Röster ur den Islamska Rörelsen i Israel

2705 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
16,5 procent eller 1,2 millioner av Israels medborgare är muslimer. Detta utgör 83 procent av den totala arabiska befolkningen i Israel. Därmed är Israel det enda landet i Mellanöstern där muslimer lever som minoritet. Samtidigt är Israel en regional minoritet huvudsakligen av två skäl. För det första består landet av en judisk majoritet och ser sig som en judisk demokrati. För det andra är det enligt Freedom Houses årliga rapport det enda landet i regionen där medborgarens politiska rättigheter och civila frihet är jämförbara med andra demokratier i världen. I kommunalvalet 1998 fick den Islamska Rörelsen (IR) 76 procent av rösterna i den israeliska arabiska staden Umm al-Fahm. Därmed blev Umm al-Fahm den första israeliska arabiska staden som kontrollerades av IR. Resultatet kan visa på att religionen för Israels muslimska befolkning fått en betydelse den inte haft tidigare. Det är dock långt ifrån självklart om det är IRs religiösa budskap eller politiska budskap invävt i en religiös kontext som övertygat så många. Dessutom finns det anledning att beakta religionens roll som ett sammanfogande och stärkande kitt, vilken används för att markera och värna om ett utrymme, för en minoritet som känner sig utsatt. Den muslimska befolkningen i Israel är alltså en del av det israeliska samhället i flera avseenden men känner sig samtidigt diskriminerad och utanför i andra avseenden. Deras levnadsstandard, utbildning och sociala möjligheter är ofta sämre än hos Israels judiska befolkning men bättre än hos befolkningen i de övriga länderna i Mellanöstern. Lojalitetskonflikter mellan den muslimska gemenskapen, palestinier på Västbanken och Gaza och det israeliska medborgarskapet i ett land som ser sig som judiskt och regerar över waqf (muslimsk stiftelse, muslims...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Röster ur den Islamska Rörelsen i Israel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Röster ur den Islamska Rörelsen i Israel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10311 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×