Multikriterieanalys för identifiering av lämpliga områden för etablering av vindkraftverk

3245 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Idag fokuseras det politiska intresset på klimatfrågor och det visade sig inte minst när Nobels fredpris tilldelades Panel of Climate Change och Al Gore år 2007. Klimatfrågor med fokusering på bland annat energifrågan, biologisk mångfald och hållbar utveckling kommer att vara nyckelfrågor under andra halvan av 2009 när Sverige är ordförandeland för EU.Bidragande orsaker till klimatförändringar är mänskliga utsläpp av växthusgaser. Arbetet med att minska utsläppen sker bland annat genom Kyotoprotokollet, där 160 stater deltar, innehållande bindande åtaganden att minska utsläppen med 5 % fram till 2012. I och med arbetet med att minska växthusgaser är främjandet och utvecklandet av förnyelsebar energi en viktig del, särskilt i form av vindkraft. Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll i detta, t ex i framtagandet av lämpliga områden för etablering av vindkraft.Gävle kommun används som fallstudie och detta arbete ska underlätta förfarandet att ta fram bra beslutsunderlag som varje planerare behöver göra. Syftet med denna studie är att underlätta och effektivisera den fysiska planeringens arbete och väcka medvetenhet för nyttan av GIS. Först sker en sammanställning av en del data som finns tillgängliga på Gävle kommun. Huvudsyftet är att sedan utföra en multikriterieanalys för att hitta lämpliga områden för vindkraftsetablering utifrån sammanställt data. Vindkraft valdes för att det är en viktig del i anpassningsarbetet för att motverka klimatförändringar och har en hög prioritet.Kriterier och motstående intressen till vindkraftsetablering sattes upp och utifrån det utfördes sedan en multikriterieanalys. En fältstudie utfördes för att bedöma resultatets tillförlitlighet och hur resultatet överensstämmer med verkligheten. Resultatet påvisade att det fanns många lämpliga områden för vindkraftsetablering i Gävle kommun och att god överensstämmelse fanns med tidigare framtagna riksintresseområden för vindkraftverk. Fältstudierna visade även på god överensstämmelse med resultatet och verkligheten.Multikriterieanalys är ett kraftfullt verktyg som ger tydliga resultat. Kunskap om metodiken och ämnet, t ex om den ska hitta lämpliga områden för vindkraft krävs god kännedom om vindkraft samt kunskap...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Multikriterieanalys för identifiering av lämpliga områden för etablering av vindkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Multikriterieanalys för identifiering av lämpliga områden för etablering av vindkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10613 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×