Läroplanernas tal om identitet : - vilka möjliga konsekvenser kan det få för elevernas syn på sig själva?

2 röster
3989 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SAMMANFATTNINGIdentitetsfrågan har fascinerat och intresserat människan sedan länge. Den vetenskapliga forskningen har genom årtionden på olika sätt närmat sig den mänskliga identiteten. I vår uppsats har vi, med utgångspunkt i sociologisk och pedagogisk filosofisk forskning, konstruerat två skilda perspektiv av hur man kan se på människan och hur hon fungerar. Inom dem ryms tolkningar om vilka vi är och varför vi är som vi är. Enligt det ena perspektivet, det moderna, har människan en fast identitet som kan utvecklas och mogna. Enligt det andra, det postmoderna, är människans identitet flexibel och rörlig, utan en beständig kärna.Vårt syfte har varit att undersöka talet om identitet i den rådande läroplanen för de frivilliga skolformerna: Lgy 70 (som började gälla 1971) och Lpf 94 (sedan 1994 rådande läroplan). Vi gjorde det genom att ställa oss följande tre frågor: Vilka möjliga tal om identitet kommer till uttryck i Lpf 94 respektive i Lgy 70?, Hur förhåller sig läroplanernas tal om identitet till identitetsforskningen? och Vilka konsekvenser för eleverna, det vill säga för deras syn på sig själva, kan talet om identitet i de respektive läroplanerna ge?Vår analys visade att det moderna talet om identitet dominerande i båda läroplanerna. Vidare kom också det postmoderna talet om identitet till uttryck, om än i mindre skala. Vår tolkning av läroplanerna är att talet om identitet som kommer till uttryck i Lgy 70 är mer i fas med sin samtid än vad det är i Lpf 94. Slutligen har vi diskuterat och givit förslag på vilka konsekvenser dessa tal om identitet kan få för eleve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Läroplanernas tal om identitet : - vilka möjliga konsekvenser kan det få för elevernas syn på sig själva?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Läroplanernas tal om identitet : - vilka möjliga konsekvenser kan det få för elevernas syn på sig själva?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11201 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×