REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR – Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande kommer att leda till en ökning av oetiska redovisningsbedömningar?

2346 visningar
uppladdat: 2008-06-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund och problemdiskussion Sedan 1988 har revision varit obligatorisk för samtliga aktiebolag i Sverige. Nu vill EU harmonisera medlemsländernas lagstiftning och en del i detta är att minimera revisionen i syfte att förenkla redovisningen för små bolag. Trots att inga större konsekvenser av revisionspliktens avskaffande i Danmark 2006 har observerats upplever FAR SRS en oro för att kvaliteten kommer att minska när revisionsplikten avskaffas i Sverige. Debatten kring revisionspliktens avskaffande har tagit upp att FAR SRS oro kan vara befogad. Detta med tanke på den bristande etik och moral som redan finns hos företagen. Därför vill vi undersöka vilka motiv som finns för företagen att ändra sina redovisningsbedömningar när revisionsplikten avskaffas. Syfte Vårt syfte är att bistå med upplysningar till företag, deras intressenter samt revisionsbyråer kring en eventuell ökning av oetiska redovisningsbedömningar som finns i samband med revisionspliktens avskaffande. Avgränsningar Vi avgränsar oss till att undersöka oetiska bedömningar och behandlar inte lagliga överträdelser. Uppsatsen undersöker inte heller andra faktorers påverkan på redovisningsbedömningar än revisionspliktens avskaffande. Inom etiken finns flera olika skolor, men i denna uppsats teoretiska referensram används den normativa etiken. Valet av respondenter sker av praktiska skäl inom Göteborg. Metod Uppsatsen är gjord enligt en kvalitativ metod eftersom vår frågeställning är av diskussionskaraktär. Vi har genomfört tre intervjuer med auktoriserade revisorer från olika storlek av byråer. Därefter har vi utifrån uppsatsens teoretiska referensram analyserat det empiriska materialet, i enlighet med den deduktiva ansatsen. Analys och slutsatser Vi har funnit argument för, såväl som emot, att oetiska redovisningsbedömningar kommer att öka när revisionsplikten avskaffas. I grund och botten beror resultatet främst på företagets eller den enskilda individens grundläggande värderingar och vi kommer därför troligtvis se både företag som ökar sina oetiska val och de so...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR – Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande kommer att leda till en ökning av oetiska redovisningsbedömningar?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-09]   REDOVISNINGSBEDÖMNINGAR – Vilka argument talar för respektive emot att revisionspliktens avskaffande kommer att leda till en ökning av oetiska redovisningsbedömningar?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11224 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×