Elektricitet

8 röster
20109 visningar
uppladdat: 2008-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Jag valde att skriva om Elektricitet för att det är en sak vi människor har blivit beroende av.

Vi behöver elektricitet när vi tar oss till jobbet/skolan, sköta vardagliga sysslor, tillverka varor m.m. Vi har blivit så vana vid det att vi skulle ha svårt att anpassa oss till ett liv utan elektricitet. Jag valde även det här ämnet för att det ät ett väldigt intressant ämne att skriva om och för att jag har alltid undrat hur elektricitet fungerar och hur den kommer till.

Jag har valt att svara på några frågor eftersom elektricitet är jätte stort.

 • Vart kommer elektricitet ifrån?
 • Vad används elektricitet till?
 • Hur skulle världen se ut utan elektricitet?
 • Vad kommer elektricitet ifrån?

  Elektricitet kommer från vindkraft, vattenkraft, kärnkraft

  Jag har valt att skriva om vattenkraft, vindkraft och kärnkraft för att vattenkraften och kärnkraften är de största el producerarna medan vindkraften är en av de minsta. Jag ville se om det fanns några stora skillnader mellan dessa tre stycken.

  Vattenkraft: Man utvinner el genom att utnyttja höjdskillnaderna. Man tar vattnet som ligger långt upp och låter det rinna till den nivå som är lägre. När vattnet forsar från vattenmagasinen till vattenkraftverket så börjar turbinerna i kraftverket att rotera. När turbinerna roterar så driver den en generator som gör att energin i vattnet omvandlas till elektricitet.

  Vattenkraftverken har både stora nackdelar och stora fördelar. De två största fördelarna är att vattenkraftverken inte ger någon utsläpp och att dem bara kan drivas på vatten så det betyder att dem är tillgängliga året runt. Det här är en stor trygghet för el-konsulterna. Det finns en många andra fördelar t.ex. det är ett väldigt billigt sätt att producera elektricitet, då bränslet är förnybart. Det finns nackdelar i naturen även om dem inte ger någon utsläpp. När man gör stora ingrepp i naturen så blötläggs skog kring den ursprungliga älven och områden omkring älven. Detta stör ekosystemet och djurlivet.

  Det här är en överblick om hur ett vattenkraftverk fungerar.

  Vindkraft: Ett vindkraftsverk fångar upp rörelseenergin i vinden. Rörelseenergin överförs från luften till vindkraftverkens propeller som börjar snurra. Propellern driver en turbin som är kopplad till en generator. När turbinen snurrar ger generatorn elektricitet till vårt elnät som vi senare använder i våra hem. Vindkraften i Sverige svara för 0,2 % av elförsörjningen vilket är en väldigt liten del jämfört med andra energiformer.

  Det finns också fördelar och nackdelar med vindkraften. Fördelarna är att vindkraftsverken inte skadar naturen på något sätt och så lämnar den inte några föroreningar i luften.

  Vindkraftverken behöver bara luft för att göra sitt jobb och luft är en oändlig energikälla. Man kan även bygga dem på i vattnet, då tar dem inte upp någon plats och då hör vi inte deras buller. Bullret stör inte heller djurlivet. Nackdelarna är att dem är väldigt dyra att bygga på vatten och så är dem dyrare i drift. Man kan inte bygga dem överallt på marken för att man får inte placera dem närmare än 350 meter från ett hus.

  Kärnkraft: Bränslet (uran) packas i långa stavar som man sedan kan använda i reaktorerna.     I uranstavarna stöter neutroner ihop med urankärnor som klyvs. När uranen klyvs frigörs ytterliga två neutroner, som i sin tur kan klyva fler urankärnor. Denna kärnklyvning kallas fission. För att få neutronerna att bromas ner så använder man styrstavar eller så kyller man ner uranstavarna med kallt havsvatten, som i sin tur värms upp. När havsvattnet värms upp så omvandlas det till vattenånga. Vattenångan driver turbinen som i sin tur på en generator att omvandla energin till elektricitet och sedan drivs strömen till elnätet. Vattenångan kyls sedan ner med hjälp av kallt  havsvatten. Det nerkylda havsvattnet drivs sedan tillbaka till reaktorn för att återigen värmas upp.

  Kärnkraften har också stora fördelar och stora nackdelar. Fördelarna är att kärnkraften är så efektiv men ändå vänlig mot miljön. Visst släpper den ut ämen till både luft och vatten, men mängderna är så små att det knappt påverkar klimatet. Det som är så bra med utsläppet är att ämnena snabbt omvandlar sig till stabila ämnen. Kärnkraften är även ett väldigt billigt sätt att producera el på. Jag har för mig att i drift så kostar det 10 öre per killowattimme. Som jag skrev innan så är nackdelarna väldigt stora dem med. Sverige har en av dem bästa säkerheterna i världen angående kärnkraft men man kan aldrig garentera att en olycak inte sker. Skulle något gå fel och de radioaktiva ämnena skulle hitta ut ur kärnkraftet så skulle skadorna bli stora. En sak jag tänkte på var att om kärnkraften skulle hamna i fel händer så skulle kärnkraften kunna användas till annat än energi ''skapande'', uraniet innehåller nämnligen plutonium som används till kärnvapen.

  Innan jag satte igång med det här ämnet så var jag väldigt okunning inom ämnet ''energikällor''. Om man jämför alla tre ''enrgikällor'' så tycker jag att kärnkraftverken verkar bäst för att den producerar så mycket energi och gör inte stor skadda. Jag trodde innan att vindkraft var det bästa sättet men jag tycker att vindkraftens nackdelar väger mer än de få  fördelar som dem har.. Det kanske är därför inte en stor del av energi producerandet kommer från vindkraft. Jag tror att den står för cirka 0.2 % av all elektricitet producerande (läste det i en NO bok)

  Vad används elektricitet till?

  Vi använder elektricitet till nästan alla våra aktiviteter. Det är nog flera stycken som skulle ha svårt att tänka mig hur vi människor skulle leva utan elektricitet för att elektricitet gör nästan allt åt oss t.ex. värmer våra hem, driver våra bilar, brukar våra jordar, håller igång våra maskiner. Genom att vi har lärt oss att utnyttja världens energiförråd har vår levnadsstandard nått tidigare otänkbara nivåer. Man kan säga att elektricitet är grunden åt allt som t.ex. internet som gör att det är lättare att kommunicera med varandra vilket man gör via internet och utan elektricitet så skulle det inte finnas datorer och då så skulle man inte behöva internet.

  Fördelarna med det här är att vi lever ett enklare liv och så har vi roligare med hjälp av elektricitet. Men det finns även stora nackdelar med det här och det är att folk har blivit latare som t.ex. man spelar data istället för att motionera, man kanske är inne och chattar med kompisar istället för att plugga. Men för att världen ska fortsätta att utvecklas så måste man ha elektricitet så fördelarna e betydligt större än nackdelarna.

  Hur skulle världen se ut utan elektricitet?

  Jag tror att många människor skulle ha dött för att vi människor är beroende av det vi har åstadkommit, vi är beroende av vår teknik och vi är beroende av att få allt som vi behöver för att överleva serverat. Om allt det här skulle försvinna så skulle det inte finnas tillräckligt med vatten eller mat till alla för att utan elektricitet så skulle vi inte kunna massproducera ny mat. Man skulle inte kunna transportera maten som redan finns för att bensinpumparna skulle lägga av och då skulle man inte kunna få fram maten med hjälp av lastbilar och sådant. Folk hade tvingats svälta ihjäl, eller så hade folk försökt ta sig ut på landsbygden för att börja odla maten som dem gjorde innan all elektricitet kom. Vi hade även fått gå tillbaka till ångmaskiner och andra icke-elektriska uppfinningar. Jag föreställer mig det som 1800 ...

  ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet http://en.wikipedia.org/wiki/Electricity http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenkraft http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraft http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft

  Kommentera arbetet: Elektricitet

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2008-12-01]   Elektricitet
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10209 [2024-05-27]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×