Drömmar - drömmer kvinnor och män olika?

1 röster
39199 visningar
uppladdat: 2002-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abstract

Drömforskning är ett väldigt stort område, det är ett ämne som berör både psykologi, filosofi. Drömmar är en bearbetning av stoff du inhämtad under dagen, men även traumatiska händelser och oro i vardagen. Alla är vi egna individer och drömmer därefter, men finns det tydliga drag mellan t.ex män och kvinnors sätt att drömma? Den här rapporten berör drömmens varierande betydelse och innebörd samt ifall kvinnor och män drömmer olika. Drömmars betydelse och motiv är idag kanske annorlunda än förr. Idag jagas man kanske av drömmar fyllda med stress och svaga prestationer – mångas vardag idag. Detta är även samma orsak till en av olikheterna mellan kvinnor och mäns drömmar. Många kvinnor har en annorlunda vardag än män och detta leder eventuellt till drömmar med annorlunda motiv. Även olik uppfostran kan ligga i grund för olikt drömmande. Pojkar drömmer mer tävlingsinriktade drömmar och flickor mer om känslor och relationer. Den tredje orsaken är de biologiska faktorerna, könens olika fysiska tillstånd som graviditet och menstration då drömbeteendet kan ändras. Kvinnor och mäns drömmar är alltså olika till den grad som vi är olika som kvinna och man.

Inledning

Drömforskning är ett väldigt stort och vidt begrepp. Det är ett ämne som berör både psykologi, filosofi och medicinsk forskning. Alla är vi egna individer och drömmer därefter, men finns det tydliga drag mellan t.ex män och kvinnors sätt att drömma? En återkommande diskussion är hurvida vi uppfostrar våra barn olika. Får pojkar och flickor olika uppfostran? Är detta då något som återspelas i vårt sätt att drömma? Dock är dessa samhällsorienterade orienterade frågar enbart en liten del av allt som har med drömmar och drömmandet att göra. Det finns så otroligt många teorier om dess betydelse, och därför även om dess orsak. Drömmar har t.ex. i praktiskt taget alla religioner sammankopplats med gud. Modernare teorier tror snarare att drömmar är ett budskap från ens undermedvetna än gud själv. Ett sätt för oss själva att bearbeta det som har hänt tidigare i livet, samma dag eller något vi oroar oss för.

Syfte, mål och metod

Jag har alltid varit intresserad av mina egna och andras drömmar sen jag som liten ofta drömde förbryllande mardrömmar, som nu på senare tid har fascinerat mig. För innerst inne vill man, till varje pris, försöka tyda den där drömmen. En riktig glädjedödare är den moderna forskningen som visar att drömmar bara är en forsatt hjärnaktivitet när man har somnat. Dock är drömmens betydelse olika för olika människor, kulturer och religioner. Syftet med den här rapporten är att ta reda på, eller i alla fall få en uppfattning om, drömmens varierande betydelse och innebörd samt ifall kvinnor och män drömmer olika – och i sådana fall, varför? Mitt främsta källa har givetvis varit litteraturen. Jag har ägnat diverse tid åt att förstå CG Jung och Freuds olika tankegångar, samt olika drömtydarböcker (som desvärre näst intill gränsar till new age). Ett ytterligare tillvägagångssätt har varit att amatörmässigt analysera mina egna och några av mina vänners drömmar. Allt för att nå mitt mål att sammanställa en rapport om drömmars olikheter.
Bakgrundsfakta
Vad är drömmar?

Drömmar är ett resultat av vår nattliga hjärnverksamhet, även om man, i de flesta fall, får vila ut rent fysiskt under sömnen så fortsätter hjärnan att arbeta och tänka. Arbetar gör hjärnan allra mest under REM-sömnen (Rapid Eye Movement) och det är även då man drömmer mest. Drömmar är inte bara ett sätt för kroppen att avlasta undertryckta impulser, eller ”dagsrester” från den gångna dagen, utan de är även nödvändiga för att vår hjärna ska utvecklas. Detta då speciellt hos barn, barn börjar drömma redan i sin mammas mage och de drömmer ca 50% utav sin sömn.

Otäcka drömmar som upplevs som obehagliga brukar vi kalla mardrömmar. Ordet mardröm kommer från ordet mara/märr, och tanken var att en ond ande i form av en svart häst red en på natten, så att man vaknade upp med ett skrik, fullständigt utmattad. Man skiljer mellan två olika sorters mardrömmar, de engelska orden är nightmare, som är den ”vanliga” sortens mardröm och night terror. Night terror är en extremare form, snarlik en svår panikattack som sker under NREM (non-rapid-eye-momvement)-sömnen. Mardrömmar återspeglar vår inre oro, kanske har vi upplevt något traumatiskt eller kanske oroar vi oss för någon eller något i vår omgivning. Det kan till och med bero på något skrämmande vi har sett på TV.

Freud och CG Jung

All modern psykologi och drömforskning har sin grund i Sigmund Freuds och Carl Gustav Jungs arbeten. Freud var läkare samt psykoanalytiker och ansåg att drömmen gav information om undermedvetna önskningar och konflikter, oftast av sexuell natur. CG Jung, däremot, som för övrigt var Freuds lärjunge i 20 år, bröt med sin lärare för att arbeta med en bredare, mer positiv drömteori. Jungs teorier fokuserade mer på drömmarnas symboler än på dess undermedvetna sexuella natur.

Drömtydning

Man behöver bara ta en snabb titt i bokhyllan på biblioteket och få uppfattningen om att det är kvinnor som skriver de flesta drömtydarböckerna. Det handlar för det mesta om att tyda sina drömmar och förstå sig själv, en aning new age, en aning kvinnlig spiritism. Männen däremot, vilka de främsta är Freud och CG Jung, skriver böcker av mer psykologisk natur. Vad beror då detta på? Svaret är kanske så enkelt att det bara handlar om att vi vill uppfatta våra drömmar olika. Kvinnor idag, som är så stressade med både karriär och barn att tänka på, kanske finner det avstressande att syssla med lite mer andliga alternativ.

Den alternativa drömtydningen kanske är ett sätt att koppla av och finna sig själv. Drömmens betydelse handlar bara om hur man själv uppfattar den. Män till exempel, som ovan nämnd Freud, koncentrerade sig nästan enbart på de sexuella begären och karaktärerna i drömmarna. Drömmar är mycket mer sammankopplat med det som vi vanligtvis brukar kalla för fantasier.

Drömmens betydelse förr och nu

Drömmen hade kanske en större betydelse längre tillbaks i tiden. På den tiden då allting handlade lite mer om religion. I de flesta kulturer och religioner har drömmen varit som ett medium för gud eller andar av olika slag. Aborginerna t.ex. trodde att andar reste sig från underjorden för att vistas på marken med oss dödliga och när de ”passerade” en människas kropp fick denne en vision, som då skulle vara drömmen. Så den manliga versionen av drömmen har kanske inte alltid varit så sexfixerad, de hade istället kontakt med Gud och andra andliga väsen. De var budbärare och utvalda. I Grekland däremot, där de alltid verkar vara före sin tid, ansåg Aristoteles att drömmar var meddelanden från ens undermedvetna, varnandes om någon slags sjukdom eller oro. Detta är väl på ett ungefär vad vi tror och tycker idag. Samtidigt som drömmar rent konkret bara är en fortsatt hjärnaktivitet kan det även vara ett sätt för kroppen att varna oss om kroppslig fara. Feberdrömmar är ett exempel, vid hög feber kan man ofta uppleva väldigt obehagliga drömmar.

Kvinnor och mäns drömmar

Studier har visat att pojkar och flickor, i regel, drömmer liknande drömmar upp till tre-fem års ålder. Pojkarna börjar drömma mer våldsbenägna och tävlingsorienterande drömmar med konkretare innehåll som verktyg och vapen. Flickors drömmar däremot är längre, känslosammare och återges med fler färger ocn intryck. Det är även påstått att agressiviteten is pojkar och flickors drömmar är ungefär lika fram till tolv års ålder, då flickorna ska drömma mindre agressiva drömmar. Samtidigt finns det studier som visar att flickors drömmar blir mer agressiva, dramatiska och sexuella under puberteten, och då speciellt under menstruationen. Att dessa känslor och naturliga instinkter, sammankopplat med nåt så kvinnligt som menstruation, påminner om det, som vi idag anser som ”manliga egenskaper” säger väl inget annat än att det är hämmade känslor.

Känslor som under flickors uppfostran blivit hämmade. Även om vi kanske inte är så bra på att medge det, så är det inte lika accepterat för flickor, eller kvinnor i ren allmänhet, att synas och att få säga vad de vill. Om man är osäker på adjektivets ”kvinnlig” innebörd är det bara att slå upp i en svensk handordbok där ”mjukhet” är den första synonymen man stöter på. Varför skulle mjukhet vara kvinnans främsta egenskap? Man behöver inte vara feminist för att tycka så, även om just Nina Björk uttrycker i sin bok Under det rosa täcket (W&W, sidan 38) att ”Pojken fortsätter att få sitt blåa täcke på BB, sytt med trådar av förväntan på framtida manlighet. Flickan får sitt rosa och med det en önskan om kommande kvinnlighet”.

Som tidigare nämnt var det ingen större skillnad på pojkar och flickors drömmar fram till tre-fem års åldern. Det finns givetvis en hel del biologiska skillnader mellan de två könen, men uppfostran och förväntningar spelar fördmodligen lika stor roll. Är det inte just vid tre till fem års ålder de första ”förväntningarna förväntas”? De relativt neutrala leksakerna som skallror och teddybjörnar kanske byts ut mot bilar till pojken och dockor till flickan. Även klädinköpet kanske blir mer könsfördelat. Barnen slutar vara bara just barn och blir istället pojkar och flickor. Därmed förklarar det deras olikheter i drömmandet.

Det är kanske inte så konstigt att pojkar drömmer mer om konkurrens och tävlan, som deras leksaker förutspråkar, och att flickor drömmer mer om känslor och relationer, som utgör en stor del av deras lekande. Många föräldrar berättar om försök till en jämställd uppfostran genom att ge barnen både dockor och bilar, men att sedan respektive kön lekt med mest en av alternativen. Dock hänger inte allting enbart på uppfostran, utan även på omgivningen. När jag själv gick på dagis var min bäste vän en kille och vi lekte bara med bilar och tjuv och polis och på maskeraden skulle jag prompt vara pirat - inget annat! Detta beteende förändrades dock när jag bytte dagis och började umgås med jämåriga flickor istället, jag tror att jag önskade mig min första Barbie-docka (och docka i huvudtaget) vid sju års ålder.

Kvinnors ökade jämställdhet visar även liknande teman i sina drömmar som männens. Kvinnor drömde traditionellt mer om hemmet, städandets eller försöka skydda ett barn, medan männen drömde mer om att känna sig jagade på sin arbetsplats. Kvinnor drömmer numera likadant, speciellt kvinnors vars yrke tar stor plats i deras liv. Här märker man återigen hur ens vardagliga liv återspeglas i sitt nattliga och inte alls är speciellt biologiskt betingat.

Ett område, intressant nog att forska mer om är mardrömmarna. Vem har inte minnen från sin späda barndom då man kröp ner i mammas eller pappas säng för att man hade drömt något hemskt? Det är oftast de drömmarna man minns långt upp i vuxen ålder. CG Ljung, menade att sådana drömmar kommer från djupa skikt av personligheten. Man skulle således kunna dra slutsatserna att rädsla är en av de första starkaste känslorna och att det är i situationer som präglas av skräck och ångest då vi visar vårt rätta jag. En annan etablerad drömexpert som har specialiserat sig på just mardrömmar, Ernest Hartmann, har gjort undersökningar som visar att människor som har fler mardrömmar än andra, upplevs att vara öppnare, känsligare och pålitligare. Detta är drag som lätt uppfattas som kvinnliga, desvärre finns det inga större studier om hurvida kvinnor skulle drömma fler mardrömmar än män.

Gravida kvinnors drömmar

En fysisk belägenhet som ganska uppenbart är omöjlig för män är graviditeten. Rigmor Robert, som inte bara är läkare utan även drömanalytiker, har forskat i gravida kvinnors drömmar. Hennes studier visade att drömmarna satte igång under gravideten liksom andra viktiga övergångar i livet såsom klimaktieriet, puberteten, vid sjukdom och när vi närmare oss döden.

Drömmar kan vara som en sorts förberedelse för något nytt och därför förlängs då drömsömnen under dessa situationer. Självklart är det ofta oro som återspeglas i dessa drömmar, man är orolig för både sitt barn och sin egen hälsa. Barnafödande är dock ett vanligt motiv i drömmar, det tyder oftast på att något nytt vill komma fram. Något man gått och burit på har mognat, t.ex. en idé, ett projekt, en ny riktining i livet, en ny relatation. Detta kan man läsa i princip vilket drömlexikon som helst. Däremot framgår det inte alltid så tydligt om det enbart är kvinnor som drömmer om detta motiv, men det känns overkligt att en man skulle ha drömt något liknande. Dock är det en intressant tanke, för visst går väl även män omkring och bär på nya idéer, relationer och projekt?

Sammanfattning

Drömmar är ett väldigt abstrakt forsningsområde och därmed är det svårt att dementera vad som är rätt och fel. En annan faktor till detta, nästintill odefinierbara ämne är varje individs enskilda uppfattning om drömfenomenet. För vissa deras drömmar kanske är en länk till deras undermedvetna, ett sätt att lösa inre och yttre konflikter. För andra drömmar kanske inte är så märkvärdiga, bara massa tankar man har kvar i huvudet som virrar omkring i hjärnan på natten och vissa kanske inte drömmer alls. Hur som helst så återspeglar drömmarna det vakna livet på något sätt. När de förr i tiden drömde om budskap från Gud och dylikt var detta kanske för att Gud för dem var väldigt viktigt och en stor del av vardagen. Idag ja...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Drömmar - drömmer kvinnor och män olika?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-07-28

    Upskattar verkligen ditt arbet

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-05]   Drömmar - drömmer kvinnor och män olika?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1037 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×