Religion i skolboken. En syftesrelaterad textanalys med utgångspunkt i läroböcker i religionskunskap

3128 visningar
uppladdat: 2008-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstrakt Uppsatsen stödjer sig på en kvalitativ undersökning som har sin utgångspunkt i två skilda läroböcker i religion, avsedda för gymnasieskolan. Uppsatsens syfte är att jämföra hur islam och muslimer framställs i läroböckerna, samt om ett maktperspektiv går att urskilja. Som metod används diskursanalys där läroböckernas text är utgångspunkt för analysen. Begreppet orientalism har för uppsatsen en central betydelse för huruvida bilden av islam och muslimer framställs i text. Vidare förs en diskussion runt huruvida Läroplan för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94) samt gymnasieskolans kursplan i religionskunskap, ligger i linje med läroböckernas framställning...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Religion i skolboken. En syftesrelaterad textanalys med utgångspunkt i läroböcker i religionskunskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-01]   Religion i skolboken. En syftesrelaterad textanalys med utgångspunkt i läroböcker i religionskunskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10255 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×