Vindkraft

4 röster
6174 visningar
uppladdat: 2008-12-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vindkraft

Vindkraften har utnyttjats av människan i århundraden. Från början till att pumpa upp vatten med t.ex det amerikanska vindhjulet och vikingarna använde vandkraften för att förflytta sig med hjälp av segel och senare använde man vindkraften för att mala säd.
Redan på 1890-talet utvecklade danskarna det första ’’vindkraftverket’’ för elproduktion. Nu är Danmark en av de ledande vindkraftnationerna tillsammans med Holland, Tyskland och USA. Efter att det har blivit klimatkris märker man att fler villa ägare försöker att hitta andra energimöjligheter än kärnkraft.
Solinstrålningen ger olika temperaturer på olika platser som i sin tur ger variationer i lufttrycket. Det sätter luften i rörelse. Vindkraft är alltså en sorts solenergi. Blåser de mer än 6 m/s (och det gör det ganska ofta längs kusterna) kan vinden driva vindkraftverk. Den strömmande vinden får ett vindkraftverks vingar att rotera och vrida runt en axel så att vindenergi omvandlas till eleltricitet. Det är alltså vindkraftverkes vingar och nav som fungerar som turbin.
De första vindkraftverken i Sverige byggdes på 1970-talet. De hade storleken 55 kilowatt. Idag är de flesta 500 kW eller större. Bygget började 1991. Idag finns det ca. 450 stora vindkraftverk i Sverige. Sverige är lyckligt lottat med tillgång av vindenergi. Vindens årsmedelvärde är högt och områdena med mycket vind är stora. I södra Sverige blåser det mer än i övriga delar av landet. Kostnadern för kraftledningar blir låg om man har vindkraft.?Vindkraft är ett miljövänligt sätt att framställa elenergi på. Inga farliga utsläpp bildas. Men det är klart att det finns nackdelar, eftersom varje teknisk sak gör större eller mindre påverkan på omgivningen.?Många är emot vindkraftverk eftersom de gör landskapet och omgivningen ’’fult’’. Eftersom många vindkraftverk byggs utefter kusterna tycker man att en stor del av naturens utseende förstörs. Men det inte är själva ställningen som tar stor plats det är när man bygger som t.ex skog måste röjas bort. Vindturbinen kan orsaka ett surr. En del människor tycker att det ska vara en anledning till att inte bygga, eftersom det både stör djurlivet och de människor som bor i omgivningarna, men en flygplats eller motorväg är mycket störande för djur och människor än vindkraftverk.?På grund av att propellern utgör en rörlig yta, så kan det hända att radioförbindelser störs. Men nackdelarna med vindkraftverk är ganska små och de flesta håller nog med mig om att lite surr är bättre än massa rök och andra miljöfarliga saker som kan bildas av en fabrik.
Det är svårt att lagra energi och då kan man inte bara förlita sig på vindkraft eftersom det ibland kan vara nästan vindstilla och ibland kan det vara storm. Har man energiförsörjning med vindkraft bör man också ha t.ex solenergi eller vattenkraft, men solenergin är också en källa som det kan finnas olika mycket av. Den säkraste kompliteringen är vattenkraft eftersom åar och vattendrag alltid hålls i rörelse.
Riksdagens mål är att senast 2015 använda vindkraft till 7% av dagens elförbrukning. Jag anser att den siffran borde höjas relativt rejält om vi ska kunna kämpa mot klimatförändringarna. Nästan alla hushåll har en flaggstång och på flaggstången borde man kunna montera på en turbin och på så sätt göra så att alla hushåll har ett eget vindkraftverk, det skulle dessutom göra så att elkostnaderna minskar drastiskt.


Utvecklingen av antalet vindkraftverk, elproduktion och installerad effekt de senaste sju åren.

Som man ser på diagrammet ovan så ser man att det utvecklingen har stigit men jag tycket att sifforna i dagsläget borde vara betydligt högre med tanke på just klimatförändringarna och hur pass långt sve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

www.litenvindkaft.se http://go.to/vindkraft SO direkt, geografi 3

Kommentera arbetet: Vindkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-04-04

    bra

Källhänvisning

Inactive member [2008-12-01]   Vindkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10210 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×