Kognitiv ergonomi (arbetsmiljö)

14796 visningar
uppladdat: 2008-05-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under 1900-talet fick vi ett mycket viktigt ord i vår ordlista: Ergonomi, som är läran om hur arbetsredskap, arbetsställningar och arbetsmiljö påverkar människan, både fysiskt och psykiskt. Kognitiv är ett ord som man använder när man pratar om att ta in och tolka information. Tillsammans bildar dessa en vetenskap om samspelet mellan människan och tekniken. I nuläget är det just kognitiv ergonomi som är ett viktigt uttryck, då vi enligt många lever i ett informationssamhälle där vi tar in information dygnet runt. Tekniker anpassas till vår kognitiva förmåga; att se, höra, förstå, minnas och fatta beslut. Dessa saker spelar en stor roll eftersom vi bearbetar information genom att använda våra sinnen. För att förstå samspelet mellan människan och maskinen måste vi först förstå hur vår hjärna fungerar.

Hjärnan
Hjärnan är uppbyggd av en biljon celler som tillsammans arbetar för att skicka vidare information. Det är nervcellerna som arbetar med elektriska impulser som når ut till alla delar av kroppen. Hjärnan har också ett minnescenter där all information sparas på tre olika avdelningar. En för korttidsminnet (arbetsminnet), en för långtidsminnet (lagring, närminnet) och en för det sensoriska minnet (fotografiskt minne). Hjärnan har två hjärnhalvor: vänster och höger hjärnhalva. Båda delarna ansvarar för olika saker. Vänster hjärnhalva ansvarar för det intellektuella: logik, matematik och språk. Den högra hjärnhalvan ansvarar för det konstnärliga: kreativitet, känslor, musik och bilder.

Datorn
En dator fungerar lite på samma sätt. Den skickar signaler och den lagrar information. På den fronten är det datorn som är den snabbaste och kan spara mycket mer information än hjärnan. Processorn kallas den delen av datorn som är hjärnan, det är den som ”tänker”. Hårdisken är den delen som kan liknas med hjärnans långtidsminne för här lagras allt. Primärminne är den del som kallas för arbetsminne och fungerar som korttidsminnet gör i hjärnan. Ingenting lagras för evigt, utan bara för en stund innan man bestämt sig för att lagra informationen permanent. Datorn förvandlar siffror till bilder och text på skärmen. Bilder förvandlas till information och känslor i hjärnan.

Vad är kognitiv ergonomi?
Det är ett samspel emellan människa och maskin på det mentala planet. Hur en kontrollpanel och instrumentbräda på en dator uppfattas och hur man konstruerar dem på bästa sätt genom att tänka på människokroppens element. Kontakt människa till människa är också viktigt och då handlar det om emotionella aspekter på människan. I många arbeten och på fritiden spenderar man mycket tid framför datorn. Hur anpassar man datorsittandet på bästa sätt? Hur kan man uppnå bästa fysiska och psykologiska hälsa hos dess användare? Allt fler har sämre hälsa och detta gör att de uteblir ifrån arbetet och skolan. Det kan bero på stress, ögon och belastningsskador, utmattning eller att kraven är för höga på den enskilde personen. Genom kognitiv ergonomi vill man försöka att förbättra arbetsmiljön och trivseln på jobbet/i skolan. När vi får för mycket att tänka på kollapsar vår hjärna och istället tar man inte in någon information alls, precis som när en dator slutar att fungera så slutar våra kroppar att fungera.


Teknisk psykologi
För att vi på ett så bra sätt som möjligt kunna ta till oss den informationen som en dator ger och den ska kunna lagra den åt oss använder vi oss av teknisk psykologi. Man helt enkelt anpassar tekniken till vår kognitiva förmåga. Det kan bli farligt om samspelet mellan maskin och människa inte fungerar. Designen är också viktig, den måste vara anpassad efter användarens behov och fysiska förmåga. Ljuset och ljudet måste anpassas, för mycket brus eller ljus kan leda till allvarliga problem med ögon och öron. Bildtexten är en viss storlek i en viss färg, datamusen är formad för att passa vår hand. Hjärnan vill ha struktur med mönster och likheter, den tolkar ny information beroende på tidigare information. Långtidsminnet har vissa förväntningar och den väljer bland informationen. Därför är det viktigt att information på datorn skapar uppmärksamhet. Motivationen, förväntningarna och stressnivån har stor betydelse. Vad behöver mottagaren egentligen veta? Man ska inte lägga upp för mycket information på en gång till de som ska läsa, det gör att personerna inte orkar läsa igenom och missar viktig information.

Vad kan man göra för att höja användarens intresse?
• Använd uttryck som användaren förstår (inga svåra, långa ord)
• Tänk på färgkontraster (vissa färger blir för starka tillsammans på dataskärmen)
• Begränsa informationen till den viktigaste (andrum behövs mellan styckena)
• Eliminera eller minimera distraktioner (som t.ex. blinkande text)
• Utnyttja redan inlärda procedurer (t.ex. knapp där man kan läsa vidare)
• Förstärka skillnaden mellan signal och brus (ju mindre brus desto bättre)
• Paus att bearbeta informationen (t.ex. lägga till bilder)
• Att tänka på allt detta gör att man får den allra bästa tänkbara kognitiva ergonomin.

Dålig kognitiv ergonomi
Det finns många exempel på när den kognitiva ergonomin inte har fungerat. Oftast har det varit i samband med en olycka. En stor olycka hände i Tjernobyl, Ryssland 1986 då ett kärnkraftsverk havererade och radioaktivt damm spred ut sig över hela Europa. Det hade kunnat förhindras. Det som orsakade haveriet var en stor brand som tog alldeles för lång tid att släcka. Säkerheten hade inte varit tillräckligt planlagd ifrån början. Många människor och djur som bodde omkring där har fått bestående skador, även om de flesta evakuerades. Flera brandmän som hjälpte till på platsen dog av för mycket exponering av radioaktivitet. Reaktorn som sprängdes var felbyggd och det fanns inget skyddande skal som skulle ha förhindrat att inte så mycket radioaktiva ämnen spreds ut. Om de hade tänk på den kognitiva ergonomin från början och ökat säkerheten hade inte så många skadats. Säkerhet är mycket viktig på alla arbetsplatser, men ännu viktigare då man arbetar med giftigt avfall. Man kallar det för MTO-modellen: Människan-Tekniken-Organisationen. De måste anpassas på ett bra sätt för att fungera.

Olika slags ergonomi
När man pratar om ergonomi tänker man främst på lyftteknik, men det finns mycket mer än så. De som jobbar med ergonomi kallas för ergonomer och för dem är den kognitiva ergonomin den viktigaste. Systemergonomi handlar om den tekniska utvecklingen emellan människan och maskinen och hur man bygger upp den.
Man kan också kalla den kognitiva ergonomin för Informationsergonomi: hur man tolkar information och hur man reagerar psykologiskt. Neuroergonomi är en annan slags ergonomi som ännu är under utveckling, men tar upp mer perception och prestation till teknologin som vi använder oss av. Man pratar även där om design för att uppnå bästa säkerhet av användandet av teknologin. Hjärnergonomi är ett sätt att minska stressen som lätt uppkommer när hjärnan arbetar för mycket. Det gäller att hitta ett bra sätt att begränsa hjärnans arbete så att det blir en bra ergonomi för personen och även för personerna runt omkring. Stress kan nämligen smitta, inte fysiskt med psykologiskt. Hjärnan är en allt för viktig del för att förstöras. Även här handlar det om att anpassa arbetsmiljön efter människans behov.

Framtiden
Den kognitiva ergonomin blir allt viktigare i vår tillvaro när ny teknologi ständigt framträder. Man kallar det för konsistent format då alla apparater ser ut och fungerar på samma sätt. Förvirring uppstår när något okänt dyker upp. Man måste vara beredd på att datorer inte kommer att fungera på samma sätt i framtiden. Skador som t.ex. musarm kan förhindras genom att man tar bort datamusen, men då måste man organisera sig igenom datorn på något annat sätt. På bärbara datorer kan man använda en platta istället som man styr med hjälp av fingret och nu finns också ritbräden som gör att man inte får lika ont i armen och handleden när man styr muspekaren. Teknologin utvecklas, egentligen för snabbt för att människan ska hänga med. Forskare har försökt sedan länge att skapa en dator där man kan styra datorn genom tankekraft. Man gör hela tiden små framsteg och om det skulle kunna lyckas kan man verkligen tala om kognitiv ergonomi där maskinen och människan jobbar tillsammans.

Reflektioner
När jag hörde talas om kognitiv ergonomi hade jag ingen aning om vad det betydde. Kognitiv fick mig att tänka på psykologi, där man där använder sig av kognitiv beteendevetenskap och sen tänkte jag på kognitiv perception. Ergonomi har jag jobbat med i skolan förut, inom idrotten och datakunskapen. Jag vet att det är viktigt att sitta rätt framför datorn och ta pauser med jämna mellanrum. Kognitiv ergonomi handlar inte riktigt om det, det handlar mer om sambandet mellan människan och datorn. Egentligen är det inte många som tänker på det heller, men snart så kommer man att göra det. Kognitiv ergonomi är ju ändå ett ganska nytt uttryck som kommer att komma väl till hands i framtiden då teknologin är mer avancerad. När man utvecklar tekniken måste man tänka på designen och på hur användaren kommer att använda den. För att minska stress och fysiska problem behövs samarbete mellan människan och datorn som vi faktiskt sitter vid hela dagarna. Datorn har inte funnits så länge och man vet inte riktigt riskerna med att sitta för mycket vid datorn. Datorn utvecklades för att människorna hade ett...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kognitiv ergonomi (arbetsmiljö)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-27]   Kognitiv ergonomi (arbetsmiljö)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10034 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×