Skönlitteraturundervisning i år 6-9 : en studie om svensklärares inställning till sin skönlitteraturundervisning och boksamtalet som pedagogiskt verktyg

2026 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fyra yrkesverksamma lärare i skolåren 6-9 ser på sin skönlitteraturundervisning samt vad de tycker om boksamtalet som pedagogiskt verktyg. Skönlitteraturläsning som fritidssysselsättning har fått stark konkurrens av andra medier som TV, datorspel och Internet.Som bakgrund ges en överblick över forskningen kring skönlitteraturens roll i skolan. Boksamtal och dess relation till språkkunskap, motivation och lärande ägnas särskild uppmärksamhet. Författare och pedagoger så som Aidan Chambers, Douglas H. Brown, Gunilla Molloy och Steven Johnson står för mycket av den tidigare forskningen som relateras till i denna uppsats.Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med fyra lärare i södra Sverige. Undersökningen visar att de lärare jag har intervjuat är nöjda med sin skönlitteraturundervisning. Dock skulle de vilja att skönlitteraturläsning fick mer timmar på schemat. Vidare anser de att boksamtal är en bra undervisningsmetod för skönlitteratur då det inspirerar eleverna till att reflektera mer över vad de har läst samt att öva sin förmåga att uttrycka sig i tal. Emellertid använder de inte det så ofta då praktiska problem sätter käppar i hjulet. Elevernas läskunskaper varierar kraftigt, klasserna är för stora och det kan vara svårt att hitta en bok som pa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skönlitteraturundervisning i år 6-9 : en studie om svensklärares inställning till sin skönlitteraturundervisning och boksamtalet som pedagogiskt verktyg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Skönlitteraturundervisning i år 6-9 : en studie om svensklärares inställning till sin skönlitteraturundervisning och boksamtalet som pedagogiskt verktyg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11210 [2024-07-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×