Korstågen

11 röster
14105 visningar
uppladdat: 2008-10-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Korstågen

Fördjupningsuppgift

Profeten Muhammed skapade på den arabiska halvön en ny religion på 600-talet. Religionen, islam, bygger på judendomen och kristendomen och alla tre religionerna har samma Gud. Muslimerna, islams anhängare, blev snabbt allt fler när folk i både Nordafrika, Egypten och Palestina gav upp sina religioner för islam. De kristna blev oroliga. Läran om islam spred sig snabbt och området kring Medelhavet, som länge varit kristet, började erövras av muslimer. På kort tid erövrade muslimerna mycket land, området söder om Medelhavet och Spanien liksom Palestina blev muslimskt.

De kristna kände sig hotade av muslimerna och deras väldiga erövrande samtidigt som kristendomen var hotad att utrotas. Om alla kristna till slut gav upp sin tro för islam skulle hela kristendomen dö ut. År 1095 uppmanade påven Urban II folket att dra ut i korståg. När kejsaren i Konstantinopel, Östroms huvudstad, bad påven i Västrom om hjälp att försvara sig mot muslimerna såg påven sin chans. Han ville få de kristna att se honom som kristendomens räddare samtidigt som han i själva verket gjorde det mesta för maktens skull. Om han räddade kristendomen skulle hans plats som hela kyrkans ledare vara säkrad och handelsförbindelserna med Asien skulle ge stora ekonomiska inkomster. Men för att få folket med sig var de religiösa motiven till ett korståg viktiga. Därför predikade han om att den som gav sig ut i ett korståg skulle förlåtas för alla synder, slippa plågas i skärselden efter döden och blev man martyr, det vill säga dog under kriget för sin religion, skulle man komma direkt till Guds paradis. Naturligtvis ville påven få ut folket i ett korståg för att befria Jerusalem och Jesu grav från muslimerna också, vilket man till slut bara lyckades delvis med. Man ville också få de kungar, furstar och riddare i Västeuropa som ständigt krigade mot varandra att enas och istället lägga krafterna på de krig påven uppmanade till. Det lyckades man med precis som man också lyckades med att överta handeln kring Medelhavet. Påven uppmanade dessutom till korståg eftersom man i Europa hade upplevt en stor befolkningstillväxt och var i behov av mer land.

Korstågen kom att kallas korståg eftersom deltagarna hade röda kors på sina kläder för att visa att de vigde och offrade sina liv för kristendomen. Korsen symboliserade det kors Jesus bar till avrättningsplatsen och som han sedan avrättades på.  Jag tror att folket på något vis kände en viss trygghet genom det korset. De kände att Jesus var med dem och påven hade ju predikat att detta var både Guds och Jesus vilja. Folk idag har olika syn på vad ett korståg är. Vissa tycker att bara de expeditioner med målet att befria Jerusalem ska räknas som korståg medan andra hävdar att alla strider för något religiöst ska betraktas som ett korståg.

Många av dem som gav sig ut i korståg gjorde det för att de hoppades kunna plundra till sig stora rikedomar och därefter leva ett rikt liv. Men den största delen av folket som gav sig iväg gjorde det av religiösa skäl. Att förstå hur en människa kan offra alla sina ägodelar och framför allt sitt liv för något sådant är för mig obegripligt och jag tror inte många idag förstår det. Jag tror att det som lockade alla de människor som gav sig iväg mot Jerusalem främst var tanken på att i fortsättningen inte behöva oroa sig för skärselden, man slapp den och alla synder man begått blev förlåtna. Men många kände nog också en så stor kärlek till Gud, de gjorde det av uppoffrande, de ville tjäna något långt större än de själva. I öst har i och för sig religionen fortfarande stor betydelse medan den i västvärlden bara blir allt mindre och mindre. Hade påven Benedictus XVI idag gått ut och förklarat korståg mot muslimerna tror jag inte att han hade fått många kristna med sig. Förr trodde man också så starkt på sin religion att man lät sig luras av påvar, präster och biskopar när de predikade om till exempel skärselden. Det finns nog inte många idag, åtminstone inte i västvärlden, som hade gått och oroat sig hela livet över skärselden om påven predikat som förr. Att det fortfarande finns de som är väldigt religiösa är ju alla självmordsbombare som dagligen dödar både sig själva och så många andra ett stort bevis på. Jag tror att religion fortfarande betyder mycket för många, men för de allra flesta betyder den nog inte så mycket som förr. För de flesta, i alla fall i västvärlden, handlar nog religionen mest om att man döps, konfirmeras, gifter sig och begravs.

Vad ledde då korstågen till? Jag tror att de framför allt ledde till ett enat Europa. Utan korstågen hade Europa antagligen inte sett ut så som det gör idag och den gemensamhetskänsla vi har, jämfört med andra världsdelar, hade inte funnits. Korstågen ledde också bland annat till ökad handel kring Medelhavet, de kristna övertog muslimernas roll och fick då alla stora inkomster från handeln och sjöfarten. Kunskaper spreds också via korstågen. Muslimerna var överlägsna i sitt kunnande och européerna lärde sig mycket om bland annat kultur och vetenskap. Muslimerna hade till exempel betydligt bättre läkare än de kristna och i filmen Kingdom of Heaven skänker Saladin, muslimernas ledare, några av sina läkare till de kristna efter att de just ingått i en vapenvila. Att muslimernas kunskap spred sig till Europa fick kulturen att blomstra och det ledde så småningom till att Europa fick makten över världen. Korstågen ledde alltså till många positiva saker, utan korstågen hade Europa inte haft den maktposition som man har idag. Men de bidrog naturligtvis med mycket negativt också. Muslimernas syn på de kristna är på ett sätt för alltid negativ och på många ställen i världen klarar de olika kulturerna inte av att mötas. Jag tror att skillnaden på kristnas och muslimers syn på saker oftast är för stor för att de ska kunna leva som ett enigt folk. Idag ser många kristna korstågstiden som en skamlig och sorglig period. Jag tror att de kristnas och muslimernas relation kommer att förbli skakig på grund av korstågen. Som kristen måste jag ju säga tyvärr, men Jerusalem slutade som muslimskt efter korstågen. Dock var de kristna välkomna att besöka Det Heliga Landet och Jesu grav.

Att korstågen fortfarande rör vid nutiden på flera sätt är jag helt övertygad om. Irakkriget, den ständiga konflikten i Jerusalem, Europas maktposition och utseende, mycket hade varit annorlunda utan korstågen. Världen hade inte sett ut och verkat som den gör idag, sett ur både positiv och negativ synvinkel.

Finns det några liknande konflikter i vår tid? Ja, vi har ju sett spänningarna mellan öst och väst under 1900-talet och lyckligtvis är denna uppdelning numera upphävd. Däremot kan man idag se en konflikt mellan demokrati och diktatur och det är inte alltid religionen som avgör vilken sida man står på. Ett exempel är USA och deras president som använder detta för att motivera krig mot diktaturer. Ytterligare en konflikt är Mellanösternkonflikten. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Illustrerad Vetenskap: Nr 1 2004 Aftonbladet: Debattartikel publicerad 27/12 2006 Lärobok: Religion och liv

Kommentera arbetet: Korstågen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-10-11]   Korstågen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10143 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×