Under samma himmel: en fallstudie om den kristna kyrkan i Turkiet - religionsfrihet i praktiken?

1 röster
3479 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det i praktiken råder religionsfrihet i Turkiet. Metoden som jag använt mig av är det kvalitativa fallstudiet. Intervjuer har skett med två företrädare från den kristna minoritetskyrkan i Turkiet. Fallstudiet är deskriptivt. Djupintervjuerna tolkas fenomenologiskt. De kristna utgör en minoritet i Turkiet eftersom 99 % av Turkiets befolkning säger sig tillhöra islam. Min studie är aktuell på grund av Turkiets medlemsansökan till Europiska unionen (EU). EU ställer vissa krav på ett medlemsland för att ett medlemskap skall bli aktuellt, bl.a. att landet skall kunna uppvisa att de mänskliga rättigheterna, religions- och åsiktsfrihet och skydd av minoriteter, efterlevs och återföljs. Med denna utgångspunkt, jämförs informanternas personliga upplevelser med EU: s ställda krav på Turkiet för ett medlemskap i EU. Resultaten presenterar jag i form av narrationer. Studiens två mest centrala slutsatser är (1) att den praktiska religionsfriheten är begränsad för medlemmar av den kristna minoritetskyrkan i Turkiet, och (2) att orsakerna till den begränsade religionsfriheten främst återfinns på mikronivå, kopplad till individens sociala kontext. En konsekvens av dessa slutsatser är att Turkiet idag inte lever upp till de krav som EU ställer på ett medlemsland, på grund av brister gällande de mänskliga rättigheterna, religions- och åsiktsfrihet och skydd av minoriteter. Ytterligare en konsekvens att dra, är att reformarbet...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Under samma himmel: en fallstudie om den kristna kyrkan i Turkiet - religionsfrihet i praktiken?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Under samma himmel: en fallstudie om den kristna kyrkan i Turkiet - religionsfrihet i praktiken?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10274 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×