Hellre viska än skrika?: en kvantitativ analys av (smyg)reklam i Julia, Veckorevyn och Tara

2343 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Genom att jämföra de tre veckotidningarna Julia,Veckorevyn och Tara vill jag ta reda på hur många reklamannonser som finns i de respektive tidningarna och hur många artiklar med dold reklam som finns i tidningarna. Veckotidningar idag är dyra att köpa och deras ekonomi och själva existens bygger på att de har många annonsörer, detta ger upphov till att tidningarna många gånger upplevs som reklamblad. Genom min undersökning vill jag ta reda på om det köparen betalar för vid köpet av veckotidningen verkligen är mestadels reklam och i vilken form denna förekommer ? öppen eller dold. Metod: Med hjälp av John Fiskes kvantitativa innehållsanalys har jag tänkt studera innehållet i tidningarna Tara, Veckorevyn och Julia för att kontrollera hur stor del av tidningen som innehåller reklam i någon form och hur stor del av tidningen som lämnas fri till övriga artiklar. Slutsats: I min uppsats har det visat sig att man i fallet med Tara och Veckorevyn betalar något mer för reklam i någon form, dvs annonsering och smygreklam/produktplacering än för övrigt innehåll. Vad gäller tidningen Julia betalar man dock mest för journalistiskt innehåll och mindre för reklam och smygreklam/produktplaceringar. 23% av tidningen bestod alltså av reklamannonser eller artiklar vars innehåll utgjordes av smygreklam/produktplacering av varor. Detta lämnade hela 77% av tidningens utrymme till artiklar, insändare och reportage som ej kan knytas direkt till reklam eller produktplacering. Av tidningen Veckorevyns utrymme viks alltså 52% av tidningen till reklamannonser och artiklar med smygreklam/produktplacering. 48% av tidningens utrymme lämnas till övrigt material så som artiklar och reportage som är fria från reklam eller produktplaceringar. Tidningen Tara består alltså av 57% reklam samt smygreklam/produktplaceringar och 43% övrigt material om man räknar på det första alternativet. Om man väljer att räkna på det andra alternati...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hellre viska än skrika?: en kvantitativ analys av (smyg)reklam i Julia, Veckorevyn och Tara

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Hellre viska än skrika?: en kvantitativ analys av (smyg)reklam i Julia, Veckorevyn och Tara
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11308 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×