Druidism

2 röster
17401 visningar
uppladdat: 2002-10-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Nu och Då

De forntida keltiska samhällena bestod av många underliga, spännande samt mystiska personer som gjorde deras samhällen olika alla andras. Inom dessa keltiska samhällen verkade druider som sågs som lärda män med stor kunskap och makt. Druiderna trodde sig ha fått sin kunskap från överlevarna av undervattens världen Atlantis. Beskrivningarna om hur dessa män verkade och lärde ut sina kunskaper är vitt skilda och få. Romarna såg dessa män som en destruktiv skara och lät därför inte tillåta att deras verksamhet fortsatte i de av romarna ockuperade delarna.

Gemensamt för alla uppgifter om druid sällskapen är att de kommer från områden som blivit övertagna under krig, inte från de outforskade områdena. Så många av uppgifterna kan mycket väl vara felaktiga, eftersom man oftast försöker skapa en felaktig bild av motståndaren under krig. Men att druid sällskapen var välorganiserade, skattebefriade och slapp undan kroppsarbete, är vi idag nästan helt säkra på. En annan sak som man är säker på är att druiderna var starkt bundna till naturen och dess krafter. Druider brukar även förknippas med olika megalitmonument, t.ex. Stenkonstruktionerna Stonehenge och i Avebury.

Men vad är det egentligen som ligger bakom den druidiska tron och vad går den ut på?,
Hur var deras syn på naturen och de religiösa monumenten?
Hur skiljer sig dagens druider från dåtidens?
Vad har dom för gudar?
Varför offrade man människor?

Själva kärnan i den druidiska tron är naturen och dess krafter, sam till viss del utövningar från de forna kelternas lärda män. En druid säger inte att naturen är skapad av gud, utan av speciella krafter som lever inuti varje liten detalj i naturen. Dessa krafter anses vara kreativa (troligen eftersom de skapar olika former) och inte skapade av någon. Många av dagens druider vill även säga att druidism inte är en religion utan en filosofi. Nutida druider försöker hålla sig så långt borta från dagens teknologier och vår vardagliga stress som möjligt. De försöker istället leva i balans med naturen, som druider gjort genom flera årtusenden. Själva kärnan i druidism är samma som förut, nämligen de andliga krafterna inom naturen. Medan druidernas levnadssätt har anpassats till den tid som man lever i.

Druidernas levnadssätt uppdateras även ständigt allteftersom nya arkeologiska utgrävningar och andra undersökningar kan konstatera hur deras egentliga levnadssätt var. Därmed så skiljer sig dagens druider mycket från de som levde för 5000 år sedan. Det är bra eftersom en tradition som aldrig ändras tyder på att den är utdöende, så därför kan man säga att druidism är levande och utvecklas. Det druidiska tänkandet har även ändrats genom historien, anpassat efter de dåvarande förhållandena och behoven. Behoven för vår tid sägs vara att hitta en personlig harmoni och balans samt att minska ens teknologiska användande. De påpekar även att det är viktig att vara rädd om ”Moder Jord”. Många av de verksamma druiderna idag försöker att rädda jorden från förorening och förstörelse. Det är ganska naturligt för en druid eftersom de dyrkar träd, stenar, bäckar, floder, kullar och berg som om de vore heliga saker med en egen personlighet. Den här kampen om en levande natur har lett många druider till att söka upp heliga platser i deras närhet och kontakta de andliga krafterna där.

Även fast vi inte vet så mycket om de forntida druiderna, så kan vi genom skrifter av Julius Ceasar m.fl., konstatera att de var starkt bundna till naturen och hade en mycket hög ställning inom det keltiska samhället. En annan sak som skiljer dåtidens druider mot nutidens är att de förut offrade både människor och djur, vilket dagens druider naturligtvis inte gör. Förut så offrade man grisar, boskap och andra liknande djur, ibland så offrades även människor till gudarna och som omväxling så offrade de även trasiga föremål. Alla dessa föremål offrades oftast i strömmar och floder flytande i östlig riktning, men de offrade även på mer diskreta sätt exempelvis i djupa gropar. Människor offrades för att få andliga vakter till en speciell plats.
Druiderna sågs som naturfilosofer, på grund av deras bindning till naturen och höga utbildning.

Enligt skrifter av Julius Ceasar, Strabo, Pliny den äldre och Poseidonius så vet vi att druider under författarnas levnadstid trodde på förflyttning av själar. De lärde oss också att druiderna tillhörde toppen av samhället och att deras status var den högsta möjliga. Druiderna utgjorde en välutbildad och andlig elit inom det Keltiska samhället.

Under all tid så har druider förknippats med megalitiska monument (stenmonument) som Stonehenge, Avebury i Wiltshire m.m. Många tror även att det är druiderna som har uppfört dessa monument, men det finns det inga historiska bevis för. Druiderna kan ha varit delaktiga i något moment av byggandet eller inte alls eftersom monumenten var uppförda långt innan den keltiska civilisationen uppkomst. Så ifall druiderna verkade i England innan kelternas uppkomst så skulle det här mycket väl kunna stämma. Men Druiderna lär i alla fall ha använt monumenten för att utföra sina ritualer och dom förstod monumentens astronomiska egenskaper och användandet av dom. Under deras ritualer så offrade de människor. Vid arkeologiska utgrävningar har man funnit bevis som stärker påståendet om att människor blivit offrade. Men man är mycket osäker på om människorna blivit offrade eller dött på annat vis, likaså är det med de flesta påståenden om druider. Osäkerheten i information finns därför att den oftast blivit skriven av krigsfiender, som vanligtvis brukar ”måla” upp en felaktig bild av motståndaren. Även i Irland och övriga Storbritannien så finns det många rester från altaren, sängar, ringar, stenar och stencirklar som kan ha använts av druider, om druiderna verkat tidigare än Kelterna. Eftersom dom här monumenten också är daterade tillbaka till 3000-talet före Kristus.

Just nu så ökar antalet anhängare av druidism snabbt. Många av de människor som går med vill försöka att återupptäcka sina rötter. I Amerika så har många upptäckt att deras rötter går tillbaka till de keltiska länderna, eftersom många människor utvandrade från Storbrit...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Druidism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-11-20

    intressant ämne!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-10-23]   Druidism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1131 [2024-03-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×