Barns inflytande och delaktighet i förskolan – Barns rättighet och pedagogers ansvar : En kvalitativ studie om pedagogers och barns uppfattningar om barns möjlighet till inflytande och delaktighet

5890 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Demokrati, där barns inflytande och delaktighet är en viktig del, genomsyrar läroplanen för förskolan (Lpfö 98). Det finns flera orsaker till att barn ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Den viktigaste anledningen är att det är en mänsklig rättighet, en annan att det krävs att barn redan i förskolan får möta inflytande och delaktighet för att fostras till demokratiska personer. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger som medvetet säger sig arbeta med barns inflytande och delaktighet i förskolan ser på barns möjligheter till det. Hur väl stämmer pedagogers uppfattningar om barns möjlighet till delaktighet och inflytande överens med barns uppfattningar? För att söka svar på ovanstående har jag intervjuat 2 pedagoger och 4 barn på samma förskoleavdelning. Resultatet och tolkningarna av nämnda intervjupersoners utsagor visar att både pedagoger och barn i studien tycker att det är viktigt att barn i förskolan ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Pedagogerna menar att barns inflytande och delaktighet i verksamheten gradvis har ökat sedan starten av det utvecklingsprojekt som pågått i fem år. Barns inflytande och delaktighet på avdelningen kan idag sammanfattas utifrån pedagogernas utsagor vara allt från att välja frukt när det är fruktstund till delaktighet och inflytande i teman och projekt. Pedagogerna uttrycker flera utmaningar med att möjliggöra barns inflytande och delaktighet och menar att det finns mer att göra för att barns inflytande och delaktighet ska genomsyra hela verksamheten. Barnen i studien uttrycker att det är pedagogerna på förskolan som bestämmer, men kan ändå nämna saker som de får bestämma över. Barnen uttrycker också att deras initiati...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barns inflytande och delaktighet i förskolan – Barns rättighet och pedagogers ansvar : En kvalitativ studie om pedagogers och barns uppfattningar om barns möjlighet till inflytande och delaktighet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Barns inflytande och delaktighet i förskolan – Barns rättighet och pedagogers ansvar : En kvalitativ studie om pedagogers och barns uppfattningar om barns möjlighet till inflytande och delaktighet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11670 [2023-04-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×