyriens befolkning hette assyrier, de är ursprungsbefolkningen i Syrien, Irak och Turkiet. Assyrien blev en av forntidens mäktigaste stater. Under Assyriens maktställning varierade deras gränser beroende på hur mycket makt de hade, genom att besegra andra riken. När riket var som störst och mäktigast sträckte sig riket till Armenien i norr, Mediens berg i söder och medelhavet i väster.

Det forntida Assyrien består av tre tidsepoker:
o Gammal- assyrisk tid (2000- 1500 f.kr. )
o Medel- assyrisk tid (1500-912 f.Kr. )
o Ny(neo)- assyrisk tid (911-609 f.Kr. )

­ Ninive var Assyriens mest bettydda huvudstad en gång i tiden, men den var inte så betydande under de första tidsepokerna. Den blev väldigt betydande eftersom den låg så säkert och Assyrien behövde under sin tid en huvudstad som låg på ett bra ställe den kunde vara skyddad från fiender. Staden rasade inte samtidigt som dess rike utan den var bebodd en längre tid e.kr.

Jag har fått väldigt bra svar på mina frågor, allt som jag ville veta då fick jag reda på, men när jag var klar fick jag upp fler frågor som jag ville få reda på. Det var om deras samhälle, kultur, om folket och mycket mer, man ville bara fortsätta hitta fakta och skriva om det och få reda på mer. Resultatet tycker jag att andra kan använda som fakta till något arbete eller om de vill veta lite kort om det forntida Assyrien. Själva arbetet gick väldigt bra och inga som helst problem att skriva det, det var mycket fakta om det och själva fakta innehöll mycket svåra ord men det var inga problem att skriva det.
Innehållsförteckning
• Innehållsförteckningen ska inte vara sidnumrerad.
• Använd funktionen för innehållsförteckning i Word. Den hittar du på Infoga - Index och förteckningar. För att dina rubriker ska komma med i innehållsförteckningen måste dessa först vara markerade som rubriker. Rubriker hittar du under ”rullgardinen” på formatmallarna.
1. Inledning


Jag valde att arbeta med Assyrien, eftersom det är ett gammalt land som jag kommer från och som inte finns kvar idag. Jag tänker skriva om Assyriens historia, och kanske lite om människor, hur de levde under den tiden och i det landet. Varför jag vill veta detta är för att jag i stortsätt inte vet något alls om mitt folks historia. Det är alltid bra att veta mer om sig själv, vart man kommer från, hur man levde och sådana funderingar.

Men som det ser ut nu idag så har folket separerats. Frågan är bara varför? Det är en väldigt mystisk fråga som jag velat ha svar på länge, men det tror jag inte jag får svar på men historien om vårt folks land har jag tänkt mig att skriva om.
2. Syfte och frågeställning


1. Vad var Assyrien?
2. Vad var Nineve?

Mitt syfte i denna rapport är att få veta mer om Assyrien som jag kommer ifrån, få veta mer om mitt folks historia mer i riktig fakta.
Varför jag vill veta är för att man frågar sig varför folket separerats och man har alla sina egna historier och berättar sin egen variation, så därför vill jag veta sanningen.
Jag ska inte skriva om alla traditioner och som folkets historia, för att jag kommer nog inte hitta något sådant. Men man kan räkna ut själv att några av våra traditioner och sådant använd fortfarande.
Så vill mer veta historia om vårt folks land om dess herravälde, kungar som sagt historian om landet Assyrien.
3. Metod och genomförande

Jag tänker använda mig av böcker för det är det säkraste materialet för mig, för att i böcker är det mer pålitlig fakta. På Internet kan det vara falsk fakta och man vet inte vad som är sant.
Jag hittade fakta i ett bibliotek där jag hittade böcker om Assyrien och dess historia.
Fördelarna är som sagt att man kan tro på det som står i böcker men nackdelen är att det tar mer tid att söka fakta än från Internet, då det bara är att skriva upp på Internet vad man söker efter.

Jag har även tänkt använda mig av Internet men jag ska nu vara väldigt kritisk med all fakta jag ska ta ut, det är inte så mycket fakta men lite som kan hjälpa mig. Men nackdelen med fakta som jag tar ut från Internet är som sagt att det kan vara falsk fakta men fördelarna är att det går snabbt att hitta på Internet, bara att söka på det man vill hitta.

Jag hittade min litteratur i både böcker och Internet, varför jag valde dem två var för att det var lätt att hitta det jag ville ha. Det var med lätt att använda inte så mycket svårigheter, men jaga har varit väldigt källkritisk mot det jag har hittat genom att jämföra faktan för att se om det är pålitligt.4. Resultat

4.1. Vad är Assyrien?
Assyrien var ett forntida rike med centrum vid floden Tigris, i Mesopotamien, i nuvarande norra Irak.
Assyrien existerade från 2000 f.kr. fram till sin undergång under 700- talet f.kr.
Assyriens befolkning hette assyrier, de är ursprungsbefolkningen i Syrien, Irak och Turkiet.
Assyrierna var semiter och bosatte sig vid mellersta delen av floden Tigris och började bygga upp ett rike, som då kom att bli en av forntidens mäktigaste stater. Under det Assyriska väldet varierade gränserna för Assyrien och även maktställning. När riket var som störst och mäktigast sträckte sig riket till Armenien i norr, Mediens berg i söder och medelhavet i väster.

Assyrien stod nära Babylonien när det gällde det språkliga och kulturella. Assyrierna pratade assyriska med en akkadisk dialekt. De utmärkte sig väldigt mycket för att de var en militärmakt, till och med kulturellt och särskilt på konstens område märktes det.
Idag tror assyrier på Gud, Jesus men förr i tiden trodde man inte på sådant. Då trodde man på olika gudar. Assyrierna trodde på guden Assur, han var skyddsguden för den gamla huvudstaden Assur med samma namn. Senare blev staden Nineve Assyriens huvudstad, som låg vid floden Tigris östra strand, nordost om dagens Mosul i norra Irak. Nineve utvecklades och blev huvudstaden i Assyrien under det första årtusendet f.kr.Historia

Under tiden då Assyrien existerade delades historien upp i tre olika epoker:
• Gammal- assyrisk tid
• Medel- assyrisk tid
• Ny(neo)- assyrisk tid• Gammal- assyrisk tid

Det Gammal- assyriska riket var under perioden 2000- 1500 f.kr. under denna epok var det den fösta stora stadsbildningen i Assyriens historia.
Assyrien hade en viktig statsstad, Assur, som låg vid mellersta floden Tigris. Staden hade nyss frigjort sig från Akkaderna och Sumererna. Assur var litet men ändå mycket viktigt för det var central till handelsvägarna, som band samman Anatolien med Mesopotamien.
Under det Gammal- assyriska tidens rike var metaller som bly, koppar, tenn och silver viktigaste handelsvarorna. Mesopotamien saknade metall, medan Anatolien var rik på berg som hade det, men däremot var Mesopotamien passande för en omfattande djuruppfödning och fårskötsel, ull var en viktig exportvara.
De Assyriska köpmännen grundade särskilda handelskolonier som kallades karum, vilket bettydde ”hamn” på akkadiska, i Anatoliens städer. Den mest bäst kända av dessa handelskolonier var Kanesh.

Shamshi- adad var kung för Assyrien, men han hade först levt i Babylon men kommit för att erövra staden Ekallatum i närheten av Assur. Därefte besegrade han kungen av Assur Erishim II och blev kung över staden.
Shamshi- adad försökte skydda Assyrien för att staden Mari vid Eufrat var ett hot för Assyrien. Då besegrade Shamshi- adad Maris kung Yahdum- lim och anslöt Maris till Assyrien. Efter att ha utvidgat sitt rike utsåg Shamshi- adad en småstad till en central punkt, då det grundades den nya Assyriska huvudstaden Shabat- enili.
För att hålla kontrollen i sitt rike ansatte han sina äldsta söner i Ekallatum vid Tigris och Mari vid Eufrat till vice kungar.
Efterträdaren till Shamshi- adad var hans son Ishme- dagan. Shamshi- adads andra son störtade med staden Mari och staden blev oberoende av Assyrien. Då passade den nye kungen av Babylon, Hammurabi, på att alliera sig med staden Mari.
Ishme- dagan ville så klart ha makt över Mesopotamien, så han ingick i en allians med Babylons fiender. Maktkampen pågick i århundraden och blev ingen fördel för Assyrien, det Gammal- assyriska rikets undergång kom till sin ända.
Efter det Gammal- assyriska rikets undergång hade Assyrien flera ”odugliga” kungar i de kommande århundradena.• Medel- assyrisk tid

Man vet inte när Medel- assyrisk tid började men forskare säger att den började precis efter Shamshi-adad I:s Gammal-assyriska rike.
Men under början av Medel-assyrisk tid regerade Assyriens kungar över Mitanni och kanske för en period över Babylon.
Kungen av Mitanni, Shavshtar, hade under mitten av 1400- talet f.kr. plundrat staden Assur, men Assyrien började stiga fram som mäktigt rike igen under Ashur-uballit I:s regeringstid.

Man började se i utlandet att Assyrien började få makten tillbaka. Så det planerades ett giftermål mellan Ashur-uballits dotter och Muballitat-sherua och kungen Burna-buriash av Babylon. Då Babylons trongivare blir Ashur-uballits sonson, men de störtades på grund av att kassiter som inte ville blanda sig med Assyrierna om landets affärer. Ashur-uballit marscherade till Babylon för att avsätta troninkräktaren. Det var då man visste att Assyrien och Babylon skulle fortsätta med fiendskapen i generationer framåt.

Medel- assyrisk tid hade många krigarkungar som Arik-din-ili, Adad-nirari I, Salmanassar I och Tukulti-ninurta I. Alla dessa bekämpade krig för att försvara och utvidga Assyriens gränser. De ville få bort alla hot som bergsstammar, Hettiterna, Hurriterna och huvudfienden var kassiterna från söder, som kom från Babylon.

Eftersom den gamla huvudstaden Assur hade stort hot från kassisterna grundade kungen Salmanassar I den nya huvudstaden Kalhv, som låg längre norrut och skyddades av Tigris och zabfloden mot en fiende som kom från söder.
När Salmanassars son Tukulti-ninurta I kom upp till tronen upphörde det kassitiska hotet för att Tukulti-ninurta hade tillfångatagit deras kung Kashitiliash IV. Efter det gjorde Babylon uppror och då plundrade Tukulti- ninurta Babylon och vanärade Marduk-templet. Marduks kulturstaty togs som krigsbyte till Assyrien, men det mäktiga prästerskapet i Assur tyckte inte alls om det och tillslut blev Tukulti-ninurta mördad av en av hans söner. Bara för detta försvagades Assyrien av tronstrider. Så på Assyriens bekostnad återtog Babylon sin maktposition, men Assyrien kunde ändå bevara deras självständighet trots försök till att invadera landet. Men tillslut när Tiglat-pileser blev kung steg maktskapet för Assyrien. Han fick riket att nå fram till medelhavskusten för första gången i Assyriens historia. Då hade Assyrien fått fler folkslag att kämpa mot som hade flyttat in i Assyriska riket, det var Araméer från söder och Mushki folket från Anatolien. Det blev även mer strider mot Assyrien.• Ny(neo)- assyrisk tid

Under Ny- (neo)- assyrisk tid regerade Tiglat- pilesar I:s, hans regeringstid var under 1115- 1077 f.kr. Hans och Assyriens svaghetstid var under 1200-900 f.kr. för att de nomadiska araméerna trängde sig in i Assyrien och behärskade området.
Under Assur- dan II och hans son Adad- nirari II:s regeringstid lyckades återta makten över Mesopotamien, Adad- nirars sonson, Assur- nisari II:s regeringstid var en blomstertid för Assyrien. Assur- nasir bekämpade Araméerna och slog ner folken som levde ända bort till medelhavskusten.

Salmanassar III, son till Assur- nasir- pal fortsatte som sin far och till slut gjorde han Babylon till en lydstat. Under Tiglat- pilesar III:s regering blev assyriernas ställning stark som världsmakt och för att göra slut på de babyloniska lydnadskungarnas uppror lät Tiglat- pilesar utropa sig själv till kung över Babylon.
Sargon II tog makten efter Tiglat – pilesars död, han erövrade Urarto som var ett väldigt framgångsrikt bergsland norr om Assyrien. Den assyriska armén stred med mot kimmererna som vid denna tiden invaderade till Anatolien och de Neo- hettitiska rikena i Malatya och Karkemish. Även delar av Israel erövrades och Egyptens härskare besegrades. Marduk- aplaidpina lyckades under regeringstiden kasta ut assyrierna från Babylon och gjorde sig till kung där. Sargon försökte ta tillbaka Babylon men lyckades inte. Han beordrade att en ny huvudstad skulle byggas norr om Nineve, men när Sargon mördades blev huvudstaden aldrig färdigbyggd.

Sanherib var en segerlik krigare, hans politik framkallade uppror i Babylon ledda av Marduk- apla- idpina som ledde till att de förstörde Babylon. Sanherib mördades av hans två söner, men de tvingades att försvinna av deras tredje bror Assarhaddon som tog makten. Assarhaddon byggde upp staden Babylon och hamnade i konflikt med de Egyptiska härskarna, så Assarhaddon lyckades erövra Memfis och gjorde nedre Egypten till vasallstat. Efter Assarhaddons död tog hans son över, Assurbanipal. Han fullföljde det hans far hade gjort så han gjorde övre Egypten till en vasallstat. Då detta hände uppnådde Assyrien sin största utbredning.

Egypten och Babylon fortsatte sina konflikter mot Assyrien men Assurbanipal besegrade dem båda, även grannstaten Elam besegrade Assyrien.
Assurbanipal var inte bara härskare utan han hade även ett stort magnifikt bibliotek med tusentals kilskrifter där man fått all dessa fakta om denna period.

Efter det att Assurbanipal dog var det fyra storkungar som regerade, de kämpade varandra och Assyrien försvagades efter 10 år av inbördeskrig. Slutligen van Sin- shar- iskun men han besegrades av babylonier och de förstörde huvudstaden Nineve.
Det Assyriska folket försökte återupprätta en ny stat från Harran i norra Mesopotamien under en general som hette Assur uballit II. Men de stoppades 609 f.kr. Sedan dess har ingen assyrisk stat existerat, men i nutid finns fortfarande en assyrisk talande minoritet i nuvarande Syrien, Turkiet, Irak men de är även utspridda i hela världen.
Det forntida Assyrien bebos av turkar, kurder och araber.• Assyriens Huvudstad Ninive


Den forna staden Ninive har fått sitt namn efter gudinnan Nin. Den låg i det Assyriska imperiet vid floden Tigris östra strand, nordost om staden Mosul i Norra Irak.
Redan 4000 år f. kr. var Ninive bebodd men den var inte så betydande för Assyrien, under Assyriens första storhetstid.
Under första årtusendet f.kr. utvecklades Ninive till en världsstad och Assyriens kung Sanherib (704- 681 f.kr) gjorde Ninive till imperiets huvudstad.
Staden hade olika tempel till de olika gudarna som Sin, Nergal, Shamash, Ishtar och Nabu. Runt staden under denna tid uppfördes den mäktiga Ringmuren som då var 7 km2 lång.
Ninive var världens största stad och vid den tiden var den främre orientens centrum och hade upp till 200 000 invånare, vilket var väldigt mycket då.
Genom Nineve flöt floden Khosr som mynnade ut till floden Tigris. Floden Khosr flöt i olika kanaler i Ninive. Det var ett slags system som de hade för att tillgodose stadens behov av vatten. Staden fick färskt vatten från dammar och akvedukter som kom från bergen nordost, 40 km från staden.
Assyrierna var väldigt smarta, för de hade floder som flöt genom staden och då tillverkade de olika kanaler genom staden från floden för att lätt få tillgång till vatten

När Babylonierna och Mederna gjorde uppror mot assyrierna förstördes Ninive 602 f.kr och lades helt i ruiner, men Ninive fanns kvar som en obetydlig ort och var bebodd till på 1200- talet. Efter Timur Lenks härjningar på 1400- talet tros det att platsen låg helt öde, numera är allt ett ruinfält och den närbelägna staden Mosul blev Ninives efterföljare.
5. Slutsats och diskussion

Assyrien var ett rike som fanns under 2000 – 609 talet f.kr och bestod av tre tidsepoker Gammal– assyrisk tid, Medel- assyrisk tid och Ny(neo)- assyrisk tid . Assyrien var ett väldigt mäktigt rike som under sin tid var utbrett över nästan hela Mesopotamien, men när de fyra kungarna tog makten blir det inbördes krig och det leder så klart till att hela Assyrien kollapsar och ingenting blir kvar bara det assyriska folket som sprider sig runt mellanöstern och andra delar av världen. Assyrien hade självklart flera fiender som ville åt deras makt och försvaga dem. Babylon var en av de mest farliga fienderna till Assyrien. Dessa två bråkade alltid om makten i Mesopotamien, men om man ser på det var Babylon och Assyrien väldigt lika i deras kultur och eftersom de var så lika kunde lika väl slå sig ihop och bilda en stormakt tillsammans. Men det hade ändå inte fungerat de båda folkslagen ville inte blanda sig med varandra ändå och att båda dem staterna var två helt olika krigsstater och ville få makt över Mesopotamien och leda själva.
Assyrien hade många huvudstäder under sin tid, det skapade en ny huvudstad varje gång den andra huvudstaden hade rasat ner eller att den inte var till någon nytta till staten. Den senaste huvudstaden och den mest kända var Nineve som nu heller inte finns kvar. Den var bebodd en tid efter Assyriens undergång men den rasade samman och nu är det en irakisk stad i närheten av det forntida Nineve. Nineve existerade under det Ny(neo)- assyriska tiden och hade över 200 000 invånare som var väldigt mycket under den tiden. Nineve var väl skyddad av floderna runt omkring den och det var väldigt smart att ha en huvudstad just mellan dem för att det inte skulle komma några fiender och förstöra staden, det måste ha varit därför det fanns kvar längre än Assyrien. Assyrierna var väldigt smarta när det gällde behovet av vatten, Assyrien hade floder som flöt genom städerna. Genom det så tillverkade de olika kanaler som åkte in genom staden för att alla skulle få vatten och att det inte skulle vara jobbigt att gå och hämta vatten hela tiden. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Det forntida Assyrien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-26]   Det forntida Assyrien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10018 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×