Chile - en faktatext

19 röster
14571 visningar
uppladdat: 2008-11-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Chile

Geografi och klimat
Chile är långsmalt och sträcker sig längs en stor del av Sydamerikas västra kust, från Peru till Kap Horn. Det är 420 mil långt men bredden är i genomsnitt bara 20 mil. Chiles yta är ungefär lika stor som Sverige och Norge tillsammans.
I Chile ligger den stora bergskedjan Anderna med toppar på över 5000 meter över havet. Den sträcker sig i nord-sydlig riktning vid Chiles östra gräns.
Chiles huvudstad heter Santiago och har ca 4, 6 milj. invånare. Staden ligger i mellersta Chile. Andra stora städer är Puente Alto, Antofagasta, Vina del Mar och Valparaíso.
Loa är Chiles allra längsta flod. Den är 44 mil lång och ringlar från bergen i sydöstlig ritning ut mot kusten. Största sjön heter Lago Llanquihue. Den ligger i södra Chile och är på vissa ställen 350 meter djup.
Klimatet i Chile varierar eftersom landet är långt. Längst i norr är det öken och mycket torrt. Söderut, mellan städerna Copiago och Illapel finns en konstbevattnad halvöken och stäpper. I mellersta Chile är jorden bördig eftersom smältvatten rinner från Anderna under regniga vintrar. Där är klimatet ganska likt Sydeuropas med soliga somrar och regnig vinter. Längre söderut finns jordbruksområden med många sjöar, skog och i syd går det över till slätter och glaciärer. I norr är det alltså torrt och i söder fuktigt med mycket regn.

Befolkning, språk, religion och kultur
De flesta av Chiles befolkning lever i de mellersta delarna av landet och då främst i de större städerna. Många av Chilenarna är mestiser, alltså av blandad indiansk och europeisk härkomst. Bara omkring
4 % av invånarna tillhör ursprungsbefolkningen.
Spanska är det officiella språket i Chile Det finns även två indianspråk: Mapuche som talas i söder och quechua i norr. Sedan 1993 har indianerna rätt att undervisa i sitt eget språk.
Majoriteten av Chiles befolkning är katoliker. Katolicismen kom till Chile med spanjorerna på 1500-talet och blev efter ett tag stadsreligion. År 1925 skildes stat och kyrka, men katolicismen har fortfarande mycket stort inflytande i samhället. Det finns även en del protestantiska församlingar. En del indianer står emot all kristen tro och håller sig till sin traditionella religion, som oftast är schamanism.
Chile betraktas som ett av det kulturellt mest utvecklade och avancerade länderna i Latinamerika. Även när Chile stod under militär diktatur var det kulturella livet på topp. Den chilenska litteraturen har länge påverkats av övriga Latinamerika men Chile har även egna kända poeter och författare som bl.a. nobelpristagarna Gabriela Mistral och Pablo Neruda. Många författare och poeter lämnade Chile under militärkuppen 1973 men de flesta återvände innan år 1990. Idag är Isabel Allende en av Chiles mest kända författare. Hon har bl. a skrivit romanen Andarnas hus och barnböckerna Pygméernas skog, Odjurens stad och Den gyllene drakens rike.

Naturtillgångar och energi
Chiles naturtillgångar består mest av koppar. Landet står nämligen för omkring en tredjedel av världens kopparförekomster och man tror att det kommer räcka i åtminstone 50 år till. Det finns även stora mängder av molybden som är en biprodukt av kopparbrytningen. Den används bl. a i stållegering. Chile har också guld, silver, järnmalm, mangan, bly, zink och kol samt nästan all känd tillgång av nitrat i världen. Längst ner i södra Chile finns även naturgas- och oljereserver.
Chiles energianvändning består främst av olja och gas. De importerar det mesta av den gas och olja som används. När Argentina, som är största leverantören, drabbades av energibrist på våren år 2004, kunde de inte skicka tillräckligt till Chile. Regeringen beslutade då att hitta nya leverantörer och att börja använda mer flytande naturgas.
Energin utvinns också genom vattenkraft och en tiondel av energin kommer från kol. Chile räknas som ett av de länder som använder mest vattenkraft i världen, vilket är positivt ur miljösynpunkt.
Dock är de stora dammarna omstridda eftersom de skadar naturen och tvingar indianer att flytta. Ett annat miljöproblem är den stora regnskogsavverkningen. Eftersom trävaruexporten är väldigt lönsam är det svårt för miljöorganisationer att påverka och minska skövlingen. I Santiago har utsläpp från bilar och industri orsakat stora luftföroreningar.

Levnadsvillkor och välfärd
I Chile är arbetslösheten hög, nästan nio procent av befolkningen var utan jobb år 2005. Bland ungdomar är siffrorna mycket högre och regeringen har startat flera program för att skapa nya arbetstillfällen. Detta har dock inte räckt för att få ner arbetslösheten. Något som är positivt inom det här är att fler kvinnor har jobb nu än tidigare och de har även börjat skaffa sig högre utbildningar. Idag är ungefär 37 % av de arbetande och hälften av de som studerade på universitet kvinnor.
Sjukvården i Chile varierar mycket. Ungefär 60 % av befolkningen är hänvisad till den offentliga vården, där köerna är väldigt långa och de lider av resursbrist. Den privata vården har högre standard. Svårt sjuka patienter kan, sedan början på 2000-talet, få större delen av vårdkostnaden betald. Hälsoläget har ändå förändrats positivt under de senaste 20 åren, mest genom förebyggande åtgärder, som vattenrening, bättre avlopp och vaccineringsprogram. Barnadödligheten har minskat väldigt mycket sedan början på 1980-talet och är lägre än i grannländerna. Även mödradödligheten har sjunkit, dock får många kvinnor skador i samband vid abort, vilket förekommer trots att det är förbjudet. Fattigdomen i Chile är inte längre lika stor och utbredd som för tjugo år sedan. Däremot är skillnaden mellan fattiga och rika mycket stora.
I Sverige var, år 2005, ca 27000 av invandrarna från Chile. Det betyder att Chilenare är den elfte största gruppen av invandrare i Sverige. Innan dem står bl. a Finland och övriga norden, Irak, Turkiet, och forna Jugoslavien. Många av Chilenarna invandrade runt 1973 då militärens överbefälhavare Augusto Pinochet tog makten i landet och f&...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Länder i Fickformat 716 Chile, utgiven av Utrikespolitiska Institutet 2006. Fickfakta – Statistik om integration, utgiven av integrationsverket 2006. http://www.ui.se/ - utrikespolitiska institutets länderdatabas http://sv.wikipedia.org/wiki/Chile - Wikipedia om Chile

Kommentera arbetet: Chile - en faktatext

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-30]   Chile - en faktatext
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10205 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×