Relationen mellan handledare och kooperatörer inom sociala företag

2029 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En allt mer ökande företagsform är det kooperativa företagandet, det bygger på öppenhet, och ett aktivt deltagande, alla medlemmar har lika rösträtt. Det sociala företaget är en relativt ny inriktning inom det kooperativa företagandet. Socialt företagande innebär en arbetsmöjlighet för människor som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, att integreras i samhälle och arbetsliv, på detta sätt skapas delaktighet och mening. Kooperativa sociala företag skiljer sig inte avsevärt från övriga företag, de har en affärsidé, säljer produkter och tjänster och är etablerade såväl inom den privata som den offentliga sektorn. De flesta sociala företag har handledare för att stödja dem som arbetar och äger sitt företag, vilket medför att handledaren inte bara är arbetstagare utan även handledare till sin arbetsgivare. Syftet i studien är att belysa vad som är viktigt i relationen mellan handledare och kooperatörer inom det sociala företaget. En kvalitativ metod har tillämpats, i form av intervjuer. Resultatet bygger främst på handledarnas och kooperatörernas tolkningar av arbetsförhållandena, men även utifrån människor som verkar inom socialt företagande. Teorier om deliberativ demokrati och symbolisk interaktionism har används för att sätta in uppsatsen i ett sociologiskt perspektiv. Kooperativa sociala företag arbetar särskilt utifrån kooperatörernas behov och det är viktigt att de har stort inflytande och arbetar på lika villkor, därmed är demokrati ett betydelsefullt begrepp. Betydelsen av ett arbete beskrivs av kooperatörerna i termer av människovärde, identitet, självförtroende och gemenskap. Arbetet får en mening och ett värde när arbetsuppgifterna känns meningsfulla och viktiga. Yrkesidentitet är därmed betydande, att känna sig behövd och kunna bidra med sina resurser till samhället uppfyller individens välbefinnande. Handledarens viktigaste roll är att stödja, att få kooperatörerna att utvecklas, våga ta ansvar och bestämma över sitt arbete, utan att ta över och bestämma. Enligt handledarna bör de som arbetar med handledning av sociala företag ha stark tilltro till människan samt god människokännedom. Handledarnas arbetssituation upplevs ofta som ensam, de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Relationen mellan handledare och kooperatörer inom sociala företag

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Relationen mellan handledare och kooperatörer inom sociala företag
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11683 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×