Scientologikyrkan

5 röster
14403 visningar
uppladdat: 2008-12-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hur hela började

Scientologins grundare heter L. Ron Hubbard. Han föddes år 1911 i Tilden , Nebraska. Det ligger i USA. Ron upptäckte kunskap om människan i Asien som fanns bevarad i gamla skrifter. När han läste skrifterna så tyckte han att det inte fanns någon lösning på den mänskliga lidandet. Han märkte att ingen visste hur sinnet fungerade så han lämnade sina studier och gav sig ut på olika forskningsresor för att själv ta reda på svaret.
För att han skulle kunna försöja sig så arbetade han som en författare. Han skrev för 30 olika tidskrifter.
Det Hubbard sökte var hur man kunde binda samman allt vetande och förklara meningen med tillvaron.

Hubbard skickades till sjukhuset under andra världskriget. Det var då hans idéer testades för första gången. Han testade på de patienterna som inte tillfrisknade som de borde.
Hubbard skrev ner i sina anteckningar : ’’ Det enda jag försökte fastställa var om sinnet styrde kroppen eller om kroppen styrde sinnet’’

Han upptäckte att de patienter som inte hade reagerat på medicinsk behandling . Blev genast bättre när de mentala blockeringar hade tagits bort. Han använde tekniker som han hade utvecklat. Hubbard slutsas var att det var tanken som bestämmer.

År 1950 hade han hjälp över 400 personer , även sig själv. Intresset från allmänheten ökades stort och scientologin grundades. Under hösten samma år fanns det 750 olika grupper runt om i USA som använde Hubbards teknik och hade miljontals anhängare.

Det finns 500 000 anhängare i Sverige och miljontals i USA.
Den finansieras genom donationer , kursavgifter , litteraturförsäljning och diversa avgifter. Enligt Scientologikyrkan måste man ge en del av sin inkomst till kyrkan.Men det räknas som donationer.De får även in olika intäkter genom att de har behandlingshem för exempelvis drogmissbrukare som kommunen betalar.

Hur styrs scientologin?

Församlingen styrs av en högsta chef och en underchef. Det är alltså en ‘’hirerarki’’ , det vill säga en pyramid. Det är som kristendomen. Påven är högst i pyramiden och sedan kommer biskopen osv.. Det är likadant i scientologin. Högsta chef , underchef osv.

Scientiologins religiösa grund

Scientologin består av en mängd kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. Viktigast bland dessa sanningar är

* Människan är en andlig varelse.

* Hennes erfarenheter sträcker sig långt bortom en enda livstid.

* Hennes förmågor finns inga begränsningar. Scientologin menar att människan i grunden är god och att hennes andliga frälsning beror på henne själv , förhållandet till andra och uppnåendet av broderskapet med universum.

Scientologer anser också att en människa består av tre delar , kropp , själv och sinne

* Kropp : Den fysiska kroppen med organ som lungor , hjärta och hjärna.
* Själ : Kallas för thetan( från den grekiska bokstaven Thea som betyder tanke) och är ungefär samma koncept om själen
* Sinne: Spelar in minnesbilder av bland annat syn,hörsel,smak,lukt,tryck och känslor. De lagras inte i hjärnan utan existerar runt thetanen.

De åtta dynamikerna

I scientologin är livets grundprincip överlevnad , som finns i åtta plan. De så kallade åtta dynamikerna
1.Jaget - Strävar efter att överleva som individ
2.Skapande - familj och sexualitet.
3. Gruppens överlevnad
4. Människosläktet
5. Livsformer - strävar efter att överleva som livsformer tex djur.
6. Det fysiska universumet - strävan om det fysiska undersumet överlevnad i 4 plan , materia , energi , rum och tid
7. Den andliga varelsen
8. Oändlighet - högre varelse

?

Hur uppnår man en frälsning?

Man gör det med hjälp av scientologins andliga vägledningen. De menar att en person är frälst när hon insett med en fullständig visshet att man är en andlig varelse.

Målet för mänskligheten: En värld utan vansinne , inga kriminella och utan krig.
För individen : Total andlig frihet , inga störningar.


Högtider

Scientologer firar flera stora högtider varje år. De firar L.Ron Hubbards födelsedag den 13 mars , dianetikbokens utgivningsdag 9 maj , auditörens dag andra söndagen i september och årsdagen för instiftandet av det internationella scintologförbundet 7 oktober. Scientologer firar även traditionella religiösa högtider så såom jul och nyårsafton.

Ceremonier : Välkomst och namngivnings ceremonier som man kan jämföra med det kristna dopet , vigselceremonier m.m.

Hur lever medlemmarna?

De måste följa grunderna ( skrivit grundreglerna , läs mer i kap. Scientologins religiösa grund). De spenderar sin tid mest i kurserna som de går på och i kyrkan.

Får man göra abort eller vara homosexuell?
Scientologin lägger det ansvaret på individen själv. Kyrkan fördömer inte men vägleder individen om hon gör rätt val. De hänvisar till Dianetikboken om man vill göra abort. Likadan gäller det för homosexuella. Om den personen upplever att det är ett problem och inte vill vara homosexuell längre så hjälper scientologkyrkan med det.

Har de gudstjänster i kyrkan?

De har ingen kyrka , de har bara lokaler. De har ingen form av gudstjänster de föreläser bara när de har kurser m.m.

Budskapet

Scientologer behöver inte tro på någon gud ( men man kan göra det).Man finner sin egen sanning om sig själv , mänskligheten,livet på jorden och universum. Religionen bygger på förutsättningen av ett högsta väsen , en andlig skapande kraft.
De har inte den kristna bilden av ett himmel och ett helvete. De tror att vi genom att ta ansvar och använda våra kunskaper så kan de skapa en lycklig värld.
De tror på rekarnation. De vill ta bort våra störningar som vi har i sinnet. När vi har störningarna så kan vi inte hitta inre frid eller bli lyckliga. Genom att ta bort störningarna går man på olika terapier som att bli clear.

Att bli clearad

Att bli clearad innebär att man renar sig från alla gifter som finns i kroppen. Man gör detta genom att bada bastu , oljebad och att äta A,B,C,D,E eller F vitaminer. Det finns en B-vitamin som heter Niacin som anses att ha en förmåga att få en människa att överleva ett kärnvapenkrig det vill säga skyddar oss från radioaktiva strålningar. Under den tiden man blir clearad är att man får bara umgås med människor som tillhör scientologin. Om man inte har gjort något olje bad eller liknande får man bara kalla sig clearad om man verkligen håller med om att deras lära är den enda riktiga. De strävar också efter Operating Thetan. Om man har uppnått detta då anser scientologerna att man blir fri från kroppens alla begränsningar. Fri menar man med att man kan tex styra hjärtat. Man kan nästan säga att man blir som kristendomens gud , allsmäktig. Fast bara över dig själv. För att uppnå Operating Thetan måste man genom gå OT-kurser som är sju stycken.Fast jag tycker att antalet ändrar sig hela tiden. För att scientologerna tycker att man ska gå i flera kurser , så det blir oftast mer än 7 OT kurser. Vilket jag tycker är dåligt , för att de säger aldrig att man ska gå 7 OT kurser.

E-metern

E-meter ( Electropsykometer) är ett religiöst instrument som används inom scientologin. Den används av andliga vägledare ( auditörer) i auditering. Den bidrar till att göra auditeringen snabbare. Det är ett elektriskt instrument som mäter det mentala tillståndet hos oss individer och förändringar.

Enligt scientologerna så består människan av tre beståndsdelar: sinne,kropp och Thetan. Thetanen är en odödlig andlig varelse alltså individen själv är i grunden god. Han ( thetanen) bor i en kropp som är en kol-syremaskin ( kroppen förbränner olika kolföreningar med hjälp av syre). Han har ett sinne som är en samling mentala bilder som han själv har skapat. De bilderna kan påverka personen om han är känslomässigt upprörd.

Det är då E-metern ger utslag. När personen tänker en tanke , tittar på en bild , återupplever en händelse så flyttar och ändrar han mental massa och energi. Dessa förändringar i personens sinne påverkar E-metern.
?- E-meter mäter ens aura.

Hemliga läror

De avancerade lärorna är de hemliga lärorna. De kretsar kring traumatiska minnen från ett tidigare liv som har orsakats av fientliga utomjordiska civilisationer som har hjärntvättat thetanerna med såkallade olika implantat.
De informationen hålls hemligt för allmänheten och medlemmar på lägre nivåer.
Du måste ha hållt på med scientologin några år tills du har blivit en av de högre nivåerna då får du lära det. Men dock finns dessa tillgängliga i internet. Personer som har lämnat scientologirörelsen har utgett detta.

Lite av den hemliga läran Xenu , Incident II

Xenu är den mest uppmärksammade läran som har påstås ägt rum för 75 miljoner år sedan. Den onde Xenu , härskare över den galaktiska Konfederationen , fraktade miljontals utomjordingar till Jorden och dödade dem i vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter det åkte deras odödliga själar ( thetaner) upp i atmosfärgen där de tillfångatogs och placerades i 3 D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer ( R6- implantat). Sedan släpptes själarna ut och klamrade sig fast vid människorna som typ ett slags andliga parasiter ( även kallas för kroppsthetaner) och orsakar olika problem som vi har. Med hjälp av auditering så frigör vi oss från våra kroppsthetaner.
Trots at denna läran är hemlig för personen som inte har uppnått till nivå OTIII och är därför okänd för de flesta scientologer. Det finns en vulkan på omslaget i Dianetik boken. Låter ganska science fiction likt.

Celebrity centers

Det är scientologikyrkans centra som är öppen för allmänheten men tar bara hand om artister , berömdheter och andra ’’ledare’’ och lovade nykomlingar inom konst,sport,företags och statsledning. För att det är ’’dessa människor som skapar framtiden’’’ Den första startades i Hollywood år 1969. I centret finns det restaurang,spa,hotell och
klassrum för undervisning.

Kritik för celebrity center :
Hubbard har sagt a culture is only as great as its dreams and its dreams and its dreams are dreamed by artists och det var anledningen varför den byggdes. De ville skapa en positiv miljö. Kritiker menar att Hubbard lanserade dessa projekt enbart för att rekrytera kändisar till kyrkan och om de har kända medlemmer så ger scientologin mer publicitet och den legitimitet den behöver för att kunna rekrytera fler medlemmar.

Vad jag tycker om celebrity center:
Jag tycker inte att de ska få mer ’’bekvämt’’ bara för att de är kända. Jag tycker att om de ska ha sådana center så ska alla komma in i den centret och uppleva samma känsla som kändisarna får. De får ju uppassning och de betalar samma summa som en vanlig individ gör för att gå med i en kurs. Jag tycker att det är ganska orättvisst. Det kostar samma sak , men kändisarna får mer bara för att de är kända.Hubbard säger ju också att alla är framgångsrika om man följer mallen , är då inte de lika framgångsrika som de kända? De följer ju mallen.

Kända som är med i denna rörelsen: Tom Cruise , John Travolta , Kristie Alley , Katherine Bell , Keith Code m.m
( Finns en lista i wikipedia om man är nyfiken vilka som är me i scientologikyrkan)

Har rörelsen någon framtid?

Jag tror att scientologikyrkan har en framtid. Fastän deras kritik så har de miljontals anhängare runt om världen. Scientologernas framtidsplaner är att kriminaliteten kommer att stoppas och att alla är lyckliga. Jag tycker att det är en bra strävan , det ska ju alla sträva efter. Så de har en bra ideologi.

Rörelsen i samhället

De lever och respekterar samhället. De lever som vanliga människor. De får träffa sin familj , det finns inget som förbjuder att inte göra det.
Enligt scientologkyrkan så håller de sig i ramarna för det demokratiska samhället tex yttrande frihet. Men de har fått stark kritik för det. Vissa tycker att de håller sig innan ramarna ,vissa inte.

En avhoppares berättelse om scientologi kyrkan. ( kritisk)

Catarina Pamnell är en avhoppad medlem om sina upplevelser med scientologikyrkan.
Hon hade ett fast jobb , pengar på banken , inga drog eller psykproblem osv. Efter hon hade börjat i scientologikyrkan så var hennes liv en fullständig röra. Hon hade slutat från sitt kontorsjobb och arbetade på scientologikyrkan i stockholm. Hon fick 50-100 kr i veckan och man fick göra en del kurser. Hon hade betalat 100.000 :- för kurser och terapi. Så hon hade blivit pank och hade ingenstans att bo. Personen som hon hyrde rum hos hade blivit utesluten från rörelsen så andra scientologier och hon fick inte ha något med henne att göra. Hon hade 24 timmar på sig att flytta ut. Hon sov och åt dåligt och hon hade praktiskt taget ingen kontakt med hennes vänner eller familj pga att hon inte hade tid. Så man undrar faktiskt varför hon inte hoppade av vid det här läget? Hon trodde att det var hennes eget fel och brister att det scientologiska sättet inte fungerade. Personer som inte var framgångsrika ansågs vara mindre värda och de orsakade sina egna problem. Allting blev värre för henne att komma ur det. Hubbard sade ju att scientologin var den enda fungerade lösningen. Världen utanför var i händerna på galna psykiatriker och korrupta regeringar.
Man undrar om det var paranoia hon hade . Men det var faktiskt en vanlig scientologisk vardag.

Det som hände Catarina sen var att hon tillslut blev skickad på ett slags koncentrationsläger kan man säga. Hon blev mycket sjuk på grund av timmar av hårt slavarbete. Scientologerna hotade henne att utesluta henne från kyrkan. Men som tur var ( var det egentligen tur ?) så fick hon stanna kvar om hon läste fler kurser. Catarina kom bort från scientologkyrkan när hon började på universitet.

Hon ville till slut betala av sina skulder hon hade till scientologerna. Hon ville komma bort från de och börja om. Hon började leta information om scientologerna. Hon hittade först den hemliga läran om Xenu som hon ville lära sig i flera år.Scientologerna lär bara ut den läran till de som förtjänar det dock har denna läran läckt ut på internet. Hon skrattade åt sig själv och ville leta efter mer information.Till hennes förvåning så var nästan all information kritiskt och det fanns inget posivit som stod där. Catarina lyckades fly från det centret som hon tycker är förtyckt och bedrägeri. Hon förlorade många år och blev 100 000 kronor fattigare.
Man kan ju faktiskt undra om det var faktiskt värt det.. Hela hennes värld rasade samman. Hon fick ju ändå inte veta om den hemliga läran , hon fick kolla upp det själv.

Mer kritik

Enligt Karl-Erik Nylund som har skrivit i sin bok att scientologirörelsen är världens farligaste sekt. Scientologikyrkan är känd för att gå till aggressivt motangrepp mot kritiker. Scientologin anses av kritiker vara pseudovetenskap och en science fiction religion.
De som företräder scientologin kallar lärorna omväxlande för religion,filosofi och vetenskap. ( dock har det inte bevisats några vetenskapliga belägg , därför klassas detta som pseudovetenskap)

De grundläggande begreppen anses som en blandning av science fiction och filosofiska föreställningar. Flera gånger har scientologirörelsen stämplats som en sekt och anklagats för att bedriva hjärntvätt och utnyttja svaga och sökande människor. De anser också att de lurar sina anhängare ur ekonomisk synvinkel. Det händer ganska ofta att medlemmarna tar stora lån och har skuldsatt sig bara för att ha råd att köpa scientologi kurser.

Det finns oberoende och mer liberala scientologiska organisationer som inte gillar scientologikyrkans metoder. Den mest kända fristående scientologiorganisationen är Freezone , som har bland annat en verksamhet i Tyskland. Scientologikyrkan har försökt stoppa Freezone för att de ser de som fiender.

På grund att organisationen har upphovsrätt och varumärkesskydd för symboler och metoder så får inte enskilda personer att praktisera lärorna på egen hand utan måste först ha godkännande från modeorganisationen.

I Sverige har scientologikyrkan varit inblandad i en kontrovers(tvist) som började med att den svenske scientologikritikern som heter Zenon Panoussis lämnade in en kopia av NOT ( New Era Dianetics for Operating Thetans ) dokumentet till Sveriges riksdag. Scientologikyrkan försökte hindra allmänheten att läsa dokumenten. År 1997 till år 2 000 gjorde scientologikyrkan flera försök att få bort dokumenten från riksdagens kontor. De försökte flera gånger att få dem hemligstämplade men de misslyckades. Vid 2 tillfällen blev dokumenten stula , dock nekar scientologikyrkan inblandning. Men kritikerna ser dem som huvudmisstänkta. Panoussis förlorade och år 2 000 blev dokumenten hemligstämplade.

?

Protestmöte kring det som hände Lisa McPherson. Hon var en scientolog som hamnade i ett tragiskt öde , vi fick läsa om henne i skolan ( dock har jag inte kvar pappret)

Vad jag tycker om kritiken

Jag tycker att det är bra att det finns kritik , då vet man vad man ger sig in på.Men man skall egentligen inte tro på all kritik direkt , du kanske trivs i den rörelsen.Vissa vantrivs , vissa trivs. Det kommer alltid och vara så.Du kanske tycker att den rörelsen är bra och det kanske inte gör den andra. I kritiken säger de att de hjärntvättar och manipulerar. Gör de verkligen det? För att man ju ett eget val , egen vilja. Om man känner sig hotad eller inte trivs så ska man givetvis sluta. Vissa vill ju inte sluta för att de känner sig kränkta om de gör det. Sedan tappar de kontakten med alla sina vänner som är med i scientologikyrkan. Om du är en avhoppare så förbjuder scientologikyrkan att du ska få umgås med den personen , det hände ju Catarina. I en viss del kan man bli manipulerad att de försöker ‘’pusha’’ dig åt det hållet. Men du gör ju alltid ditt eget val. Min mårbröder Dan och Kay höll på med scientologikyrkan. De spenderade år och de ångrar sig inte. Jag vet inte varför de avhoppade , har inte riktigt frågat de. Men de har inte upplevt något som vissa avhoppare har känt. Det kanske beror på vilken scientologkyrka du tillhör?
Först när jag hörde om den här rörelsen så tyckte jag indirekt att det var en destruktiv sekt för all kritik den har fått. Men nu när jag har läst om den här rörelsen så har den faktiskt bra ideologi. Det finns också alltid ‘’rötägg’’ överallt. Jag tycker att det är en delvis destruktiv sekt. Det som talar emot är att man får uttrycka sin kritik , deras ledare har ju inte utsett sig själva och de gör goda insatser när det gäller drogbekämpning. Det som talar för är att deras ekonomi är sluten och människor har problem att komma ur sekten.
Man måste nog ha mycket pengar för att vara med i den rörelsen , annars kan man bli skuldsatt.

VG-MVG uppgift

Jämföra med en världsreligion

Scientologkyrkan och Kristendomen

Scientologerna har budord som är väldigt lika Kristendomens.De tror på gud , de tycker man ska hjälpa varandra och behandla varandra med kärlek och respekt. Det som skiljde sig väldigt mycket från kristendomen är vad de anser vad som händer efter döden. De tror på självsvanandring,att kroppen är bara ett verktyg. De tror att våra självar har levt i hundratals år. Det som också skiljer sig väldigt mycket från kristendomen är vad de sätter fokus(inriktning) på. Hos scientologerna är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.scientologikyrkanisverige.info http://www.scientology-gothenburg.org

Kommentera arbetet: Scientologikyrkan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-12-09]   Scientologikyrkan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10223 [2023-01-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×