Knowledge Management: Är universitetet så unikt som man tror? - en empirisk studie

1410 visningar
uppladdat: 2008-01-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att identifiera, beskriva och analysera den kunskapsöverföring som sker mellan anställda (lärare och ledning) som jobbar på grundnivå på ett universitet. Vi vill som resultat ha bidragit till diskussionen inom detta forskningsområde genom att ha ökat förståelsen för universitet som objekt för Knowledge Management. Uppsatsen gör en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer för empiriinsamlingen. Materialet analyseras sedan kritiskt med teoriramverket i bakhuvudet och intressanta vinklingar och existerande heterogenitet lyfts fram. Ett tydligt och särskiljande drag på institutionen var att ledningen inte uppfattades ha den roll som man finner i flera andra organisationer. Här hade de snarare en uppbackande roll bakom forskarna som självständigt och fritt bedriver sin forskning. Vi finner ej kontextskillnader stora nog att helt legitimera en sådan roll. Processfaktorer vi fann som påverkade utfallet av kunskapsöverföringen är främst de mänskliga relationerna och otvungna mötena, men även den fysiska strukturen spelar in. Vidare skiljer sig synen på ITsystem som hjälpinstrument mellan ledning och anställda. Vad gäller motivation var det tydligt att det är intrinsic motivation, bl.a. glädje och passion som...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Knowledge Management: Är universitetet så unikt som man tror? - en empirisk studie

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-18]   Knowledge Management: Är universitetet så unikt som man tror? - en empirisk studie
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10408 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×