Prisbaserat eller kvantitetsbaserat stödsystem?: en studie av svenska vindkraftsproducenter

2307 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen behandlar de svenska vindkraftsproducenternas uppfattning beträffande de två olika stödsystemen miljöbonus och elcertifikat som tillämpas i Sverige under år 2004. Uppsatsens syfte är att jämföra förmågan att stimulera till teknisk utveckling hos de två olika stödsystemen miljöbonus och elcertifikat. Vi ämnade undersöka vilka uppfattningar de olika svenska elproducenterna har beträffande de olika systemens kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i förnybar elproduktion med vindkraft och vilka incitament de olika stödsystemen ger de enskilda vindkraftsproducenterna att reducera kostnader och priser. Teknisk inlärning och osäkerhet påverkar de olika systemens kapacitet att skapa elproduktion med förnybara energikällor. Konkurrensintensiteten påverkar de olika systemens incitament att reducera kostnader och priser. Det överskott som producenterna erhåller inom de olika systemen ger incitament att reducera kostnader och priser vilket påverkar den tekniska utvecklingen. Uppsatsens syfte undersöktes genom att intervjua 30 respondenter via telefon. Vi kan icke generellt bekräfta vilket av stödsystemen som de svenska vindkraftsbaserade elproducenterna föredrar, men vi kan peka på vissa framträdande tendenser. Vindkraftsproducenternas uppfattning är att den nuvarande kombinationen av miljöbonus och elcertifikat inte ger ett tillräckligt incitament att skapa teknisk utveckling. Det verkar finnas en tendens att ju större elproducenterna är, desto mer tenderar uppfattningen vara att elcertifikaten har större kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i förnybar elproduktion med vindkraft samtidigt som många av de mindre elproducenterna menar att miljöbonussystemet har högre kapacitet att stimulera till nyinvesteringar i vindkraft. Introduktionen av elcertifikatssystemet ger dock enligt respondenterna en ökande konkurrens från andra produktionstekniker inom förnybara energikällor vilket enligt teorin skall ge incitament till att reducera kostnader och priser vilket stimulerar den te...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Prisbaserat eller kvantitetsbaserat stödsystem?: en studie av svenska vindkraftsproducenter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Prisbaserat eller kvantitetsbaserat stödsystem?: en studie av svenska vindkraftsproducenter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10628 [2022-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×