Romantiken

32 röster
159462 visningar
uppladdat: 2002-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Romantiken
Ett arbete av Sofia Hansén

Innehåll:

Inledning__________________________________________________s.3
Varför valde jag att arbeta om romantiken?________________________s3
Frågeställningar_____________________________________________ s.3
Resultat, reflektioner och slutsatser____________________________s.4
Romantiken________________________________________________ s.4
Anledningen________________________________________________s.4
Romantikens utbredning.______________________________________s.4
Litteraturen. Konsten och musiken______________________________s.4
Religionen_________________________________________________ s.5
Filosofi___________________________________________________ s.5
Befolkningen_______________________________________________ s.5
Boende____________________________________________________s.5
Familjen___________________________________________________ s.6
Barnuppfostran______________________________________________s.6
Fest och umgänges former. _____________________________________s.6
Kläder, möbler och arkitektur____________________________________s.7
Upptäckter/uppfinningar________________________________________s.7
Statsskick m.m.: _____________________________________________s.8
Sverige______________________________________________________s.8
Frankrike____________________________________________________s.8
Storbritannien ________________________________________________ s.9
Efter romantiken ______________________________________________s.9
Slutord______________________________________________________s.9
Källförteckning/ källkritik______________________________________s.10

Inledning

Varför valde jag att arbeta om romantiken?
Jag valde att arbeta med romantiken för att jag tycker att det verkar vara en spännande epok. Man lät känslorna styra och jag tycker att det är ett bra sätt att se på tillvaron. Även om det många gånger kan vara riskfyllt. Jag visste inte så mycket om epoken så jag ville veta mer.

Romantiken
Romantiken var mest en litterär och konstnärlig epok som inte påverkade de stora massorna så mycket men jag tänker även ta med hur de levde under denna tids period. Jag har heller inte med så många kommentarer i uppsatsen utan de flesta ligger i slut ordet.

Frågeställningar:
Frågeställningarna fick vi av Tobbe och här kommer de:

Ekonomiskt liv

Hur fick man mat, kläder, redskap etc.? Vilka betalade skatt? Vad användes skatterna till? Vad levde folk av? Hur byttes varor och tjänster, dels mellan människor, dels mellan länder? Hur såg bostäderna ut? Hur färdades man? etc., etc.

Socialt liv

Hur levde man i gemenskap med andra (familj, släkt, by etc.)? Tänk på människor med olika social ställning i samhället. Vilka regler gällde för uppförande, gemenskap, förhållningssätt gentemot andra människor? Hur roade man sig? Hur klädde och prydde man sig?

Politiskt liv

Vilka lagar och regler gällde? Hur styrdes samhället? Vem/vilka hade makt och med vilka medel styrde man? Hur såg rättsväsendet ut? Vilka straff tillämpades?

Andligt liv och idéer

Vad trodde man på? Vilka gudar? Hur lyder skapelseberättelsen? Föreställningen om existens efter döden? Vem var ledaren för det andliga livet? Vilket inflytande hade denne i människornas liv? Vilken världsbild hade människorna? Vad sker inom vetenskapen?

Metod och material:
Jag har sökt på Internet mest eftersom att det är närmast och lättast tycker jag.
Jag sökte på de frågorna vi fick t.ex. Vad trodde man på? +Romantiken. På så sätt fick jag svar på de flesta av frågorna.


Resultat, reflektioner och slutsatser

Resultat:
Romantiken 1750-1850
(Ordet romantik kommer från det engelska ordet romantic som betyder romanaktig och fantasifull.)
Romantiken och nyklassicismen är två nära besläktade epoker som man tillsammans brukar kalla romantisk-klassicism. Romantiken handlade om att uttrycka sina känslor i t.ex. konst och litteratur.1

Anledningen
Under 1700-talets upplysnings epok framstod en annan företeelse, Sekulariseringen. Sekulariseringen av bland annat kyrkan framstod med naturvetenskapens framgångar framför allt Newtons gravitationsteori (1687). 1
Allt fler började misstro kyrkan och vetenskapens krav på att ifrågasätta kyrkan gjorde att folk började känna sig otrygga. För att få folk att känna sig trygga började prästerna att romantisera samhället och religionen. Romantiken ville övervinna den materialism som naturvetenskapen skapat. Man romantiserade sig bort från verkligheten och längtade efter något i fjärran som man inte alltid kunde definiera. 1

Romantikens utbredning.
Romantiken började spridas på Tyska universitet under 1750-talet.I Frankrike som förut varit förebilder för många Europeiska länder skedde nu den såkallade Franskarevolutionen. På grund av detta slog inte romantiken igenom här förens på 1780-talet.
Inte förens på 1820-talet kom romantik influenserna till Norden och då först till Danmark. Samma decennium fast lite senare kom influenserna även till Sverige. De första som fattade tycke för romantiken var präster, prästbarn och de unga som gick på universiteten. Detta tror jag beror på att prästerna kände att de började tappa taget om samhället och de såg då romantiken som en chans att återfå makten.

Litteraturen. Konsten och musiken.
Litteraturen sågs under romantiken som något heligt. Man skrev ofta om människor som varit med om något speciellt eller hamnat i en oförstående omgivning. Den mest kända boken som skrevs under romantiken är Frankenstein skriven av Mary Shelley när hon endast var 19 år. Hälften av alla böcker som skrevs under romantiken skrevs av kvinnor. Det fanns en stor skillnad mellan kvinnlig romantisklitteratur och manlig. Medan de manliga romantikerna hyllade den kreativa fantasin så lovprisade kvinnorna också det rationella tänkandet. 5
Diktens uppgift ansågs vara att förmedla nyttiga tankar på ett smakfullt och underhållande sätt. Sättet man skrev på var väldigt viktigt. Man skulle skriva med vackra ord som var hopsatta till lyriska meningar. Genial poesi var en frukt, inte av studier och hårt arbete, utan av omedveten skaparkraft.

En dikt skriven under romantiken:

Världen är för mycket med oss; sen och snar,
Får och spenderar, vi slösar med våra tillgångar:
Lite vi ser i Naturen som är vårt;
Vi har gett bort våra hjärtan, en eländig välsignelse!
Havet som blottar sin barm för månen;
Vindarna som kommer att yla alla timmar,
Och är uppsamlade nu som sovande blommor;
För detta, för allting, är vi ur samklang;
Det rör oss inte. – Store Gud! Jag skulle hellre vara
En Hedning, ammad i en utsliten tro,
Så kanske jag, stående på denna behagliga plats,
Få se glimtar som skulle göra mig mindre hopplös;
Få se Proteus stiga från havet;
Eller höra gamle Triton blåsa i sitt vindlande horn.
- William Wordsworth


Under romantiken skedde inge större förändringar inom konsten. Man målade ofta av naturen och fantiserade in utomjordiska väsen i tavlorna.
Mässor, symfonier och operor blev också allt vanligare. Några kända tonsättare från romantiken är: Schubert, Verdi, Tjajkovskij, Grieg, Chopin, Liszt och Wagner. 2

Religionen
Som jag tidigare nämnt romantiserade man det mesta och så även religionen. På många ställen runt om i Europa pågick revolutioner och detta fick folk att vilja fly verkligheten. Man började på grund av detta att tro på ödet och ett liv efter döden. Religionen var en av de stora anledningarna till romantiken.
Under upplysningen började folk tvivla på kyrkan och dess budskap. Prästerna som fortfarande hade mycket makt insåg att för att behålla sin makt krävdes förändringar. Man gjorde allt för att gå tillbaka till det gamla samhället där man hade mycket makt.
Vid 1800-talets början uppstod flera läsar- och väckelserörelser för att värva folk till svenska kyrkan.

Filosofi
De flesta av romantikens filosofer tog ett steg tillbaka i historien och hävdade åter att gud fanns i allting och att den yttersta grunden för tillvaron fanns i "världsanden".
Till en följd av reaktionen mot matrealismen blev även filosoferna och deras filosofier mer romantiska. Den mest kända filosofi som utvecklades under romantiken var marxismen som var en väldigt matrealistisk filosofi som handlade om det mest effektiva sättet att producera på.
Under romantiken växte nationalismen sig stark i de flesta länder. Man skulle värna sitt fosterland och vara beredd att dö för sina egna

Befolkningen.
Under början av 1800-talet ökade befolkningen väldigt i de flesta Europeiska länderna. Orsaken till detta var att man uppfann vacciner och andra mediciner som gjorde att allt fler över levde svåra sjukdomar. Potatisen är också en av anledningarna till att befolkningen ökade. I och med att man började odla potatis så fick man mer mat ut av odlingarna än förr och många slapp svälta. 3

Boende:
Under romantiken var majoriteten av dem som bodde i Sverige bönder. Man bodde i en liten backstuga, bondestuga eller i ett torp någonstans på landsbygden. Stugan bestod oftast av ett stort rum, de något rikare hade två rum, ett där man bara höll till vid fest eller högtider.
I "vardagsrummet" lagade man maten under en öppen eld och sedan trängdes man 15- 20 personer vi måltiderna. Man utförde även små sysslor inomhus som t.ex. slöjdarbeten.
Man sov alltid fler personer i samma säng för att hålla värmen. På vintern när kylan började tränga sig på tog man in djuren i stugan för att få extra mycket värme. Man bäddade sängarna med halm och får skinnar.
När mörkret trängde sig på i de små stugorna var eldstaden de enda som lyste upp.
Under den här tiden fanns det även många fattiga människor som inte hade råd att försörja sig själva och sin familj. Dessa människor bodde i så kallade fattigstugor som ofta var ofräscha och sköttes dåligt. Många valde därför att gå omkring i socknen och tigga husrum och mat. 3

Familjen:
Familjen under 1700-talet bestod ofta av mamma pappa och ca 8 barn och man räknade ofta tjänste folket till familjen. Vanligtvis hade man en dräng och en piga. Under mitten av 1800-talet började klyftan mellan tjänstefolk och husbondefolk att bli större. Husbonden slutade ställa upp för sina anställda. Med detta minskade även förtroendet för husbonden och klimatet i hemmen blev annorlunda. 3

Barnuppfostran:
I bonde samhället hade man inte mycket tid för barnen så de fick helt enkelt klara sig själva. På grund av detta var barnadödligheten väldigt stor. Det hände ofta att barn dog av t.ex. kvävning då de låg i sängen bredvid sina föräldrar. När barnen blev lite äldre började de med att följa med sina föräldrar under dagarna för att lära sig in i den syssla de i framtiden skulle syssla med. Flickorna följde med sina mammor och pojkarna följde med papporna.
Under 1800-talet förekom det ofta att barn arbetade på t.ex. fabriker och med hårda farliga jobb. 3

Fest och umgänges former.
Precis som idag så var det ungdomarna som stod för festandet. Man konfirmerades vid 14-16 års ålder. Detta var då ett tecken på att man inte längre räknades som barn utan vuxen. Gränserna mellan barn och vuxen markerades med ord. När man var barn kallades man lillpojke/lillflicka och när man var vuxen kallades man storpojke/storflicka.
Men vad innebar det nu att var vuxen? Jo nu kunde man få sig lite brännvin eller få ordna och gå på riktiga fester med både alkohol och dans. 3

Kläder, möbler och arkitektur.
Under romantiken klädde man sig och tillverkade saker i så kallad Empire stil (i Sverige även kallad Karl-Johan). Namnet empire kommer från Napoleon I:s imperium. Vid 1700-talets slut började empire stilen visa sig i kläder och arkitektur om än bara i England. Empire modet är främst inspirerat av Antik modet även litteraturen och konsten var till en viss del inspirerad av detta. 6
Kvinnans kläder
Tidigare hade kläderna som kvinnan bar varit utsmyckade från topp till tå men nu ville man ha ett mer naturligt utseende som även ledde till att man slutade använda de förut så populära perukerna. Man minskade klänningarnas vidd och skippade under kjolar av metall.
Formen på klänningen hittade man inspiration till i arkitekturen i antikens rom, klänningen skulle se ut som en antik pelare. Midjan flyttades upp och skulle sitta så strax under brösten, kjolen skulle vara rak och följa kroppskonturerna. Överdelen skulle gärna vara utsmyckat och vara en kontrast till kjolen hals ringningen skulle vara fyrkantig.
Tygerna man använde till klänningarna var muslin, siden och atlas men det var även modernt med lite varmare tyger så som taft sammet och brokad. Ofta knöt man ett tunt band runt midjan för att utmärka den.
Ärmarna på klänningen skulle vara puffiga och synas väl.
Håret.
Tillvardags hade kvinnorna oftast uppsatt hår gärna lockat och i en knut. När man var utomhus skulle hatt bäras och helst en så kallad bahytt som är en typ av hatt med stort brätte som skulle tryckas ner med ett band som gick över huvudet och fästes i en knut under hakan.
Skor
Skorna som var de som man enligt empirmodet skulle ha var små toffelliknande med stora rosetter. Klackar som tidigare varit väldigt modernt försvann. 6
Männens kläder
Männens kläder förändras väldigt lite under empire tiden den stora skillnaden från förr var att man skulle ha långbyxor och inte som förut kortbyxor. Byxorna skulle förövrigt inte ha någon speciell form men de vanligaste färgerna var grön, brun, svart, grå och blå.
På överkroppen skulle man bära en tunn vit skjorta och på denna en väst och en rock och gärna en invecklat knuten halsduk. Även här var de mode riktiga färgerna grön, brun, svart, grå och blå.
När man vistades utom hus skulle man bära en hög hatt eller en hatt med uppvikt brätte. Man skulle bära handskar och gärna ha en käpp. Håret skulle vara lockigt och helst med långa polisonger. 6
Barnens kläder.
Barnens kläder såg ungefär ut som de vuxnas, men man hade nu slutat att se på barn som miniatyr vuxna och insåg att hade andra behov än de vuxna. Flickorna hade klänningar i stil med sina mödrar om aningen kortare för att de skulle kunna leka lättare och ofta vita till färgen. 1803 började de riktigt små flickorna använda byxor under klänningen, även detta för att under lätta lekandet. Små pojkarna bar ofta dräkter med byxor och väst i ett, under denna hade de en skjorta och ovan på en kort jacka.
Vilka var det som klädda sig så här då?
Jag antar att det var de som hade de lite bättre ställt som klädde sig enligt modet, men att de som hade lite mindre pengar försökte efterlikna de rikares kläder om än med billigare medel. 6
Arkitektur
Empir kallades som jag tidigare nämnt även arkitekturen som även den var inspirerad av den romerska antiken. 6


Upptäckter/ uppfinningar.
Under romantiken gjorde man stora framsteg inom det vetenskapliga område som berörde kameran. 1725 upptäckte tysken Schulze att en silvernitratlösning blev svart då den stod i solen. Då väcktes tankarna om att man med kemikalier kanske kunde bevara den bild som skapades med hjälp av kameran. Det äldsta fotografiet som ännu finns bevarat togs 1827.
1859 kom Charles Darwins bok ”Om arternas uppkomst” ut och den handlade om Darwins teorier om naturens rensning. En enorm överproduktion sker i naturen, alla ser olika ut och har olika egenskaper det finns alltid någon som klarar sig bättre och någon som klarar sig sämre. Kampen för tillvaron, ett allas krig mot alla, där den mest lämpade vinner. Kampen inom en och samma art är alltid störst efter som att man kräver samma livsbetingelser.
Under 1800-talet dvs. i slutet av romantiken gjorde man stora upptäckter inom det medicinska. Vaccin mot olika smittor utvecklades och man kom på bättre sätt att söva ner patienter på än med alkohol. Den största utvecklingen berodde på att man kom på bättre sätt att diagnostisera sjukdomar på.
Romantiken var ju som jag tidigare nämnt en reaktion på upplysningen. Upplysningen handlade ju främst om att upplysa folk om den naturvetenskapliga ”verkligheten” och att lära sig mer om den men under romantiken ville man tvärt om. Därför tycker jag att det är ytterst märkligt att det trotts detta gjordes så många upptäckter och uppfinningar som det gjordes.

Kvinnan:
Under romantiken förändrades kvinnornas ställning i samhället, man började säga ifrån och demonstrera för mer jämlikhet och röst rätt. Flera kvinnor förde en politisk kamp, men det var fortfarande upprörande om en kvinna bar manskläder. Detta sägs bero på att känslorna fick en större roll, och inom detta område ansågs kvinnor ha större kännedom.
Jag tycker att det här var väldigt bra, trotts att det är lite konstigt eftersom att religionen fick mer plats och religionen ofta förtrycker kvinnorna.

Statsskick m.m.:
Sverige:
Under åren 1792-1809 var det kung Gustav IV Adolf som styrde landet. Man utförde år 1809 en statskupp och avsatte kungen till förmån för kungens farbror, hertig Karl som över tog tronen. Statskuppen utfördes på grund av folket och militärens missnöje med kungen.
Karl XIII styrde Sverige i nio år. Sedan länge själsligt och kroppsligt försvagad avled Karl XIII den 5 februari 1818. Eftersom kungen inte hade några egna barn valdes vid riksdagen i Örebro 21 augusti 1810 Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare och chef för svenska krigsmakten 25 september samma år. 5 november 1810 adopterades han av Karl XIII med namnet Karl Johan. 3 7

Såhär såg Sverige ut under romantiken:


Frankrike:
Romantiken slog igenom relativt sent i Frankrike dels pga. att det där pågick revolution och dels för att man ville hålla sig kvar vid franskklaccisismen.3 Den franske författaren Montesquieu hävdade i sin bok som skrevs några år innan romantiken slog igenom något nytt. Han hävdade att ett folks samhälle och moral bestämdes av klimatet. Detta var nåt som ledde bort från dåtidens förnufts läror och det är bog en av anledningarna till romantikens utbredning i Frankrike.8

Storbritannien:
Den engelska romantiken, som enligt litteraturhistorien sträcker sig mellan 1780 och 1830. Den brittiska romantiken utvecklades mot bakgrund av franska revolutionen, Napoleonkrigen och den följande oron i samhället. Flertalet poeter var socialt och politiskt medvetna. Den del av romantiken som var mest uppskattad i England var lyriken.3

Romantiken påverkade även andra delar av världen så som USA om än inte så mycket.

Efter romantiken :
Många anser att den nationalism som spred sig under romantiken var en början till den nazistiska rörelsen och dess förgreningar och det tredjeriket fick näring från romantiken. Under romantiken växte nationalismen sig stark och främlings fientligheten mot främst romer och judar började gro.
Det finns nog ingen epok som inte har påverkat nutiden, eftersom att allt som händer påverkar oss vara sig det är negativt eller positivt. 2

Slutord:
När jag började med det här arbetet så tyckte jag att romantiken verkade vara en ganska bra epok men ju mer jag läser om den ju mer verkar det som att hela romantiken bara var ett maktspel av präster m.fl. som ville få mer makt över folket. Jag tycker att allt som hämmar folks självständighet hämmar samhällets utveckling. Ju mer folk blir beroende av andra ju skörare blir samhället och prästerna ville att folk skulle bli mer beroende av dem så att de kunde styra folket.
Man säger att romantiken skulle vara en epok där man ät känslorna styra men det tycker jag är fel. Man sa att man lät känslorna styra och försökte med om man låter känslorna styra är man väldigt sårbar och lätt att utnyttjas av folk som vet vad de gör.
Kläderna man bar blev mycket naturligare och man värderade naturlig skönhet högre än onaturlig. Detta ledde nog till att folk kunde börja känna sig nöjda och det var inte bara rika som hade råd att vara vackra. Kvinnorna slapp de förrädiska korsetterna och andra saker som var onaturliga. Detta är ju självklart jätte bra eftersom detta gör kvinnorna friare och inte några dockor som männen kan göra vad de vill med.
Jag tycker att jag har fått svar på de flesta av frågorna som vi fick av Tobbe. Trotts att jag inte kunde hitta något om rättsväsendet och religionen. Eftersom att man var kristna så antar jag att det var den kristna världsbilden och skapelse berättelsen som var ”den rätta”.Källförteckning/ källkritik:

På alla de sidor där det fanns källförteckning har jag försökt kolla upp den.
All fakta på sidorna överensstämde utom mellan vilka år romantiken utspelade sig, men det är ju aldrig så att epokerna slår om vid nyår så jag tog det tidigaste året som det stod att den började och det senaste det stod att den slutade. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Romantiken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-17

    Vad hände med fortsättningen a

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-04]   Romantiken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1030 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×