vindkraft

5 röster
10854 visningar
uppladdat: 2008-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vindkraft

 • Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Med förnyelsebar energi menas att det är energi källor som förnyas i snabb takt, och är oändliga. Exempel på förnyelsebara energikällor är solkraft, vind och vatten.  Med icke förnyelsebara energikällor är sådana som inte förnyas, det blir aldrig mer, utan det försvinner, exempel på det är kärnkraft.
 • Ett vindkraftverk är en maskin eller en anläggning som omvandlar vind till elektricitet. Ett bra vindkraftverk kan fånga upp 50 procent av den rörelseenergi som finns i den vind som träffar bladen. Vindkraftverken har inget annat bränsle än vinden och därför ingen energilagring vilket gör att de måste stöttas av lagringssystem för att det ska kunna bli en komponent i ett stort elsystem.

Vindkraftverket är uppbyggt som ett högt torn ca: 40-50m. När det blåser mot ett vindkraftverk uppstår tryckskillnader på bladens fram och baksida. Tryckskillnaden får turbinaxeln att rotera. Turbinaxeln driver en generator, där elektriciteten alstras. Generatorn sitter uppe i maskinhuset på torntoppen. Därifrån matas elektriciteten med hjälp av elkablar ner genom tornet och sedan via elkablar nedgrävda i marken ut till elnätet.

Vinden innehåller alltså rörelseenergi som med hjälp av vindkraftverket omvandlas till elektrisk energi, värme eller mekaniskt arbete.

 • I takt med ökade miljökrav på elproduktionen expanderar vindkraften. Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen, över 30 procent varje år. 
 • Det finns knappt 700 vindkraftverk i Sverige som är ca 0,5 % av den totala elproduktionen. Det finns ett mål att Sverige ska ha 10 TWh vindkraft senast år 2015, vilket motsvarar ca 7 % av dagens elanvändning. Detta innebär utbyggnads takt på ca 200-250 vindkraftverk vilket bidrar positivt den ekonomiska utvecklingen och skapar många nya arbetstillfällen och jobb.

  Genom att vi använder effektivare teknik och att det finns större tillverkningsvolymer, kommer vindkraftverken bli biligare ju längre tiden går. Vindkraftverk är ett miljövänligt sätt att producera el och allt talar för att vindkraft el kommer vara ett konkurrens kraftigt alternativ i framtiden. Så jag tror absolut att vindkraftverk är något att satsa pengar på, det är både ekonomiskt och miljövänligt.

 • Vindkraft är ett bra sätt att få energi på. Det finns många fördelar men också nackdelar. Fördelar med vindkraft är att kraften som man får av vindkraft är förnybar och tar inte slut så länge det blåser. Miljön tar ingen skada av vindkraft för det släpps inte ut något avfall. Dem är enkla att ta bort. Naturen sparar också på nedbrytningen av kol, uran och spridning av aska. Nackdelar med vindkraft är att de är fula att se i naturen. Ljudet från vindkraft kan störa om man bor nära. Om de inte blåser så får man ingen el. Fåglar som flyger in i vindkraftverken dör och vindkraftverken kan störa fiskarnas beteende och lek.
 • ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

  Källor för arbetet

  Böcker: naturkunskap A Internet: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft#Vindkraft_ur_ett_globalt_perspektiv http://www.svensk- vindkraft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27

  Kommentera arbetet: vindkraft

   
  Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
  Det verkar som att du glömde skriva något ×
  Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
  Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

  Kommentarer på arbetet

  Inga kommentarer än :(

  Källhänvisning

  Inactive member [2008-12-14]   vindkraft
  Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10232 [2022-07-05]

  Rapportera det här arbetet

  Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
  Vad är problemet?  Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
  Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
  Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
  Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
  Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
  Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×