Vilka bilder av islam kan elever i år 4-6 möta i läroböcker?

1 röster
2755 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Läroboken har för avsikt att lära eleven något, i denna står sådana fakta som någon eller några ser som elementär och sann. Det är omöjligt att en lärobok ska innehålla allt om en världsreligion. Detta leder till en urvalsproblematik, vad ska tas med och vad ska lämnas därhän? Finns det något mönster i denna urvalsprocess? Denna studie syftar till att undersöka hur i slam skildras i tre stycken läroböcker i religion riktade till år 4-6 . Studien syftar även till att diskutera hur dessa skildringar av islam ser ut i relation till styrdokumentens föreskrifter. Syftet utmynnade i följande tre frågeställningar:? Vilka likheter respektive olikheter mellan kristendom och islam presenteras i de granskade böckerna?? Hur framställer de granskade böckerna islam- som ett enhetligt system eller som en religion med variation?? Finns det några argumenterande och problematiserande inslag i de granskade böckerna?Denna studie tar sitt avstamp i den kvalitativa forskningstraditionen. Syftet är inom denna att söka efter bakomliggande mönster och söka förståelse kring dessa. Går det att finna några mönster gällande den förmedlande bilden av islam i de tre granskade böckerna? Hur ser den förmedlade bilden ut i relation till styrdokumentens föreskrifter? Studiens resultat påvisar att det är svårt att uttala sig om några generella mönster i de granskade böckerna. Resultatet pekar dock på att ingen av de granskade böckerna utgår från ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vilka bilder av islam kan elever i år 4-6 möta i läroböcker?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-05-09

    den e ju inte läsbar och inte korekt skrivet tex 650-talet haha!

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Vilka bilder av islam kan elever i år 4-6 möta i läroböcker?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10276 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×