Jehovas Vittnen, del III

1 röster
13522 visningar
uppladdat: 2002-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jehova

Jehova är källan till allt liv i universum. Han har alla egenskaper och är därför allsmäktig och allvetande. Det är så Jehovas Vittnen förklarar Jehova.

Jehovas Vittnen lägger stor vikt i att Guds riktiga namn är Jehova och denna regel kan dom aldrig svika från.

Enligt Jehovas Vittnen finns det en papuryshandskrift av Gamla Testamentet från andra århundradet f. Kr. där man enbard använder ordet Jehova. Detta är den ursprungliga texten av GT och författarna använde ordet Jehova till Gud. Men avskrivarna har använt manipulation och ändrat Jehova till Kyrios som är grekiskans ord för Herre. Därför anser Jehovas Vittnen ha rätt att ändra Kyrios till Jehova i alla sina översättningar av Nya Testamentet.

Sedan 1100-talet har ordet Jehova använts av de flesta i Europa men på senare tid är det många lärda människor som säger att det ska uttalas Jahve om man ser grammatiskt på urprunget JHVH ,det så kallade tetragrammet.

Man kan inte förneka att Jehovas Vittnen lägger större vikt på Guds rättfärdighet istället för på Guds kärlek. Rutherford skrev en gång:
”Jesus är Jehovas officiella bödel och han övar rättfärdighet genom att vedergälla den som har blodskuld, lika för lika /…/ Inte senare än i Harmagedon kommer blodshämnaren Jesus Kristus att slå ihjäl det ondsinta prästerskapet och dess bundsförvanter.”

Dock bad Jesus för sina fiender på korset: ”Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”.

Jehovas Vittnen ställer sig strängt emot tron på Guds treenighet. Enligt dem leder treenigheten till förvirring och Gud är inte förvirringens Gud. Istället är det Satan själv som är upphovsman till tron om treenigheten.


Det helgia tetragrammet. Av hebreiskans
bokstäver JHVH bildas Jehovas, eller med
korrekt uttal Jahve.
Skapelsen

Enligt Jehovas Vittnen var det Adam själv som skrev Skapelseberättelsen (1Mos 1:1-2:4), vilken inte är en skapelseberättelse utan en bsekrivning om hur den förbereddes för Skaparens slutliga syfte.

Dock ska ”skapelseveckan” inte tolkas bokstavligt utan som de sex dagarna ska motsvara sex ”arbetsperioder” om vardera 7000 år. Den sjunde dagen var vilodagen och den pågår än, d.v.s att 6000 år av den har redan gått. Det återstår alltså 1000 år av Skaparens vilodag.

Det går inte att förneka att jorden är flertalet miljarder år gammal, vilket Jehovas Vittnen inte heller gör. Dock motsäger dom sig starkt att livet på jorden är över en miljard år gammalt. Man säger att livet började utvecklas för 48 000 år sedan, d.v.s på den första skapelsedagen.Människan

Adam skapades på hösten år 4026 f.Kr, om man får tro vad Jehovas Vittnen säger. Han skapades som Jehovas avbild dock ej för att bevisa att Jehova hade en gestalt som en människa.

Jehovas Vittnens starka ståndpunkt angående människan är att hon är en själ, och att hon inte har en själ. Skillnaden mellan människor och djur är inte att djuren inte har en själ, för det har dom, utan att människan är skapad till Jehovas avbild.

Själen äringen beståndsdel vid sidan av kroppen utan den skulle inte kunna existera utan kroppen.

Människoskälen är inte odödlig som en del andra världsreligioner tror. Själen blir förs odödlig efter det att den har uppstått från de döda.


Syndafallet

Jehovas Vittnens tolkning av Syndafallet är relativt lik den kristna tolkningen. Enligt Jehovas Vittnen skapades inte Satan av Gud utan var från början en härlig andeson. Han var så fylld av stolthet att han ville bli gud och gjorde uppror mot Guds ledning för cirka 6000 år sedan.

Satan lurade först Eva och sedan Adam att äta av den förbjudna frukten. Dock bliev straffet int evig pina i helvetet för människan utan fysisk död.

Dock lät inte Gud straffet få direkt följd för Adam och Eva utan han lät Adam först få ett barn som skulle lära känna Jehova.

Det var inte bara Adam som fick dö utan alla som härstammar från honom går samma öde till mötes.

Genom Adam trängde hans synd ut till all världens människor och allt sedan Kains dagar har det fötts miljarder av människor mot Guds vilja.Jesus

Troligen en av de största avvikelserna från övriga kristna inriktningar som Jehovas Vittne har är deras syn på Jesus Kristus.

Enligt dem är han inte en del av den heliga treenigheten, då Jehovas Vittnen tar tydligt avstånd från denna tro.
Jesus är ett helt självständigt andeväsen, precis som Gud.

Jesus var mäktig men inte allsmäktig. Att han enligt Bibeln var i Guds skepnad betyder att han var skapad som Guds avbild. Han kan jämföras med änglarna, och innan hans existens på Jorden var han ängeln Mikael.

Precis som Jehova har han en mängd olika egenskaper och titlar. Han är till exempel fältherre, generalfältsmarskalk och blods-hämnare. Han ska leda utförandet av dödsstraffet mot mer än 2 500 000 onda och ogudaaktiga människor vid slaget vid Harmagedon, där han ska utgå som segrare.

Jehovas Vittnen tror inte på läran om inkarnation. De instämmer inte att Gud blev människa i Jesus Kristus.Jesus föddes och växte upp som en vanlig människa dock som den fullkomlige människan, exakt lik Adam i Eden.
Först vid dopet hände något avgörande i Jesus liv. När Jesus blev döpt kom det en röst från ovan som sa att detta var hans son.

Den heliga anden

Den heliga Anden är inte en person och inte heller en gudom, utan det är Guds verkande kraft.

Jehovas Vittnen skriver alltid den heliga Anden med små bokstäver och på så sätt förkastar dess gudom och lika värde med Fadern.

”Anden är den allsmäktige Gudens osynliga, verksamma kraft, som driver hans tjänare till att göra hans vilja.”


Harmagedon

”Domedagen” defineras som ”en tidsrymd då högsta rätten i himlen, Jehova Gud och hans meddomare, Kristus, sitter för att döma”.

Man har räknat med flertalet domperioder:
 Domsperioden på Noas tid som slutade 2370 f.Kr.
 Domedagen för Sodom och Gomrra, ca 1919 f.Kr.
 Domen över folkslagen, som började våren 1918.

Domen över folkslagen beskrivs i Matt 25:31-46 där Jesus skiljer fåren från getterna. Jehovas Vittnen är fåren och de som förföljer Vittnena, hela kristenheten och dess prästerskap är getterna.

Denna dom kommer att ske vid slaget vid Harmagedon. Harmagedon är inte en geografisk plats utan betyder att slaget kommer att stå över hela jorden och även på andra planeter.

Slaget vid Harmageon kommer att vara ett slag mellan Jehovas förtrogna och Satans. Det är här de 144 000 ”fåren” ska överleve och förenas med de övriga fåren i himlen.

Dock framgår det inte vad för slags vapen som ska användas vid slaget. Säkert vet man att luft-, hand- och sjövapen kommer att användas och att bomber kommer kastas i mängder.
Men även pilbågar och spjut kommer att användas i en så stor mängd att det kommer ta sju år att elda upp det.

Över två biljoner människor kommer att dö vid detta slaget och det kommer att ligga döda människor överallt.

Resultatet av Harmagedon blir att Satans organisation kommer att bli krossade, tillsammans med all jordens härskare och religionsledare. Till sist blir Satan och hans änglar kastade ner i avgrunden och endast de trofasta Vittnena kommer att överleva slaget.
Tusenårsriket

Slaget vid Harmagedon kommer att följas av att ett rike som ska leda människan till fullkomlighet kommer att upprättas. Detta ”paradis” kommer att kallas för Tusenårsriket, som Vittnena ser som sabbaten. Tolkningen av Tusenårsriket är bokstavligt och under denna tid kommer Jehova att skapa nya himlar och en ny jord.

De trofasta människorna kommer att överleva slaget vid Harmagedon och får fortsätta att leva i Tusenårsriket. Här kommer de att gifta sig och skaffa barn som aldrig kommer att bli sjuka eller ga...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jehovas Vittnen, del III

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-04]   Jehovas Vittnen, del III
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1017 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×