Schizofreni

12 röster
52859 visningar
uppladdat: 2002-10-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
InnehållsförteckningVad är schizofreni?
Lite fakta, statistik och historia. Några ord om valet av detta arbete.

Symtom
Positiva och negativa symtom. Olika variationer och stadier av schizofreni.

Beskrivningar av symtom
Mer ingående beskrivningar av symtomen, exempel och beteende.

Varför blir man schizofren?
Orsaker till att man får sjukdomen och anledningar till att den bryter ut.

Behandling
Lite om olika läkemedel och behandlingsmetoder. Även om rehabilitering.

Diskussion
Här har jag diskuterat Nancy Spungens liv och symtom på schizofreni och även berättat om och recenserat Elgard Jonssons ”Tokfursten”.

Majas öde
En liten novell om en schizofren flicka. Jag har själv skrivit den som uppgift på Skrivarverkstaden här på skolan.

Källförteckning
Jag har fått det mesta av min fakta ifrån internet, där det fanns väldigt mycket att hitta. Jag har gått igenom många sidor och läst flera böcker.

Vad är Schizofreni?


Ordet Schizofreni kommer ifrån grekiskan och betyder kluven själ, ”Schizo” betyder klyva och ”Phren” betyder själ.
Schizofreni är en psykossjukdom som drabbar ca 1% av jordens befolkning. Just nu finns det ca 45 000 fall i Sverige och 3000 av dem är inlagda på mentalsjukhus. Risken att drabbas är lika stor oavsett om man är man eller kvinna, män drabbas dock oftast tidigare än kvinnor, redan i sena tonåren, medan kvinnor insjuknar i 25-30 års åldern. Personer som drabbas av sjukdomen har svårt att skilja på vad som är verkligt och inte verkligt och därför kan det ta flera månader innan de söker hjälp. Många schizofrena blir tysta, inbundna och frånvarande på grund av att det ofta förekommer tankestörningar. För att kunna ställa diagnosen Schizofreni måste sjukdomen ha pågått in minst 6 månader. Det är en väldigt suddig gräns mellan andra psykoser och Schizofreni, men Schizofreni är väldigt långvarigt och därför krävs 6 månader innan man kan ställa diagnosen.

Schizofreni är egentligen en blandning av många olika psykiska störningar. Man vet ännu inte mycket om sjukdomen och det finns många olika symtom och faser. 1/3 av de drabbade blir helt friska, hos 1/3 återkommer sjukdomen i olika perioder i livet, 1/3 blir aldrig friska, men sjukdomen avtar i svårighetsgrad när patienten blir äldre.
Många tror att schizofrena personer är farliga för samhället. Flera kända mördare har visat sig vara schizofrena och därför tror man att alla med sjukdomen är farliga. Så är det oftast inte, de är mer farliga för sig själva än för omgivningen och antalet självmord är högt. Ca 10% av de sjuka begår självmord och 75% av dem är ogifta män. I 2/3 av fallen är det depression som ligger bakom. Ca 50% av självmorden inträffar närmsta tiden efter att patienten blivit utskriven, men de flesta tar sitt liv redan vid insjuknandet. Många som har sjukdomen är dock friska nog att leva i frihet under behandlingen. Idag har 25% av dem arbete, 34% av dem är anställda på den öppna arbetsmarknaden, 62% i arbetsträning eller skyddat arbete. Att många mördare visat sig vara schizofrena beror inte på sjukdomen, utan på att de samtidigt missbrukar droger eller alkohol.


Man vet att Schizofreni har funnits i många år och man har hittat genomborrade kranium redan från stenåldern. Man ”trepanerade”, borrade hål i huvudet på människor för att driva ut det onda. På 1500-talet brände man schizofrena på bål tillsammans med häxor, eftersom man trodde de var besatta av djävulen på grund av att de hörde röster och hade synhallucinationer.
År 1911 fastslog den schweiziske psykiatern Eugen Bleuler (1857-1939) att sjukdomen var en personlighetsklyvning och döpte den till ”Schizofreni”. 1950 började man på allvar använda mediciner som behandling och 1970 började man även med psykoterapi.

I det här arbetet kommer jag att gå igenom både symtom, orsaker, behandlingsformer och förklara det jag här skrivit mer ingående. Jag kommer att ta upp exempel ifrån böcker jag läst och filmer jag sett och diskutera fallen. Jag har även skrivit en kort novell om en schizofren flicka som kommer att ingå i arbetet.
Jag valde att skriva om Schizofreni för att jag länge varit intresserad av sjukdomen. Jag har tidigare läst böcker och fakta på egen hand, och nu fick jag tillfälle att gå djupare och göra ett eget arbete om ämnet. Vissa saker har man ännu inte lyckats ta reda på och därför är det en väldigt mytomspunnen sjukdom, men jag har gjort mitt bästa för att redovisa vad man än så länge vet. Kanske är det ändå ovissheten som gjort mig så nyfiken?


Varför blir man Schizofren?


Man vet fortfarande inte exakt vad som gör att en människa blir Schizofren. Eftersom sjukdomen yttrar sig så varierande på olika personer och har så många symtom tror man att det är en blandning mellan många olika sjukdomar och psykoser, därför kan orsakerna vara olika från fall till fall. Man vet att flera olika faktorer kan spela roll men man kan inte säga precis vad som gör att man utvecklar schizofreni. Många forskare säger olika saker och har olika teorier men man vet inte riktigt vad som stämmer och inte stämmer. Man forskar väldigt mycket runt detta just nu och här nedan följer några faktorer som man vet bidrar till att en människa blir schizofren.

Ärftlighet
Man vet nu att schizofreni är ärftligt. Om en av föräldrarna är schizofren finns det 10-12% risk att barnet utvecklar sjukdomen, om båda föräldrarna är schizofrena är risken för barnet 40%. Om en tvilling utvecklar schizofreni är risken 40-60% att den andre tvillingen också får sjukdomen. Risken är dock mycket lägre om de inte är enäggstvillingar.

Kemiska orsaker
Forskare har kommit fram till att schizofrena människors hjärnor inte ser likadana ut som friska människors hjärnor. De schizofrena har ökade nivåer av två kemiska ämnen i hjärnan, och skillnader i strukturen på själva hjärnan. Bland annat så har schizofrena personer större ventriklar (hålrum), det innebär att det limbiska systemet har krympt och påverkar känslor och instinkter. Även Hippocampus är mindre hos de sjuka, därför har de svårt med inlärning. Det gör även så att personerna får en lägre aktivitet i främre pannloben, vilket påverkar koncentrationsförmåga, problemlösning och planering. Dessutom har man kommit fram till att hjärncellerna på de sjuka har fler dopaminmottagare än normalt. En del forskare säger att hjärncellerna t om ligger annorlunda hos schizofrena personer.

Fosterstadiet
En del forskare tror att sjukdomens orsaker kan ligga ända tillbaka till fosterstadiet. Det finns studier som visar att barn som föds efter att en influensaepidemi härjat och mamman varit sjuk ofta utvecklar schizofreni. Andra forskare säger att ju äldre kvinnan är under graviditeten desto svårare blir förlossningsarbetet, och eftersom det blir en långvarig och svår förlossning ökar riskerna för att barnet utvecklar schizofreni. De flesta forskare är dock överens om att det inte enbart är graviditeten som spelar roll, utan även yttre faktorer senare i livet.

Många forskare säger att det inte enbart är dessa faktorer ovan som påverkar om man blir schizofren eller inte. Det måste hända något senare i livet som påverkar att sjukdomen bryter ut. Här följer några exempel på sådana faktorer.

Missbruk
Om en person missbrukar centralstimulerande medel ökar risken för att utveckla schizofreni.
För en person som redan är schizofren men som ännu ej kommit till insikt om det eller fått behandling, kan det sociala livet vara ett stort problem. Eftersom personen beter sig onormalt drar sig folk undan och den sjuke blir utstött. Då bidrar det till depressioner vilket ofta leder till missbruk av droger eller alkohol Då kan sjukdomen bryta ut ordentligt och då kan den sjuke blir farlig för omgivningen.Traumatiska upplevelser
Att en person blivit misshandlad upprepade gånger, utsatta för incest eller andra jobbiga upplevelser kan orsaka att sjukdomen utvecklas. Att föräldrarna skiljer sig, att bli mobbad eller inte känna sig uppskattad, bli övergiven eller tvingad till något kan också vara utlösande faktorer.

Övriga orsaker
Andra orsaker till att Schizofreni bryter ut är för mycket stress, prestationsångest och för högt tryck.
Social isolering i kombination med åldersförändringar.
En del forskare påstår att det beror på vilken årstid man är född. Störst risk är det om man är född på vintern eller våren.
Det finns även en förklaring som säger: ”En sund reaktion på en sjuk omgivning”.


Som sagt är det fortfarande väldigt oklart och det finns många teorier, men ingen vet riktigt säkert. Man har i USA börjat studera små barn för att se om man kan hitta avvikande beteenden som kan tyda på schizofreni, men än så länge har man inte kommit fram till något resultat.


Symtom


Eftersom Schizofreni är en blandning av flera olika psykiska störningar och psykoser, så finns det ju väldigt många olika symtom. De kan vara svåra att upptäcka för andra än den sjuke eftersom många av dem i början inte ger några fysiska tecken. Många av de drabbade har flera av symtomen samtidigt.
Man delar upp symtomen i positiva symtom och negativa symtom.

Positiva symtom
Perceptioner (att man uppfattar saker på ett överdrivet eller förvrängt sätt), och att man därför beter sig väldigt annorlunda än friska människor. Exempel på det är hallucinationer (hörsel, lukt, känsel, syn och smak).
Negativa symtom
Den sjuke klarar inte av att göra saker som friska människor kan. Det kan vara dålig språkförmåga, ingen energi, svagt eller inget kroppsspråk och minspel och dålig reaktionsförmåga. De här symtomen är svårare att behandla än de positiva symtomen.

Sen finns det en kategori till som kallas Desorganisation. Det betyder att patienten är okoncentrerad, har osammanhängande tal och inte vet hur man ska bete sig. Detta är den mest svårbehandlade kategorin av symtom.

Som sagt har patienterna ofta en blandning av alla symtom och det finns olika variationer av Schizofreni:

Simplexformen brukar börja visa sig i 18-20 års åldern. Den sjuke är viljelös och orkeslös (apatisk).
Hebefreni brukar börja i ungefär samma ålder som ovanstående form. Där lider den sjuke av hallucinationer, vanföreställningar, autism, jag- och tankestörningar.
Katatoni (grek. Kata - ned, Tonos - Spänning) Kan börja vid olika åldrar och den sjuke får ofta konstiga kroppsställningar och s. k ”stupor” (patienten blir stel och orörlig, tappar reaktionsförmågan helt). De kan även uppvisa väldigt extrema beteenden.
Paranoid Schizofreni visar sig oftast i medelåldern och den sjuke får vanföreställningar, förföljelsemani och hallucinationer. Det är patienter i denna kategorin som är mest våldsbenägna p g a att de tror att någon vill dem illa eller liknande. De vill försvara sig själva.
Latent Schizofreni Avbrott i normal utveckling och de drabbade blir överdrivet intresserade av filosofiska problem.

Schizofreni brukar röra sig över tre olika stadier:

 Akut fas: Den drabbade måste få sjukhusvård eftersom han/hon inte själv klarar av fysiska behov eller kan vara farlig för allmänheten eller sig själv.
 Stabiliseringsfasen: De svåraste och mest akuta symtomen lägger sig.
 Stabila fasen: Symtomen är nästan eller helt borta.

Beskrivningar av symtom


Hallucinationer innebär att den sjuke förnimmer saker som egentligen inte finns. Patienten kan se saker som inte finns, ha konstiga uppfattningar om hur saker ser ut och färgerna kan ändras. Han/hon kan höra röster som kan vara befallande eller som diskuterar med varandra, ofta är de hotfulla. Personen kan känna konstiga lukter, tycka att maten eller kaffet smakar gift eller känna strålning mot huden. Det är den sjukes sinnen som inte fungerar riktigt som de ska, och för honom/henne är förstås allt på riktigt.

Jagstörningar är när den sjuke lätt påverkas av tankar, känslor och vilja. Det är här den drabbade kan få personlighetsklyvning och ha flera olika personligheter på samma gång som han/hon växlar mellan. Gränsen mellan jaget och andras försvinner och personen tror att han/hon kan läsa andras tankar. Den sjuke kan även ha svårt för kroppsuppfattningar och vet inte riktigt hur kroppen ser ut. Gränserna och konturerna suddas ut.

Autism betyder att den sjuke stänger in sig i en egen värld och kan vara väldigt svår att få kontakt med. Tyst, inbunden och försjunken i egna tankar. Det här kan vara farligt för den sjuke själv eftersom han/hon kan glömma bort att äta. Det finns flera fall där man hittat personer döda i sitt hem p g a att de svultit ihjäl.

Tankestörningar gör att patienten tror att någon lägger till eller tar bort tankar. Det visar sig genom att personen talar osammanhängande, ej avslutar meningar och börjar direkt på en ny mening och ett nytt samtalsämne. Språket kan också bli konstigt och svårt att förstå för andra. Den sjuke kan t. om skapa helt nya ord som ingen annan förstår.

Ambivalens innebär att den sjuke har svårt för att välja mellan enkla saker som andra inte har några som helst problem med. Det leder ofta till att patienten blir handlingsförlamad. Personen kan även få olika känslor på samma gång och inte veta hur han/hon ska reagera. Han/hon kan skratta åt något sorgligt istället för att gråta och tvärtom.

Vanföreställningar betyder att patienten har misstankar mot andra människor. Att andra människor vill honom/henne illa, kanske rentav döda honom/henne. Då brukar patienten inte vilja äta maten, ha svårt att sova och vara väldigt rädd eller aggressiv. Personen kan även känna sig utvald, styrd och kontrollerad.

Storhetsvansinne innebär att patienten tror att han/hon är Gud, någon historisk person, högt uppsatt person som en kung eller en president, t. om världens härskare.

Förändrat rörelsemönster innebär att personen rör sig ovanligt långsamt, stannar upp mitt i en rörelse eller härmar andras rörelser och gör grimaser. Personen kan röra sig väldigt konstigt, gå på ett konstigt sätt och sätta fötterna på vissa ställen.

De här symtomen kan finnas samtidigt hos en patient eller skifta till och från. Ofta förändras dem ju längre in man kommer i sjukdomen, det kanske börjar med autism och allteftersom man blir sjukare tillkommer fler och fler symtom. De kan också komma plötsligt och flera på samma gång. Vissa perioder kan patienten vara helt fri från symtom.


Behandling

Det finns inget botemedel mot schizofreni. På en del försvinner sjukdomen efter bara en psykotisk period, på andra avtar symtomen sakta med åldern. Sjukdomen kan även finnas kvar hela livet eller återkomma efter tillfrisknande. Som sagt kan man inte bota schizofreni, men man kan behandla sjukdomen. Först angriper man symtomen eftersom patienten sedan mår mycket bättre och blir lättare att behandla. Jag tänker här gå igenom vilka olika behandlingar som finns och vilka mediciner som är vanligast.

Neuroleptika
Är en läkemedelsgrupp som är den medicinska basbehandlingen vid schizofreni. Det är en stor grupp läkemedel som minskar psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. De här läkemedlen blockerar mottagarproteiner för signalsubstanser i hjärnan. Eftersom schizofrena individer har fler mottagarproteiner för dopamin i hjärnan så är det främst receptorerna för dopamin som medicinerna angriper. Det finns 16 olika läkemedel för behandling av psykossjukdomar och några av dem är Trilafon, Hibernal. Risperdal och Zyprexa. Eftersom alla dessa läkemedel har samma effekt behöver man bara använda ett i taget. Förr fick patienterna 3-5 olika Neuroleptika och i mycket högre doser än vad som behövs, men så är det inte idag.
Neuroleptika drar ner symtomen kraftigt och kan i vissa fall helt kontrollera sjukdomen, och gör även patienten lugn utan att ha sövande effekter.

Biverkningar
Neuroleptika är inte alltid så populärt av patienter och läkare eftersom det kan ge starka bieffekter. Medicinen kan blockera 70-80% av dopaminreceptorerna och då blir effekterna ungefär som Parkinsons sjukdom. Muskelstelhet och ofrivilliga ryckningar är exempel. Patienterna kan även få kramper i olika delar av kroppen och bli rastlösa, få obehagskänslor och ”myror som kryper i kroppen”. En annan bieffekt är ofrivilliga muskelrörelser och grimaser i ansiktet.

Återfall
Medicinering sker även om patienten har en stabil period, på grund av återfallsrisken. Av de patienter som inte tar sin medicin som de ska är det ca 40-60% som får återfall i akutfas inom ett år. Därför är det otroligt viktigt att läkare, anhöriga och vänner ser till att patienten sköter medicineringen.

Samtalsterapi
Denna behandlingen hjälper inte mot symtomen men stärker patientens självförtroende. Det är en mycket viktigt behandling med tanke på att många schizofrena personer är mycket deprimerade och ofta känner sig ensamma. Dessutom kan samtal med patienten ge honom/henne mer förståelse och kunskap om sin sjukdom och då kanske lättare kan acceptera den och bli mer motiverad till att behandla den.

Elbehandling (ETC)
Elektrokonvulsiv behandling. Ger mycket större effekt än antidepressiva läkemedel och används främst på katatoni patienter. Det går till så att man genom svaga elimpulser utlöser en epileptisk aktivitet i hjärnan. Detta sker under narkos och tillförande av syrgas och muskelavslappnande medel. Behandlingen tar ca 5-10 minuter. Behandlingen är smärtfri, väldigt effektiv och ger inga komplikationer.Sociala åtgärder & Rehabiliteringsprogram
Man försöker få patienten att leva ett så normalt liv som möjligt. Man anordnar aktiviteter, fritidsutflykter, undervisning och speciella bostadsformer. Allt för att patienten lättare ska kunna återanpassa sig till ett normalt liv, och se vad som är normala beteenden och intressen. Man försöker dessutom ordna arbeten åt patienterna. Först enkla arbeten som att sätta ihop klädnypor, och sedan blir det mer avancerade uppgifter och till slut är det meningen att patienten ska kunna klara av att leva ett normalt liv, ha ett normalt arbete och klara sig alltmer på egen hand.

Utbildning
Genom att ge nära anhöriga, släkt, vänner och patienten själv kunskap om sjukdomen gör man att allt arbete både för patienten och andra underlättas. Personer i patientens närhet måste veta hur de ska behandla den sjuke på bästa sätt. Hur de ska bete sig mot honom/henne. Det är viktigt med gemenskap och att få stöd utifrån, för att kunna klara av eventuell utskrivning och överhuvudtaget hela sjukdomstiden. Även om patienten aldrig blir frisk kan han/hon vara medveten om sin sjukdom och behöva känna sig accepterad ändå.
Eftersom självmordsfrekvensen är väldigt hög under utskrivning är det viktigt att de närstående har kunskap om detta och att de vet hur de ska göra för att hjälpa personen.
Patienten själv undrar kanske mycket över sin sjukdom, och behöver få veta så mycket som möjligt om den för att kunna må bättre.


Diskussion


Jag har läst två olika böcker om schizofreni, vilka jag här tänker diskutera och peka på exempel på symtom och beteenden.

”Inte som andra döttrar” av Deborah Spungen
Handlar om Deborahs egen dotter Nancy, mest känd som Sid Vicious i punkbandet Sex Pistols flickvän, vilken han blev misstänkt för att ha mördat år 1978.
Nancy var ett problembarn redan från födseln. Skrek ovanligt mycket och var väldigt överaktiv vilket är ett tecken på fler mottagarproteiner för dopamin. Redan som bebis fick Nancy starka mediciner för att kunna slappna av och sova. När hon bara var några år gammal var hon så överdominant att hon styrde hela familjen. Redan i tidiga tonåren var hennes egna föräldrar rädda för henne eftersom hon kunde få sådana raseriutbrott, ännu ett tecken på schizofreni.
Tidigt började hon ta droger, vilket är väldigt vanligt för personer med sjukdomen och hon hade nästan inga vänner för att hon trodde att alla ville henne illa, vanföreställningar. Under ett antal år kallade hon inte sin egen far för pappa och tilltalade honom inte ens eftersom hon inte trodde att han älskade henne och inte trodde han var hennes egen far.
Hon kunde bli helt tyst och oåtkomlig vissa stunder och familjen brukade säga att hon fick ”det där uttrycket”, en glasartad blick. Det kan man tolka som ännu ett symtom på schizofreni, nämligen apati.
Hon kunde ändra sig väldigt snabbt och ha svårt för att bestämma sig för saker vilket tyder på ambivalens. När hon var liten hände det till och med att hon fick hallucinationer, hon såg otäcka saker och blev rädd.
När hon kom upp i sena tonåren fick hon depressioner och var totalt ointresserad av allt omkring sig. Hon brydde sig inte om hur det såg ut i sitt hem, brydde sig inte om hur hon själv såg ut och var även då stundtals oåtkomlig.
Mycket kan ha berott på drogerna, men inte hela hennes liv. Ju mer jag funderar och diskuterar märker jag klara tecken på schizofreni. En gång i Nancys liv var det en läkare som fors...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Schizofreni

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-06-21

  Väldigt fint du lagt upp arbet

 • Inactive member 2008-01-31

  du har visat mycket god insikt

 • Inactive member 2008-02-27

  fett bra ;)

 • Inactive member 2009-06-11

  Mycket bra jobbat! du har det kunskap som krävs. Tack

 • Inactive member 2010-05-04

  Mycket bra arbete!

 • Inactive member 2014-05-08

  Dina källor funkar inte

 • Inactive member 2014-05-08

  Dina källor funkar inte

 • Inactive member 2015-10-03

  Min son var offer för en mental spännande sjukdom som kallas schizofreni inte kan skilja mellan fantasi och reality.And Jag har sökt lösning, gav honom Seroquel, Zyprexa och många mediciner, men de var alla förvärrat situationen, var allt hopp förlorat innan jag träffade en man som regisserade mig där jag fick min medication.It är en växtbaserade läkemedel, är det en riktigt bra för schizofreni behandling, är det bättre än de jag har använt genom åren, om du har schizofreni för råd och nödvändig lösning, kontakta (rodwenhill080@gmail.com)

Källhänvisning

Inactive member [2002-10-23]   Schizofreni
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1136 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×