Hamas, Sayyid Qutb och Israels rätt att existera?

1 röster
3113 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sayyid Qutb avrättades i Egypten 29 augusti 1966. Det är ganska precis ett år innan det så kallade sexdagarskriget utbröt juni 1967 vars resultat blev en israelisk ockupation av bland annat Västbanken och Gazaremsan. 1988 accepterade Palestinian National Council (PNC) etablerandet av en palestinsk stat vid sidan av Israel på Västbanken och Gazaremsan med Jerusalem som dess huvudstad. Samma år bildade MB Hamas. Sayyid Qutb lever alltså då Israel bildas men är död då Israels ockupation av Västbanken och Gaza inleds och därmed en ny fas i den israelisk/palestinska konflikten. Under den tiden återupptogs idéer om två stater, en judisk och en palestinsk vid sidan av varandra vilket i förlängningen skulle kunna innebära ett ömsesidigt erkännande av varandras rätt till existens. Därmed finns det en möjlighet att det redan hos Qutb finns utrymme för erkännandet av en judisk stats rätt till existens vid sidan av en muslimsk. Samtidigt finns naturligtvis även en möjlighet att Qutb inte ens var villig att erkänna ett Israel inom det territorium som var aktuellt innan sexdagarskriget. Det är även möjligt att Hamas, som bildades i den tid då (PNC) presenterade sitt förslag trots sin opposition, kunde finna stöd för Israels rätt att existera oberoende av Qutbs tankar. Det kan också vara så att Hamas som en del av MB var så starkt förankrat i Qutbs texter att Hamas programförklaring helt enkelt blev en delvis upprepning av dessa. Hamas kan också i sin iver att bekämpa Israel, på grund av det samtida tillståndet, ha valt att bortse från Qutbs eventuells acceptans av en judisk stats rätt till existens någonstans i det området där Israel nu ligger. Betydelsen av Qutbs tolkning av islam kan vara avgörande då han är en av dem vilka varit delaktiga i omstruktureringen av islams politiska gemenskap till att i allt större utsträckning definiera sig som i första hand en religiös gemenskap som skiljer sig från den icke-religiösa gemenskapen. För Qutb räcker det inte med att vara muslim och följa muslimska traditioner. Det krävs dessutom att man ständigt förhåller sig till sitt tillstånd och medvetet definierar det. På så vis blir det möjligt att ta till sig det allomfattande system som islam innebär. När islamska aktivister definiera sitt engagemang för en islamisering av samhället, ger det klart intryck av att deras religiösa övertygelse är ett objektivt och oberoende system. Detta bör innebära att det inte bara är en fråga om Israels rätt att existera. Snarare blir det i den aktuella tolkningen av vad islam är, en del i ett allomfattande system där en muslim bör förhålla sig till olika parametrar, men...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hamas, Sayyid Qutb och Israels rätt att existera?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Hamas, Sayyid Qutb och Israels rätt att existera?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10315 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×