Bildens betydelse - en undersökning av fotografier av islam och kristendom i religionsläromedel för gymnasiet.

3477 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vårt syfte är att analysera fotografier av islam och kristendom i läromedel för gymnasiets A- och B-kurs i religionskunskap. Vår huvudfråga är hur islam och kristendom skildras i förhållande till begreppen: etnocentrism, genus och det moderna. Vi gör en semiotisk bildanalys av fyra läromedel. Resultatet påvisar bl.a. att bilderna blir mer analyserbara och problematiserande i B-kursen. Vi kommer också fram till att bildtexten är högst relevant för bildtolkningen. Vi har analyserat bilder som ger en stereotyp bild av öst visavi väst och bilder som ger uttryck för ett icke-könsneutralt tänkande. För läraryrkets profession är det av mycket stor vikt att alla pedagoger får relevant utbildning i bildanalys men det krävs också mer forskning om bilders betydelse i lärprocessen. I klassrumssituationen är det viktigt att läraren blir b...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bildens betydelse - en undersökning av fotografier av islam och kristendom i religionsläromedel för gymnasiet.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Bildens betydelse - en undersökning av fotografier av islam och kristendom i religionsläromedel för gymnasiet.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10260 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×