Dialekters påverkan på elevers språkbehärskning- en jämförande undersökning mellan rikssvenska och skånska

4305 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna uppsats undersöker huruvida personer som talar dialekt behärskar svenska språket sämre än vad personer som talar rikssvenska gör. För att testa detta undersöktes två niondeklasser på två olika skolor. Den ena skolan låg i en sydsvensk kommun, varför eleverna följaktligen talar sydsvensk dialekt. Den andra skolan låg i Mälardalen, vilket allmänt anses vara det område där man talar rikssvenska. De deltagande eleverna fick läsa en text och svara på läsförståelsefrågor. De fick även själva skriva ett brev till textens huvudperson. I deras egenproducerade texter räknades antalet fel. Dessutom analyserades vilka typer av fel de gjorde. Felen jämfördes sedan med en tabell över dialekttypiska drag, för att se om de fel som eleverna gjorde berodde på deras respektive dialekter. Resultatet är svårtolkat. De elever som talar dialekt hade genomgående sämre resultat. Varken deras fel eller de fel som de elever som talade rikssvenska gjorde kan dock härledas till deras dialekter. Därför är det rimligt att anta att skillnaderna beror på yttre omständigheter, såsom social...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dialekters påverkan på elevers språkbehärskning- en jämförande undersökning mellan rikssvenska och skånska

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Dialekters påverkan på elevers språkbehärskning- en jämförande undersökning mellan rikssvenska och skånska
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10437 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×