Metodologianvändning och -anpassning i IT-branschen. En empirisk studie av drivande faktorer för metodologianpassning i IT-företag.

2705 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen behandlade organisationers anpassning av systemutvecklingsmetodologier till den dagliga verksamheten, samt vilka drivande faktorer som låg bakom dessa anpassningar. Empirin baserades på intervjuer med Accenture, ADB-kontoret, IFS, Intentia och WM-data, åtföljt av analys och extrahering av drivande faktorer. Uppsatsen inkluderar inte recension av metodologier, heller inte rekommendation av specifik metodologi. De intervjuade företagen delades in i följande kategorier: IT-konsultföretag med specifika allianser, ITkonsultföretag utan specifika allianser samt företag med egenutvecklad ITprodukt. Följande drivande faktorer identifierades: formaliserat partnerskap, förändrad affärsmodell, förändrade kundkrav, individuell kompetens, kostnadseffektivisering, organisati...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Metodologianvändning och -anpassning i IT-branschen. En empirisk studie av drivande faktorer för metodologianpassning i IT-företag.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Metodologianvändning och -anpassning i IT-branschen. En empirisk studie av drivande faktorer för metodologianpassning i IT-företag.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10251 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×